Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9456
Mărime: 46.67KB (arhivat)
Publicat de: Codrin-Simion Tudor
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tcaci C.
Unversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Facultatea Economie Specialitatea Business şi administrare Catedra Economie şi Management

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Aspecte teoretico-metodologice privind sistemul managerial 4
 3. 1.1. Sistemul managerial: noţiuni şi componentele principale
 4. 1.2. Aspecte privind restructurarea sistemului managerial în condiţiile economiei de piaţă
 5. Capitolul 2. Restructurarea sistemului managerial la întreprindere 20
 6. 2.1. Prezentarea întreprinderii „Alexios-Trans” SRL
 7. 2.2. Restructurarea sistemului managerial la întreprinderea „Alexios-Trans” SRL
 8. 2.3. Analiza economico-finanaciară a întreprinderii
 9. Concluzii şi recomandări 29
 10. Bibliografie 31

Extras din proiect

Introducere

O întreprindere care funcţionează într-un mediu concurenţial este confruntată cu o multitudine de factori cu caracter intern şi extern, cărora trebuie să le facă faţă. Ca urmare a acestui fapt, ea nu are un caracter static, trebuind să facă faţă acestor factori şi sfidări printr-un proces de schimbare mai mult sau mai puţin pronunţat, în raport cu intensitatea acestor factori.

Felul schimbărilor care se adoptă şi modul de realizare a acestora prezintă o importanţă deosebită pentru perenitatea şi rentabilitatea întreprinderii, realizarea acestora reprezentând o necesitate pentru atingerea unei activităţi eficiente şi realizarea unor performanţe superioare.

În condiţiile trecerii de la o economie socialistă supercentralizată la o economie de piaţă, întreprinderile româneşti, pentru a-şi asigura perenitatea şi profitabilitatea, trebuie să adopte strategii adecvate de schimbare.

Date fiind transformările radicale prin care a trecut şi trece economia românească, strategiile de schimbare care se impun trebuie să ţină seama de cerinţele funcţionării întreprinderii în condiţiile unei economii de piaţă, într-un mediu concurenţial şi turbulent, prin însuşirea în mod rapid a unor noi structuri organizatorice şi a unui leadership performant şi a creării pe această bază a condiţiilor necesare pentru a da un răspuns eficient cerinţelor de liberalizare şi de mondalizare a pieţelor.

În condiţiile unei economii de tranziţie spre o economie de piaţă specifică întreprinderilor autohtone, strategiile de schimbare trebuie să urmărească asigurarea punerii în aplicare aproceselor de restructurare, privatizare, modernizare şi eficientizare, ţinând seama de nivelul standardelor de organizare, funcţionare şi eficientizare a întreprinderilor performante la nivel mondial.

Lucrarea are două capitole, o introducere şi concluzii şi recomandări.

În primul capitol „Aspecte teoretico-metodologice privind sistemul managerial” se vorbeşte despre noţiunile ce ţin de sistemul de management, precum şi componentele principale ale acestuia. Totodată, la etapa actuală este necesar ca sistemul managerial să fie restructurat în conformitate cu condiţiile economiei de piaţă.

În capitolul doi, ce poartă denumirea „Restructurarea sistemului managerial la întreprindere”, se vorbeşte despre situaţia existentă la întreprinderea analizată „Alexios-Trans” SRL, precum şi despre necesitatea restructurării sistemului managerial în cadrul întreprinderii.

Scopul principal al lucrării este de a determina elementele componente ale sistemului managerial, soluţiile optime ce ţin de restructurarea sistemului managerial şi cele mai eficiente metode pentru punerea lor în practică.

Capitolul 1. Aspecte teoretico - metodologice privind sistemul managerial

1.1 Sistemul managerial: noţiuni şi componentele principale

Sistemul management poate fi definit ca un ansamblu coerent de elemente: principii, reguli, metode, proceduri decizionale, organizatorice, informaţionale etc. prin intermediul cărora se asigură modelarea şi exercitarea într-o manieră specifică a totalităţii sau a celei mai mari părţi a funcţiilor procesului de management pentru o firmă în ansamblul său ori pentru principalele componente, în vederea sporirii profitabilităţii economice.

Dintre sistemele manageriale cele mai cunoscute şi mai răspîndite sunt: managementul prin obiective, managementul pe bază de proiecte, managementul prin excepţie, managementul pe produs etc.

Indiferent de particularităţile lor, sistemele de management sunt întotdeauna fundamentate pe concepţia sistemică, situaţie firească la actualul nivel de dezvoltare a ştiinţei, dată fiind complexitatea aspectelor abordate şi obiectivele urmărite.

Sistemul de management încorporează întotdeauna elemente cu caracter organizatoric, informaţional şi, în special, decizional, determinînd modificări sensibile în obiectivele, competenţele şi responsabilităţile unui mare număr de manageri şi adesea executanţi.

Ca o noţiune generală, putem considera prin sistemă o totalitate de elemente care interacţionează între ele formînd un întreg unitar.

Sistemul de management trebuie să ia în consideraţie aşa particularităţi ca [4, p. 75]:

- spectrul activităţii de producţie (servicii);

- structura resurselor disponibile;

- dimensiunea organizaţiei;

- pregătirea personalului;

- gradul de cultură a organizaţiei.

În continuare noi vom cerceta un sistem de management compus din următoarele elemente:

- subsistemul decizional;

- subsistemul informaţional;

- subsistemul organizaţional;

- subsistemul metode şi tehnici de management.

Preview document

Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 1
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 2
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 3
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 4
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 5
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 6
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 7
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 8
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 9
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 10
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 11
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 12
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 13
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 14
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 15
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 16
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 17
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 18
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 19
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 20
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 21
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 22
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 23
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 24
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 25
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 26
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 27
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 28
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 29
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 30
Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Restructurarea Sistemului Managerial in Conditiile Economiei de Piata in Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea sistemului de management al calității al societății SC ICMA SA București

Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala ICMA S.A. din Bucuresti Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?