Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 11521
Mărime: 54.62MB (arhivat)
Publicat de: Romulus Vișan
Puncte necesare: 10
Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Universitatea din Pitesti, Pitesti

Cuprins

 1. INTRODUCERE .3
 2. PARTEA I. STUDIU BIBLIOGRAFIC
 3. Capitolul 1. Mase plastice. Generalități. Proprietăți ale maselor plastice ...3
 4. 1.1 Materialele termoplastice celulozice .4
 5. 1.2 Poliamide . ..5
 6. 1.3 Polietilenă . .5
 7. 1.4 Polipropilenă . ...6
 8. 1.5 Policarbonați . .7
 9. Capitolul 2. Tehnologia injectării . 8
 10. 2.1Tehnologii de injecție . . ...8
 11. 2.2 Principiul injectării. ... ...12
 12. Capitolul 3. Defectele pieselor injectate ..19
 13. Capitolul 4. Proiectare și dezvoltare produs / proces 21
 14. 4.1 Proiectarea și dezvoltarea procesului ...21
 15. PARTEA A-II-A. STUDIU DE CAZ
 16. Capitolul 5. Prezentarea S.C. Subansamble Auto S.A ..22
 17. Capitolul 6. Prezentarea procesului de realizare a reperului pârghie X52
 18. 6.1 Prezentare reper 24
 19. 6.2 Procesul tehnologic ...30
 20. 6.3 Echipamente de injecție 47
 21. Capapitolul 7. Defecte apărute în cadrul procesului de injectare si remedierea 53
 22. PARTEA A-III-A.
 23. Concluzii și contribuții personale 54
 24. BIBLIOGRAFIE .56

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema lucrării de licență constă în optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52. Studiul a fost elaborat în cadrul societății S.C. Subansamble Auto S.A, în departamentul Injecție Mase Plastice, sub îndrumarea domnului inginer tehnolog - Constantin Voicu.

Principalul obiectiv al stagiului este de a asimilia cunoștințe noi în ceea ce privește fazele de dezvoltare a unui produs nou, procesul tehnologic de obținere a reperului în discuție, precum și o soluție de îmbunătățire a procesului tehnologic.

Pentru atingerea obiectivelor lucrării, în cadrul firmei S.C. Subansamble Auto S.A s-au realizat următoarele activități:

- s-a analizat procesul de fabricație a reperului pârghie X52;

- s-a studiat ergonomia la postul de lucru a reperului pârghie X52;

- s-a analizat fluxul de producție al reperului pârghie X52.

Proiectul de diplomă este structurat în 3 părți: Studiu bibliografic, Studiu de caz și Concluzii și contribuții personale.

În prima parte a proiectului sunt prezentate noțiuni fundamentale ale procesului de injecție și noțiunea de produs.

Studiul bibliografic este structurat pe patru capitole. În primul capitol se prezintă majoritatea materialelor termoplastice prezente în procesul de injectare: materiale termoplastice de bază, aliaje, materiale termoplastice armate și materiale cu proprietăți speciale, în capitolul doi se prezintă tehnologia injectării maselor plastice, iar in capitolul patru se prezintă fazele proiectării si dezvoltării unui produs / proces.

În partea a doua este prezentat Studiul de caz al proiectului de diplomă, acesta fiind structurat astfel: prezentarea firmei S.C. Subansamble Auto S.A, prezentarea procesului de injecție a reperului pârghie X52, îmbunătățirea ergonomică a procesului tehnologic.

În ultima parte a lucrării, „Contribuții și concluzii” se prezintă concluziile studiului de caz și contribuțiile proprii aduse procesului de implementare, urmărire și validare a procesului de injecție a reperului pârghie X52.

Lucrarea se termină cu bibliografia.

I STUDIU BIBLIOGRAFIC

Capitolul 1. Mase plastice. Generalități. Proprietăți ale maselor plastice

„La fel ca toate noutățile care apar, lipsa obișnuinței, imposibilitatea prevederii, în anumite limite a avantajelor și a posibilităților de folosire, lipsa de certitudine privind calitățile acestora în comparație cu produsele care au intrat în obișnuință, fac ca produsele noi să fie apreciate in primul rând prin ,,posibilitatea de înlocuire’’ a celor consacrate. Același proces s-a petrecut și cu produsele din materiale plastice, apreciate încă drept materiale de înlocuire în construcții, cu toate că acestea, prin proprietățile și calitățile lor, se dovedesc a fi o grupă de materiale superioare față de materialele tradiționale.”

Proprietatea care stă la baza evoluției rapide a producției de materiale plastice este „capacitatea de formare”. Astfel, procesul de fabricație al produselor din materiale plastice se realizează in puține etape, cu productivitate ridicată si precizie dimensională foarte ridicată.

O altă prorietate a polimerilor este capacitatea materialelor plastice de a se asocia cu alte materiale de diferite proveniențe, obținându-se astfel produse cu structuri complexe. Cele mai importante din acest punct de vedere sunt materialele plastice armate (MPA).

Materialele plastice se folosesc tot mai des in construcții datorită avantajelor generale, economice si tehnice. Utilizarea materialelor plastice conduce la economisirea materialelor lemnoase, a oțelului și uneori chiar și a betonului.

(Răducanu Cioroiu. 1975. Materiale Plastice în Construcții. București. Editura Tehnică.)

1.1 Materialele termoplastice celulozice

Materialele plastice celulozice au la bază celuloza, care se obține din fire scurte de bumbac, in, iută etc.

Materialele utilizate la injectare sunt acetatul de celuloză, acetobutiratul de celuloză și acetopropinatul de celuloză.

„Acetatul de celuloză rezultă din reacția celulozei cu acid acetic sau anhidridă acetică în prezența acidului sulfuric. Se prezintă sub formă de granule cilindrice, transparente sau divers colorate.

Acetatul de celuloză este un material amorf și clar transparent, cu o rezistență mecanică ridicată. Proprietățile mecanice ale materialelor termoplastice celulozice nu sunt influențate de umiditate. Acetatul de celuloză are gradul de transparență de 90%.”

Comportare la ardere: după aprindere, materialele termoplastice celulozice ard lent și continuu, fumul este de culoare neagră, cenușa rezultată este brun închisă. Se înmoaie și picură, are miros înțepător.

Proprietățile acetopropinatului de celuloză sunt asemănătoare cu ale celorlalte două materiale celulozice.

Acetopropinatul de celuloză se prezintă sub formă de granule cilindrice, divers colorate sau transparente. După aprindere arde lent, flacăra este albă, se înmoaie, picură, mirosul degajat este înțepător.

(Conform Ion Sereș. 2002. Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.)

Bibliografie

- Răducanu Cioroiu. (1975). Materiale Plastice în Construcții. București. Editura Tehnică.

- Ion Sereș. (2002). Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.

- Ion Sereș. (1996). Injectarea materialelor termoplastice. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.

- Ion Sereș. (1999). Matrițe de injectat. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.

- http://ro.scribd.com/doc/58967020/Proiectarea-tehnologiei-2, accesat la 10.06.2018

- Documentație firmă S.C. Subansamble Auto S.A

- http://www.mec.ugal.ro/Resurse/MENUS/Cercetare/Centre/Idei789/RAPORT_STIINTIFIC_2009.pdf

- http://www.polyone.com/files/resources/Overmold_Design_Guide.pdf

Preview document

Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 1
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 2
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 3
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 4
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 5
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 6
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 7
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 8
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 9
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 10
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 11
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 12
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 13
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 14
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 15
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 16
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 17
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 18
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 19
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 20
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 21
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 22
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 23
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 24
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 25
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 26
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 27
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 28
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 29
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 30
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 31
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 32
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 33
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 34
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 35
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 36
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 37
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 38
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 39
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 40
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 41
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 42
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 43
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 44
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 45
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 46
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 47
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 48
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 49
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 50
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 51
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 52
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 53
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 54
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 55
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 56
Optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52 - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Optimizarea ergonomica a procesului tehnologic de prelucrare prin injectie a reperului parghie X52.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității - standardele ISO 14000

Standardele ISO 14000 sunt standarde generale referitoare la sistemele de management de mediu destinate pentru tinerea sub control a impactului...

Motoare Hidro-Pneumatice

Elementele pneumatice de excutie (motoarele pneumatice) transforma energia aerului comprimat in lucru mecanic. Motoarele pneumatice pot fi: • cu...

Procesarea digitală a semnalelor - filtre

Filtrele sunt circuite electronice care efectueaza funcţii de prelucrarea semnalelor, special destinate pentru a elimina componentele de semnal...

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de...

Asamblări cu șuruburi 25 mm

ASAMBLĂRI PRIN ȘURUBURI. Asamblarea cu șuruburi este una din cele mai vechi metode de asamblare utilizată în construcția de mașini. Aproape că nu...

Securitatea aviației civile

CONVENȚII INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII - Convenția de la Chicago din 1944 - Convenția de la Tokyo din 1963 - Convenția de la Haga din...

Sisteme integrate de avionică și armament

INTRODUCERE Avionica (AVIation electrONICS - avionics) este termenul prin care, începând din perioada anilor 1930, sunt reunite echipamentele care...

Bazele comenzilor hidraulice si pneumatice de bord

I. ELEMENTE GENERALE 1.1. Instalatiile energetice ale avioanelor Avioanele moderne si tehnica aerospațială utilizează pe scară largă dispozitive...

Ai nevoie de altceva?