Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 19675
Mărime: 392.08KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Sandor
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alin Golentanu
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Universitatea de Vest, Timisoara
Specializare: educație fizică și sport

Cuprins

 1. 1. INTRODUCERE
 2. 1.1. Ipoteza si scopul lucrării
 3. 1.2 Motivul alegerii temei
 4. 2. PUGILISMUL; RAMURĂ SPORTIVĂ
 5. 2.1. Pugilismul, mijloc de educare a firii umane
 6. 2.2. Originea, nașterea și dezvoltare boxului în lume
 7. 2.3. Dezvoltarea boxului în România
 8. 3. FUNDAMENTAREA TEORETICO-STIINȚIFICĂ A LUCRĂRII
 9. 3.1. Scurtă caracterizare a efortului specific boxului
 10. 3.2. Caracteristici anatomo-fiziologice și psiho-motrice ale boxerilor
 11. 3.3. Caracteristicile esențiale ale modelului boxerului de performanta contemporan
 12. 3.4 Reguli generale ale tehnicii boxului
 13. 3.5.Notiuni privind, atitudinea, tehnica si tactica în lupta
 14. 4. TEHNICA DE EXPLORARE SI METODOLOGIA SELECȚIEI
 15. 4.1. Conceptul de selecție
 16. 4.2. Principalele forme ale selecției
 17. 4.3. Avantajele selecției
 18. 5. IMPLICAREA FACTORILOR PSIHOLOGICI ÎN BOX
 19. 5.1. Etimologia termenului de psihologie și importanța acesteia în box
 20. 5.2.Aspecte și criterii psihologice privind selecția boxerilor
 21. 6. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂTII
 22. 6.1. Locul, subiecții și etapele desfășurării cercetării
 23. 6.2. Metodele de cercetare utilizate în elaborarea lucrarii
 24. 6.3. Culegerea și interpretarea datelor
 25. 6.4. Compararea si analizarea datelor
 26. 7. CLONCUZII, OPINII ȘI PROPUNERI
 27. 7.1. Opinii cu privire la experiment
 28. 7.2. Sugestii și propuneri
 29. Bibliografie

Extras din licență

CAPITOLUL 1

Introducere

1.1 Ipoteza și scopul lucrării

Boxul românesc, alături de alte ramuri de sport, se află într-o continuă transformare. Numai ramurile sportive care reușesc să se adapteze noilor exigente ale standardelor actuale pe care atingerea înaltei performante le cere, acelea vor continua să își mențină popularitatea câștigata în decursul timpului. Boxul face parte din categoria sporturilor care, de-a lungul timpului a stârnit valuri de admirație în rândul tuturor popoarelor. Cu atât mai mult în România, boxul a fost un sport îndrăgit și susținut. Dar acest lucru nu se mai regăsește în boxul românesc al zilelor noastre, el pierzând mult din popularizarea de odinioară iar boxeri de renume precum campionul olimpic Nicolae Linca, Francisc Vaștag, triplu campion mondial și european au încetat să ni se mai arate. O posibilă cauză a lipsei apariției unor noi figuri emblematice pe scena boxului românesc ar putea fi pusă pe seama unei slabe selecții a tinerelor loturi de elevi care intra pentru prima oara intr-o sala de box.

Poate ca metodele de selecție ale antrenorilor români nu au reușit să se adapteze cerințelor actuale iar aceștia se complac în situația de a da vina pe alți factori când vine vorba de lipsa rezultatelor la nivelul marii performante din ultimul timp. Sau poate că problema e mult mai simpla decât pare și anume se poate ca boxerii romani să fie depășiți de „tiparul boxerului internațional”. E totuși greu de crezut acest lucru ținând cont de faptul că boxul a cucerit pentru sportul românesc o mulțime de titluri la cele mai înalte niveluri.

1.2. Motivul alegerii temei

Lucrarea de față problematizează tema selecției viitorilor boxerii. A fost aleasa aceasta tema a selectiei deoarece se intenționează analizarea calității viitorilor boxeri selecționați prin metode clasice, rudimentare și cei selecționați prin criterii moderne, atenția fiind focalizată cu precădere pe selecția în care se ține cont de calitățile psihice ale boxerilor. În acest sens vor fi folosite două grupe de viitori boxeri: grupa martor și grupa experiment.

Se vor folosi o serie de metode prin care se va determina modul in care nivelul proceselor psihice influențează performanța în box a tinerilor ce fac parte din experiment.

CAPITOLUL 2

Pugilismul, ramură sportivă

2.1. Pugilismul, mijloc de educare a firii umane

În societatea contemporană, apăsată de sedentarism, stres și agresivitate, activitatea sportivă are un rol social major. Fenomenul sportiv a devenit o activitate socială, economică și de recreare cu valențe deosebite.

Domenii de cercetare precum psihologia sportului subliniază ideea că activitatea fizică și sportivă este menită să mențină echilibrul personalității umane. De asemenea o societate în care exista o armonie între „omul care se joacă” (homo ludens) și „omul care muncește” (homo faber), factorul sportiv capătă aspect social.

Sportul, dus la un înalt grad al performantei devine un ambasador al țărilor, un liant al prieteniei intre popoare, bastionul bunăstării. Privit din perspectiva omului contemporan, sportul devine un element inerent vieții, spectacolul sportiv devenind un tablou ce nu poate fi înlocuit.

Unul dintre sporturile pe care societatea l-a îmbrățișat cu ardoare este boxul. Această ramură a sportului este adânc înrădăcinată în istoria umanității, presupunându-se că primele forme de practicare organizată a boxului au apărut la egipteni in jurul anului 3000 I.C. Grecii antici, și mai târziu romanii, au avut un sport numit pugilism care semăna cu boxul.

Boxul promovează valorile educației fizice și a tot ceea ce aparține domeniului sportiv: plecând de la dezvoltarea armonioasă a întregului organism și ajungându-se la educarea firii umane. Privit din această perspectivă, boxul trebuie privit ca fiind nobila artă, o cale de modelare a ființei umane. Cu toate acestea prejudecățile fac din unele persoane să situeze boxul într-o poziție care îl dezavantajează, etichetându-l ca fiind o încăierare rudimentară în care cei cu mușchi mai bine dezvoltați ies învingători.

Departe de această descriere boxul este o luptă inteligentă în care pregătirea fizică, tehnico-tactică și psihologică se întrepătrund iar toate acestea într-un regim de încordare maximă și sub o permanentă ploaie de lovituri. Inteligența corelată cu pregătire tehnico-tactică corespunzătoare are un rol primordial în obținerea victoriei. Este un sport cu specific tactic, efortul depus este maximal și submaximal.

Ca o concluzie se poate afirma că acestei ramuri de sport, boxului i se poate atribui meritul de a fi privit precum „un suiș al sufletului spre locul inteligibilului” sau o cale prin care poate fi educat spiritul uman.

Bibliografie

1. ALEXE N. - Antrenamentul boxerului modern. Ed. Editas, București, 1993

2. BOROGA L. - Educarea calitatilor fizice combinate, Ed.Sport-Turism, 1984

3. CIOSICI D. -Teoria Antrenamentului Sportiv, Ed. Universitatii deVest, Timisoara, 1994

4. CORGHIT I. - Metode de învățământ, Ed. Sport-Turism,

București, 1980.

5. DANCIU G. - Regulamentul de box, F.R. BOX, București, 1998

6. DEMETER A. - Fiziologia și biochimia educației fizice și sportului, Ed. Sport-Turism, București, 1979.

7. DRAGNEA A. - Bazele fiziologice ale EducatieiFizice si Sportului, Ed.Stadion, Bucuresti, 1974.

8. DUMITRU I. - Orientare metodică, F.R.BOX, București, 1998

9. GHERGHINA A.. - Selecția în box, Ed.Sport-Turism, București, 1987

10. GHEZA A.. - Principii de bază în box. Ed. Stadion, București, 1982

11. HARE D. - Teoria antrenamentelor. Ed. Sport-Turism, București, 1984

12. LICENTA WIKIMANIA, - Boxinig, http://en.wikipedia.org/wiki/Boxing, consultată pe data de 2 mai 2008

13. Moesch H. - Nutritia si sportul, Ed. Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, Bucuresti, 1976

14. TABARA O., - Box, selecția tinerilor. Ed. Uniunii de cultură fizică și sport, București, 1967

Preview document

Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 1
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 2
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 3
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 4
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 5
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 6
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 7
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 8
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 9
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 10
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 11
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 12
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 13
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 14
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 15
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 16
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 17
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 18
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 19
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 20
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 21
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 22
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 23
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 24
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 25
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 26
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 27
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 28
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 29
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 30
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 31
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 32
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 33
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 34
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 35
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 36
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 37
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 38
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 39
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 40
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 41
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 42
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 43
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 44
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 45
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 46
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 47
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 48
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 49
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 50
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 51
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 52
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 53
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 54
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 55
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 56
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 57
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 58
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 59
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 60
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 61
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 62
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 63
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 64
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 65
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 66
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 67
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 68
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 69
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 70
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 71
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 72
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 73
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 74
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 75
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 76
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 77
Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • 1. Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice in faza initiala a selectiei in box.doc
 • pagina 40 Factorii Psiho sociali .doc
 • pagina 41ALIN.doc
 • pagina 42 capacitatile psihice ale sportivului .doc
 • pagina 45 46 Chestionarea antrenorilor.doc
 • pagina 49 pregatire fizica generala.doc
 • pagina 53 testele psihologice.doc
 • pagina 57 Evolutia tehnica.doc
 • pagina 59 meciurile de box.doc

Alții au mai descărcat și

Referat Handbal

Atacul pozitional se utilizeaza cu justificare tactica in urmatoarele situatii: -apararea a avut timp suficient pentru organizare, se prezinta ca...

Fotbalul

INTRODUCERE Fotbalul este un sport de echipă ce se dispută între două echipe alcătuite din 11 jucători fiecare. La începutul secolului 21 era...

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Reeducarea Psihomotrica

Reeducarea psihomotrica este o terapie originala, neurofiziologica si psihofiziologica prin tehnica sa, psihologica si scopul sau, destinata sa...

Pregătirea fizică în volei. mijloacele utilizate pentru dezvoltarea calităților motrice în volei

Pregătirea fizică reprezintă ansamblul organizat şi ierarhizat al procedurilor de antrenament care vizează dezvoltarea şi utilizarea calităţilor...

Handbal

CURSUL I 1. SCURT ISTORIC 2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HANDBAL 3. FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE HANDBAL 4. ASPECTE ALE EVOLUŢIEI HANDBALULUI MODERN 5....

Ai nevoie de altceva?