Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 16363
Mărime: 1.82MB (arhivat)
Publicat de: Dragos P.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lt. Col. Lect. Univ Dr. Cătăuță Daniel
Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", Sibiu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 7
 2. CAPITOLUL 1:Aspecte generale privind salariul în domeniul apărării,ordinii publice și siguranței naționale. 9
 3. 1.1. Delimitări conceptuale ale salariului 9
 4. 1.1.2. Noțiunea si elementele salariului 9
 5. 1.1.3. Salariul si evoluția sa de-a lungul timpului 9
 6. 1.2. Sistemul de salarizare aplicat instituțiilor publice 12
 7. 1.2.1. Principiile sistemului de salarizare 14
 8. 1.2.2. Componentele salariului pentru familia ocupațională apărare 15
 9. 1.2.3. Formele de salarizare 21
 10. CAPITOLUL 2:Salarizarea în Ministerul Afacerilor Interne 28
 11. 2.1. Salariul de bază 29
 12. 2.2. Gradațiile 30
 13. 2.3. Adaosuri la salarii 31
 14. 2.4. Modalități de plata a salariului 32
 15. 2.5. Majorări salariale pentru personalul din Ministerul Afacerilor Interne care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal,de sărbători legale 33
 16. 2.6. Conturi utilizate pentru înregistrarea în evidența contabilă a drepturilor salariale 34
 17. Capitolul 3: Studiu de caz privind salarizarea personalului militar din compartimentul financiar-contabil din cadrul IJJ BN 39
 18. 3.1. Contextul desfășurării cercetării 39
 19. 3.1.1. Obiectivele cercetării 39
 20. 3.1.2. Metodologia cercetării 39
 21. 3.2. Prezentarea Inspectoratului de Jandarmi Județean”Gelu Voievod”Bistrița-Năsăud 40
 22. 3.2.1. Profilul de activitate,misiunea și organizarea IJJ Bistrița-Năsăud 40
 23. 3.2.2. Organizare compartimentului financiar-contabil si rolul în IJJ Bistrița-Năsăud 42
 24. 3.2.3. Analiza și interpretarea rezultatelor obținute 45
 25. 3.3. Concluziile cercetării 58
 26. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 59
 27. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor personale cât și satisfacția fiziologică prin posibilitatea de a-și furniza toate cele indispensabile traiului de zi cu zi. Salariul poate fi considerat principalul element prin care se demonstrează respectul angajatorului față de munca depusă de angajat.

Motivul pentru care am decis sa abordez această temă, și anume”Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne” este impactul major și deosebit de important pe care îl are salariul în viața unui om. Domeniul”salarizare”este unul complex în care sunt întrepătrunse activități de management cât și norme juridice de dreptul muncii. Fiind un domeniu complex, cu o multitudine de schimbări din punct de vedere legislativ, consider și apreciez faptul că acest lucru mă ajută la completarea și aprofundarea cunoștințelor în tot ceea ce reprezintă și cuprinde Managementul Financiar Contabil pe care l-am studiat timp de trei ani în Academia Forțelor Terestre”Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Am decis ca lucrarea de licență să cuprindă o prezentare exhaustivă și veridică a temei abordate, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, care să raspundă tuturor întrebărilor cheie care se pot ridica referitor la această temă, știind că in România s-au schimbat recent actele normative ce reglementează problematica salarizării și probabil se vor mai schimba, pentru că domeniul acesta al salarizării este unul destul de sensibil, deoarece se dorește o proporționare echitabilă a salariilor din toate punctele de vedere, pentru a realiza o concordanță între munca depusă și remunerația primită.

Această lucrare am abordat-o pe trei capitole astfel că în primul capitol am adus la cunoștință delimitări conceptuale și noțiuni generale privind salariul, sistemul de salarizare aplicat în instituțiile publice, principiile salarizării, formele salarizării întâlnite în România cât și categorii de salarii. Obiectivul primului capitol este acela de a crea un fundament pentru a surprinde bazele teoretice pe baza cărora stă dezvoltarea studiului de caz.

Capitolul al doilea, aduce in prim plan salarizarea în Ministerul Afacerilor Interne, minister pentru care voi lucra după finalizarea studiilor în Academia Forțelor Terestre”Nicolae Bălcescu”din Sibiu. Am considerat că este foarte important sa aduc la cunoștință noțiuni privind salarizarea in ministerul menționat pentru că salarizarea diferă de la o insituție publică la alta și ca viitor militar in Ministerul Afacerilor Interne trebuie să am cunoșințe profunde vis-a-vis de modul de salarizare și tot ceea ce cuprinde salariul. Abordând subiecte din acest capitol cu siguranță, după finalizarea studiilor, voi avea un plus de cunoștințe in domeniul salarizării.

Pentru partea aplicativă, am intenționat să evidențiez toate drepturile salariale acordate personalului din compartimentul financiar-contabil.Chiar dacă ne aflăm în anul 2019 și s-a început ,deja,creșterea etapizată a soldelor,am decis sa fac o comparație între anul 2018 și preconizările făcute pentru anul 2022. Am determinat atât contribuțiile, cât și impozitul virat la bugetul de stat, pentru cele doua categorii de personal, iar în finalul lucrării de licență am emis o propunere pentru repartizarea diferențelor salariale pentru acești 4 ani în care se dorește o creștere etapizată a salariilor.

CAPITOLUL 1:Aspecte generale privind salariul în domeniul apărării,ordinii publice și siguranței naționale.

1.1. Delimitări conceptuale ale salariului

1.1.2. Noțiunea si elementele salariului

Plecând de la primele teorii în ceea ce privește salariul și de la primele analize privind modul dobândirii acestuia, se conturează miscări importante ce au contribuit la modificarea lui ca și valoare, ca și semnificație și importanță iar într-un final să observăm influența acestuia asupra oamenilor.

În esență, salariul mai este definit ca “prețul muncii pe care lucrătorul o vinde capitalistului” sau “prețul natural al muncii” , însă el este în totalitate un element important în viața oamenilor, fiind principalul motiv pentru care oamenii muncesc și cu care își cumpără cele necesare vieții.

Conform art.160 din Codul Muncii ,salariul cuprinde:

1.1.3. Salariul si evoluția sa de-a lungul timpului

Termenul de salariul își are originea în limba latină, fiind identificat încă de atunci termenul de „salarium” și care a căpătat o importanță deosebită semnificând astfel, suma de bani sau solda pe care soldații o primeau pentru a-si obține rația de sare.

În altă ordine de idei, salariul reprezintă “remunerarea sau caștigurile susceptibile de a fi evaluate în bani și stabilite prin acordul părților sau de către legislația națională , pe care cel care angajează le datorează unui lucrător în baza unui contract de muncă , scris sau verbal, fie pentru munca efectuată sau care urmează a fi efectuată,fie pentru serviciile prestate sau care urmează a fi prestate” .

Bibliografie

Autori români:

1. Athanasiu, A., Moarcăș, C.A., Muncitorul și legea. Dreptul muncii, București, Editura Oscar Print, 1999

2. A. Rotaru, I. Bostan, Sisteme de salarizare, Iași, Editura Sedcom Libris, 2002,

3. Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, curs universitar, Editura All Beck, București, 2005

4. Balteș, N., Ciuhureanu, A., Bazele contabilității, Sibiu, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2004

5. Buziernescu, R. - Fiscalitatea la zi - teorii și aplicații practica, Editura Universitaria Craiova, Craiova

6. Beligrădeanu, S., Ștefănescu, I.T., Dicționar de drept al muncii, București, Editura Lumina Lex, 1997

7. Elena Florișteanu, Salarizarea personalului, Repere teoretice și practice, Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 2014

8. Ghimpu, S., Țiclea, Al., Dreptul muncii, București, Editura All Beck, 2000

9. Pîrvuț, V., Contabilitatea instituțiilor publice, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2016

10. Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii, Legislație internă și international, Doctrină și jurisprudență, curs universitar, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed.Universul Juridic, București, 2016

11. Stanciu, L., Iancu, D., Popa, I.G., Curs de economie politică, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, 2009

Autori străini:

12. Frois, A., Microéconomie, Paris, Dalloz, 1989

13. Ricardo, D., Despre principiile economiei politice și ale impunerii, vol. 1, București, Editura Academiei Române, 1962

14. Smith, A., Avuția națiunilor. Cercetare asupra naturii și cauzelor ei, vol.1, București, Editura Academiei Române, 1962

Legislație:

15.Constituția României, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003

16. Convenția nr. 95/1949 privin protecția salariului, publicată în Buletinul Oficial nr. 81 din 6 iunie 1973

17. Legea nr. 53/2033 Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011

18. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008

19. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017

20. Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1175 din 13 decembrie 2004

21. Ordonanța de Urgență nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017

22. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1186 din 29 decembrie 2005

23. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015

24. Ordinul nr. 4/2015 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități în zile de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

25. Ordonanța de urgență nr. 30/2007, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne

26. Hotărârea de Guvern nr. 714/2018, privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interes de serviciu.

27. Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015

28. Legea nr. 80/2018, pentru aprobarea O.U.G nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prerogarea unor termene

29. Ordinul nr.42/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

30. Ordinul nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

31. Ordinul nr. 1954/2005, pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice

32. Ordinul nr. 1972/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

Preview document

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 1
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 2
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 3
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 4
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 5
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 6
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 7
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 8
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 9
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 10
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 11
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 12
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 13
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 14
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 15
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 16
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 17
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 18
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 19
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 20
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 21
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 22
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 23
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 24
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 25
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 26
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 27
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 28
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 29
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 30
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 31
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 32
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 33
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 34
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 35
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 36
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 37
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 38
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 39
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 40
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 41
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 42
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 43
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 44
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 45
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 46
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 47
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 48
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 49
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 50
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 51
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 52
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 53
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 54
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 55
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 56
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 57
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 58
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 59
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 60
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 61
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 62
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 63
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 64
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 65
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 66
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 67
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 68
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 69
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 70
Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind salarizarea personalului militar intr-o unitate apartinand Ministerului Afacerilor Interne.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?