Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 27669
Mărime: 110.74KB (arhivat)
Publicat de: Nae Zamfir Vintilă
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. univ. dr. Cristina Preutu
Facultatea de Istorie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Listă de abrevieri ..p. 4
 2. Introducere p. 5
 3. Capitolul I: Nicolae Ceaușescu și cultul personalității
 4. I.1 Context politic
 5. I.1.1. Momentul alegerii din 1965 .. p. 8
 6. I.1.2.Importanța anului 1968 - începutul cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu ..p. 16
 7. I.2. Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu . ...p. 19
 8. Capitolul II: Aniversarea zilei de 26 ianuarie
 9. II.1. Scurtă introducere în propagandă . .p. 23
 10. II.2. Reflectarea în presă a zilei de naștere a lui Nicolae Ceaușescu ... p. 26
 11. Capitolul III: Aniversarea zilei de 1 mai
 12. III.1. Ziua internațională a muncitorului .. .p. 34
 13. III.2. Reflectarea în presă a zilei de 1 mai în perioada lui Nicolae Ceaușescu p. 38
 14. Capitolul IV: Aniversarea zilei de 23 august
 15. IV.1. Despre istorie și istoriografie - actul de la 23 august 1944 . .p. 44
 16. IV.2. Ziua de 23 august și interpretările acesteia .. p. 49
 17. IV.3. Reflectarea în presă a zilei de 23 August în perioada lui Nicolae Ceaușescu ... .p. 54
 18. Concluzii ..p. 61
 19. Bibliografie .. p. 63

Extras din licență

Introducere

În lucrarea de față ne-am propus realizarea unei analize a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu manifestat prin diverse aniversări de partid și reflectat în presa de partid. De asemenea, vom insista asupra a trei evenimente importante din conducerea acestui lider: ziua de naștere a acestuia, ziua muncii și ziua națională a statului român.

Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme este unul personal care ține de interesul meu pentru istoria recentă. Documentarea asupra acestor sărbători, modul în care se desfășurau, semnificația acestora și rolul lor în societate mi s-au părut interesante și astfel că am încercat să îmi satisfac curiozitatea asupra acestui subiect, analizând presa românească din această perioadă. La inițierea acestei lucrări ne-am propus să oferim o perspectivă asupra acestor zile importante pentru comuniști, dar o perspectivă reflectată din presa perioadei. Astfel că lucrarea se bazează în principal pe analiza presei, iar ziarele pe care le-am analizat sunt „Scînteia” și „Flacăra Iașului”. Am insistat pe acestea, deoarece primul este ziarul partidului și am considerat că este cel mai important pentru a observa cum era văzută societatea prin ochii comuniștilor, iar cel din urmă ne-a atras atenția, deoacere este ziarul de partid al județului Iași.

Pentru realizarea acestei lucrări am consultat diverse lucrări, care au contribuit la o mai bună înțelegere a subiectului, printre care și lucrări publicate în perioada comunistă, astfel reușind să comparăm ideile de dinainte de anul 1989 și după acest an. Lucrarea de față este structurată în patru capitole, fiecare evidențiind un aspect independent, dar care are legătură cu celelalte părți, elementul de legătură fiind cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu.

În ceea ce privește sursele pentru realizarea acestei cercetări, așa cum am menționat anterior, am folosit atât lucrări publicate după anul 1989, cât și lucrări publicate până în acest an. Nu am găsit o listă extinsă de lucrări folositoare. Actul de la 23 august 1944 se bucură într-adevăr de o largă arie de interpretări, dar pe tema sărbătorii „naționale” a comuniștilor nu se găsesc multe lucrări. Lucrarea istoricului Manuela Marin numită „Nicolae Ceaușescu: Omul și cultul”, o lucrare bine structurată, a fost precum un ghid în această scurtă călătorie. De asemenea, lucrarea „Cultul lui Ceaușescu”, de Gabany Anneli Ute ne-a fost de mare folos pentru a duce la sfârșit această lucrare. Menționăm că aceste două lucrări au contribuit în mod special în înțelegerea acestui subiect, dar bineînțeles nu am fi putut reuși fără lucrările din bibliografie. În general, nu se găsesc lucrări care să cerceteze aceste sărbători comuniste, astfel că datorită concentrării noastre pe analizarea presei românești, putem afirma că lucrarea de față aduce ca noutate o analiză asupra acestor aniversări.

Primul capitol prezintă contextul prin care Nicolae Ceaușescu a ajuns la conducere și, totodată, această primă parte, inițiază discuția despre cultul acestui lider politic. Am expus diverse teorii cu privire la alegerea lui Nicolae Ceaușescu drept prim-secretar al partidului. Suucesiunea a fost inițiată de însuși Gheorghe Gheorghiu-Dej, când acesta i-a propus lui Gheorghe Maurer să preia conducerea. Din mărturia lui Gheorghe Maurer aflăm că acesta a refuzat această propunere, sub pretextul faptului că acesta nu este român, iar acest detaliu ar putea stârni controverse. Cu ajutorul lucrărilor autorilor Ion Petcu, Pierre du Bois și Manuela Marin, reușim să sublieniem câteva aspecte ale acestui eveniment. În consecință, vom stabili contextul politic, intern și intenațional, în care cultul personalității a apărut, identificând, în principal, momentul din august 1968, moment important în desfășurarea cultului lui Nicolae Ceaușescu.

În al doilea capitol am urmărit să introducem cititorul în definiția propagandei și tehnicile acesteia, după care ne-am apropiat de obiectivul nostru, acela de a aduce cititorului la cunoștință propaganda din perioada comunistă. Astfel că, din cercetarea istoricului Oana Ilie, am văzut că aceasta are la bază, cel puțin până în vara anului 1947, antiteza dintre binele făcut de comuniști și răul ce era reprezentat de partidele istorice. În cea de a doua parte a acestui capitol am vorbit despre ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, insistând pe o analiză a presei din perioadă. Am expus câteva dintre părerile unor istorici în ceea ce privește anul în care s-a evidențiat cultul personalității, apoi în urma cercetărilor făcute în presă, am ajuns la propria concluzie. Astfel, am contrazis părerea istoricului Thomas Kunze cu argumente solide, având în vedere că am răsfoit paginile ziarelor din anii cu pricina. Părerea pe care ne-am format-o se aseamănă cu cea a istoricului Manuela Marin și astfel am notat că afirmația acestui istoric este corectă din punctul de vedere al analizei pe care am facut-o printre paginile ziarelor.

Cel de-al treilea capitol analizează ziua de 1 mai, începând cu originile zilei muncitorului și modalitatea prin care comuniștii s-au folosit de această zi, după care am expus cum era văzută această zi de primăvară în presa românească a vremii respective. Astfel am văzut că această sărbătoare își începe istoricul în Anglia, după care în Chicago are loc o importantă demonstrație de stradă în anul 1884. Abia în anul 1889 s-a propus celebrarea zilei de 1 mai drept sărbătoare a muncii, iar în România, în conformitate cu Paul Horia Suciu, anul 1925 este anul în care se oficializează ziua de 1 mai drept sărbătoare legală a muncii. Din examinarea presei am constat că „munca este așezată în România socialistă pe piedestalul celui mai înalt titlu de mândrie, de noblețe” , această zi fiind un bun prilej de a evidenția importanța muncii pentru o mai bună funcționalitate a unui stat.

În ultimul capitol ne-am concentrat asupra unui important aspect din istorie, și anume, actul de la 23 august 1944. Am încercat să oferim cititorului o imagine clară asupra evenimentul din august 1944 pentru o mai bună înțelegere a textului ce urmează. Un al doilea pas urmărit aici a fost acela de a face o scurtă introducere în extinsa arie de interpretări cu privire la această zi din vara anului 1944. Am expus de asemenea cum adevărul a fost denaturat în lucrările publicate în perioada comunistă, atribuindu-i-se Partidului Comunist un rol pe care acesta nu l-a avut în istorie. Am prezentat efectul pe care l-au avut asupra comuniștilor întâmplările de la 23 august 1944. În ultima parte a acestui capitol ne-am îndreptat atenția asupra imaginii acestei sărbători din prisma presei românești. Aici am urmărit atât semnificația și desfășurarea acestei importante sărbători naționale cât și evoluția acesteia pe parcursul conducerii lui Nicolae Ceaușescu.

Bibliografie

I. Izvoare

1. Periodice

„Scînteia”, organ oficial al P.C.R. (1965-1989).

„Flacăra Iașului” (1965-1989).

2. Scrieri de epocă

Buzatu, Gheorghe (coord.), Actul de la 23 august 1944 în context internațional, studii și documente, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984.

Constantiniu, Florin; Mihail, E. Ionescu, August 1944, Repere istorice, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984.

Matichescu, Olimpiu; Georgescu, Elena, 1 Mai în România (1890-1970), Institutul de studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R., București, 1970.

Zaharia, Gh; I., Cupșa; Al., Vianu, Al Doilea Război Mondial, schiță istorică, Editura Politică, București, 1975.

II. Lucrări generale

Boia, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, Editura Humanitas, București, 1997.

Burakowski, Adam, Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989 Geniul Carpaților, traducere de Vasile Moga, prefață de Stejărel Olaru, Editura Polirom, 2011.

Câmpeanu, Pavel, Ceaușescu, anii numărătorii inverse, Editura Polirom, Iași, 2002.

Constantiniu, Florin, O istorie a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, București, 1997.

Deletant, Dennis, Teroarea comunistă în România, Gheorghiu-Dej și statul polițienesc 1948-1965, traducerea de Lucian Leuștean, Editura Polirom, Iași, 2001.

Du Bois, Pierre, Ceaușescu la putere, Anchetă asupra unei ascensiuni politice, traducere din lb. engleză de Ioana Ilie, Editura Humanitas, București, 2008.

Durandin, Catherine, Nicolae Ceaușescu Adevăruri și minciuni despre un rege comunist, traducerea de Simona Modreanu, editura Nemo, Paris, 1990.

Georgescu, Vlad, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, ediția III, Editura Humanitas, București, 1992.

Ilie, Oana, Propaganda politică: tipologii și arii de manifestare (1945-1958), Editura Cetatea de scaun, Târgoviște, 2014.

Kunze, Thomas, Nicolae Ceaușescu o biografie, traducere de Alexandru Teodorescu, Editura Vremea, București, 2002.

Niculescu-Mizil, Paul, De la Comintern la comunismul național. Despre Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, Moscova, 1969, Editura Evenimentul Românesc, București, 2001.

Nistor, Paul, Propagandă și politică externă românească în secolul XX, Editura Institutul European, Iași, 2013.

Petcu, Ion, Ceaușescu un fanatic al puterii. Biografie neretușată, Editura Românul, București, 1994.

Preutu, Cristina, Propaganda comunistă în România 1965-1974 practici instituționale și tehnici de comunicare, teză de doctorat, coordonator Gh. Iacob, Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Istorie, Iași, 2013.

Romalo, Mihnea, România în al Doilea Război Mondial (1941-1945), Editura Vestala, București, 2001.

Stoenescu, Alex Mihai, Istoria loviturilor de stat în România 1821-1999, volumul 3 Cele trei dictaturi, Editura RAO, București, 2002.

Tismăneanu, Vladimir, Stalinism pentru eternitate: o politică a comunismului românesc, traducere din lb. engleză de Cristina Petrescu și Dragoș Petrescu, Editura Humanitas, București, 2014.

Idem (coord.), Raport final, Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, București, 2006.

Troncotă, Tiberiu, România Comunistă. Propagandă și cenzură, prefață de Brândușa Armanca, Editura Tritonic, București, 2006.

Vătăman, Dan, Politica externă a României de la armistițiu și până la semnarea tratatului de pace de la Paris (1944-1947), Editura Pro Universitaria, București, 2009.

III. Lucrări speciale

Dediu, Daniel, Aniversarea a 66 de ani de la insurecția armată antifascistă de la 23 august 1944, Publicația România Muncitoare, August, 2010.

Gabany, Anneli Ute, Cultul lui Ceaușescu, traducere de Iulian Vamanu, cuvânt înainte de Dan Berindei, prefață de J.F. Brown, Editura Polirom, Iași, 2003.

Marin, Manuela, Nicolae Ceaușescu: omul și cultul, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016.

Suciu, Paul Horia, Istoricul sărbătorii muncii în ziua de 1 Mai, Editura revistei „Analele Industriei și Comerțului”, 1938.

Preview document

Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 1
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 2
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 3
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 4
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 5
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 6
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 7
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 8
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 9
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 10
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 11
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 12
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 13
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 14
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 15
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 16
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 17
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 18
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 19
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 20
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 21
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 22
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 23
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 24
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 25
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 26
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 27
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 28
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 29
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 30
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 31
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 32
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 33
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 34
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 35
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 36
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 37
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 38
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 39
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 40
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 41
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 42
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 43
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 44
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 45
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 46
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 47
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 48
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 49
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 50
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 51
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 52
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 53
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 54
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 55
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 56
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 57
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 58
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 59
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 60
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 61
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 62
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 63
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 64
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 65
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 66
Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Cultul personalitatii lui Nicolae Ceausescu si noile aniversari ale regimului.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul Comunist din România și Recensămintele Populației

INTRODUCERE În această lucrare am realizat o prezentare a începuturilor comuniste în România de asemenea și procedeul de instaurare care a dus la...

Comunismul în România

CAPITOLUL 1. COMUNISMUL IN ROMANIA 1.1.Instaurarea regimului comunist in Romania Deşi se află încă la începuturile sale, studiul regimului...

Implicarea României în primul război mondial

Implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial Primul Razboi Mondial a insemnat, de-a lungul celor peste patru ani de lupte, o mobilizare fara...

Comunismul - epoca de aur

EPOCA DE AUR CAPITOLUL I : ASPECTE GENERALE Comunism , “democrație populară”, “epoca de aur” – există în mintea noastră tot atâtea denumiri...

Întrarea României în primul război mondial

Intrarea Romaniei in razboi si situatia acesteia dupa terminarea razboiului In saptamanile care au urmat asasinarii arhiducelui Franz Ferdinand,...

Comunismul

Revoluţia română din 1989 a constat într-o serie de proteste şi demonstraţii la sfârşitul lui 1989, care au schimbat regimul comunist al lui...

România de la statul totalitar la statul de drept

Represiunea sistematică și extrem de puternică, controlul exercitat de familia Ceaușescu au făcut ca, în România, societatea civilă să nu se...

Marea unire

Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată...

Ai nevoie de altceva?