Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 39198
Mărime: 2.72MB (arhivat)
Publicat de: Haralambie Irimia
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Vicovan Ion
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere .4
 2. I. Cârmuirea arhipăstorească a Bisericii din Basarabia de la 1812 până la mijlocul sec. al XIX-lea
 3. I.1. Viața bisericească din Basarabia până la 1812 ...6
 4. I.2. Organizarea bisericească sub conducerea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni ...8
 5. I.3. Continuitatea organizărilor bisericești. Activitatea Arhiepiscopilor Dimitrie Sulima și a lui Irinarh Popov ...13
 6. II. Conducătorii spirituali ai Arhiepiscopiei Chișinăului și a Hotinului din a doua jumatate a sec. al XIX-lea
 7. II.1. Retrocedarea județelor Sudului Basarabiei către Moldova. Episcopia Dunării de Jos sub conducerea Episcopului Melchisedec Ștefănescu ...18
 8. II.2. Înființarea postului de arhiereu - vicar. Ierarhii Arhiepiscopiei Chișinăului și a Hotinului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea ...20
 9. II.3. Accentuarea procesului de rusificare ..25
 10. III. Cârmuirea Arhiepiscopiei Chișinăului și a Hotinului de la începutul sec. al XX-lea
 11. III.1. Arhiereii Eparhiei Chișinăului și Hotinului de la începutul sec. XX până în 1918 ...28
 12. III.2. Redeșteptarea națională. Rolul frățimii „Nașterea lui Hristos” în editarea cărților și a revistelor românești .32
 13. III.3. Unirea Basarabiei cu Patria Mamă. Unirea Bisericii din Basarabia cu Biserica Ortodoxă Română ... ..35
 14. IV. Ierarhii Mitropoliei Basarabiei din perioada 1918 - 1940
 15. IV.1. Organizarea Bisericii din Basarabia sub conducerea Arhiepiscopului Nicodim Munteanu .36
 16. IV.2. Activitatea Mitropolitului Gurie Grosu. Înființarea Mitropoliei Basarabiei .40
 17. IV.3. Ierarhii Eparhiilor reînființate, a Cetății Albe - Ismail și a Episcopiei Hotinului cu reședința la Bălți ...45
 18. 3
 19. V. Ierarhii Bisericii din Basarabia din perioada de după 1940
 20. V.1. Răpirea Basarabiei. Conducerea Bisericii de către Episcopul Alexie de Tula ...57
 21. V.2. Eliberarea Basarabiei. Ierarhi, locotenenți în eparhiile basarabene (1941 - 1944) .62
 22. V.3. Misiunea Ortodoxă din Transnistria (1941 - 1944) 63
 23. V.4. Organizarea Bisericii din Basarabia, după revenirea la situația religioasă din 1940 ..66
 24. V.5. Politica statului sovietic față de Biserică 72
 25. VI. Ierarhii Bisericii din R. Moldova de la 1989 până în prezent
 26. VI.1. Mitropolitul Vladimir (Cantarean) ...75
 27. VI.2. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Organizarea Bisericească sub conducerea Mitropolitului Petru (Păduraru) 79
 28. VI.3. Ierarhi ai eparhiilor din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei și Mitropoliei Basarabiei ...83
 29. Concluzii 88
 30. Anexe .91
 31. Bibliografie .102

Extras din licență

Introducere

„Iubiți Basarabia, dragii mei, iubiți poporul ei cu sufletul deschis adevărului și dreptății, iubiți trecutul ei bogat în monumente istorice, mai ales cele bisericești, tradițiile și obiceiurile ei strămoșești - și nu vă veți înșela. Iubiți-o, cunoașteți-o, înălțați-o - acesta este testamentul adresat vouă ”

Părintele Alexei Mateevici

Argument

Ideea de a alcătui lucrarea de față a apărut în urma constatării faptului că acest subiect

- Ierarhii Bisericii din Basarabia - a fost cercetat de unii scriitori basarabeni în mod denaturat (fiind influențați de propriile convingeri politice românofile sau rusofile), iar imaginea unora dintre ei a fost distorsionată de presă printr-o modalitate conștient deformată, opusă celei reale, cu dirijare interesată și exercitare de presiune din partea instituțiilor politice.

Un alt argument este acela că subiectul respectiv nu a fost reactualizat în ultimii ani. Cărțile pe această temă cuprind în general viața Bisericii din acest spațiu sub toate aspectele: prezintă informații luate în ansamblu, adică despre ierarhi, cler, mănăstiri, biserici, școli, însă o lucrare sumară care să cuprindă date în ordine cronologică doar despre ierarhi (biografia și activitatea lor) și contextul istoric în care au activat nu se găsește; totodată, sunt informații actuale care nu au fost încă incluse în cărți, cum ar fi canonizarea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Acest lucru m-a determinat să scriu lucrarea de față, numită „Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia din anul 1812 până în perioada actuală ”, pentru a-i nominaliza pe toți spre amintirea numelui lor, dar și a activităților acestora întreprinse la cârma Eparhiei Chișinăului și Hotinului.

Stadiul actual al cercetării

Una dintre primele și cele mai valoroase lucrări privitoare la viața bisericească a românilor din stânga Prutului aparține pr. prof. dr. Mircea Păcurariu. Ea a fost editată în 1993 la Iași cu titlul „Basarabia, aspecte din istoria Bisericii și a Neamului românesc”. Lucrarea este o cercetare semnificativă a istoriei Bisericii din stânga Prutului de la origini și până în 1993.

O altă lucrare de sinteză privitoare la viața bisericească a românilor din stânga Prutului aparține ziaristului basarabean Boris Buzilă. Ea a fost publicată în 1996 cu titlul „Din istoria vieții bisericești din Basarabia 1812 1918; 1918 1944”. Lucrarea este scrisă într-un stil publicistico -științific, fiind bazată îndeosebi pe știri, informații și articole din presa bisericească și laică apărută în Basarabia interbelică. Nucleul lucrării respective se axează pe perioada 1918 1940, când Basarabia a fost parte integrantă a României Mari, iar Biserica basarabeană se afla în sânul Bisericii Mamă.

A treia lucrare de referință importantă pe această temă este „Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși” de Nicolae Popovschi. Lucrarea relatează evenimentele istorice ce au avut loc în acest spațiu în secolul al XIX-lea și descrie istoria Bisericii din acest spațiu de la anexarea Basarabiei de către ruși de la 1812 și până la prăbușirea Imperiului țarist în 1917.

În elaborarea acestei lucrări am consultat și materiale publicate în revistele: „Altarul credinței”, „Călăuză Ortodoxă”, „Curierul Ortodox”, „Cugetul. Revista Societății Istorico -Arheologice din Basarabia”, „Luminătorul” și altele.

Noutatea lucrării de față

Lucrarea de față își propune să expună biografia ierarhilor care au fost la cârma Eparhiei Chișinului și Hotinului din anul 1812, dar și activitatea misionar - pastorală și culturală a acestora. Pentru o înțelegere mai bună a activităților și măsurilor întreprinse de ei am făcut o incursiune în istoria vieții bisericești din Basarabia încă din perioada de început a statului moldovean, trecând prin suferințele stăpânirii ruse, între 1812 - 1918, și continuând cu perioada Marii Uniri, iar mai apoi a revenirii calvarului comunist și a noului început din anul 1991.

Noutatea științifică rezidă din faptul că pe lângă studiile sau cărțile în care am găsit date cu privire la acești ierarhi, am consultat și cărți de istoriografie rusă și am găsit unele informații care prezintă interes. Am consultat și câteva dosare din Arhiva Națională a Republicii Moldova, unele inedite, și materiale de la Biblioteca Națională din Chișinău pentru a elucida unele aspecte. Având la bază materialele vizate, consultând și celelalte surse m-am străduit să aduc o contribuție spre a completa unele momente din activitatea ierarhilor basarabeni.

Bibliografie

I. Izvoare

a. Materiale de arhivă consultate

Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM)

1. ANRM, F. 680, inv. 2, d. 62;

2. ANRM, F. 691, inv. 1, d. 42, 45, 47, 69, 70, 71;

3. ANRM, F. 706, inv. 1, d. 1054;

4. ANRM, F. 1862, inv. 10, d.1, f.23; 40; 45;

5. ANRM, F. 2848, inv. 111, d. 5;

6. ANRM, F. 3046, inv. 1, d. 8, 17.

b. Documente publicate

1. Cubreacov, Vlad, Mitropolia Basarabiei și alții contra Moldovei: (Cererea nr. 45701/99): Hotărârea CEDO din 13 decembrie 2001, Editura Alfa și Omega, Chișinău, 2004;

2. Basarabia dezrobită. Drepturi istorice, nelegiuiri bolșevice, înfăptuiri românești, Editura Dacia Traiană, București, 1942;

3. Jubileul I.P.S. Mitropolit Gurie, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chișinău, 1932;

4. Patriarhia Română, Adevărul despre Mitropolia Basarabiei, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993;

5. Stavarache, Dumitru, Vasilescu Gheorghe, Misiunea bisericească română în Transnistria (1941 - 1944), în Document. Buletinul arhivelor militare române, nr. 2 - 3, București, 1998, pp. 48 - 49.

II. Lucrări de specialitate

1. Babii, Alexandru, Pravoslavie v Moldavii: Istoriâ i sovremennost', vol. I, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 1988;

2. Buzilă, Boris, Din istoria vieții bisericești din Basarabia, Editura Fundației Culturale Române, București, 1996;

3. Ciorbă, prot. lect. dr. Veaceslav, Biserica Ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940 - 2010), Editura Pontos, Chișinău, 2011;

4. Grosu, Mitropolitul Basarabiei Gurie, Jubileul Î.P.S. Mitropolit Gurie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de serviciu bisericesc, social și misionar, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chișinău, 1932;

5. Grossu, Silvia, Mitropolitul Gurie - misiunea de credință și cultură, Chișinău, Epigraf, 2007;

6. Grossu, Silvia, Mitropolitul Gurie - operă zidită în destinul Basarabiei, Editura Epigraf, Chișinău, 2016;

7. Gumenâi, conf. univ. dr. Ion, Moșin, pr. conf. dr. Octavian, Educație și viață spirituală în Basarabia, tradiții și perspective; Conferința științifică cu participare internațională, Chișinău, 1 - 3 octombrie 2015;

8. Gurie al Basarabiei, Mitropolitul, Procesul și apărarea mea. Denunțarea complotului apocaliptic, Editura Tipografia A-B-C, București, 1937;

9. Lisnic, prot. Ioan, Episcopia Hotinului cu reședința la Bălți (1923 - 1944), Editura Labirint, Chișinău, 2014;

9. Lisnic, prot. Ioan, Mitropolitul Visarion Puiu: Viața și opera sa bisericească, Editura Labirint, Chișinău, 2010;

10. Lisnic, prot. Ioan, Povățuiri de învățătură ortodoxă, Editura Labirint, Chișinău, 2011;

11. Pasat, Valeriu, Asprul adevăr al istoriei. Deportări de pe teritoriul RSS Moldovenești în anii '40 - '50, Tipografia Centrală, Chișinău, 2000;

12. Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea, Basarabia, aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, București, 2012;

13. Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea, Basarabia - Aspecte din istoria Bisericii și a Neamului Românesc, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993;

14. Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea, Dicționarul Teologilor Români, Editura Enciclopedică, București, 2002;

15. Plugaru, Ștefan, Ierarhi ai Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică, Editura Artemis, București, 2012;

16. Popovschi, Nicolae, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX - lea sub ruși. Din negura trecutului: crâmpeie de amintiri, Editura Museum, Chișinău, 2000;

17. Puiu, Mitropolit Visarion, Însemnări din viața mea, Editura Doxologia, Iași, 2014;

18. Puiu, Mitropolit Visarion, Însemnări din viața mea, Editura Trinitas, Iași, 2004;

19. Stavarache, Dumitru, Mitropolitul Visarion Puiu, documente din pribegie (1944 - 1963), vol. I, Editura Moldopress, Pașcani, 2002;

20. Stoicov, prot. Ioan, Istoricul învățământului primar bisericesc în Basarabia sub dominația rusă (1812 - 1917), Editura Universul, Chișinău, 1933;

...

Preview document

Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 1
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 2
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 3
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 4
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 5
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 6
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 7
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 8
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 9
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 10
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 11
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 12
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 13
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 14
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 15
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 16
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 17
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 18
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 19
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 20
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 21
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 22
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 23
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 24
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 25
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 26
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 27
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 28
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 29
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 30
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 31
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 32
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 33
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 34
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 35
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 36
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 37
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 38
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 39
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 40
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 41
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 42
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 43
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 44
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 45
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 46
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 47
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 48
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 49
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 50
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 51
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 52
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 53
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 54
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 55
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 56
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 57
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 58
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 59
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 60
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 61
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 62
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 63
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 64
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 65
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 66
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 67
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 68
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 69
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 70
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 71
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 72
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 73
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 74
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 75
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 76
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 77
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 78
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 79
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 80
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 81
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 82
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 83
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 84
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 85
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 86
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 87
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 88
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 89
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 90
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 91
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 92
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 93
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 94
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 95
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 96
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 97
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 98
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 99
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 100
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 101
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 102
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 103
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 104
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 105
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 106
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 107
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 108
Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la inceputul secolului al XIX-lea pana astazi.pdf

Alții au mai descărcat și

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

România în perioada revoluției industriale

Privind de-a lungul timpului societatea umana, putem descoperi ca existe anumite praguri de dezvoltare, fiecare dintre acestea ducand societatea pe...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Ai nevoie de altceva?