Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 19985
Mărime: 208.11KB (arhivat)
Publicat de: Oli C.
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

 1. Capitolul I 2
 2. Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene 2
 3. I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare bancară 2
 4. I.2.Integrare europeană – concept şi evoluţii 6
 5. Capitolul II 8
 6. Implicaţiile fenomenului de integrare europeană asupra activităţii bancare 8
 7. II.1.Caracteristici ale Tratatului de la Maastricht 8
 8. II.2.Implicaţiile introducerii monedei euro în sectorul financiar-bancar 13
 9. II.3.Rolul Bãncii Centrale Europene şi al Sistemului European al Bãncilor Centrale 15
 10. II.4. Caracteristici ale pieţei unice bancare 17
 11. Capitolul III 20
 12. Efecte ale integrării asupra restructurării bancare româneşti 20
 13. III.1.Sistemul bancar românesc în perioada de preaderare 20
 14. III.1.1.Cadrul legislativ al sistemului bancar românesc 21
 15. III.1.2. Evoluţia sistemului bancar 26
 16. III.1.3. Importanţa B.N.R în procesul integrării europene 35
 17. III.2. Sistemul bancar românesc în perioada de postaderare 41
 18. III.2.1. Evoluţia sistemului bancar după integrare 41
 19. III.2.2. Importanţa activităţii de corporate 45
 20. III.2.3. Importanţa activităţii de retail 47
 21. III.2.4. Provocări ale sistemului bancar în contextul integrării 51
 22. Concluzii 54
 23. Bibliografie 57

Extras din licență

Capitolul I

Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene

I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare bancară

Până în anul 1990, sistemul bancar românesc a fost organizat după modelul caracteristic perioadei sovietice, de tip „monobancă”. În centrul sistemului s-a aflat Banca Naţională a României (BNR), cu rolul de a implementa planul central şi administrativ, exercitând atât funcţii de bancă de emisiune cât şi funcţii specifice unei bănci comerciale.

Iniţial, sistemul bancar din România era format din Banca Naţională şi patru bănci specializate: Banca Română de Comerţ Exterior, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, Banca de Investiţii şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni.

Restructurarea sistemului bancar din România a început în decembrie 1990, după înlăturarea regimului comunist, prin înlocuirea sistemului de tip “monobancă”, cu noul sistem organizat pe două niveluri: BNR şi băncile comerciale.

Banca Naţională şi-a recăpătat funcţiile tradiţionale ale unei bănci centrale, iar operaţiunile comerciale pe care le efectuase până atunci, au fost preluate de o bancă comercială nou înfiinţată, Banca Comercială Română. Funcţiile BNR se reflectă în implementarea politicii monetare, a politicii valutare, monitorizarea activităţii bancare, supravegherea şi reglementarea sistemului de plăţi al României.

Restructurarea sistemului bancar din România a vizat, în principal, două direcţii :

a. Reabilitarea băncilor aflate în dificultate – pentru care acţionarii existenţi sau cei noi au reuşit să atragă resursele necesare redresării.În această categorie pot fi menţionate Banca Dacia Felix şi Banca Agricolă;

b. Eliminarea băncilor neviabile – prin aplicarea procedurilor legale au fost eliminate din sistemul bancar Banca Română de scont, Banca Turco-română, Banca Columna, etc.

Falimentele ce s-au produs în cadrul sistemului bancar au fost rezultatul unui climat macroeconomic nefavorabil, a intervenţiei statului în operaţiunile băncilor, dar şi supravegherea bancară inadecvată sau cadrul legislativ permisiv.

Tabel nr.1.1. Băncile româneşti care au dat faliment după 1990

Nr.

Crt. Denumirea Data

autorizării Data

radierii

1 Banca Comercială FORTUNA S.A. 26.06.1995 11.07.1995

2 Euro Expres Bank 12.04.1996 05.05.1997

3 CREDIT BANK S.A. 24.12.1991 23.04.1999

4 Banca Comercială Albina S.A. 05.02.1996 18.05.1999

5 Banca Columna S.A. 08.09.1994 29.06.2000

6 BANKCOOP 01.11.1990 27.09.2000

7 Banca Internaţională a Religiilor S.A. 02.03.1994 18.06.2000

8 Banca Română de Scont S.A 17.09.1996 11.03.2002

9 Banca de Investiţii şi Dezvoltare 31.01.2000 04.04.2002

10 Banca Turco-Română 02.03.1994 15.05.2002

Sursa: Turcu, Ion, Tratat de drept bancar, Ediţia a V a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp.410-412

Tot în direcţia restructurării s-a stabilit cadrul legislativ care să reglementeze sistemul bancar românesc, adaptat la noile schimbări din economie.Astfel în 1991, s-a adoptat Legea nr. 33/1991, privind activitatea bancară şi Legea nr. 34/1991, privind Statutul Băncii Naţionale a României, modificate, ulterior, prin adoptarea Legii bancare(Legea nr. 58/1998) şi a noii legi privind Statutul Băncii Naţionale a României (Legea nr. 101/1998), devenind, mai apoi, Legea 312/2004.

Cadrul legal privind autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a băncilor a fost îmbunătăţit şi a căpătat noi valenţe prin implementarea acestor legi. În 1998 a fost adoptată Legea nr. 83/1998, privind falimentul bancar , pentru a întări disciplina de piaţă şi a capta încrederea deponenţilor în viabilitatea şi soliditatea băncilor româneşti.

În anii următori, emiterea ordonanţelor de urgenţă şi implementarea directivelor europene, a determinat perfecţionarea cadrului legislativ ce reglementa activitatea bancară, obţinându-se, astfel, un înalt grad de compatibilitate cu reglementările europene şi cele de pe plan internaţional.

În acelaşi timp, restructurarea sistemului bancar a determinat unele mutaţii în ceea ce priveşte natura proprietăţii, evidenţiindu-se creşterea numărului de societăţi bancare private, implicit a capitalului privat şi a celui străin în sistemul bancar românesc.

Dezvoltarea unui sistem bancar privat şi diversificat, precum şi atragerea investiţiilor străine sunt acţiuni vitale pentru promovarea principiilor economiei de piaţă.

Tabelul nr.1.2. Structura sistemului bancar românesc după natura acţionariatului

indicator 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bănci, persoane juridice române 7 12 20 24 31 33 36 34 33 33 31 30 32 33 31

Bănci de stat, din care: 5 7 7 7 7 7 7 4 4 3 3 3 2 2 2

-cu capital integral de stat 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-cu capital majoritar de stat - - 6 6 6 6 6 3 3 2 2 2 1 1 1

Bănci private, din care: 2 5 13 17 24 26 29 30 29 30 28 27 30 31 29

-cu capital majoritar românesc 2 5 8 9 14 13 13 11 8 6 4 6 7 7 3

-cu capital majoritar străin - - 5 8 10 13 16 19 21 24 24 21 23 24 26

Sucursale ale băncilor străine 5 5 7 7 9 10 9 7 8 8 8 8 7 6 7

Sursa:Rapoartele anuale BNR, 1996 – 2006

O altă latură a procesului de restructurare bancară presupune consolidarea încrederii deponenţilor în sistemul bancar, vizând îmbunătăţirea guvernanţei corporatiste, utilizarea unor metode noi, performante, eficiente pentru evaluarea şi gestionarea riscurilor şi evaluarea riguroasă a costului creditelor, astfel încât băncile să-şi câştige clientela prin calitatea serviciilor oferite, într-un mediu concurenţial.

Preview document

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 1
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 2
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 3
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 4
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 5
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 6
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 7
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 8
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 9
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 10
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 11
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 12
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 13
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 14
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 15
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 16
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 17
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 18
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 19
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 20
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 21
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 22
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 23
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 24
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 25
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 26
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 27
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 28
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 29
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 30
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 31
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 32
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 33
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 34
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 35
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 36
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 37
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 38
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 39
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 40
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 41
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 42
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 43
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 44
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 45
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 46
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 47
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 48
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 49
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 50
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 51
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 52
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 53
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 54
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 55
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 56
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 57
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 58
Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Restructurarea Sistemului Bancar din Romania in Contextul Integrarii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Politică de creditare în cadrul Băncii Transilvania. creditul full-option cu ipotecă pentru persoanele juridice

CAPITOLUL 1 PROCESUL DE CREDITARE ÎN ROMÂNIA 1.1. Semnificaţia creditului şi a dobânzii 1.1.1 Creditul Apariţia creditului este strâns legată...

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa...

Provocările Sistemului Bancar în Contextul Aderării la Uniunea Economică Monetară

Introducere Studiul băncilor şi activităţii bancare constituie, unul dintre cele mai interesante domenii de explorare, fiindu-i dedicate numeroase...

Transformări în sistemul financiar-bancar românesc și în politica monetară după integrarea în Uniunea Europeneană

În acest proiect voi face o analiză asupra transformările ce au loc în sistemul financiar bancar și în politica monetară românească în contextul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Sisteme Bancare Contemporane

1.Rol si functii Specificul activitatilor bancare si rolul acesteia pt economia unei tari presuspun un mod aparte de organizare, fiind de altfel...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Orientări și Tendințe în Activitatea Bancară Contemporană

CAPITOLUL I TENDINTA DE INTERNATIONALIZARE IN DOMENIUL BANCAR 1.1.Caracteristici generale ale internationalizarii bancare Internationalizarea...

Reforma Sistemului Bancar în România

Unul din paradoxurile întâlnite în fostele tari comuniste este rolul asumat de banci ca agenti ai schimbarii. Pe lânga înfiintarea de noi...

Orientări bancare contemporane

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea...

Analiza Strategiei de Țintire Directă a Inflației în România

Introducere Fenomenul inflaționist s-a făcut simțit în viața oamenilor încă de la începuturi sub diverse forme,care au afectat într-o mare măsură...

Reflectarea Mediatică a Fenomenului Bancar

Argument În această lucrare vom încerca să argumentăm rolul pe care îl joacă în societatea românească sistemul bancar, factorii de risc ce pot...

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

Cap.1.Introducere Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care asigură mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi...

Transformări în sistemul financiar-bancar românesc și în politica monetară în contextul integrării europene

1. Introducere Procesul de integrare în Uniunea Europeană a fost influenţat de o serie de factori precum sistemul bancar, pieţele financiare şi...

Provocările Sistemului Bancar în Contextul Aderării la Uniunea Economică Monetară

Introducere Studiul băncilor şi activităţii bancare constituie, unul dintre cele mai interesante domenii de explorare, fiindu-i dedicate numeroase...

Ai nevoie de altceva?