Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV)

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21342
Mărime: 85.11KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Sima
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Constituirea universităţilor în Europa de Apus
 3. I.1. Condiţiile istorice de formare
 4. I.2. Semnificaţiile universităţilor în Evul Mediu
 5. Capitolul II. Tipologia universităţilor în Europa Occidentală
 6. II.1. Universitatea din Bologna – prima Alma Mater Studiorum
 7. II.2. Universitatea din Paris
 8. II.3. Universităţile engleze din Oxford şi Cambridge
 9. II.4. Colegiile. Robert de Sorbon
 10. Capitolul III. Organizarea studiilor universitare
 11. III.1. Conţinutul învăţământului
 12. III.2. Profesorii. Oligarhia corporativă universitară
 13. III.3. Viaţa studenţilor
 14. Concluzii
 15. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei. Dacă ar fi să ne punem scopul de a defini, printr-o singură frază, esenţa învăţământului superior din prezent, credem că cea mai laconică şi cea mai simplă ar fi următoarea: un ansamblu de instituţii, care pregătesc viitorii intelectuali sau cadre calificate în diverse domenii practice ale vieţii şi care alături de alţi factori ai societăţii contribuie la promovarea solidarităţii morale şi intelectuale.

Trebue să recunoaştem însă, că această evoluţie profesională şi instituţională a fost o consecinţă a progresului societăţii, dar nici pe departe a celei contemporane. Ea îşi trage rădăcinile mult mai înainte, încă în lumea medievală, când clericul încetul cu încetul cedează locul unei creaţii originale a Occidentului medieval: cea a intelectualilor sau celor al căror meserie este de a gândi şi de a preda altora gândirea lor.

Fără îndoială, intelectualul medieval a fost cel dintâi care a cunoscut o formă de învăţământ superior, a ceea ce va fi definită – Universitate şi devenită una dintre marile achiziţii ale istoriei intelectuale a Occidentului.

Chiar dacă Universitatea a fost un produs original al Evului Mediu, o expresie a vieţii social – politice a timpului, totuşi elementele structurii interne ale ei, s-au dovedit a fi valabile şi până astăzi. Ea a reacţionat ca un fin barometru, înregistrând fiecare eveniment sau descoperire a societăţii. În universităţi s–a constituit acea viziune despre univers şi condiţie umană care va domina secole de-a rândul.

Cu părere de rău, perioada timpurie de constituire şi organizare a primelor universităţi europene, este mai puţin cunoscută la noi, decât trecutul lor glorios le oferă dreptul. Acest fapt, precum şi un sentiment de recunoştinţă, impune firesc necesitatea reevaluării realităţilor istorice în care s-au constituit şi dezvoltat aceste produse de cea mai înaltă calitate a culturii.

Apărute între secolele XII–XIII, universităţile deşi puţin numeroase se bucurau deja de un foarte înalt prestigiu în întreaga lume a Occidentului european. O popularitate mai mare au avut-o în acest sens primele Alma Mater Studiorum şi matrice a universităţilor moderne – acele care au luat naştere în Italia (Bologna), Franţa (Paris), Anglia (Oxford şi Cambridge). Ele au format în Evul Mediu o reţea de canale intelectuale, prin care au circulat ideile, cultura şi ştiinţa epocii în toată Europa. Pentru prima dată în istorie continentul prezenta o unitate, sau măcar o încercare de tendinţe unitare.

Scopul şi obiectivele tezei. Cercetarea dată nu este un studiu complet referitor la învăţământul universitar medieval. Scopul prezentei teze de licenţă constă în cercetarea pe baza unui studiu comparativ a originii primelor universităţi europene, caracterul şi însemnătatea lor în viaţa social – politică şi culturală a timpului.

Pentru realizarea scopului ne-am fixat următoarele obiective:

- cercetarea istoriei apariţiei primelor instituţii universitare din Europa

- caracterizarea formei şi modului de organizare a corporaţiilor universitare

- studierea comparativă a specificului organizării studiilor

- determinarea locului şi rolului universitarilor în societatea medievală

- generalizarea trăsăturilor pozitive şi deficienţelor universităţilor medievale

Suportul metodologic şi teoretico–ştiinţific. În cercetarea şi realizarea scopului tezei am utilizat următoarele metode:

- cercetarea documentelor

- metoda bibliografică – selectarea şi analiza monografiilor, publicaţiilor referitoare la tema cercetată

- generalizarea, sinteza materialului acumulat şi elaborarea concluziilor

Cadrul cronologic al temei de cercetare cuprinde secolele XII – XV. Am considerat de cuviinţă să limităm cercetarea la un cadru cronologic mai larg, pentru a putea mai bine înţelege fenomenul universitar medieval în complexitatea sa: origine, dezvoltare, apogeu şi declin. Aceste limite sunt legate de două personaje care în diferite perioade istorice ocupă prim-planul scenei culturale: intelectualul în secolele XII –XIII şi umanistul începând cu secolele XIV – XV, ce corespund cu apariţia primelor universităţi europene (secolul XII ) şi sfârşitul epocii medievale (sfârşitul seculului al XV-lea / începutul secolului al XVI-lea).

Intelectualul se anunţă în evul mediu timpuriu, se dezvoltă în şcolile urbane ale secolului al XII-lea şi înfloreşte în Universităţi în secolul al XIII-lea.

Bibliografie

I Izvoare:

1. Документы по истории университетов Европы XIII – XV вв, под. ред А.Е. Москаленко, Воронеж, 1973.

II Monografii

1. Berstein Serge, Milza Pierre, Istoria Europei, vol II, Iaşi, 1998.

2. Biriş Ioan, Istoria culturii şi civilizaţiei, Timişoara, 1994.

3. Burckhard Jacob, Cultura Renaşterii în Italia, vol.1, Bucureşti, 2000.

4. Braunsten-Silvestre Florence, Ghid de cultură generală, Bucureşti, 1998.

5. Carpentier Jean, Francois Lebrun, Istoria Europei, Bucureşti, 1992.

6. Delumeau Jean, Civilizaţia renaşterii, vol.1, Bucureşti, 1995.

7. Drîmba Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. VI, Bucureşti, 1998.

8. Drîmba Ovidiu, Incursiuni în civilizaţia omenirii, vol II, Bucureşti, 1996.

9. Alexandru Duţu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcţii în istoria mentalităţilor, Bucureşti, 1986.

10. Fason Nina, Intelectualul şi epoca sa. Studii de istorie literară italiană., Bucureşti 1966.

11. Jean Favier, Istoria Franţei. Timpul Principatelor, vol II, Bucureşti, 2000.

12. Gimbutas Maria, Civilizaţie şi cultură, Bucureşti, 1989.

13. Grigorescu Dan, Istoria culturii şi civilizaţiile ei, Bucureşti, 1992.

14. Isticioaia-Budura Viorel, Între antichitate şi renaştere. Gândirea Evului Mediu, vol. I – II, Bucureşti, 1984.

15. Istoria generală a ştiinţei, vol.1, Bucureşti, 1970.

16. Lazărescu George, Civilizaţia italiană, Bucureşti, 1987.

17. Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, Bucureşti 1994.

18. Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu, vol. I, Bucureşti, 1986.

19. Jacques Le Goff, Imginarul medieval, Bucureşti, 1991.

20. Jacques Le Goff, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, 1970.

21. Jacques Le Goff, Omul medieval, Bucureşti, 1999.

22. Alain de Libera, Gîndirea evului mediu, Bucureşti, 2000.

23. Nicolescu Adrian, Istoria civilizaţiei britanice, vol I, Iaşi, 1999.

24. Novăcescu Doru, Istoria civilizaţiei europene., vol.2, Timişoara, 1998.

25. Demetru Urmă, Universitatea din Bologna, Bucureşti, 1945.

26. Городская культура. Средневековье и начало нового времини, Ленинград, 1986.

27. Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, Москва, 1986.

28. О. А. Добиаш – Рождественская, Культура заподноевропейского средневековия, Москва, 1987.

29. Ивановa М. Возрождение: культура, образование, общество, Москва, 1985.

31. Игнатовичь В.В., История английских университетов, С – Петербург, 1861.

32. Паульсен Ф., Немецкие университеты и их историческое развитие, Москва 1898.

33. Петров М. Т., Итальянская интелигенция в эпоху Ренесанса, Ленинград, 1982.

34. Рутенберг В. И., Итальянский город от раннего средневьековия до Возрождения: очерки, Ленинград, 1987.

35. Сперанский Н.В., Очерки по истории народнои школы в заподной Европы, Москва, 1896.

...

Preview document

Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 1
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 2
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 3
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 4
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 5
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 6
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 7
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 8
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 9
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 10
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 11
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 12
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 13
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 14
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 15
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 16
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 17
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 18
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 19
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 20
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 21
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 22
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 23
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 24
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 25
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 26
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 27
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 28
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 29
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 30
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 31
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 32
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 33
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 34
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 35
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 36
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 37
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 38
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 39
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 40
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 41
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 42
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 43
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 44
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 45
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 46
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 47
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 48
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 49
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 50
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 51
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 52
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 53
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 54
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 55
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 56
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 57
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 58
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 59
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 60
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 61
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 62
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 63
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 64
Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV) - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Universitatile medievale in Europa Occidentala (secolele XII - XV).doc

Alții au mai descărcat și

Zeii Egiptului

Teritoriul egiptenilor se intinde pe Valea Nilului, lata de 10-25 km si lunga de 1000 km. Singurul izvor de viata pentru vegetatie si fauna este...

Imperiul roman - exemplu de hegemon

Imperiul Roman Cel mai mare imperiu am antichităţii, exemplu tipic de hegemon. De la mica cetate Roma, fondata pe malurile Tibrului, potrivit...

Știința și Tehnologia în Egiptul Faraonilor

Ştiinţa modernă subliniază mereu faptul că, în Antichitate, nu exista nici un fel de tehnică – în sensul actual – care ar fi putut influenţa...

Europa Modernă

ÎNTRU-NCEPUT A FOST REVOLUŢIA" În istoriografie se apreciază, ca o firească teză predominantă, că progresul societăţii se realizează, cu...

Dinastia Tudorilor

In secolul XVI un rege sarac ar fi însemnat un rege slab, un rege fara putere asupra parlamentului si nobilimii. Henric al -VII-lea este primul...

Subiecte examen contemporană universală

1. Ce este istoria contemporana:concept,continuturi si periodizare Istoria contemporana in general este datata dupa “Marele Razboi” pana in zilele...

Despre Democrațiile Particulare

Are o însemnatate simbolica faptul ca Journal of Democracy – forul numarul unu al teoriei tranzitiei democratice – publica în primul sau numar pe...

Caracterizare generală a epocii elenistice

Termenul elenistic a fost folosit mai intai pentru a desemna limba greaca, pentru ca in secolul al XIX-lea termenul sa desemneze perioada istorica...

Te-ar putea interesa și

Îngrijirea pacienților cu peritonită acută

ARGUMENT Sunt infirmiera si lucrez intr-un spital in sectia Bloc Operator si intru des in contact cu suferinta oamenilor. De la primul contact cu...

Europa

Introducere Cuvantul Europa se afla pe buzele tuturor si in Romania, sau poate mai ales in Romania, datorita aspiratiei legitime a acestei tari de...

Criza spiritului și alte eseuri

Paul Valery In timpurile moderne, nici o putere, nici un imperiu din Europa n-a putut să se menţină pe cele mai înalte culmi, n-a putut să comande...

Istoria Mentalităților Colective

I.OBIECTUL ȘI PROBLEMATICA GENERALĂ A ISTORIEI MENTALITĂȚILOR Introducere în istoria mentalităţilor Trebuie să mărturisim de la ȋnceput că...

Ai nevoie de altceva?