Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 45528
Mărime: 5.38MB (arhivat)
Publicat de: Fercu A.
Puncte necesare: 12
Facultatea de Istorie si Filologie
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 3
 2. I. BISERICA ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC DIN COMITATUL ȘI JUDEȚUL TREI SCAUNE ÎN SECOLELE XVIII - XX ...
 3. 8
 4. I.1. Cadrul istoric; Biserica și învățământul confesional în Trei Scaune .. 8
 5. I.1.1. Biserica - factor de coeziune a românilor din Trei Scaune .. 14
 6. I.1.1.1. Biserica din Întorsura Buzăului cu hramul ”Sf. Gheorghe” .. 19
 7. I.1.1.2. Biserica din Sita Buzăului cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” .. 22
 8. I.1.1.3. Biserica din Barcani .. 26
 9. I.2. Zona Buzaielor în contextul general istoric al Transilvaniei ... 27
 10. I.2.1. Primele școli românești din zona Buzaielor .. 33
 11. I.2.1.1. Istoricul învățământului din Întorsura Buzăului . 33
 12. I.2.1.2. Învățământul în Sita Buzăului ... 37
 13. I.2.1.3 Istoricul învățământului din Vama Buzăului și Barcani .. 40
 14. II. SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC ÎNTRE MODERNISM ȘI CONTEMPORANEITATE
 15. 43
 16. II.1. Învățământul românesc în anii comunismului .. 43
 17. II.2. Cadrul legislativ al învățământului în contextul reformei contemporane . 45
 18. II.3. Procesul instructiv - educativ între modernism și contemporaneitate ... 48
 19. II.3.1. Teoriile învățării . 52
 20. II.3.2. Noile modele ale învățării .. 53
 21. II.3.3. Evaluarea 62
 22. II.3.3.1. Evaluarea didactică - abordare conceptuală . 62
 23. II.3.3.2. Evaluarea și autoevaluarea învățării în echipă . 63
 24. II.3.3.3. Tipuri de evaluare didactică . 64
 25. II.4. Sistemul educațional contemporan în România și în Zona Buzaielor .. 71
 26. II.4.1. Starea învățământului în România . 72
 27. II.4.2. Starea învățământului în județul Covasna . 76
 28. II.4.2.1. Învățământul liceal din Buzăul Ardelean . 80
 29. II.4.2.2. Învățământul gimnazial din Buzăul Ardelean ... 92
 30. II.4.2.3. Analiza și interpretarea datelor statistice .. 96
 31. III. STRATEGII MODERNE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA ISTORIEI . 99
 32. III.1. Fundamente Teoretice ... 99
 33. III.2. Metode moderne de predare-învățare .. 100
 34. III.2.1. Problematizarea 100
 35. III.2.2. Instruirea programată 101
 36. III.2.3. Brainstorming ... 102
 37. III.2.4. Ciorchinele 102
 38. III.2.5. Studiul de caz .. 103
 39. III.2.6. Turul galeriei 103
 40. III.2.7. Cubul 104
 41. IV. CERCETAREA PSIHOPEDAGOGICĂ, OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII
 42. 106
 43. IV.1. Experimentul pedagogic propriu-zis și raportarea datelor cercetării .. 111
 44. IV.2. Rezultate obținute ... 113
 45. IV.3. CDȘ .. 118
 46. V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI .. 131
 47. BIBLIOGRAFIE .. 136
 48. ANEXE 140

Extras din licență

INTRODUCERE

"Semeni fapte bune și culegi deprinderi, semeni deprinderi și culegi un caracter, semeni un caracter și culegi un om." (Proverb chinezesc)

Studiul de față își propune o reconstituire a trecutului a două instituții vitale pentru istoria unei națiuni, Școala și Biserica, într-un areal geografic restrâns- Zona Buzaielor și într-un orizont cronologic marcat de multiple modificări politico-legislative - secolele XVIII-XXI.

MOTIVUL ALEGERII TEMEI

M-am născut și am petrecut copilăria într-un colț de rai în inima Carpaților de Curbură numit bazinul depresionar al râului Buzău. Un loc liniștit și prielnic pentru o comunitate mică în care oamenii se cunosc unii cu alții și își petrec împreună poveștile de viață. Am copilărit în casa bunicilor bucurându-mă de tot ceea ce a însemnat copilăria. În fiecare dimineață două clopote mari și grele sub sfoara groasă a unui clopotar anunța o nouă zi. Totul părea firesc și bine organizat deoarece oamenii erau ocupați cu munca în gospodărie pe lângă care creșteau animalele. Fascinată de priveliștea și liniștea întreruptă de aceste clopote am început să ascult povestea: este un cimitir pe deal, al eroilor așezat la ieșirea din trecătoarea Tabla Buții - întrebările pe care am început să le pun trebuiau sa-și găsească răspunsurile , și ele nu au întârziat să apară , povestea a început să se desfire cu mare grijă de parcă bunica nu ar fi vrut să deranjeze pe cineva , atunci am înțeles că există lucruri și fapte ale unor generații care trebuie cunoscute, înțelese și transmise mai departe.

Fiecare om își justifică deprinderile și aptitudinile spre ceva, fapt pentru care și eu consider că înțelesul și dragostea pentru profesia aleasă au un început acolo unde sa plămădit neamul din care provin.

Daca istoria poate fi o poveste, ea se desprinde din tiparele obișnuite atunci când cunoașterea , înțelegerea si argumentul devin surse de informare si înțelegere pentru generațiile următoare. Este adevărat că în lipsa unor certitudini și dispute doar adevărul odată ieșit la iveala nu mai are voie să fie modificat, trebuie să îl transmiți așa cum el s-a născut pentru aceasta corectitudinea, receptivitatea și exemplificarea constituie coordonatele de baza ale celui care are menirea și datoria de a forma comportamente .

Curiozitatea este înnăscută omului, de aceea din frageda copilărie punem des întrebarea ”De ce”, prin ea descoperim lumea dacă cei care ne răspund caută sa dea răspunsurile potrivite și argumentele potrivite. Argumentul în istorie este stâlpul de bază al formarii noțiunilor și explicarea fenomenelor, evenimentelor în timp și spațiu . Pentru aceasta am considerat că nu poți să afli, să identifici, să descoperi și nu poți să transmiți mai departe tocmai de aceea am ales să fiu intermediarul acestor generații care au nevoie de a se raporta la anumite valori, de a se identifica cu trecutul, de a-și găsi răspunsurile ajutați și sprijiniți de un mentor.

Nimic nu este întâmplător ci totul se produce în interiorul unei comunități umane, care de cele mai multe ori preocupată de problemele de zi cu zi uită de noțiunea de timp, cel care ne măsoară și ne definește viața. Fiecare generație trăiește un anumit timp legat într-o conjunctură definită de împrejurări și indiferent cum el se scurge va deveni istorie. Evenimentele și faptele generațiilor care s-au perpetuat în anumite teritorii pot fi aduse în actualitatea cotidiană prin intermediul acestei discipline care implică cunoaștere, adevăr și schimbare. Mă consider un om norocos că am ales această profesie prin care am avut ocazia izvorâtă din dorința de a mă informa, cunoaște și afla tainele ascunse ale comunității în care locuiesc dar și ale altor comunități. Dar în același timp nu este ușor să încerci să formezi competențe de cunoaștere la nivelul unor generații în care contextul este schimbat adoptat unei comunități umane în evoluție într-o formare și modernizare continuă, aici cred că este nevoie să ne arătăm viața , dragostea și interesul pentru profesia aleasă, reușita noastră va depinde de noi cei care am ales să convingem, să exemplificăm și să demonstrăm lucrurile așa cu ele s-au desfășurat să insistăm pe experiența care face diferența dintre generații, să deschidem oportunități prin exemplificare, să îndemnăm la construirea unor valori prin modele și prin exemple pozitive.

Analizând subiectul temei abordate, am remarcat faptul că în ”mediile înalte” nu a fost investigat un subiect similar de cercetare. În acest context, menționez că anumite aspecte, în special generale (pentru Transilvania), au fost reflectate în lucrări din țară și de peste hotare.

GRAD DE ACTUALITATE

Istoria învățământului românesc reprezintă o direcție prioritară a evoluției culturii naționale. Studierea istorică a evoluției școlii românești din Zona Buzaielor este actuală și reprezintă o valoare evidentă pentru cunoașterea acesteia de către noile generații pe care le formăm.

Bibliografie

Izvoare documentare, arhivistice

1. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan, Dosar IV.1., 1893, f. 23 față/verso

2. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan”, Circulara din 30 aprilie 1892 de la Sibiu, Fond Protopopiat Ordodox Trei Scaune, Dosar I.500, 1892, f. 10

3. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan”, Fond Protopopiat Ordodox Trei Scaune, Dosar III.6, 1892, f. 1-8

4. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan”, Fond Protopopiat Ordodox Trei Scaune, Dosar III.4, 1808, f. 12

5. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan”, Fond Protopopiat Ordodox Trei Scaune, Dosar I., 1808, f. 30

6. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan, Dosar IV.1., 500, 1892, f. 37

7. Arhiva Centrului Ecleziastic ”Mitropolit Nicolae Colan, Dosar 1. 500. 1882, f. 77-78

8. Arhiva Mitropoliei Ardealului, Fond Protocolul parohiilor, inv. 787/1879

9. Arhiva Mitropoliei Ardealului, Fond Conspecte școlare, II, inv. 870/1886-1887

10. Arhiva Mitropoliei din Sibiu, Fond IV, Dosar 61

11. Arhivele Naționale Covasna, Fond 166-Protopopiat Oituz, Dosar III.6, an 1840, p.10-14

12. Arhivele Naționale Covasna, inv. 609, Fond 532-Protopopiat Sfântu Gheorghe, Inventar 1784-1904

13. Arhivele Naționale ale României, Pretura plășii Buzăul Ardelean, Fondul nr. 188, nr. INV. 230

14. Proces Verbal, păstrat în muzeul amenajat în biserica din Întorsura Buzăului

15. MEN, Raport Privind Starea Învățământului Preuniversitar din România, 2009-2016

16. MNCR Sfântu Gheorghe, Documente de arhivă nr. 665, Hotărârea Nostră, Sita Buzăului, 14/27 noembrie 1918; Credițional și Protocol f. S66-S74

17. Concluziile și recomandările Conferinței Internaționale privind combaterea stereotipiilor și prejudecăților în manualele de istorie din S-E Europei, Visby, 1999

Studii și articole:

1. Băilă Maria, Biserica și Școala în Trei Scaune, în ANGVSTIA, 5, 2000, Istorie, p. 15-30

2. Cristache-Panait Ioana, Întorsura Buzăului. Construirea bisericii din piatră Sfântu Gheorghe, în ANGVSTIA, 5, 2000, Istorie, p. 39-52

3. Cristian Ioan-Anghel, Aspecte privind situația unor școli confesionale românești în Trei Scaune, în ANGVISTIA, 8, 2004, Istorie, p. 109-119

4. Lupaș Ioan, Realități istorice în voievodatul Transilvaniei sec. IX-XIV, în Anuarul Institutului de Istorie Națională din Cluj, VII, 1929, p. 15-30

5. Muntean Ovidiu, Despre situația învățământului românesc în Comitatul Trei Scaune la sfârșitul secolului al XIX-lea, în ANGVISTIA I, 1996, p. 207-220

6. Ploșnea Nicoleta, Bisericile române din Protopopiatele Trei Scaune, Orhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850-1914), în ANGVSTIA, 13, 2009, p.107-124

7. Sigmirean Cornel, Preotul la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul secolului XX: nivel intelectual, condiție socială, relații cu comunitatea, în Comunicarea celui de al XVIII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria, Giula, 29-30 noiembrie, 2008, pp. 74-90

8. Sporea-Bărăgan Corina, Românii din Buzăul Ardelean implicați în făurirea României Mari, în ANGVSTIA, 13, 2009, Istorie, p. 141-158

...

Preview document

Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 1
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 2
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 3
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 4
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 5
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 6
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 7
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 8
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 9
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 10
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 11
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 12
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 13
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 14
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 15
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 16
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 17
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 18
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 19
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 20
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 21
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 22
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 23
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 24
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 25
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 26
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 27
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 28
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 29
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 30
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 31
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 32
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 33
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 34
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 35
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 36
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 37
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 38
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 39
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 40
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 41
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 42
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 43
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 44
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 45
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 46
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 47
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 48
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 49
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 50
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 51
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 52
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 53
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 54
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 55
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 56
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 57
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 58
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 59
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 60
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 61
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 62
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 63
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 64
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 65
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 66
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 67
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 68
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 69
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 70
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 71
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 72
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 73
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 74
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 75
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 76
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 77
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 78
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 79
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 80
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 81
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 82
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 83
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 84
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 85
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 86
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 87
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 88
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 89
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 90
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 91
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 92
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 93
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 94
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 95
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 96
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 97
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 98
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 99
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 100
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 101
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 102
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 103
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 104
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 105
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 106
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 107
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 108
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 109
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 110
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 111
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 112
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 113
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 114
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 115
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 116
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 117
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 118
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 119
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 120
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 121
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 122
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 123
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 124
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 125
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 126
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 127
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 128
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 129
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 130
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 131
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 132
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 133
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 134
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 135
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 136
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 137
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 138
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 139
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 140
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 141
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 142
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 143
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 144
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 145
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 146
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 147
Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal - Pagina 148

Conținut arhivă zip

 • Scoala si biserica in zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne in predarea si invatarea istoriei in ciclul liceal.docx

Alții au mai descărcat și

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

România în perioada revoluției industriale

Privind de-a lungul timpului societatea umana, putem descoperi ca existe anumite praguri de dezvoltare, fiecare dintre acestea ducand societatea pe...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Ai nevoie de altceva?