Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Engleză
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 44927
Mărime: 200.03KB (arhivat)
Publicat de: Ivana Ivan
Puncte necesare: 15

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CUPRINS 1
 3. ADNOTARE 3
 4. ANNOTATION 4
 5. LISTA ABREVIERILOR 5
 6. INTRODUCERE 6
 7. 1. ASPECTE TERMINOLOGICE ALE LIMBAJULUI JURIDIC 8
 8. 1.1. Terminologia in viziunea lingviștilor 9
 9. 1.2. Interpretarea conceptului 10
 10. 1.3. Definiția noțiunii 11
 11. 1.4. Interpretarea termenului 12
 12. 1.5. Modalități de formare ale termenilor juridici 16
 13. 1.6. Originea termenilor juridici 30
 14. 2. PARTICULARITĂȚILE TEXTULUI JURIDIC 39
 15. 2.1. Particularitățile lexicale ale textelor juridice 39
 16. 2.2. Particularitățile gramaticale ale textelor juridice 50
 17. 2.3. Particularitățile stilistice ale textelor juridice 53
 18. 2.4. Folosirea adagiilor latine in discursul juridic 67
 19. 2.5. Prezența arhaismelor in limbajul juridic 68
 20. 3. ANALIZA CONTRASTIVĂ A TEXTELOR JURIDICE ÎN ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ.69
 21. 3.1. Specificul traducerii textelor juridice (lexical, gramatical, stilistic și sintactic) 69
 22. 3.2. Traducerea termenilor juridici 76
 23. 3.3. Fidelitatea în traducere. Competențele traducătorului 82
 24. 3.4. Tehnici de traducere ale textelor juridice 83
 25. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 87
 26. BIBLIOGRAFIE 89
 27. ANEXA 1. Hotărîre privind organizarea activității interpreților și traducătorilor 93
 28. ANEXA 2. Fișe terminologice 100
 29. ANEXA 3. Articole și prevederi din Convenția de la Haga (1954) 117
 30. DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 123

Extras din licență

ADNOTARE

Dificultăți de traducere a textelor juridice din engleză în română.

Structura tezei. Teza cuprinde adnotări în limbile engleză și română, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (64 de titluri), 88 de pagini de text de bază, 3 anexe.

Cuvinte- cheie: termen, derivare, compunere, sinonimie, antonimie, hiponimia, coeziune, coerență, nivel (~frastic, ~ transfrastic), noțiune, concept, terminologizare, polisemie (~ externă, ~ internă, ~ coerentă, ~ dezordonată).

Domeniu de studiu: lingvistică aplicată.

Scopul și obiectivele. Scopul de bază al lucrării constă în identificarea și analiza trăsăturilor textelor juridice și a dificultăților lor de traducere din engleză în română.

Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: să stabilim caile de formare a termenilor juridici, să descriem originea termenilor juridici, să delimităm evoluția termenilor juridici în plan diacronic, să relevăm particularitățile lexicale ale textelor juridice, să analizăm aspectele lor gramaticale, să cercetăm procedeele și tehnicile de traducere a textelor juridice din engleză în română.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul dat realizează o încercare de a analiza și clasifica termenii juridici, în dependență de modalitățile lor de formare. În lucrare am intenționat să analizăm trăsăturile lexicale, semantice și stilistice ale termenilor juridici, în baza materialului faptic selecționat. Pe lîngă aceasta, am realizat o analiză contrastivă a textelor juridice în cele două limbi. Principalul aspect la care ne-am referit este cel al dificultăților de traducere și a situațiilor întîlnite pînă acum.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea de față constituie un suport teoretico-practic pentru traducătorii de texte specializate. Rezultatele investigației vor contribui la umplerea unor goluri în ce privește strategiile și procedeele de traducere ale termenilor juridici. Fișele terminologice anexate vor servi drept suport pentru translatorii specializați, utilizîndu-i în calitate de glosar de termeni juridici. Mai mult decît atît, traducătorii vor face cunoștință cu etimologia termenilor juridici, astfel vor pătrunde în esența atît a limbii surse, cît și a limbii ținte.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigației au fost implementate în cadrul orelor practice de traducere. Materialul de limbă va fi folosit la alcătuirea unui glosar de termeni juridici.

ANNOTATION

Difficulties in Translating Legal Texts. Master’s Thesis,

Thesis Structure. The thesis comprises annotations in Romanian and English languages, abbreviation list, contents, introduction, 3 chapters, conclusions and recommendations, bibliography (64 titles), 88 pages, 3 annexes.

Key Words. term, derivation, compounding, synonymy, antonimy, hyponimy, cohesion, coherence, frastic/transfrastic level, notion, concept, terminologisation, external/internal/coherent/random polysemy.

Study Field: Applied Linguistics

Aim and Objectives: The main aim of the research paper constitutes the identification and analysis of legal texts, their peculiarities, as well as the difficulties in translating legal texts from English into Romanian.

To achieve the aim, we proposed to ourselves the following objectives: to establish the ways of legal term formation, to describe the origin of legal terms, to distinguish the evolution of legal terms diachronically, to point out the lexical peculiarities of legal texts, to analyse their grammatical aspect, to study the translation procedures and techniques of legal terms in translation from the English into Romanian language.

Scientific Innovation and Originality. The study constitutes an attempt to analyze and classify the legal terms, depending on their ways of formation. We’ve intended to analyze the lexical, semantic and stylistic features of the legal terms, based on the relevant material selected. Moreover, we’ve accomplished a contrastive analysis of legal texts in both languages. The main aspect we’ve referred to is the one related to difficulties of translation and different situations faced so far.

Theoretical Significance and Practical Value. The research presents a theoretical and practical support for specialized translators. The investigation results will help to fill some gaps

concerning translation procedures and strategies. The terminological records annexed will serve as a support for the specialized texts translators, using them as a glossary on legal terms. In addition, the translators will find out something more about the etymology of legal terms, thus enriching their knowledge in both the source and the target languages.

Implementation of Scientific Results. The investigation results were implemented in practical translation lessons. The material will contribute to the elaboration of a glossary on legal terms.

LISTA ABREVIERILOR

1. DDC = Dicționar de drept civil

2. DJP = Dicționar juridic penal

3. DDI = Dicționar de drept internațional

4. DEX = Dicționar explicativ al limbii române

5. VG = Vocabular general

6. VJ = Vocabular juridic

7. DS = Dicționar de sinonime

8. DJN = Discurs juridic normativ

9. DDP =Hotca, Mihai Adrian (2004): Dicționar de drept penal. București: Editas.

10. DJP = Antoniu, George; Bulai, Constantin; Chivulescu Gheorghe (1976): Dicționar juridic penal. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

INTRODUCERE

Grație colaborărilor internaționale, schimbului de experiență și pur și simplu dorinței de a cunoaște altceva străin, activitatea traducțională dintr-o limbă spre alta, sau dintr-un limbaj specializat spre altul, a devenit o practică răspîndită pe glob și este în continuă creștere. Limbajul este un ansamblu care utilizează sistemul complex al limbii, dar care, în interiorul acestei limbi, a stabilit un cod și și-a organizat un sistem propriu. Fiecare limbaj utilizează într-o anumită măsură complexitățile sistemelor organizaționale: fonologia, morfologia, sintaxa, stilistica. Acestea organizează o rețea terminologică de semnificanți pornind de la resursele lexicale ale limbii comune în scopul de a exprima noțiunile și de a conceptualiza sistemele specifice domeniului avut în vedere. Limbajul juridic are o rețea terminologică ce cuprinde noțiunile specifice domeniului său.

Preview document

Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 1
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 2
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 3
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 4
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 5
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 6
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 7
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 8
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 9
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 10
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 11
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 12
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 13
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 14
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 15
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 16
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 17
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 18
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 19
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 20
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 21
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 22
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 23
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 24
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 25
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 26
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 27
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 28
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 29
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 30
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 31
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 32
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 33
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 34
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 35
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 36
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 37
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 38
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 39
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 40
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 41
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 42
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 43
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 44
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 45
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 46
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 47
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 48
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 49
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 50
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 51
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 52
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 53
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 54
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 55
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 56
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 57
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 58
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 59
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 60
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 61
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 62
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 63
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 64
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 65
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 66
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 67
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 68
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 69
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 70
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 71
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 72
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 73
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 74
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 75
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 76
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 77
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 78
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 79
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 80
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 81
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 82
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 83
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 84
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 85
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 86
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 87
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 88
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 89
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 90
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 91
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 92
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 93
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 94
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 95
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 96
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 97
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 98
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 99
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 100
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 101
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 102
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 103
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 104
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 105
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 106
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 107
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 108
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 109
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 110
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 111
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 112
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 113
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 114
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 115
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 116
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 117
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 118
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 119
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 120
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 121
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 122
Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română - Pagina 123

Conținut arhivă zip

 • Dificultati de Traducere a Textelor Juridice din Engleza in Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Hemingway-s Sensibility - Heroes în his War Novels

Introduction I have always considered American literature captivating, although it is one of the world’s youngest literatures. This literature has...

Peculiarities în Translating Phraseological Units From English into Romanian

Introduction This is an actual topic; investigating it, you achieve great knowledges. It is quite difficult to understand somebody without knowing...

The Lexico-Semantic Group of Verbs for Different Sorts of Light

INTRODUCTION The present research project is devoted to the problem of synonyms in Modern English. I find it very interesting to investigate this...

Business English Metaphors

INTRODUCTION This paper analyses the role of metaphors in business culture. As an abstract field of discourse, the world of business makes use of...

Predarea limbii engleze la clase cu nivele de cunoștințe diferite

INTRODUCTION The basis of this paper is the statement that according to which, the individuals of every group of students have a different level...

Education System în UK

INTRODUCTION EDUCATION SYSTEMS IN UK I thought about this issue a license because many of my colleagues chose to study in the United Kingdom. So...

Devolution în the United Kingdom

INTRODUCTION Devolution is a major part of the Government's ambitious programme of constitutional reform. It has been described by the Prime...

Lexical Difficulties în Translating Legal Texts

INTRODUCTION The Course Paper Lexical Problems in Technical Translation is devoted to highlight the continuing evolvement of the translation...

Te-ar putea interesa și

Mandatul european de arestare

INTRODUCERE Lucrarea de licență „Mandatul european de arestare” reprezintă o expunere mai amplă a tematicii și are ca scop fundamental relatarea...

Plan de Afaceri - SC Monandre SRL - Birou de Traduceri Legalizate

1. Sumar Piaţa serviciilor de traduceri este în permanentă creştere, de asemeni şi cererile sunt în ascendenţă. Societatea înfiinţată se va numi...

Ai nevoie de altceva?