Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 11699
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Publicat de: Alex Macovei
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Cristina Bianca POCOL, Lector Dr.Ing. Manuela Carmen Simu
Facultatea de Horticultura
Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara, Cluj-Napoca

Cuprins

  1. INTRODUCERE 6 PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 7 CAP. I IMPORTANȚA ASOCIERII ÎN AGRICULTURĂ .. 7
  2. CAP.II SCURT ISTORIC AL COOPERATIVELOR AGRICOLE ROMÂNEȘTI ... 9
  3. CAP.III FORME DE ASOCIERE ÎN ROMÂNIA ... 13
  4. CAP.IV BARIERE ÎN ASOCIERE ȘI SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA LOR . 17 PARTEA A II-A. MATERIAL ȘI METODĂ DE CERCETARE ... 21
  5. CAP.V SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI PRIVIND PERCEPȚIA ASOCIERII DE CĂTRE PRODUCĂTORII AGRICOLI DIN LOCALITATEA BĂRĂBANȚ, JUDEȚUL ALBA .. 21 CAP.VI PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII BĂRĂBANȚ .. 22
  6. CAP. VII. METODELE DE CERCETARE FOLOSITE .. 24
  7. 7.1 ANCHETA SOCIOLOGICĂ 24 PARTEA A III-A. REZULTATE ȘI DISCUȚII .. 27 CAP. VII. PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 27 CONLUZII 41 BIBLIOGRAFIE ... 42 ANEXE . 43

Extras din licență

REZUMAT

Tema proiectului de diplomă este “Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba.”

În urma cercetărilor efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a urmărit percepția pe care o au micii producători agricoli din localitatea Bărăbanț cu privire la asociațiile agricole.

Așadar prima parte a lucrării prezintă istoricul și importanța cooperativelor agricole românești, felul în care aceastea au luat naștere în 1905 prin prisma primei legi date în acest sens, în care s-a introdus pentru prima dată conceptul de cooperativă. Cât și decăderea drastică a cooperativelor din cauza schimbărilor impuse de cooperativele comuniste de tip rusesc. După căderea comunismului, cu pași mărunți cooperativele au fost readuse la viață.

În a doua parte s-a realizat o anchetă sociologică, prin aplicarea unui chestionar micilor fermieri, cât și în gospodăriile oamenilor. În urma efectuării studiului, s-a constatat că majoritatea persoanelor intervievate dețin teren agricol. Sunt familiarizați cu conceptele de cooperative agricole, grupuri de producători și asociații. Dar nu fac încă parte dintr-o formă de asociere datorită volumului redus de informații. O mare parte dintre ei au răspuns pozitiv în vederea posibilei asocieri în viitorul apropiat. Ultimul capitol conține concluziile și rezultatele obținute.

Cuvinte cheie: cooperativă agricolă, lege, fermieri, asociații, grupuri de producători.

INTRODUCERE

Încă de la începuturile formelor de asociere, oamenii au înțeles că pentru a putea obține o producție constantă de la an la an, dar și cu un grad ridicat de calitate ei trebuiau să se asocieze. Pe lângă aceste avantaje, odată asociați, ei beneficiau și de scăderea costurilor de producție, cât și de valorificarea mai ușoară a producției obținute.

Prin această lucrare se urmărește percepția pe care micii fermieri din localitatea Bărăbanț o au asupra conceptului de asociație agricolă. Asociațiile sunt benefice pentru micii fermieri ai localității. Studiul este efectuat în ideea descoperirii percepției fermierilor asupra cooperativelor agricole, și încercarea pe cât posibil de a îndrepta conceptele eronate.

Localitatea Bărăbanț se situează la periferia orașului Alba-Iulia, fiind o zonă principal agricolă, existând fermieri care se ocupă atât cu agricultura cât și cu creșterea animalelor. Clima specifică zonei este continental-moderată. Caracterizată prin veri călduroase, toamne lungi și ierni blânde, cu o temperatură medie anuală de +10 C și precipitații care ating o medie anuală de 650 mm.

La nivelul acestei localități s-a efectuat o anchetă sociologică, iar ca instrument de măsură s-a folosit chestionarul. Acesta este alcătuit din 15 intrebări care sunt special create pentru micii fermieri din zonă. Chestionarele s-au aplicat în cadrul localității în număr de 70 exemplare sub formă online, precum și în piețele din oraș, față în față în număr de 30 exemplare, iar restul în număr de 13 au fost efectuate telefonic.

În urma rezultatelor obținute s-a realizat o bază de date, fiind prelucrată și interpretată. Rezultatele obținute au format imaginea percepției fermierilor asupra asocierii, cât și probabilitatea celor neasociați, de a se asocia în viitorul apropiat. Și anume că un protentaj majoritar de persoane peste 53.1%, nu au cunoștințe sau nu au auzit de conceptul de asociere agricolă. Un alt procent 70%, ne arată faptul că majoritatea respondenților nu fac parte din nicio formă asociativă românească. Problema din cauza căreia majoritatea oamenilor nu doresc să se asocieze, în primul rând este lipsa de informare urmată de frică și neincrederea în aceste cooperative sau asociații. Aceste două neajunsuri duc la sporirea lipsei de încredere în ceilalți oameni și prin urmare, anulează orice posibilă cooperare între doi sau mai mulți fermieri. Totuși când au fost întrebați dacă au în plan asocierea în viitorul apropiat, 64 de persoane ( 56.6%), au dat un afirmat în favoarea integrării într-o formă asociativă.

Bibliografie

1. Borzaga Carlo, C. Galera, C. Giulia, 2002, "Social enterprise: An international overview of its conceptual evolution and legal implementation. : 210-228. London: Routledge, 2008

2. Cucerzan Mihai, 2010, Introducere în sociologie, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pag . 23- 36 3. Hagedorn, Konrad, post-socialist farmers’cooperatives in central and eastern Europe." Annals of Public and Cooperative Economics (2014): 555-577.

4. Larionescu Maria. "Economia socială și cooperația în România. O perspectivă socioistorică comparată." Calitatea vieții 2 (2013): 109-136.

5. Modola R., S. Funar, M. Sabău, 2002, Marketing - Considerații teoretice și practice, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, pag. 55-70

6. Morărescu Oancea, V. și B. Oancea, Asocierea în agricultură prin cooperative agricole democratice - baza dezvoltării agriculturii durabile orientate către piață. 175-177

7. Petrescu Claudia. "Cooperativele din România Actori ai dezvoltării socio-economice."

(2013) 79-90

8. ***https://www.gazetadeagricultura.info, ultima accesare 15.02.2017

9. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Alba, ultima accesare 09.02.2017

10. *** https://dexonline.ro , ultima accesare 04.02.2017

11. ***https://www.google.ro/maps/place/Bărăbanț, ultima accesare 09.02.2017

Preview document

Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 1
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 2
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 3
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 4
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 5
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 6
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 7
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 8
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 9
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 10
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 11
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 12
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 13
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 14
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 15
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 16
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 17
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 18
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 19
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 20
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 21
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 22
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 23
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 24
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 25
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 26
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 27
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 28
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 29
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 30
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 31
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 32
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 33
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 34
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 35
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 36
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 37
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 38
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 39
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 40
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 41
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 42
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 43
Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Studiul privind perceptia asocierii de catre producatorii agricoli din localitatea Barabant, judetul Alba.pdf

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?