Europa Modernă

Curs
8.5/10 (10 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 64086
Mărime: 218.09KB (arhivat)
Publicat de: Achim Andrei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Badarau
UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IAŞI Facultatea de Istorie Catedra de Istorie Modernă

Cuprins

 1. ÎNTRU-NCEPUT A FOST REVOLUŢIA"
 2. Preponderenţa spaniolă în Europa şi Revoluţia din Ţările de Jos.
 3. Implicaţii internaţionale. 4
 4. Altfel de „revoluţii”:Umanismul şi reformele religioase. 13
 5. Posibile cauze, justificări, explicaţii şi spiritul reformelor. 14
 6. Reformele protestante 14
 7. Reforma catolică (contrareforma) 15
 8. Dezvoltarea Angliei în secolele XVI-XVIII. Revoluţia şi reformele
 9. constituţionale
 10. Parlamentarismul britanic şi instituirea monarhiei constituţionale ca formă politică a statului
 11. modern. Anglia (Marea Britanie) mare putere a lumii. 16
 12. Restauraţia 23
 13. “Glorioasa” revoluţie. 24
 14. Prima revoluţia agrară şi industrială 26
 15. Războiele religioase şi războiul de 30 de ani 27
 16. Războiul de treizeci de ani începu¬se. 29
 17. Tratatele westphalice 30
 18. Spania după Tratatele din Westphalia: decădere internă, expansiune externă şi
 19. începutul gravelor probleme în colonii 31
 20. Portugalia şi aspecte din istoria sa colonială. 34
 21. Imperiul Romano-German de la Pacea westphalică la desfiinţare (1648-1806). 35
 22. Situaţia din teritoriile Casei de Habsburg de la Pacea westphalică (1648) până
 23. la crearea Imperiului Austriei (1806) 36
 24. Cehia de la Pacea westphalică (1648) la desfiinţarea Imperiului Romano- German (1806) 39
 25. Aspecte din istoria Ungariei de la Mohacs la Revoluţia franceză (1526-1789). 40
 26. Aspecte din istoria statelor nord-europene (Suedia, Danemarca) în secolele
 27. XVII-XVIII. 43
 28. Aspecte din istoria Poloniei de la Pacea westphalică la dispariţia
 29. acesteia ca stat (1648-1795) 46
 30. Aspecte din istoria Rusiei în secolele XVII-XVIII. 50
 31. Despre Civilizaţia europeană în veacurile XVII-XVIII
 32. Sumare date despre progresele ştiinţifice şi tehnice (naşterea ştiinţei moderne). 55
 33. Baroc şi clasicism
 34. Răspândirea “Luminilor” (sec. al XVIII-lea) 59
 35. Lumini “filozoficeşti”
 36. Lumini “artistice”.
 37. Material documentar referitor la Revoluţia franceză
 38. I. Despre monarhia absolută franceză. Vechiul regim şi cauzele Revoluţiei 61
 39. II. Aspecte din desfăşurarea evenimentelor 72
 40. III. Revoluţia şi Europa. 77
 41. III. În loc de concluzii şi alte aprecieri calificate despre Revoluţia franceză 81

Extras din curs

ÎNTRU-NCEPUT A FOST REVOLUŢIA"

În istoriografie se apreciază, ca o firească teză predominantă, că progresul societăţii se realizează, cu precadere, prin performanţele spiritului uman. Dar acestea sunt susţinute şi de schimbările care se produc în structura economico-socială şi politică. Ele au loc, de obicei, in perioade îndelungate de timp, în mod lent, evolutiv. Intervenţiile conştiente în acest proces organic sunt numite reforme. Dar aceleaşi schimbări se produc, uneori, în timp scurt şi cu violenţă, prin lupte pentru acapararea pârghiilor puterii între două sau mai multe grupuri social-politice. Sunt convulsiile numite revoluţii. În istoria Europei, între mijlocul secolului al XVI-lea şi primele două decenii ale celui de al XX-lea, s-au declanşat mai multe asemenea fenomene explozive, cu consecinţe notabile nu doar în istoria spaţiului circumscris, în care s-au produs, ci şi în al întregului continent, chiar al întregii lumi.

Deşi există, în istoriografia specială, şi opinii contrare (vezi, de exemplu, Martyn Rady, De la REVOLTĂ la INDEPENDENŢĂ: ŢĂRILE DE JOS, 1550-1650, Ed. All, Bucureşti, 2001), în general, se apreciază că întâia veritabilă revoluţie politico-socială din istoria europeană a fost aceea izbucnită în Ţările de Jos, la 1566. Antecedentele şi contextul istoric se cer a fi evocate (măcar rezumativ, vezi mai jos), pentru a reda conjuctura explicativă, întotdeauna necesară.

Din a doua jumatate a secolului al XVI-lea, Europa a fost confruntată cu probleme discordante în raport cu ordinea politică tradiţională. În Evul mediu, se încercase organizarea lumii pe dublul principiu, al unităţii creştine şi al ierarhiei puterilor. Papa şi împaratul trebuiau să vegheze la unitatea lumii creştine şi să-şi exercite autoritatea spirituală şi temporală, ei constituind instanţa supremă care judeca abuzurile savârşite de miile de atentatori la suveranitatea fărâmiţată de regimul feudal. În realitate, papa, deşi găsise o putere considerabilă în sancţiunile religioase, datorită intensităţii credinţei, şi-a văzut ştirbită autoritatea, inclusiv morală, din cauza abuzurilor repetate ale membrilor ierarhiei ecleziastice (la fel, şi-n Răsăritul continentului) şi a amestecului în conflictele internaţionale.

La rându-i, rareori împaratul a dispus de o putere reală asupra celorlalţi suverani, dar şi mai rar de voinţa necesară a face să domnească ordinea şi justiţia peste pasiunile feudale. Renaşterea a reînviat vechile teorii ale antichitatii asupra suveranităţii de stat, distrugând, pentru totdeauna, idealul Bisericii romano-catolice de unire a popoarelor europene într-o monarhie universală (Republica Christiana sau Ecclesia Universalis). Pe ruinele ,,Republicii Creştine" s-au ridicat, mai târziu, statele moderne Franţa, Anglia şi Spania sub forma monarhiilor naţionale centralizate şi unificate. Condamnată de Renaştere şi Reformă, unitatea religioasă şi politică a Europei medievale a fost desfiinţată definitiv prin naţiuni, ceea ce ,,faţă de situaţia Evului mediu, a însemnat o “revoluţie politică".

Renaşterea, Reforma, închegarea relaţiilor capitaliste au exercitat o influenţă profundă asupra vieţii diferitelor ţări, pregătind trecerea spre perioada modernă a istoriei.

La sfârşitul veacului al XV-lea şi începutul celui urmator, noi puteri intră în arena politică europeană. În Occident, statul spaniol a înglobat, într-un singur bloc monarhic, Castilia si Aragonul, iar formarea Imperiului hispano-german, în prima jumatate a veacului al XVI-lea, va pune sub semmul întrebarii destinul Europei, extraordinara putere a împaratului Carol Quintul (1519-1556), constituind, prin forţa lucrurilor, o tentativă târzie pentru realizarea ideii medievale a ,,monarhiei universale".

Din Orient, Imperiul otoman al lui Selim I (1512-1520) şi Soliman Magnificul (1520-1566), ameninţa lumea creştină cu o noua invazie a Islamului; tot acum, Imperiul moscovit, caruia teoria succesiunii Imperiului bizantin (translatio imperii), îi dădea o semnificaţie universală, face primele încercări de a pătrunde în concertul european.

Descoperirea Americii şi a drumului maritim direct din Occi¬dent spre India accelerează deplasarea centrului de greutate al comerţului mondial de la est la vest (din Mediterana şi Baltica în Oceanul Atlantic), declanşând, totodată, expansiunea spre alte continente a unor state ca Spania, Portugalia, Marea Britanie, Franţa. Consecinţele acestor profunde mutaţii au determinat decăderea unor state şi ridicarea celor situate în apropierea noilor drumuri comerciale (Portugalia, Spania, Ţările de Jos, Franţa, Anglia), iar alcătuirea marilor imperii coloniale portughez şi spaniol va avea urmări nebănuite asupra echilibrului de forte pe continentul european. Cu toate acestea, până în secolul al XVIII-lea, nu expansiunea colonială a reprezentat dominanta diplomaţiei europene, ci expansiunea unor puteri europene la “ele acasă”, pe continent. Vreme de încă două secole, marile puteri au consumat o însemnată parte a potenţialului lor economic si militar în războaiele de cucerire în Europa, chiar dacă aici acaparările teritoriale s-au dovedit, de cele mai multe ori, efemere.

Preponderenţa spaniolă în Europa şi Revoluţia din Ţările de Jos. Implicaţii internaţionale

Cu un an înainte de exco¬municarea lui Luther de către papă, trei competitori candidează pentru co¬roana imperială, după moartea, în ianuarie 1519, a împăratul Maximilian: regele Spaniei, regele Franţei şi prinţul-elector de Saxa.

Carol de Habsburg (viitorul Carol Quintul), născut la Gent/Gand în 1500 şi crescut în Flandra, era prinţ burgund de limbă franceză. Cârmuitor al Ţărilor de Jos şi al provinciei Franche-Comte, iar din 1516, la moartea buni¬cului său dinspre mamă şi din cauza incapacităţii mamei sale, Ioana Nebu¬na, el devine rege al Aragonului, Castiliei, Siciliei, Neapolelui şi suveran al coloniilor spaniole din America, a căror cucerire abia începuse. În sf'arşit, moartea bu¬nicului său dinspre tată, Maximilian, îi asigură posesiunile ereditare ale fa¬miliei Habsburg: Austria, Ducatele alpine, landgrafiatul Alsaciei. Astfel, regele Spaniei (termenul devine, din acel moment, curent) nu e câtuşi de puţin un prinţ german; cel puţin, faptul de a fi capul Casei de Austria îi asigură un anumit avantaj, având în vedere că, din 1438, cei şapte prinţi-electori au ales întotdeauna împăratul din această Casă.

Pe de altă parte, Francisc I, regele Franţei, născut în 1495, e suveranul celui mai puternic regat din Europa. A obţinut în 1515 strălucitoarea victorie de la Marignano, care, după cei douăzeci de ani de război purtat în Italia de predecesorii săi, asigură prezenţa franceză la Milano şi în Italia de nord, în timp ce spaniolii deţin Neapole şi sudul peninsulei. Candidatura lui se explică în acelaşi timp prin preocuparea de a asigura prestigiul coroanei imperiale şi prin teama de a vedea puterea regelui Spaniei întărită de acelaşi prestigiu.

În ce-l priveşte pe prinţul-elector de Saxa, el e singurul candidat german, dar şansele sunt neîn¬semnate în comparaţie cu mijloacele puse în joc de Carol şi Francisc pentru cumpărarea voturilor celor şapte electori. În cele din urmă, cumpăraţi de au¬rul bancherilor Függer, din serviciul regelui Spaniei, ei îl aleg pe acesta din urmă ca împărat, la 27 iunie 1519, sub numele de Carol V sau Carol Quintul.

Preview document

Europa Modernă - Pagina 1
Europa Modernă - Pagina 2
Europa Modernă - Pagina 3
Europa Modernă - Pagina 4
Europa Modernă - Pagina 5
Europa Modernă - Pagina 6
Europa Modernă - Pagina 7
Europa Modernă - Pagina 8
Europa Modernă - Pagina 9
Europa Modernă - Pagina 10
Europa Modernă - Pagina 11
Europa Modernă - Pagina 12
Europa Modernă - Pagina 13
Europa Modernă - Pagina 14
Europa Modernă - Pagina 15
Europa Modernă - Pagina 16
Europa Modernă - Pagina 17
Europa Modernă - Pagina 18
Europa Modernă - Pagina 19
Europa Modernă - Pagina 20
Europa Modernă - Pagina 21
Europa Modernă - Pagina 22
Europa Modernă - Pagina 23
Europa Modernă - Pagina 24
Europa Modernă - Pagina 25
Europa Modernă - Pagina 26
Europa Modernă - Pagina 27
Europa Modernă - Pagina 28
Europa Modernă - Pagina 29
Europa Modernă - Pagina 30
Europa Modernă - Pagina 31
Europa Modernă - Pagina 32
Europa Modernă - Pagina 33
Europa Modernă - Pagina 34
Europa Modernă - Pagina 35
Europa Modernă - Pagina 36
Europa Modernă - Pagina 37
Europa Modernă - Pagina 38
Europa Modernă - Pagina 39
Europa Modernă - Pagina 40
Europa Modernă - Pagina 41
Europa Modernă - Pagina 42
Europa Modernă - Pagina 43
Europa Modernă - Pagina 44
Europa Modernă - Pagina 45
Europa Modernă - Pagina 46
Europa Modernă - Pagina 47
Europa Modernă - Pagina 48
Europa Modernă - Pagina 49
Europa Modernă - Pagina 50
Europa Modernă - Pagina 51
Europa Modernă - Pagina 52
Europa Modernă - Pagina 53
Europa Modernă - Pagina 54
Europa Modernă - Pagina 55
Europa Modernă - Pagina 56
Europa Modernă - Pagina 57
Europa Modernă - Pagina 58
Europa Modernă - Pagina 59
Europa Modernă - Pagina 60
Europa Modernă - Pagina 61
Europa Modernă - Pagina 62
Europa Modernă - Pagina 63
Europa Modernă - Pagina 64
Europa Modernă - Pagina 65
Europa Modernă - Pagina 66
Europa Modernă - Pagina 67
Europa Modernă - Pagina 68
Europa Modernă - Pagina 69
Europa Modernă - Pagina 70
Europa Modernă - Pagina 71
Europa Modernă - Pagina 72
Europa Modernă - Pagina 73
Europa Modernă - Pagina 74
Europa Modernă - Pagina 75
Europa Modernă - Pagina 76
Europa Modernă - Pagina 77
Europa Modernă - Pagina 78
Europa Modernă - Pagina 79
Europa Modernă - Pagina 80
Europa Modernă - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Europa Moderna.doc

Alții au mai descărcat și

Lecția de viață a Egiptului Antic

INTRODUCERE Civilizatia egipteana m-a fermecat inca de cand imi pot aduce aminte, chiar inca din- nainte de a afla ca exista stiinta numita...

Cultura și Civilizația Sumeriană

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Cultura şi civilizaţia sumeriană, cuprinde cinci capitole care evidenţiază importanţa culturii şi civilizaţiei...

Metode active de învățare a istoriei

1. Istoria intre stiinta si disciplina de invatamânt In cadrul procesului instructiv educativ din scoala, toate disciplinele de invatamânt si toti...

Lumea slavă - o perspectivă geopolitică

Introducere Analiza lumii slave are o semnificantie deosebita în geopolitica actuala, având în vedere importanta crescânda a politicilor...

Trupe de elită în antichitate - garda pretoriană

LISTA ANEXELOR 1.Grup de soldaţi pretorieni pe Columna lui Traian 2. Desen al lui Franz Eichhorst 3. Sculptură a lui Arno Breker 4.Gata de...

Colonizarea Greacă

Istoria colonozarii grecesti în Marea Neagra prezinta multe puncte obscure. Una dintre chestiunile cele mai adânc dezbatute priveste data la care...

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o...

Medierea conflictului din Orientul Apropiat - Instrumente diplomatice

Intrоduсere Рrоblemele generɑte de Оrientul Μijlосiu, resрeсtiv соnfliсtul ɑrɑbо-isrɑeliɑn şi în sрeсiɑl dimensiuneɑ рɑlestiniɑnо-isrɑeliɑnă ɑ...

Te-ar putea interesa și

Creștinismul în spațiul public european

INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor...

Piața Asigurărilor din România

REZUMAT Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole, concluzii şi bibliografie. În primul capitol, Piaţa Asigurărilor din România, am...

Europa

Introducere Cuvantul Europa se afla pe buzele tuturor si in Romania, sau poate mai ales in Romania, datorita aspiratiei legitime a acestei tari de...

Culoarea - atribut definitoriu în designul ambalării mărfurilor

Realizarea pe piata interna si externa a produselor fabricate în serii mari, care sa corespunda pe deplin cerintelor materiale si spirituale ale...

Istoria Ideii de Europa

1. Introducere Istoria ideii de Europa înseamnă de fapt istoria unităţii Europei. Esenţa ideii de „Europa unită” a găsit un nesperat izvor de...

Apariția, evoluția și dezvoltarea orașelor pe Terra

Introducere Viaţa omului este legată nemijlocit de mediul în care trăieşte. Cu mii de ani în urmă oamenii: - îşi procurau hrana vânând,...

Gândirea administrativă europeană modernă

Cap. I Structuri politice la sfarsitul evului mediu si in epoca moderna timpurie Desi relatii de tip politic exista in cadrul tuturor tipurilor de...

Monografia turistică a Suediei

1.Prezentarea succintă a Suediei Suedia (suedeză Sverige) sau Regatul Suediei (Konungariket Sverige) joacă un rol deosebit în Europa. Aceasta este...

Ai nevoie de altceva?