Uniunea Europeană și globalizarea economică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 25856
Mărime: 4.65MB (arhivat)
Publicat de: Jana I.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ. Dr. Habil. Adriana Giurgiu
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea din Oradea, Oradea

Cuprins

 1. CUPRINS 2
 2. Lista abrevierilor utilizate în text 3
 3. Lista figurilor 5
 4. Lista tabelelor 6
 5. INTRODUCERE 7
 6. PARTEA I - ABORDĂRI TEORETICE 10
 7. Capitolul 1. Globalizarea economică și regionalismul 10
 8. 1.1. Concepte teoretice și definiții 12
 9. 1.2. Argumente pro și contra globalizării 14
 10. 1.3. Factorii determinanți ai globalizării și rolul comerțului internațional 18
 11. 1.4. Multilateralismul și regionalismul în comerțul mondial 20
 12. 1.4.1. Despre OMC 21
 13. 1.4.2. Despre regionalizare - definiție și importanța în economia mondială contemporană ca factor determinant al globalizării 25
 14. 1.4.3. Integrarea economică regională 27
 15. 1.4.3.1. Concepte și teorii privind integrarea economică 28
 16. 1.4.3.2. Formule integraționiste contemporane 29
 17. Capitolul 2. Uniunea Europeană, actor global 31
 18. 2.1. Globalizarea și economia UE 32
 19. 2.2. Locul și rolul UE în comerțul mondial 34
 20. 2.3. Negocierile și acordurile comerciale ale UE 37
 21. 2.3.1. Acordurile multi- și plurilaterale. UE și OMC 39
 22. 2.3.2. Acordurile bilaterale 41
 23. Capitolul 3. Competitivitatea UE în economia globală 49
 24. PARTEA II - STUDIU DE CAZ: GLOBALIZAREA ȘI UE - AMENINȚARE SAU OPORTUNITATE? 52
 25. Concluzii la studiul de caz 90
 26. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 93
 27. Bibliografie 94
 28. A. Cărți de specialitate 94
 29. B. Lucrări și articole de specialitate 94
 30. C. Periodice, reviste, statistici 94
 31. Sitografie 95

Extras din licență

INTRODUCERE

Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge țările membre să se deschidă la comerțul internațional și să conducă, mai degrabă decât să sufere, în sine. În ciuda acestor critici, nu putem însă uita rezultatele pozitive pe care globalizarea ne-a permis să le obținem.

Într-adevăr, a creat o bogăție fără precedent în țările occidentale și, după căderea blocului sovietic și aderarea Chinei la OMC, pe o scară „globală” a PIB-ului. Aceasta s-a tradus într-o creștere a comerțului mondial. Barierele pentru comerțul liber au fost reduse la minimum, atât de mult, încât chiar și astăzi, când suflă vânturile războaielor comerciale dintre SUA și China, tarifele din lume sunt în permanență scăzute (chiar dacă barierele netarifare sunt în creștere).

Scopul acestei lucrări este de a demonstra că implicarea Uniunii Europene în procesul de globalizare este o acțiune necesară pentru calea spre prosperitate a statelor membre. Doar că populația are nevoie de o mai bună informare și siguranță în ceea ce ține de politicele pe care le promovează UE la nivel internațional. În societățile europene, există în mod clar dorința de conducere și un sentiment de direcție care poate fi pus în cuvinte simple. Cu toate acestea, ideile singure nu sunt suficiente, ele au nevoie de a fi întărite de acțiuni promise în beneficiul cetățenilor.

Lucrarea dată a fost structurată în două părți. Prima parte cuprinde abordările teoretice în ceea ce privește globalizarea și Uniunea Europeană, iar cea de-a doua parte cuprinde studiul de caz. Prima parte este divizată în trei capitole. Primul capitol se numește Globalizarea economica si regionalismul. Acest capitol prezintă apariția și evoluția globalizării dar și teoriile globalizării. Tot în acest capitol se vorbește și despre Acordurile de integrare economică regională, care au jucat și continuă să joace un rol important în procesul globalizării.

Titlul capitolului doi este Uniunea Europeană, actor global. În acest capitol se vorbește despre implicarea Uniunii Europene la nivel supranațional și politicile sale prin care conduce teritoriul său spre o dezvoltare de viitor durabilă.

Titlul capitolului trei este Competitivitatea UE în economia globală Acest capitol evidențiază faptul că Uniunea Europeană joacă un rol important fiind printre primele trei economii care domină pe piața mondială împreună cu SUA și China. Aici au fost expuse avantajele pe care le deține UE datorită întregirii pe care o are.

Partea a doua a lucrării cuprinde studiul de caz.

În urma publicării raportul despre ”Opinia publică și votul populist în Europa” s-au prezentat dovezi de sondaj care sugerează că susținătorii partidelor populiste diferă de susținătorii partidelor mainstream într-un aspect important: ei se tem de globalizare.

Aici urmărim aceste constatări și explorăm în profunzime cunoștințele și sentimentele oamenilor cu privire la globalizare și cum acestea sunt legate de opiniile lor despre viitorul proiectului european. Sunt prezentate dovezi pe baza unui sondaj efectuat în iulie 2017 în care au fost întrebați peste 10.000 de cetățeni ai UE din fiecare stat membru despre temerile lor de globalizare și opiniile lor despre viitoarea cooperare europeană. Avem două seturi de dovezi; unul se bazează pe un eșantion care captează opinia publică în UE27, iar celălalt amplifică imaginea concentrându-se mai în profunzime asupra respondenților din cele mai mari cinci state membre din punct de vedere al populației, Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania. Întrucât raportul dat se concentrează asupra viitoarei cooperări europene post-Brexit, sa concentrat doar pe UE27 și s-a exclus Marea Britanie.

Un număr considerabil de europeni consideră că globalizarea este o amenințare (44% la nivel european). Dar, când au fost întrebați despre experiențele lor personale cu globalizarea, acestea au fost, în general, mai des bune decât rele. Susținătorii partidelor populiste sunt o excepție: ei se tem de globalizare și au avut experiențe personale proaste cu aceasta.

Europenii au o înțelegere comună a ceea ce cred că înseamnă procesul de globalizare: îl asociază cu comerțul (circulația crescută a produselor pentru 19% și bani pentru 17%) și migrația (circulația crescută a oamenilor pentru 17%). Acest rezultat este destul de stabil într-o mare varietate de subgrupuri, fie ele naționale, socio-economice, politice.

În timp ce cei care sunt optimiști cu privire la globalizare salută, de asemenea, mai multă cooperare europeană (64 la sută), cei care se tem de ea au opinii mult mai eterogene (45% dintre ei sunt în favoarea unei mai bune integrări politice și economice, dar 41% vor mai puțin de aceasta). Aproape jumătate dintre cei care se tem de globalizare consideră cooperarea europeană ca parte a soluției pentru abordarea acestor temeri. În general, tabăra amenințărilor este mai eterogenă din punct de vedere politic decât tabăra de oportunități. Acest model este valabil în toate statele membre, deși în Franța, cei speriați de globalizare tind să favorizeze o mai mică integrare (53 la sută), în timp ce doar 34 la sută doresc mai mult. În Spania și Italia, în schimb, tabăra fricii dorește mai multă integrare.

Susținătorii partidului de stânga populist consideră că globalizarea este o amenințare, dar doresc mai multă cooperare europeană. De fapt, în anumite domenii, cum ar fi acceptarea migranților și protejarea drepturilor migranților din UE, ei doresc să meargă mai departe decât cetățeanul mediu al UE27. Pentru susținătorii partidelor de dreapta populiste, UE este văzută ca o parte a problemei și alimentează temerile lor de globalizare. Ei doresc să vadă mai puțin din cooperarea europeană în viitor.

În ciuda acestor diferențe, marea majoritate a respondenților din UE27 sunt de acord într-un singur aspect esențial: doresc ca UE să își concentreze eforturile viitoare pe lupta împotriva terorismului și în gestionarea migrației. Problemele economice au pierdut importanța în mințile europenilor. Acest rezultat este destul de constant într-o mare varietate de subgrupuri - naționale, socio-economice și / sau politice.

Bibliografie

A. Cărți de specialitate

1. Berinde, Mihai, Regionalism și multilateralism în comerțul internațional, Editura (Universității din Oradea, Oradea, 2004

2. Dinu, Marin, Globalizarea si aproximarile ei, Ed. Economica, Bucuresti, 2004

3. F. Erhan, Globalizarea. In cautarea echilibrului, Ed. Economica, Bucuresti, 2003

4. G. Soros, Despre globalizare, Ed. Polirom, Iasi, 2002

5. G.I. Mantzaridis, Globalizare si universalitate. Himera si adevar, Ed. Bizantina, Bucuresti

6. T. Brailean, Globalizarea, Ed. Institutul European, Iasi, 2004

B. Lucrări și articole de specialitate

7. Giurgiu, Adriana - Studiu de caz_Globalizarea si comertul international_bibliografie suplimentara

C. Periodice, reviste, statistici

8. www.insse.ro, pagină internet consultată în perioada 13.12.2018

9. https://www.consilium.europa.eu/en/ pagină consultată în perioada 2018-2019

10. https://www.economist.com pagină consultată în perioada 2018-2019

Sitografie

1. http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm, pagină internet consultată în perioada 22 august 2019

2. https://www.coe.int/en/web/compass/globalisation pagină internet consultată în perioada 12 ianuarie 2019

3. www.wto.org pagină consultată în perioada decembrie 2018 - mai 2019

4. https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1946-1959/1954_ro pagină de înternet accesată la data de 15 mai 2019

5. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YFsmVN_0wv0J:https://euroculturer.eu/2017/01/23/what-is-globalisation-global-europe-explained/+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro paginaă accesată la data de 15 mai 2019

6. http://bruegel.org/2017/05/europeans-rediscover-enthusiasm-for-globalisation/ pagină accesată la data de 16 mai 2019

7. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/161/uniunea-europeana-si-organizatia-mondiala-a-comertului - pagină accesată la data de 03.12.2018

8. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/161/uniunea-europeana-si-organizatia-mondiala-a-comertului - pagină accesată la data de 03.12.2018

Preview document

Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 1
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 2
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 3
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 4
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 5
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 6
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 7
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 8
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 9
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 10
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 11
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 12
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 13
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 14
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 15
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 16
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 17
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 18
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 19
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 20
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 21
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 22
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 23
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 24
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 25
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 26
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 27
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 28
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 29
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 30
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 31
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 32
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 33
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 34
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 35
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 36
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 37
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 38
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 39
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 40
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 41
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 42
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 43
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 44
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 45
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 46
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 47
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 48
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 49
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 50
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 51
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 52
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 53
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 54
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 55
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 56
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 57
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 58
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 59
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 60
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 61
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 62
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 63
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 64
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 65
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 66
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 67
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 68
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 69
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 70
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 71
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 72
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 73
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 74
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 75
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 76
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 77
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 78
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 79
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 80
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 81
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 82
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 83
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 84
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 85
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 86
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 87
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 88
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 89
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 90
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 91
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 92
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 93
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 94
Uniunea Europeană și globalizarea economică - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Uniunea Europeana si globalizarea economica.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea și statele mici și mijlocii - studiu de caz România

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Globalizarea și Impactul Social al Acesteia

Introducere Globalizarea semnifică creşterea relaţiilor economice între statele lumii, prin reducerea unor bariere tarifare, care împiedică buna...

Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare. Migrația forței de muncă din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor...

Experiența statelor membre ale UE în aplicarea politicii regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Politica Comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comercială este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Politici Regionale

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI SPAŢIALE Ştiinţa regională, ca disciplină de sine stătătoare, nu are o istorie prea lungă deşi, ca excepţii,...

Globalizarea Economiei Mondiale

In prezent in randul analistilor vietii economice internationale contemporane, s-a conturat o larga convergenta de opinii in aprecierea faptului ca...

Globalizare și Noua Ordine Mondială

CONCEPTUL DE GLOBALIZARE Termenul de globalizare este de origine anglo-saxonă (globalization), sinonim cu franţuzescul mondialisation şi se...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Ocuparea Resurselor de Munca în România

uparea resurselor de muncă în economia României 3 INTRODUCERE Lucrarea de faţă, prin conţinutul său este dedicată analizei fenomenelor şi...

Corelații macroeconomice ale integrării

Toate lucrurile din lume au un scop. Şi această lucrare de diplomă s-a născut cu un scop anume. Scopul era Diploma de licenţă, obţinerea acesteia...

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Integrarea României în Uniunea Europeana

CAP.1 ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA 1.1.Teoria globalizarii Pentru a putea analiza avantajele si dezavantajele aderarii la Uniunea...

Piața Asigurărilor în România - Prezent și Perspective

Cap I Piaţa asigurărilor – abordări teoretice ale asigurării 1.1 Conceptul de asigurare Conform profesorilor Iulian Vacarel si Florin Bercea,...

NAFTA

Rezumat Extinderea procesului de regionalizare la scara planetara prin aparitia unor noi grupari de cooperare si integrare economica, a determinat...

Ai nevoie de altceva?