Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 11174
Mărime: 306.46KB (arhivat)
Publicat de: Denisa D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr Minodora Ursăcescu
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Capitolul I. Sistemele informatice - noțiuni teoretice 1
 2. 1.1. Conceptul de sistem informatic 1
 3. 1.2. Clasificarea sistemelor informatice 3
 4. 1.3. Componența unui sistem informatic 6
 5. 1.4. Ciclul de viață al unui sistem informatic 7
 6. 1.5. Sisteme informatice de gestiune 11
 7. Capitolul II. Prezentarea societății S.C.DEDEMAN S.R.L 12
 8. 2.1. Scurt istoric 12
 9. 2.2. Misiunea și viziunea companiei 14
 10. 2.3. Tendințe și domeniul de activitate 14
 11. 2.4. Resursele companiei 15
 12. 2.4.1. Resurse financiare 16
 13. 2.4.2. Resurse materiale 17
 14. 2.4.3. Resurse umane 17
 15. 2.5. Strategia grupului Dedeman 18
 16. 2.6. Analiza S.W.O.T corelată cu obiectivele companiei 19
 17. Capitolul III. Impactul utilizării sistemului informatic SAP în cadrul S.C.DEDEMAN S.R.L 23
 18. 3.1. Date generale despre SAP 23
 19. 3.2. Utilizarea SAP în cadrul S.C.DEDEMAN S.R.L. 24
 20. 3.3. Beneficiile adoptării SAP în cadrul S.C.DEDEMAN S.R.L. 25
 21. 3.4. Procesele cheie asigurate de SAP în cadrul Dedeman 26
 22. 3.5. Prezentarea procesului de producție în SAP 29
 23. Capitolul IV. Concluzii în urma analizei efectuate 34
 24. Bibliografie 37

Extras din licență

Capitolul I. Sistemele informatice - noțiuni teoretice

1.1. Conceptul de sistem informatic

Un sistem reprezintă ansamblul de componente interdependente între care se stabilește o interacțiune dinamică, bazată pe niște reguli stricte prestabilite, cu scopul de a atinge un obiectiv anume. În funcție de cât de aprofundată este analiza, un sistem este caracterizat de anumite atribuții precum:

- Fiecare sistem permite un număr de intrări, după care prelucrează informația inclusă în aceste intrări, iar la final trimite rezultate către ieșiri, în mediul în care acesta este prezent; Limitele acestuia îl diferențiază pe acesta de mediul în care se află.

- Limitările unui sistem constau în constrângeri impuse de parametrii acestuia, cum ar fi capacitatea de memorare sau viteza, pe baza cărora un sistem trebuie să își îndeplinească funcția pentru a-și atinge obiectivul pentru care a fost realizat.

- Un sistem poate exista doar în mediul care îl găzduiește și interacțiunea cu acesta se face prin intermediul datelor și informațiilor primite. Pentru ca sistemul să comunice cu mediul, sunt necesare anumite interfețe.

- Componentele din care este alcătuit un sistem mai poartă și denumirea de subsisteme, iar între ele se produc anumite conexiuni și pot fi formate din grupuri de elemente agregate sau din componente individuale. Proiectarea acestor subsisteme este esențială, având în vedere situațiile în care sistemul de ansamblu nu mai funcționează corect, revizuirea acestuia se impune a fi posibilă printr-o simplă înlocuire a subsistemului care a cauzat această disfuncționalitate. Defectarea unui subsistem ar putea produce o deteriorare în lanț a tuturor subsistemelor și, în cele din urmă, defectarea întregului sistem.

- Pentru a înțelege un sistem complex, este foarte utilă descompunerea sa în subsisteme mai simple, a căror componență poate fi analizată pe rând, fără a lua în calcul conexiunile stabilite între acestea.

- Coeziunea reprezintă caracteristica prin care un subsistem poate îndeplini o funcție unică. (D.Oprea, 1999, pag.74)

Sociologul Universității Harvard, Daniel Bell, a susținut că societatea de după anul 1950 este o societate post-industrială, numită de nenumărați analiști ”societatea informațională”, bazată pe o tehnologie a computerelor și a sistemelor informatice. Societatea informațională este caracterizată printr-o pondere majoră a proceselor informaționale bazate pe tehnologia informației și a comunicației, care conduc la o reconstituire a importanței procesului de informare, concretizat în anumite sisteme clasice, cum ar fi centrele de documentare sau de informare, dar și în sisteme moderne, cum ar fi rețeaua de Internet/Intranet. (D.Bell, 1976, pag.101)

Din punct de vedere teoretic, un sistem informațional reprezintă un fond de informații, tehnici de a transmite, culege și prelucra niște date destinate asigurării unei funcționări bune a sistemului din care fac parte. Subsistemul care utilizează echipamentele de prelucrare automată a datelor și softurile pentru acestea, utilizate în furnizarea informațiilor sistemului informațional, poartă numele de sistem informatic. (Gh.Militaru, 2004, pag.127)

Sistemul informațional și cel informatic sunt interdependente, nu pot fi separate unul de celălalt, în condițiile în care, în prezent, se vehiculează un volum de informații incomensurabil. Ele se pătrund și se determină reciproc, ținând cont de faptul că, fără suportul asigurat de sistemul informatic, sistemul informațional, poate furniza informații eronate sau să piardă anumite date semnificative. Si reciproc, sistemul informatic fără sistemul informațional nu poate exista, după cum reiese și din figura de mai jos:

Figura nr.1 Sistemul informatic - parte a sistemului informațional

Astfel, un sistem informatic reprezintă un ansamblu organizat de resurse care permit să se achiziționeze, stocheze, prelucreze și transmite informații sub formă de imagini, sunete, texte, etc., precum:

- Resurse materiale: dispozitivele hardware (stații de lucru, unități centrale, rețele de comunicare) și suporturile informatice utilizate (CD-uri, stick-uri, etc).

- Resurse umane: consumatorii informației produse de sistem sau contribuitorii la achiziția, stocarea, prelucrarea informației (analiști, programatori, IT-ști, ș.a.m.d.)

- Resurse informaționale: textele, imaginile, sunetele, ș.a.m.d., care corespund atât materiei prime de prelucrat, cât și modelelor, ca reprezentare a fenomenelor.

- Programe și proceduri: ansamblul tuturor serviciilor utilizate în funcționarea sistemului informatic. (A.Crețan, 2013, pag.44)

Bibliografie

1. A.Crețan, Analiza și proiectarea sistemelor informatice, Ed.Pro Universitareia, București, 2013

2. C.Ani, M.D.Reș, Caracteristics of ERP Software Maintenance, Annals of ”Tiberiu Popoviciu” Seminar, Cluj-Napoca, 2008

3. C.J.Date, An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Ed.Pearson Education, 2004

4. D.Bell, The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, Ed.Reissue, 1976

5. D.Fotache, L.Hurbean, Soluții informatice integrate pentru gestiunea afacerilor - ERP, Ed.Economică, București, 2004

6. D.Oprea, Analiza și proiectarea sistemelor informaționale economice, Ed.Polirom, Iași, 1999

7. Gh.Militaru, Sisteme informatice pentru management, Ed.All, București, 2004

8. I.Andone, A.Țugui, Sisteme inteligente în management, contabilitate, finanțe-bănci și marketing, Ed.Economica, 1999

9. J.O Brien, G.Marakas, Managament Informations Systems, Ed.Mc Graw Hill International, 2006

10. L.Frățilă, Proiectarea sistemelor informatice, Ed.InfoMega, București, 2007

11. L.Ilieș&co, Managementul firmei, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2005

12. M.E.Chindea, Proiectarea sistemelor informatice economice, București, 1999

13. M.Ursăcescu, Sisteme informatice - o abordare între clasic și modern, Ed.Economică, București, 2002

14. N.L.Tudor, Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle, Ed.Matrix Rom, 2012

15. O.Nicolescu, I.Verboncu, Fundamentele managementului organizației, Ed.Universitară, București, 2008

16. P.K.Janert, Feedback Control for Computer Systems: Introducing Control Theory to Enterprise Programmers, Ed.O Reilly, 2013

17. R.Brânzei, Sisteme Informatice, Iași, Ed.Universității ”Al.I.Cuza”, 1995

18. V.Stanciu, Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Ed.Cison, București, 2000

19. V.Tatomir, Analiza sistemelor informatice, Revisa E-Week, nr.12, 2006

20. V.Vătuiu, T.Vătuiu, Strategii manageriale de realizare și implementare a unor sisteme informatice performante la Curtea de Conturi a României, Ed.Academia Brâncuși, Tg.Jiu, 2004

Surse online:

1. www.csb.ro

2. www.wall-street.ro

3. www.zf.ro

4. www.mcti.ro

5. www.conpirom.ro

6. www.hotnews.ro

7. www.dedeman.ro

8. www.marketwatch.ro

9. www.sap.com/romania

10. www.sap.com/industries

11. www.aut.upt.ro

12. www.saponlinetutorials.com

13. www.wikipedia.org

14. www.thoughnikel.com

15. www.100construct.ro

16. www.forbes.ro

17. www.doingbusiness.ro

18. www.capital.ro

Preview document

Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 1
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 2
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 3
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 4
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 5
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 6
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 7
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 8
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 9
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 10
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 11
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 12
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 13
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 14
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 15
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 16
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 17
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 18
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 19
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 20
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 21
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 22
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 23
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 24
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 25
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 26
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 27
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 28
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 29
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 30
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 31
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 32
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 33
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 34
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 35
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 36
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 37
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 38
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 39
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 40
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 41
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 42
Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Impactul utilizarii sistemelor informatice in antreprenoriatul romanesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul Organizatoric al Managementului

Introducere Mediul în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile este tot mai complex şi imprevizibil, iar ritmurile schimbărilor acestuia este...

Proiect Management - Dedeman

I.1. Prezentarea generala S.C. DEDEMAN S.R.L. Denumirea societatii: S.C. DEDEMAN S.R.L. Statutul juridic: Societatea comerciala S.C. DEDEMAN...

Organizarea managerială la SC Miruna Internațional Impex SRL

REZUMAT Lucrarea este structurată pe opt capitole după cum urmează: în primul capitol am prezentat conceptul de organizare, urmat de al doilea...

Sistemul Informațional în Cadrul Primăriei Aninoasa

INTRODUCERE Administraţia publica parcurge un proces de reforma prin care îşi propune ca aceasta să se afle permanent în slujba fiecarui cetăţean....

Publicitatea Online

INTRODUCERE Trăim în secolul vitezei, unde internetul a devenit rapid un un fenomen social mult mediatizat. Acesta a avut şi va avea un impact...

Modelul de afacere - Studiu de caz OVB

SUMMARY The main reason of this paper is to apply the canvas of the business model made by Alexander Osterwalder to the OVB business. The most...

Dedeman

Prezentarea generală a magazinului 1. Istoric. Formă de organizare. Explicarea numelui, siglei, sloganului a) ISTORICUL MAGAZINULUI DEDEMAN...

Analiza Strategiilor de Resurse Umane la SC Dedeman SA

Descrierea organizaţiei - Domeniu de activitate DEDEMAN este unul dintre cele mai importante lanţuri de magazine şi depozite de materiale de...

Ai nevoie de altceva?