Raționalizarea poziției financiare a firmei

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14074
Mărime: 97.74KB (arhivat)
Publicat de: Nae Gheorghiu
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Prezenta lucrare intitulată „Raționalizarea poziției concurențiale a firmei față de disponibilitatea pieței” aduce în atenţia cititorului un studiu amplu privind concurența și poziția concurențială a firmei. Toate acestea se oglindesc într-un amplu studiu de caz efectuat cu multă acurateţe la societatea ADIDAS. În vederea realizării acestei lucrări am folosit surse din cadrul societăţii precum şi date cu privire la vânzări, furnizori, intermediari.

Lucrarea este structurată pe trei capitole. Primul capitol, „Concurența - trăsătură esențială a economiei de piață” este un capitol teoretic şi defineşte conceptul de concurență, obiectivele și funcțiile concurenței, care sunt subiecții și obiectul concurenței, precum și o tipologia a concurențeI. Capitolul al doilea intitulat „Poziția concurențială a firmei” abordează conceptul de concurenți și tipologia acestora. Al treilea capitol este denumit „Analiza poziției concurențiale a societății ADIDAS din punctul de vedere al disponibilității pieței”, iar în cadrul acestuia am analizat brandul ADIDAS, precum și concurenții acestuia.

Am ales această temă, încercând sa evidenţiez care este poziția firmei ADIDAS în cadrul pieței, precum şi o imagine reală atât a produsului cât şi a societăţii.

CAPITOLUL 1 CONCURENȚA - TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ A ECONOMIEI DE PIAȚĂ

1.1.Conceptul de concurență

În literatura de specialitate , concurenţa poate fi definităca o confruntare între agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile pieţei, pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi. Din alt punct de vedere, concurenţa este privită ca o luptă între agenţii economici care au aceeaşi activitate sau o activitate similară pentru dobândirea, menţinerea şi extinderea clientelei. Lupta trebuie să se desfăşoare liber, într-un cadru legal adecvat, limitată numai de „înţelegerile ilicite” şi „practicile anticoncurenţiale care perturbă jocul ofertei şi cererii” şi care trebuie sancţionate prompt.

Concurenţa este privită şi ca situaţie de referinţă în cadrul căreia are loc o confruntare liberă, completă şi veridică între toţi agenţii economici atât la nivelul ofertei, cât şi al cererii de bunuri şi servicii, de bunuri de producţie şi de capitaluri.

Concurenţa desfăşurată în limitele legii nu poate avea decât un efect benefic pe piaţă pentru că scopul urmărit de întreprinderile concurente este obţinererea unui profit cât mai mare ce nu poate fi realizat decât prin conservarea propriei clientele şi câştigarea unui segment nou de clientelă. Acest lucru conduce la progres, dezvoltare tehnologică şi management eficient.

Manifestarea cererii şi ofertei se bazează pe libera iniţiativă, iar forma activă a liberei iniţiative este însăşi concurenţa. Privită din unghiul economic al societăţii actúale, concurenţa reprezintă confruntarea liberă, competiţia dintre agenţii pieţei având ca reper trei aspecte esenţiale: preţul, cantitatea şi calitatea bunurilor economice.

Această rivalitate din viaţa economică exprimă comportamentul interesat al tuturor subiecţilor în condiţiile economiei de piaţă: consumatorii care urmăresc maxima satisfacerea a nevoilor lor, în timp ce producătorii autonomi şi specializaţi vizează profitul, urmărind atragerea clienţilor.

În esenţă, concurenţa reprezintă atât o cooperare, cât şi o confruntare între agenţi economici în cadrul unei economii de piaţă, având ca ţel dobândirea unor condiţii mai bune de producţie şi vânzare, de achiziţie a bunurilor de consum şi de efectuare a operaţiunilor financiare, valutare şi băneşti. Astfel, ca exemplu, pot să afirm că un cumpărător este într-o continuă căutare pentru a găsi vânzătorii care deţin produse sau servicii la cel mai mic preţ, calitate superioară, condiţiile cele mai avantajoase de livrare a bunurilor de consum etc. La rândul lor, vânzătorii se întrec între ei pentru banii potenţialilor clienţi, pentru a atrage un număr cât mai mare de cumpărători, cu forţă economică ridicată, receptivi la preţ şi alte avantaje. Ca regulă demonstrată în practica economică este că din această competiţie ies învingători cei mai buni.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, concurenţa reprezintă o rivalitate comercială, lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri cât mai mari. Concurenţa este competiţia dintre două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienţi în vederea atingerii unor ţintelor propuse.

Bibliografie

1. Anghel, Laurenţiu-Dan, Marketing, Bucureşti, Editura ASE,2000.

2. Anghel, Laurenţiu-Dan, Petrescu, Eva-Cristina, Business to Business Marketing,Bucureşti, Editura Uranus, 2001.

3. Anghel, Laurenţiu-Dan, Petrescu, Eva-Cristina, Business to Business Marketing, ediţiaa II-a revăzută, Bucureşti, EdituraUranus, 2002.

4. Cătoiu, Iacob, Teodorescu Nicolae Comportamentul consumatorului,Bucureşti, Editura Economică, 1997.

5. Florescu, Constantin Strategii în conducerea activităţii întreprinderii, Bucureşti, EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică, 1987.

6. Patriche, Dumitru Marketing industrial, Bucureşti, coediţie Marketer şi Editura Expert, 1994.

7. Kotler, Philip, Managementul marketingului: Analiză, Planificare, Implementare, Control, Bucureşti, Editura Teora,1997.

8. Olteanu, Valerică, Management-Marketing, Editura Ecomar, Bucureşti, 2002.

9. Russu, Corneliu, Management Strategic, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.

10. Paştiu, Carmen, Bazele Marketingului, Editura Burg, Sibiu, 2007.

11. Pruteanu, Ştefan; Munteanu, Corneliu, Inteligenţa Marketing Plus, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

12. Blyth, Jim, Esenţialul în marketing, Editura Rentrop, Bucureşti, 2005.

13. Niţă, Constantin, Bazele marketingului, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

14. Bran, Paul, Economia valorii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

15. Hart, Norman, Marketingul industrial, Editura Codecs, Bucureşti, 1998.

16. Mareş, D., Crăciunescu, V., Economia cercetării şi dezvoltării produselor, Editura Facla, Timişoara, 1973.

17. Stanton, W.J., Fundaments of Marketing , third Edition, McGraw-Hill, New York, 1971.

18. Pruna, T., Psihologie economică , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

19. www.adidas.com

Preview document

Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 1
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 2
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 3
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 4
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 5
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 6
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 7
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 8
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 9
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 10
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 11
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 12
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 13
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 14
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 15
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 16
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 17
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 18
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 19
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 20
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 21
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 22
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 23
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 24
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 25
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 26
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 27
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 28
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 29
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 30
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 31
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 32
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 33
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 34
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 35
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 36
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 37
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 38
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 39
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 40
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 41
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 42
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 43
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 44
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 45
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 46
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 47
Raționalizarea poziției financiare a firmei - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Rationalizarea pozitiei financiare a firmei.docx

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Reproiectarea managerială a SC Princo Grup SA

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA S.C. PRINCO GRUP S.A. Documentarea Preliminara Caracteristici tipologice ale firmei investigate PRINCO GRUP S.A....

Evaluarea poziției concurențiale a firmei SC Marmidesign SRL

Introducere „Evaluarea poziţiei concurenţiale a firmei S.C MarmiDesign S.R.L” are o importanţă majoră nu numai pentru firma aleasă, dar şi pentru...

Posibilități de Raționalizare a Poziției Concurențiale

Introducere Dintotdeauna transportul a fost o necesitate umană de bază şi o sursă importantă de câştig pentru cei care s-au ocupat de organizarea...

Strategii de Pătrundere pe Piețele Internaționale

1. Importanta si motivatia de internationalizare si patrundere pe pietele internationale 1.1. Importanta procesului de internationalizare În...

Analiza costurilor la Societatea Comercială Rompetrol SA

Analiza costurilor pe anul 2006 la Societatea Comerciala Rompetrol S.A. Bucuresti Introducere 1. Denumirea, sediul si statutul juridic al...

Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL

Introducere O întreprindere care funcţionează într-un mediu concurenţial este confruntată cu o multitudine de factori cu caracter intern şi...

Analiza sistemului logistic al Societății Comerciale Dumagas Transport SRL

I. Introducere – Elemente de caracterizare a firmei Societatea comercială Dumagas Transport S.R.L. al cărui sistem logistic va fi supus analizei...

Ai nevoie de altceva?