Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15997
Mărime: 1.83MB (arhivat)
Publicat de: Adelina T.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Şef Lucr. Dr. Ing. Felicia Stoica
Facultatea de Agricultura si Horticultura
Universitatea din Craiova, Craiova
Specializare: controlul și expertiza produselor alimentare

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 4
 3. FRAUDE ȘI FALSIFICĂRI ÎN COMERȚUL CU VINURI 4
 4. CAPITOLUL II 9
 5. STUDIUL ACTUAL AL CUNOȘTINȚELOR PRIVIND COMPOZIȚIA CHIMICĂ A VINULUI 9
 6. 2.1 ACOOLII DIN VIN 10
 7. 2.1.1 Alcoolii monohidroxilici 10
 8. 2.1.1.1 Alcoolul etilic 10
 9. 2.1.1.2 Alcoolul metilic 11
 10. 2.1.1.3 Alcoolii superiori 12
 11. 2.1.2 Alcoolii polihidroxilici 14
 12. 2.2 ACIZII DIN VIN 17
 13. 2.2.1 Aciditatea vinului 18
 14. 2.2.2 Aciditatea totală 18
 15. 2.2.3 Aciditatea volatilă 19
 16. 2.2.4 Aciditatea fixă 20
 17. 2.2.5 Aciditatea reală 21
 18. 2.2.6 Efectul tampon 22
 19. 2.3 ALDEHIDE DIN VIN 22
 20. 2.4 ESTERII DIN VIN 23
 21. 2.5 COMPUȘII AZOTAȚI DIN VIN 24
 22. 2.6 COMPUȘII FENOLICI DIN VIN 25
 23. 2.7 LIPIDELE DIN VIN 26
 24. 2.8 COLOIZII VINULUI 27
 25. 2.9 EXTRACTUL 27
 26. 2.10 SUBSTANȚELE MINERALE DIN VIN 28
 27. 2.11 CENUȘA 30
 28. 2.11.1 Alcalinitatea cenușii 30
 29. 2.12 GAZELE DIN VIN 31
 30. 2.12.1 Bioxidul de carbon 31
 31. 2.12.2 Oxigenul 32
 32. 2.12.3 Azotul 32
 33. CAPITOLUL III 34
 34. MATERIAL ȘI METODA DE LUCRU FOLOSITĂ 34
 35. 3.1 MATERIALUL FOLOSIT 34
 36. 3.2 METODA DE LUCRU 34
 37. 3.2.1 Determinarea alcoolului din vin 34
 38. 3.2.2 Determinarea glicerolului din vin 35
 39. 3.2.3 Determinarea cenușii 36
 40. 3.2.4 Determinarea extractului sec total 36
 41. 3.2.4.1 Determinarea extractului total prin metoda refractometrică 37
 42. 3.2.5 Determinarea caracteristicilor cromatice 38
 43. 3.2.5.1 Determinarea intensității colorante 38
 44. 3.2.5.2 Determinarea nuanței sau tenta 38
 45. CAPITOLUL IV 41
 46. REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 41
 47. CONCLUZII 53
 48. BIBLIOGRAFIE 54

Extras din licență

INTRODUCERE

În România, viticultura constituie un sector foarte important al agriculturii, fiind una din ocupațiile străvechi ale poporului român, ea asigurând necesarul de struguri și vin pentru consumul intern, dar și crearea unor mari disponibilități pentru export.

În condițiile în care țara noastră este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană și trebuie să facă față concurenței cu marii producători de vinuri din țări cu o bogată tradiție viticolă, viticultura României trebuie să evolueze rapid, în sensul obținerii de vinuri de înaltă calitate, prin valorificarea maximă a potențialului ecopedoclimatic de care dispune din belșug.

Ca țară a Uniunii Europene, România, în politica sa viticolă, va trebui să țină seama de tendințele existente la nivel mondial ca: globalizarea, ecologizarea, promovarea calității și liberalizarea comerțului mondial cu struguri, stafide, vinuri și distilate. Globalizarea și liberalizarea comerțului mondial cu produse viti-vinicole a indus necesitatea creerii unui echilibru între producție și consum, pentru evitarea formării de stocuri nevandabile, prin reducerea drastică a suprafețelor de vii la nivel mondial, introducerea restricțiilor tehnologice și oenologice în plantație și cramă.

Ecologizarea a introdus necesitatea creării unui echilibru între cantitatea și calitatea recoltei, promovând produsele ecologice sau biologice cu însușiri de necontestat, provenite din areale strict delimitate, unde aplicarea secvențelor tehnologice din vie și cramă sunt restrictive, cu referire specială la folosirea îngrășămintelor, pesticidelor și irigației în plantațiile viticole, sau la limitarea randamentelor în must, a folosirii enzimelor și levurilor selecționate, a limpezitorilor sau stabilizatorilor chimici, precum și a corecțiilor chimice (zahăr, aciditate, tanin).

CAPITOLUL I

FRAUDE ȘI FALSIFICĂRI ÎN COMERȚUL CU VINURI

Frauda este “un act săvârșit cu rea credință spre a trage foloase de pe urma atingerii aduse drepturilor altuia”

Se consideră falsificare:

- adaosul oricărei substanțe naturale sau sintetice în produse, în scopul mascării unor defecte ale acestora, precum și în scopul modificării sau conferirii de proprietăți pe care produsele nu le justifică prin compoziția lor naturală sau prin rețetele de fabricație.

- “schimbarea compoziției fără a se schimba specificațiile de pe etichetă”.

Francezii consideră că frauda se prezintă sub două aspecte:

1. Înșelăciune care este o fraudă de prezentare a mărfii

2. Falsificarea este o fraudă asupra compoziției mărfii.

1.1 SCURT ISTORIC AL FRAUDELOR LA VINURI

Iată câteva ecouri din presa vremii privind fraudele și falsificările, din domeniul vinului, în zona arădeană:

- 1840-1874 - Se falsificau vinuri renumite, “de Miniș”. Se preconiza ca vinurile “ imitate “ să nu poată fi vândute.

- 1880 - Pentru falsificarea vinurilor roșii-se folosea “fucsina" (colorant mineral). S-a cerut interzicerea fabricării și vânzării substanțelor colorante sintetice și comis-voiajori de control. S-au confiscat vinuri falsificate.

- 1885 - Sub denumirea de “vin de Miniș” se vindeau vinuri slabe, de șes sau din grădini, ceea ce constituie de asemenea fraudă.

- 1893 - S-a cerut interzicerea procedeelor tehnologice care sub pretextul îmbunătățirii calității vinului îl depreciau. Apare Legea privind interzicerea vinurilor artificiale.

- 1895 - Nu se respecta legea privind interzicerea vinurilor artificiale (ca și în zilele noastre n.n).

- 1897 - Scade consumul de vinuri superioare din cauza vinurilor falsificate cât și a concurenței vinurilor dalmațiene.

Urmare legii de interzicere a vinurilor artificiale din 1893 și a măsurilor energice din 1897, 1908 A apărut Legea pentru evidența vinurilor și mișcarea lor.

- 1912-1913 Se preconiza crearea unei Societăți anonime pentru valorificarea vinului

- 1923 - Apare Legea pentru represiunea fraudelor (și în comerțul cu vinuri)

- 1928 - în ziua de 27 ian. s-a desfășurat la Arad o mare adunare a viticultorilor la chemarea sindicatului viticol, împotriva falsificărilor de vinuri.

Bibliografie

1. BANU C. și colab., 2013- Industria alimentară între adevăr și fraudă, Editura ASAB, București;

2. BĂDUCĂ C., 2003- Bazele biotehnologiilor vinicole , Editura Sitech

3. COTEA D. V., 1985- Tratat de oenologie, vol.I, Vinificația și biochimia vinului , Editura Ceres, București;

4. COTEA D. V., SAUCIUC H.J., 1988- Tratat de oenologie, vol.II, Limpezirea, stabilizarea și îmbutelierea vinului, Editura Ceres, București;

5. COTEA D. V., POMOHACI N., GHEORGHIȚĂ M., 1982- Oenologie, Editura Didactică și Pedagogică, București;

6. COTEA D. V., ZĂNOAGĂ V. C., COTEA V. V., 2009 - Tratat de oenochimie, vol. I, Editura Academiei Române, București

7. DINU I., 1988- Studiul posibilităților tehnologice de obținere a vinurilor roșii în Podgoria Drîncii, județul Mehedinți. Teză de doctorat, Universitatea din Craiova;

8. GHEORGHIȚĂ M., și colab., 2000- Oenologie, vol.I, Prelucrarea strugurilor și producerea vinurilor, Editura Ceres, Bucuresti;

9. GHEORGHIȚĂ M., CAMELIA MUNTEAN, BĂDUCĂ C., 2002-Oenologie vol.II, Obținerea, păstrarea și condiționarea produselor vinicole, Editura Sitech, Craiova;

10. MĂCĂU M. ILIE, 1994- Studiul potențialului oenologic al podgoriei Sîmburești. Teză de doctorat, Universitatea de Științe Agronomice - București;

11. MIHALCA AL., și colab., - Calitatea vinurilor roșii din princi palele podgorii ale R.S. România, Lucrări științifice ICVV, vol. V. 1974.

12. MIHALCA A., IANCU G., 2002 - Mustul și vinul în legislație. Metode pentru identificarea falsurilor, Arad

13. MUNTEAN CAMELIA, BĂDUCĂ C., STOICA FELICIA, 2001- Operații și metode de analiză și control în industria vinicolă, Editura Sitech, Craiova;

14. MUNTEAN CAMELIA, 2001- Materii prime pentru industria vinicolă, Editura Sitech, Craiova;

15. MUNTEAN CAMELIA, 2012 - Tehnologii în industria vinicolă, Ed. Sitech, Craiova

16. ȚÎRDEA C., și colab., 2000- Tratat de vinificație, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași.

17. *** Requeill des methodes internationales d’analise des vins et du mouts. OIV, Paris, 1990.

Preview document

Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 1
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 2
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 3
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 4
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 5
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 6
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 7
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 8
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 9
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 10
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 11
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 12
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 13
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 14
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 15
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 16
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 17
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 18
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 19
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 20
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 21
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 22
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 23
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 24
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 25
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 26
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 27
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 28
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 29
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 30
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 31
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 32
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 33
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 34
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 35
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 36
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 37
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 38
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 39
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 40
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 41
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 42
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 43
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 44
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 45
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 46
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 47
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 48
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 49
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 50
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 51
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 52
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 53
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 54
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 55
Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Controlul si identificarea falsurilor in industria vinicola.doc
 • Coperta.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Obținerea Băuturilor Slab Alcoolice pe Bază de Struguri

Introducere Lucrarea de faţă este structurată pe 7 capitole, prin care se prezintă procesul tehnologic de obţinere a băuturilor tip wine-cooler pe...

Proiectarea secției de vinificare primară

Introducere Din cele mai vechi timpuri cultivarea viţei de vie a fost îndeletnicire deosebită a poporului moldav. Arta de a produce şi de a...

Nectar de piersici

MEMORIU TEHNIC Tema lucării are drept scop proiectarea unei instalatii de fabricare a nectarului de piersici cu o capacitate de 100 L/sarjă....

Fabricarea Vinurilor Aromatice

Introducere Obiectivul proiectului Proiectarea unei linii tehnologice de fabricaţie a vinurilor aromate care să prelucreze 20.000 kg struguri...

Obținerea și promovarea pe piață a unui produs de tip ruladă din cârne de rață

INTRODUCERE Carnea de rață a câștigat un interes redus din partea consumatorilor din întreaga lume, cu excepția Chinei, țărilor din sud-estul...

Vinuri Aromatizate

CAPITOLUL I VINURI AROMATIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ Prin vinuri aromatizate se înţeleg acele vinuri în care s-au adăugat plante, infuzie...

Linia tehnologică pentru obținerea vinului rose demisec și dulce

ARGUMENT Tema proiectului se refera la proiectarea unei linii tehnologice în vederea obținerii vinului rose demisec și dulce. Un prim aspect al...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Te-ar putea interesa și

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Murfatlar

ISTORIC STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR, este situată în centrul viticol al podgoriei ce poartă acelaşi nume şi care...

Ai nevoie de altceva?