Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 18592
Mărime: 314.64KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Clipa Catalin

Extras din licență

Introducere

Procesul ce determină în mod indispensabil adaptabilitatea, mai cu seamă celor care conduc resursele umane şi inclusiv performanţele profesionale al acestora, este dinamica organizaţională.

O impotanţă deosebită în dezvoltarea organizaţională o reprezintă stilul de leadership, gradul de acceptabilitate la iniţiative şi propuneri. Fiecare organizaţie are un specific al activităţii desfaşurate ce reclamă un stil de leadership specific. Coordonatele stilului de leadership sunt compuse din misiunile, structura organizaţiei şi de oamenii ce formează organizaţia.

Pentru a fi un bun lider, nu este suficient să fii specialist, aşadar cei ce vor fi avansaţi în funcţii de conducere, îşi vor face o imagine de ansamblu cu munca ce o vor depune, dar în acelaşi timp vor descoperi că există o diferenţă mare între a cunoaşte să faci un lucru şi a-i convinge pe alţii sa-l facă.

Liderul este drept răspunzător în a-şi face viziunea cât mai relevantă pentru subordonaţi, şi motivarea acestora în procesul de concretizare a viziunii. Astfel, un lider bun este cel care are abilitatea în a-i motiva, inspira şi determina pe cei din jur în a-l urma. Componentele principale ale leadershipului sunt viziunea şi integritatea. Orientarea liderului spre viitor este dată de viziune, iar cele ce îl fac să trăiască în prezent sunt integritatea şi realisuml.

Lucrarea de faţă, cu tema “Relaţiile dintre stilurile de leadership şi strategiile motivaţionale adoptate de leader”, doreşte să arate legătura puternică dintre stilurile de ledership şi strategiile folosite de lideri în motivarea subalternilor. Se va încerca oferirea câtorva aspecte cu privire la principalele teorii şi păreri privind noţiunea de stil de lidership. Societatea pentru care am optat să fac analiza este Sc. Carrefour Romania, fiind o societate ce activează în domeniul comerţului. Am abordat aspecte cu privire la stilul de leadership şi strategiile motivaţionale adoptate de lideri din cadrul companiei Carrefour Era, alegerea facută fiind motivată de succesul remarcabil al companiei pe parcursul anilor în domeniul activat. Succesul este rezultatul unei corelaţii adecvate între stilul de ledership abordat de liderii companiei şi strategiile motivaţionale corespunzătoare, unde angajatul este prioritar. Aceasta este structurată pe trei capitole, având două părţi.

Capitolul 1, “Legatura dintre leadership şi motivarea angajaţilor”, cuprinde noţiuni teoretice despre leadership şi teorii motivaţionale. Pentru început accentul cade pe importanţa rolului liderului în motivarea angajaţilor, prin definirea caracteristicilor şi responsabilităţilor acestuia, ştiind că este acea persoană care deţine o poziţie superioară in domeniul său, ce este

capabil să exercite un anumit grad de control sau influenţă asupra altor persoane, obţinând rezultate remarcabile cu o eficienţă certă, indiferent de dificultăţi şi fără a renunţa să fie atent cu oamenii. Apoi se defineşte conceptul de leadership, stilurile şi importaţa acestora în motivarea angajaţilor, deoarece este modul prin care liderul oferă direcţie şi punere în aplicare a planurilor. Teoria motivaţiei analizează procesul motivaţiei, ce explică cum se poartă oamenii în cadrul muncii în urma eforturilor depuse şi al sensului în care acţionează, şi descrie modul prin care organizaţiile îi pot stimula pe oameni să-şi utilizeze capacităţile şi eforturile nu numai pentru satisfacerea nevoilor proprii, ci şi pentru promovarea obiectivelor organizaţiei.

Capitolul 2, prezintă “Strategiile motivaţionale în corelaţie cu stilurile de leadership” ce combină stilurile de leadership adoptate de lideri cu strategiile motivaţionale, utilizate pentru a satisface nevoile angajaţilor. Pentru a putea să-şi motiveze sau influenţa angajaţii să muncească mai bine liderii sunt într-o continuă dezvoltare, deoarece se pleacă de la ideea că aceştia au posibilitatea de a asigura cantitatea şi calitatea performanţelor subalternilor.

Capitolul 3 al lucrării constituie analiza asupra corelaţiilor dintre stilurile de leadership şi strategiile motivaţionale adoptate la nivelul Companiei Carrefour Era Iaşi. Pentru realizarea acestui studiu de caz s-a folosit ca metodă ancheta pe bază de chestionar. Scopul chestionarului realizat este analizarea metodelor de leadership la nivel mediu și de primă linie, modalităţile principalele de care dispun liderii pentru a-și motiva angajații dar totodată și impactul creat prin aceste modalităţi de dezvoltare a abilităților de leadership asupra managerilor de prima linie.

Întrucât nu există o variantă prestabilită în alegerea unui stil de leadership, fiecare conducător îşi pune amprenta asupra stilului abordat, dezvoltând diferite abilităţi de a gestiona potenţialul uman al unei firme.

Capitolul 1. Legatura dintre leadership şi motivarea angajaţilor

Într-o organizaţie o importanţă mare este acordată relaţiei dintre leadership şi nevoile motivaţionale ale angajaţilor. Cercetarea lui Maslow, axată pe performanţele de vârf, demonstrează nevoia de reciprocitate de organizare colectivă în ceea ce priveşte relaţia dintre lider şi angajaţi. Un lider bine pregătit trebuie să fie apt să ia decizii eficiente, trebuie să aprecieze munca angajaţilor săi şi să o recompenseze echitabil. Cercetătorii au demonstrat că liderii au o gamă diversificată de procedee prin care îşi pot cunoaşte şi conduce subordonaţii, plecând de la un stil de lider pasiv, apoi folosind unul tranzacţional, ajungând la stilul cel mai activ în activităţile angajaţilor şi anume cel trasformaţional, utilizând multitudinea de strategii motivaţionale axate pe nevoile acestora.

Bibliografie

Cărţi

1. Armstrong, M., Managementul resurselor umane, Ed. CODECS, 2003

2. Burduş, E.,”Tratat de management”, Ediţia a II-a, Ed. Pro Universitaria Bucureşti, 2012

3. Buzea, C.,”Motivaţia – Teorii şi practici”, Ed. Institutul European, 2010

4. Clipa, C., “Comportamanetul organizaţional supor de curs”, 2011

5. Cornescu, V., Curteanu, D., Marinescu, P., Toma, S., “Management de la teorie la practică”, Ed. Universităţii Bucureşti,2004

6. Craiovan, M.P.,”Introducere în psihologia resurselor umane”, Ed. Universitară Bucureşti, 2006

7. Duică, A., Management, Ed. Bibliotheca Târgovişte, 2008

8. Duluc, A.,”Leadership et confiénce”, Ed. Dunod Paris, 2000

9. Gazzard, N., Hodyson, V., Owen, H., “Manual de leadership - ghid practic pentru un leadership eficient”, Ed. Codecs, 2006

10. Manfred, F.R. Kets de Vries, Leadership - arta şi măiestria de a conduce, Ed. CODECS, 2003

11. Mititelu, Z., ”Leadership şi management”, Ed. Polirom Iaşi, 2004

12. Nica, P., Iftimescu, A., Management, concepte şi aplicaţii, Ed. Sedcom Libris, 2008

13. Niklarz, H., S.,”Totul despre motivare”, Ed. Rentrop&Straton Bucureşti,2003

14. Paşa, F., Creşterea eficienţei activităţii angajaţilor, tehnici şi proceduri, Ed. Tribuna Economica Bucureşti, 2012

15. Pânişoară, G., Pânişoară, I. O., Managementul resurselor umane, Ediţia a II-a, Ed. Polirom 2007

16. Prodan, A.,”Managementul de succes – Motivaţie şi comportament”, Ed. Polirom Iaşi, 1999

17. Prodan, A.,”Managementul Resurselor Umane”, Ed. Sedcom Libris Iaşi, 2006

18. Rîlea, V., Leadership – teorii, modele şi aplicaţii, Ed. Lumenn Iaşi, 2006

19. Sauret, J.M., Managementul postmodern, Ed. C.H. Beck Bucureşti, 2012

20. Savage, J., Zigler, Z., ”Motivaţia”, Ed. Businesstech 2005

21. Sirota, D., Mischkind, L. A., Meltzer, M. I., Motivarea angajaţilor, Ed. All, 2010

22. Stanciu, Ş., Ionescu, M. A., Cultură şi comportament organizaţional, Ed. Comunicare.ro, 2005

23. Stanciu, Ş., Ionescu, M., Leovaridis, C., Stănescu, D., Managementul resurselor umane, Ed. Comunicare.ro, 2010

24. Tellier, Y., Rovenţa-Frumuşani, D.,”Resurse umane şi dezvoltare organizaţională”, Ed. Cavallioti, 1999

25. Vărzaru, M., Tumbăr, C., Constantinesc, D., Şchiopoiu, A., Budică, I., Crăciun, L., Managementul resurselor umane VADEMECUM, Ed. Universitaria Craiova, 2005

26. Zlate, M., Leadership şi management, Ed. Polirom Iaşi, 2004

Preview document

Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 1
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 2
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 3
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 4
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 5
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 6
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 7
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 8
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 9
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 10
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 11
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 12
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 13
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 14
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 15
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 16
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 17
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 18
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 19
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 20
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 21
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 22
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 23
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 24
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 25
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 26
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 27
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 28
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 29
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 30
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 31
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 32
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 33
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 34
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 35
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 36
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 37
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 38
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 39
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 40
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 41
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 42
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 43
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 44
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 45
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 46
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 47
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 48
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 49
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 50
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 51
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 52
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 53
Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Relatia Dintre Stilul de Leadership si Strategiile Motivationale Aplicate de Leader.doc

Alții au mai descărcat și

Inteligența Emoțională și Leadership-ul

Teoriile prezente în însăşi practica organizaţională accentuează rolul liderului în dinamica organizaţională, în definirea viziunii, în stabilirea...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Leadership și Culturi Organizaționale

INTRODUCERE Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare...

Management Strategic Orange

INTRODUCERE Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este ocompanie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o...

Motivarea

CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Termenul de motivaţie a apãrut in literatura de specialitate in...

Strategia de afaceri la firma Fan Courier Express SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRATEGIA FIRMEI 1.1. Noţiuni teoretice despre „conceptul de strategie” Rădăcinile etimologice ale...

Ai nevoie de altceva?