Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 36682
Mărime: 174.07KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector. Drd. Liana Sona

Cuprins

 1. CAP. I. BURSA - INSTITUŢIE MODERNĂ A PIEŢEI 5 1.1. Bursa: definire, scop, trăsături 5 1.1.1.Definire şi scop 5
 2. 1.1.2. Elemente definitorii 5 1.2. Un istoric al burselor 7 1.3. Funcţiile bursei într-o economie 9 1.4. Tranzacţii bursiere 11
 3. CAP. II. ORGANIZAREA PIEŢELOR BURSIERE. BMFM SIBIU 13
 4. 2.1. Modul de organizare şi regimul juridic bursier 13
 5. 2.2.Managementul bursei 15
 6. 2.3.Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu 18
 7. 2.3.1. Scurt istoric 18 2.3.2. Cadrul legal 19 2.3.3. Organizare 19
 8. 2.4. Agenţii de bursă 23
 9. CAP. III. MĂRFURI ŞI VALORI COTATE LA BURSĂ 25
 10. 3.1. Mărfurile 25
 11. 3.2. Valori mobiliare primare 26
 12. 3.2.1. Acţiunile 26
 13. 3.2.2. Obligaţiunile 27
 14. 3.3. Valori mobiliare specific 27
 15. 3.3.1.Produse hibride 27 3.4. Produse derivate 29
 16. 3.4.1. Contracte de schimb (swap) 29
 17. 3.4.2. Contracte pe termen 29 3.4.3. Contracte pe opţiuni 29
 18. 3.5. Eurotitlurile 30
 19. 3.5.1. Euroobligaţiunile 30
 20. 3.5.2. Euroacţiunile 30 3.5.3. Eurocreditele sindicale 30
 21. CAP. IV. TRANZACŢIILE FUTURES LA BMFM SIBIU 31 4.1. Contractele la termen 31
 22. 4.1.1. Contracte FORWARD 31 4.1.2. Contracte FUTURES 33
 23. 4.1.3. Comparaţie FORWARD - FUTURES 36
 24. 4.2. Tehnica tranzacţiilor comerciale futures 37
 25. 4.3. Scopurile vânzării de contracte futures 44
 26. 4.3.1. Operaţiunile speculative 45
 27. 4.3.2. Operaţiunile de acoperire 48
 28. 4.3.3. Tranzacţiile spreading 50
 29. 4.3.4. Operaţiuni de arbitraj 52
 30. 4.4. Tranzacţii futures cu instrumente sintetice 52
 31. 4.4.1. Indici bursieri 52
 32. 4.4.4.1. Conţinutul indicilor bursieri 53 4.4.4.2. Principalii indici bursieri 53 4.4.4.3. Indici bursieri pe piaţa românească 54
 33. 4.4.2. Tehnica tranzacţiilor futures pe indici 56
 34. 4.4.3. Contract futures pe indicele BET (ROL) la BMFMS 57
 35. CAP. V. TRANZACŢII CU OPŢIUNI LA BMFM SIBIU 63
 36. 5.1. Opţiuni - definire 63
 37. 5.1.1. Istoricul tranzacţiilor cu opţiuni 63 5.1.2. Piaţa opţiunilor negociabile 64
 38. 5.1.3. Caracteristicile opţiunii 65
 39. 5.2. Tranzacţionarea opţiunilor la BMFMS 74
 40. 5.2.1. Opţiuni pe instrumente financiare 74
 41. 5.2.2 Evidenţierea opţiunilor pe contracte futures 74
 42. 5.2.3. Sisteme de marje 75
 43. 5.2.4. Lichidarea poziţiilor în bursă 77
 44. 5.2.5. Deconectarea şi compensarea 78
 45. 5.3. Utilizarea tranzacţiilor cu opţiuni 80 5.3.1. Opţiuni pentru acoperirea risculuide scădere a valorii unui portofoliu de acţiuni 81
 46. 5.3.2. Strategii simple 83
 47. 5.3.3. Strategii cu opţiuni acoperite 88
 48. 5.3.4. Strategii de continuare 90
 49. 5.3.4.1. Evaluarea opţiunilor 96
 50. 5.3.4.2. Efectele modificării factorilor de influenţă asupra preţului opţiunii 97
 51. BIBLIOGRAFIE 99

Extras din licență

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături

1.1.1. Definiţie şi scop

Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţă liberă, o formă organizată de schimb pentru mărfuri şi valori.

În esenţă, noţiunea indică locul de întâlnire a negustorilor şi oamenilor de afaceri, în sensul unui spaţiu de concentrare a cererii şi ofertei.

Istoricul francez Fernand Braude defineşte astfel bursa: “bursa este ultimul etaj al unei pieţe, dar al unei pieţe care nu se mai închide”, care depinde şi domină întreaga realitate economică.

Funcţia principală a bursei este de formare a cursurilor, rezultatul negocierilor din incinta bursei este constatarea unui anumit curs care reflectă starea pieţei la un moment dat. Prin această funcţie a sa, bursa devine un reper al vieţii economice, sursă a informaţiei de bază pentru agenţii economici. Prin funcţionarea sa permanentă bursa exprimă continuitatea proceselor economice, caracterul neîntrerupt al tranzacţiilor comerciale şi financiare.

Bursele de mărfuri clasice sunt pieţe organizate, care asigură concentrarea cererii şi ofertei pentru anumite categorii de produse şi servicii în scopul efectuării de tranzacţii în condiţii de concurenţă şi libertate contractuală.

Scopul burselor de mărfuri este de a pune în legătură - direct sau prin intermediari specializaţi - un număr cât mai mare de agaţi economici interesaţi în comerţul internaţional cu anumite mărfuri - producători, comercianţi, expeditori, asigurători - creându-se condiţiile materiale şi informaţionale necesare pentru încheierea şi executarea tranzacţiilor.

1.1.2. Elemente definitorii

Bursele sunt determinate de o serie de caracteristici importante:

- piaţă de mărfuri şi valori

- piaţă simbolică

- piaţă organizată şi liberă

- piaţă reprezentativă

Bursa este o piaţă de mărfuri şi valori în sensul că e locul de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hârtii d e valoare. Bursele sunt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează mărfuri, titluri de mărfuri, active monetare şi financiare, care au anumite caracteristici:

a) sunt generice - se individualizează prin măsurare, numărare, sau cântărire

b) sunt lungibile - pot fi înlocuite unele prin altele

c) au caracter standardizabil - marfa poate fi împărţită în loturi omogene

d) sunt depozitabile - permit executarea obligaţiilor contractuale la o anumită perioadă de la închiderea tranzactiei

e) au grad redus de prelucrare - menţinerea caracterului de produs de masă, omogen, nediferenţiat

Bursa este o piaţă simbolică deoarece unul dintre principalele obiective ale organizării schimburilor îl reprezintă asigurarea operativităţii tranzacţiilor comerciale şi financiare. Necesitatea extinderii şi intensificării schimburilor a generat o tendinţă de “dematerializare” a mărfurilor, de la bunuri determinate fizic trecându-se la mostre şi eşantioane reprezentative. Bursa simplifică la maxim activitatea de tranzacţionare şi reduce negocierea la elementele sale esenţiale: sensul operaţiunii (vânzare / cumpărare), marfa, cantitatea şi termenul de livrare.

Un fapt nou constatat este că bursa nu mai constituie o piaţă originară, pe care se vând şi se cumpără titluri pe marfă. Dovada existenţei mărfurilor se face cu un document de comercianţi: recipisa de depozit pentru mărfurile aflate în antupozite şi conosamentul pentru mărfurile încărcate pe vas. Transferul proprietăţii asupra mărfii se realizează prin transmiterea documentului respectiv.

Bursa este o piaţă liberă şi organizată, în sensul că asigură confruntarea directă a cererii şi ofertei disponibile pentru mărfurile respective. La bursă nu se acceptă şi nu se tranzacţionează decât acele mărfuri pentru care există un număr suficient de mare de ofertanţi şi cumpărători, astfel încât să nu apară concentrări în scopul manipulării preţului. Prin esenţă bursa se opune ideii de monopol susţinând conceptul de piaţă liberă şi deschisă. De asemenea, bursa respectă anumite principii, tranzacţiile se efectuează conform unor reguli şi norme cunoscute de participanţi. Fiecare ţară stabileşte prin legi şi regulamente bursiere activitatea bursei. Tranzacţiile bursiere se efectuează întotdeauna de firme specializate (de tip broker / dealer) şi prin intermediul unui personal specializat (agenţi de bursă) care asigură stabilirea contractului între cererea şi oferta ce se manifestă pe piaţă.

1.2. Un istoric al burselor

Apariţia si formarea burselor de mărfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urmă cu aproximativ 2000 de ani în Grecia şi Roma antică şi continua şi astăzi. De-a lungul istoriei bursa a trecut prin cinci faze dinstincte: oferirea ca dar, schimbul de marfă (barter), contractul cu plată si livrare imediata (spot), contractul cu plata si livrare ulterioară stabilirii preţului (forward) si contractul la termen (futures si options). Primele două faze datează de la începutul cilivizaţiei, iar a treia, contractul spot, poate fi considerată ca adevaratul inceput al pieţelor de marfă organizate.

Până in anul 1600 comerţul in Europa si Asia nu era suficient de intens pentru a permite sustinerea activitatii comerciantilor locali sau a pietelor locale. Existau târguri in care comercianţii locali schimbau marfurile lor locale pe marfurile exotice aduse din ţinuturile îndepărtate. Tranzacţiile se făceau prin schimbul in natură, marfă - contra marfa, din cauza cantitatii reduse de monedă. Acest tip de târg era organizat in: Grecia antica, Imperiul Roman si China.

Cu timpul au apărut târguri bine organizate si specializate, care funcţionau dupa reguli precise stabilind locul unde isi pot expune comerciantii marfa, cand si cum o pot vinde. Au apărut apoi asociaţii de comerţ care reprezentau interesele comerciantilor si tribunale speciale care interveneau in rezolvarea conflictelor.

Un prim pas in dezvoltarea comerţului s-a făcut prin introducerea “scrisori de targ” cu rol de mijloc de schimb. Aceste documente permiteau amânarea plăţii unei mărfi, deci o extindere a creditului oferind comercianţilor posibilitatea sa circule din târg in târg reglând plăţile prin anularea debitelor sau creditelor, platind la sfârşit eventualele datorii rămase, în bani. Astfel a apărut pentru prima dată piaţa spot (cash).

Istoricii consideră că rădăcinile comerţului la termen se află in sistemul de târguri medievale japoneze, fapt ce a permis Japoniei sa se dezvolte si sa organizeze piata la termen incepand cu anul 1697, aproximativ cu un secol inaintea SUA.

Denumirea de “bursă” provine din oraşul Bruges, unde aceste adunări se ţineau la Hotel de Bourses, numit aşa după un senior din vechea si nobila familie Van den Boursen. Aici se întâlneau bancherii si negustorii pentru a negocia bani, metale preţioase, hârtii de valoare si mărfuri. Mai apoi toate locurile de intalnire ale comerciantilior au primit denumirea de burse.

Prima bursă în accepţiunea modernă a fost cea înfiinţată la Anvers in anul 1531 aici se incheiau tranzacţii cu mărfuri coloniale. In anul 1554 s-a înfiinţat la Londra o bursă intitulată “Royal Exchange”, care incepând cu anul 1773 s-a axat numai pe schimbul de afecte financiare (I. Popa - Bursa, vol. I - II, Ed. Adevărul, 1993)

In 1639 apar la Paris o serie de agenţii de schimb in domeniul negocierii titlurilor de valoare, apoi la Toulouse si Rouen, iar apoi la Montellier.

La începutul sec. XVII la Amsterdam mărfurile se puteau negocia in baza contractelor “options” prin care se putea permitea convenirea unui preţ in baza căruia cumpărătorul obţinea de la vânzător dreptul de a cumpăra o cantitate de marfă la o dată stabilită în viitor.

Incepând cu anul 1700 au mai fost înfiinţate burse la: Basel (1669), Paris (1724), Viena (1761), NEY YORK (1792), Bruxeles (1801), Milano (1833), Roma (1827), Madrid (1831), Geneva (1850), Tokyo (1855).

În 1848 ia fiinţă cea mai mare bursa de cereale din Chicago Board of Trade ca urmare a deciziei celor mai mari comercianti de grane.

În 1874 negustorii formează Bursa de Produse din Chicago unde se comercializează unt, ouă, păsări domestice şi alte produse agricole.

În 1972, CME inaugurează tranzacţionarea contractelor futures pe valute - primele contracte futures financiare, iar in 1975 CBOT lanseaza primele contracte pe rata dobanzii. In 1982 Kansas City Board of Trade initializeaza primele contracte futures pe indici bursieri.

Bibliografie

1. Ciobanu, G., - Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Editura economică, 1997

2. Popa, I., - Bursa, vol. I - II, Editura Adevărul S.A., 1993 şi 1994

3. Popa, I., - Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, 1996

4. Ancuţa T., Cristea L., Finciu A., Oprea A., Cipariu D., - Investiţii pe pieţele la termen, Tipotrib Sibiu, 2000

5. Ancuţa T., Cristea L., Finciu A., Oprea A., Cipariu D., - Totul despre futures şi opţiuni, Tipotrib Sibiu, 1999

6. Sharpe Wiliam F., Gordon J. Alexander, Investments, Prentice Hall, 1990

7. Son Liana, Tranzacţii bursiere, curs universitar, Timişoara, 1999 - 2000

8. Varujan Vosganian, Reforma pieţelor financiare din România, Editura Polirom, Iaşi, 1999

9. Zentes Joachim, Portofolio selection, curs universitar, Universität de Saarlandes, Saarbrűcken, 1998

10. *****, Futeres şi opţiuni, Manualul brokerului, Bursa Monetar - Financiară şi de Mărfuri Sibiu, 1997

11. *****, Futures&Options Strategy Guide, Chicago Mercantile Exchange

12. *****, An Introduction for Speculators, Chicago Board of Trade

13. *****, Portofolio Management Strategies, Chicago Board of Trade

14. *****, Les indices boursiers sur action, Ed. Economică, 1996

15. *****, Colecţia revistei Capital, 1999

16. *****, Colecţia revistei Piaţa financiară, 1999 - 2000

17. *****, Colecţia revistei Adevărul economic, 1999

Preview document

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 1
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 2
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 3
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 4
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 5
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 6
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 7
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 8
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 9
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 10
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 11
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 12
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 13
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 14
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 15
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 16
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 17
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 18
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 19
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 20
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 21
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 22
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 23
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 24
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 25
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 26
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 27
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 28
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 29
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 30
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 31
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 32
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 33
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 34
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 35
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 36
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 37
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 38
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 39
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 40
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 41
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 42
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 43
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 44
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 45
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 46
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 47
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 48
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 49
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 50
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 51
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 52
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 53
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 54
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 55
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 56
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 57
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 58
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 59
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 60
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 61
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 62
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 63
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 64
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 65
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 66
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 67
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 68
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 69
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 70
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 71
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 72
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 73
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 74
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 75
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 76
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 77
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 78
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 79
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 80
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 81
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 82
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 83
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 84
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 85
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 86
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 87
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 88
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 89
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 90
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 91
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 92
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 93
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 94
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 95
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 96
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 97
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 98
Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Lucrare.doc
 • Prima.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele Options

Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu a implementat mecanismul de tranzactionare a optiunilor pentru prima oara în România pentru a raspunde...

Noțiuni generale caracteristicile și clasificarea opțiunilor

În lucrarea dată eu am încercat să studies un produs al pieţii derivatelor şi anume opţiunele Majoritatea pieţelor financiare se folosesc de...

Caracteristicile Contractelor Options

Pe piata financiara se realizeaza tranzactii cu valori mobiliare (actiuni si obligatiuni) insa pe langa aceste valori mobiliare primare, pe marile...

Piețe de capital și Bursa de Valori

1 Economii si investitii In orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atat la nivel macroeconomic cat si...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Instrumente Financiare Derivate

Aspecte teoreticer privind instrumentele financiare derivate Instrumente şi valori mobiliare derivate sunt acele contracte a căror valoare se...

Instrumentele Financiare Derivate

1. Esenţa şi particularităţile contractelor anticipate şi futures (sau forward) Instrumentele financiare derivate reprezintă valori mobiliare...

Contractele Bursiere

CONTRACTELE BURSIERE - VECTOR ESENȚIAL AL PIEȚEI DE INTERNAȚIONALE DE CAPITAL 1. Tipuri contracte bursiere Pe piaţa financiară se realizează...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Mărfuri Sibiu

BURSA - definire si caracteristici Formarea si afirmarea burselor exprima însasi devenirea relatiilor de schimb, a pietei, ca structura...

Bursele de mărfuri în România

1.1 ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri sunt rezultatul unui proces evoluativ natural, care a început în urma...

Piața valutară și modalitățile de acoperire împotriva riscului valutar

1.Piata Valutara Piata valutara reprezinta sistemul de relatii financiar-valutare prin intermediul caruia se desfasoara vanzarea si cumpararea de...

Drepturi de Alocare Transgaz SA

INTRODUCERE „Bursele sunt instituţii publice create în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, armatori şi asiguratori în...

Piața Operațiunilor la Termen Ferm

CAPITOLUL 1. PIAŢA FINANCIARĂ Există mai multe moduri de a intra în regatul pieţei sau mai exact al pieţelor, maniera doctă, calea ştiinţifică,...

Piața Produselor Derivate

1. Piaţa produselor derivate 1.1Scurt istoric al derivatelor La sfârsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea olandeza – se...

Operațiuni pe Piața Financiară

1.1. Piaţa de capital Conform cu clasificarea anglo-saxonă, acceptată de majoritatea specialiştilor, piaţa financiară este structurată în piaţă...

Piața Produselor Financiare Derivate

INTRODUCERE Nevoia de pieţe ale instrumentelor financiare derviate nu s-a simţit până la începutul anilor ’70, atunci când globalizarea afacerilor...

Ai nevoie de altceva?