Migrația familială

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 15001
Mărime: 66.13KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

Introducere

Această lucrare abordează o temă de actualitate, și anume copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte și copiii lui care conviețuiesc într-un singur menaj permanent sau temporar și pot apărea în urma: decesului unuia dintre părinți, a divorțului, a abandonului familiei, apariției unui copil și creșterii lui în afara căsătoriei, adopției realizate de către o persoană care fie fără posibilități fiziologice de a avea copii (sterilă), fie rămasă fără copii dorește să întrețină și să crească unul sau mai mulți.

Diferitele procese asociate globalizării au accentuat mișcarea în spațiul internațional. Pentru migrație sunt importante nu numai distanța geografică și distanța tehnică (distanța influențată de mijloacele disponibile de transport și comunicare) ci și de distanța socială.

Întotdeauna natura proiectului de migrațiune este în relație cu situația de viață individual-familială, experiența de migrațiune, valențele contextului comunitar-regional și capitalul disponibil.

Fenomenul migrației a stârnit multe controverse nu numai în cercurile politice, ci și în straturile societății, adică la nivel interpersonal, divizând fizic si emoțional prieteni, familii și comunități.

Efectele negative ale emigrării se observă și asupra familiilor care, de multe ori, se destramă, se micșorează rata natalității, se încurajează viața libertină reducând numărul căsătoriilor și creșterea vârstei de întemeiere a familiilor.

Deplasarea unuia dintre membrii familiei pentru o perioadă în străinătate poate să ducă la modificări de roluri și funcții în familie: unul dintre membrii familiei rămași în țară preia funcția de cap de familie. Efortul membrilor familiei de a îndeplini sarcinile celui plecat este adesea resimțit negativ.

Parțial, succesul școlar este influențat de resursele familiei copilului (financiare, educaționale, timp liber, atenție și ajutor acordat copilului pentru munca școlară, sprijin afectiv, supraveghere). Plecarea unui părinte sau a amândurora în străinătate pentru o perioadă mai lungă de timp poate determina apariția unor probleme în performanța școlară, în măsura în care funcțiile îndeplinite de părinți nu sunt preluate de altcineva. Este, însă, posibil ca efectele negative ale plecării unui părinte în străinătate să poată fi diminuate de efectele pozitive ale plecării cum ar fi: creșterea nivelului de trai, posibilitatea mai ridicată pentru copil de a călători în afara țării și contactul cu o altă cultură.

Pe parcursul ultimilor decenii în toată lumea au avut loc schimbări profunde și multilaterale. Printre particularitățile specifice ale acestei epoci se prezintă migrația populației și transformarea semnificativă a institutului familiei.

Migrația reprezintă un fenomen complex care trebuie analizat sub diferite aspecte: economic, politic, cultural și social. Migrația populației devine o problemă atunci când efectele ei creează disfuncții la nivelul întregului sistem. Impactul migrației asupra institutul familiei reprezintă o latură specifică a abordării fenomenului de migrațiune, determinată de influiențele negative asupra partenerilor.

Fluxurile migraționale sunt în creștere ceea ce pune în pericol institutul familiei, favorizând forme alternative de conviețuire.

Fenomenul migrației a stârnit multe controverse nu numai în cercurile politice, ci și în straturile societății, adică la nivel interpersonal, divizând fizic si emoțional prieteni, familii și comunități. Efectele negative ale emigrării se observă și asupra institutului familiei, acestea manifestându-se prin creșterea divorțialității, micșorarea ratei natalității, extinderea fenomenului concubinajului, reducerea numărului căsătoriilor și majorarea vârstei de întemeiere a familiilor.

Fenomenul migrației are efecte contradictorii.Printre aspectele pozitive ale migrației pot fi menționate: schimbul de experiență de viață; lărgirea orizonturilor culturale, inclusiv referitor la viața de familie; acumularea resurselor financiare și respectiv îmbunătățirea situației materiale a familiei; diminuarea tensiunii social-economice în țară, legată de șomajul crescând.

Bibliografie

Albu D. Alexandru, Ion Roșu-Hamzescu, Migrația internațională a forței de muncă, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

Drăguț Aurel, Migrația internațională și problemele dezvoltării, București, Editura Politică, 1981.

Feraru Petronela Daniela, Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice și tendințe, Iași, Editura Lumen, 2011.

Nicoară Paula Cristina, Rolul asistentului și lucrătorului social în cadrul serviciilor furnizate de administrația publică locală, Cluj Napoca, 2012.

Toanchină Camelia, Migrația internațională și politici sociale, Iași, Editura Lumen, 2006.

Mihăilescu, Ioan, 1999, Familia în societățile europene, Editura Universității din București, București

Pescaru-Băran, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, Educația XXI, București

Stanciulescu, Elisabeta, 1998, Sociologia educației familiei, Editura Polirom, Iași.

Ancuța, L., Psihologie școlară, Ed. Excelsior, Timișoara, 1999

Bătrânu, E., Educația în familia , Ed. Politică, București, 1980

Ciofu, C., Interacțiunea părinți - copii, Ed. Medicală Amaltea, București, 1998

Miftode, V., Fundamente ale asistenței sociale, Ed. Eminescu, Iași, 1999

Mihăilescu, I., Familia în societățile europene, Ed. Universității București, 1999

Spânu, M., Introducere în asistența socială a familiei și protecția copilului, Ed. Tehnică, Chișinău, 1998

Stănciulescu, E., Sociologia educației familiale, Ed. Polirom, Iași, 1997

Neamțu, C., Devianța școlară - fenomen sociopedagogic. Modalități de diminuare, (Teză doctorat), Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 2001

Preview document

Migrația familială - Pagina 1
Migrația familială - Pagina 2
Migrația familială - Pagina 3
Migrația familială - Pagina 4
Migrația familială - Pagina 5
Migrația familială - Pagina 6
Migrația familială - Pagina 7
Migrația familială - Pagina 8
Migrația familială - Pagina 9
Migrația familială - Pagina 10
Migrația familială - Pagina 11
Migrația familială - Pagina 12
Migrația familială - Pagina 13
Migrația familială - Pagina 14
Migrația familială - Pagina 15
Migrația familială - Pagina 16
Migrația familială - Pagina 17
Migrația familială - Pagina 18
Migrația familială - Pagina 19
Migrația familială - Pagina 20
Migrația familială - Pagina 21
Migrația familială - Pagina 22
Migrația familială - Pagina 23
Migrația familială - Pagina 24
Migrația familială - Pagina 25
Migrația familială - Pagina 26
Migrația familială - Pagina 27
Migrația familială - Pagina 28
Migrația familială - Pagina 29
Migrația familială - Pagina 30
Migrația familială - Pagina 31
Migrația familială - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Migratia familiala.docx

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Argument După anul 1990, în România, ca în majoritatea ţărilor europene, tranziţia către o societate democratică, la o economie de piaţă a dus la...

Fenomenul migratoriu - repere naționale

Fenomenul migraţiei a existat dintotdeauna,concretizat prin transhumanţa,invazii,colonizări şi cruciade,sau provocate,în general de atracţia...

Românii din Spania

Capitolul 1. Introducere. 1.1. Scopul Lucrării Tema ,, Românii din Spania” îşi propune o analiză amănunţită asupra cunoaşterii turistice,...

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Elementele Definitorii ale Migrației

Unul din fenomenele demografice care are numeroase conotații geopolitice este migrația. Interesul arătat față de migrația populației este unul de...

Fenomenele sociale care influențează viața școlii și viața de familie

Introducere În sociologie, prin fenomen social se defineşte o relatie, un proces, un mod de organizare.( Dictionar de sociologie (coordonatori:...

Migrația Forței de Muncă în Uniunea Europeană

Migratia fortei de munca în Uniunea Europeana si necesitatea programelor de protectie sociala a lucratorilor migranti Importanta fenomenului...

Ai nevoie de altceva?