Economia verde, o șansă pentru viitor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26409
Mărime: 135.50KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Politica regională a Uniunii Europene . 3
 3. Capitolul 2
 4. Fonduri structurale pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu . 26
 5. 2.1. Fondul European de Dezvoltare Regională . 30
 6. 2.2. Fondul de Coeziune . 54
 7. Capitolul 3
 8. Biocombustibilul . 63
 9. 3.1. Legislaţia Uniunii Europene . 63
 10. 3.2. Legislaţia României . 64
 11. 3.3. Firme din România în domeniul biocombustibilului . 65
 12. 3.4. Sprijinul statului şi al Uniunii Europene prin subvenţii . 67
 13. Capitolul 4
 14. Concluzii . 73
 15. Bibliografie selectivǎ . 75

Extras din licență

Capitolul 1

Politica regională a Uniunii Europene

Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de regiuni ale sale, considerând că acestea reprezintă adevaratul motor al dezvoltării pe toate planurile: economic, social, cultural etc. Aceasta abordare are la bază observaţia că, în interiorul fiecărei tări, există diferenţe de dezvoltare între regiuni, diferenţe care ar putea creşte fără implicarea directă a Uniunii şi a statelor sale membre. Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.

Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor, piata fortei de munca, atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, imbunatatirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurator, dezvoltare rurala, sanatate, educatie, invatamant, cultura.

Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct in cadrul politicilor regionale si se refera la urmatoarele aspecte: inlaturarea/diminuarea saraciei in zonele rurale; echilibrarea oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre mediul urban si cel rural; stimularea initiativelor locale; pastrarea patrimoniului spiritual si cultural.

Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei. Se poate spune că politica de dezvoltare regională are un pronunţat caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate) contribuie la finanţarea altor politici sectoriale – cum ar fi politica agricolă, politica socială, politica de protecţie a mediului.

Fondul de Coeziune ajută statele membre cu un produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puţin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile.

Fondul Social European (FSE) este destinat să îmbunătăţească calitatea locurilor de muncă şi posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în Uniunea Europeană. Acesta intervine în cadrul obiectivelor „Convergenţă” şi „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”.

Alaturi de aceste programe, Uniunea Europeana dezvolta si iniţiativele JASPERS, JEREMIE si JESSICA. Programul JASPER (Joint Assitance in Supporting Projects in European Regions) are rolul de a sprijini statele membre în implementarea politicii de coeziune prin dezvoltarea cooperării între acestea cu privire la mai buna organizare şi utilizare a expertizei şi a resurselor.

Scopul programului JASPERS este de a ajuta autorităţile din regiunile de Convergenţă să pregătească proiecte majore pentru a fi aprobate de către Comisie. JEREMIE (Joint European Resources for Micro toMedium Enterprises) este o iniţiativă a Comisiei Europene, Băncii Europene pentru Investiţii şi a Fondului European de Investiţii (FEI) pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM-urilor şi va permite statelor membre şi regiunilor să utilizeze o parte din fondurile structurale alocate acestora pentru obţinerea unui set de instrumente financiare special create pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) este o iniţiativă a Comisiei Europene, în cooperare cu Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) şi Consiliul Băncii Europene pentru Dezvoltare (CBE), pentru promovarea investiţiilor durabile, creşteriieconomice şi ocupării în zonele urbane ale Europei.

În România, politica de dezvoltare regională început să se contureze odată cu funcţionarea programului Phare, în 1996. Doi ani mai târziu, în 1998, a fost stabilit cadrul legal de dezvoltare a acesteia, care stabileşte obiectivele politicii naţionale în domeniu, instituţiile implicate, competenţele şi instrumentele specifice promovării politicii de dezvoltare regională. Aceasta este completată de o serie de alte legi, ordonanţe şi hotărâri de guvern, prin care sunt create sau reglementate mecanismele de implementare a politicii regionale.

La început, politica de coeziune economica si sociala avea un explicit caracter redistributiv. În 1975 a fost înfiintat un Fond European de Dezvoltare Regionala (FEDR) care sa contribuie la proiectele de dezvoltare lansate de guvernele nationale.

Majoritatea ţărilor, inclusiv cele dezvoltate economic, se confruntă cu probleme regionale şi în consecinţă aplică politici de dezvoltare regională. Aceasta deoarece, anumite părţi din teritoriile naţionale au fost neglijate, sau au cunoscut o anumită întîrziere în dezvoltarea generală, aşa cum este cazul sudului Italiei, sau vestului Irlandei. Există deasemeni, regiuni în declin în raport cu restul ţării ca urmare a unor modificării ale condiţiilor economice. Pe de altă parte alte regiuni cunosc o creştere economică puternică datorită tendinţei de concentrare a unor activităţi economice de vîrf în anumite zone ale ţării.

Bibliografie

Ministerul Mediului si Padurilor www.mmediu.ro

Garda Nationala de Mediu www.gnm.ro

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului www.anpm.ro

Administratia Fondului pentru Mediu www.afm.ro

Portalul Uniunii Europene www.europa.eu

Comisia Europeana www.ec.europa.eu

Consiliul Uniunii Europene www.consilium.europa.eu

Agentia Europeana de Mediu www.eea.europa.eu

Portalul legislatiei UE www.eur-lex.europa.eu

Bataga, N., Burnete, N., s.a., Combustibili, lubrifianti si materiale speciale pentru automobile. Economicitate si poluare, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003

Burnete, N., s.a., Rapita o provocare pentru fermieri si energeticieni, Editura Sincron, Cluj-Napoca.

Preview document

Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 1
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 2
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 3
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 4
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 5
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 6
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 7
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 8
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 9
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 10
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 11
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 12
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 13
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 14
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 15
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 16
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 17
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 18
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 19
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 20
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 21
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 22
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 23
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 24
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 25
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 26
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 27
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 28
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 29
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 30
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 31
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 32
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 33
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 34
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 35
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 36
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 37
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 38
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 39
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 40
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 41
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 42
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 43
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 44
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 45
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 46
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 47
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 48
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 49
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 50
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 51
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 52
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 53
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 54
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 55
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 56
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 57
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 58
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 59
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 60
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 61
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 62
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 63
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 64
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 65
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 66
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 67
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 68
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 69
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 70
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 71
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 72
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 73
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 74
Economia verde, o șansă pentru viitor - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Economia verde, o sansa pentru viitor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa...

Echipa Proiectului - Constituire și Motivare

INTRODUCERE Am ales tema de licența “Echipa proiectului – constituire şi motivare” deoarece doresc să urmez în viitorul apropiat o carieră în...

Managementul calității în cadrul Primăriei Galați

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă...

Particularități ale calității serviciilor hoteliere

INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte...

Particularitați Manageriale în IMM

INTRODUCERE În ţara noastră dupa anul 1990, s-a produs o adevărată explozie în domeniul creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,...

Studiu de Caz - Fondurile Europene în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexeale Uniunii Europene, statut ce...

Managementul și Conducerea

Introducere Abordările teoretice privind activitatea de conducere s-au dezvoltat de-a lungul timpului foarte mult. Activitatea de conducere este...

Te-ar putea interesa și

Rolul Orașului Beiuș ca Centru Polarizator al Depresiunii Beiușului

INTRODUCERE Tema pe care am ales-o pentru această Licenţă este ‘’Rolul oraşului Beiuş ca centru polarizator al Depresiunii Beiuşului’’. Motivaţia...

Ai nevoie de altceva?