Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

Licență
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 26013
Mărime: 3.48MB (arhivat)
Publicat de: Victor Andrei
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. COMUNICAREA DE MARKETING 3
 3. 1.1. Importanţa comunicării de marketing 3
 4. 1.2. Conţinutul comunicării în marketing 4
 5. 1.3. Procesul de comunicare 6
 6. 1.4. Tehnici utilizate în procesul comunicării în marketing 8
 7. 1.4.1. Tehnici de comunicare de natură promoţională 8
 8. 1.4.2. Tehnici de comunicare de natură continuă 10
 9. CAPITOLUL II. PROMOVAREA ÎN MARKETING 12
 10. 2.1. Conceptul de promovare 12
 11. 2.2. Obiectivele şi rolul activităţii promoţionale 13
 12. 2.3. Clasificarea acţiunilor promoţionale 18
 13. 2.4. Rolul formelor de promovare 19
 14. 2.5. Promovarea în mixul de marketing 20
 15. CAPITOLUL III. STRATEGII ŞI TACTICI ÎN SECTORUL DE MARKETING-VÂNZĂRI 22
 16. 3.1. Raportul politică – strategie – tactică de marketing - vânzări 22
 17. 3.1.1. Strategia – componenta esenţială a politicii de marketing-vânzări 23
 18. 3.1.2. Procesul de elaborare a strategiilor de marketing-vânzări 23
 19. 3.2. Strategia de piaţă – nucleu al politicii de marketing-vânzări 25
 20. 3.2.1. Locul şi rolul strategiei de piaţă 25
 21. 3.2.2. Tipologia strategiilor de piaţă 25
 22. 3.3. Aplicarea strategiilor de marketing-vânzări 26
 23. CAPITOLUL IV. STRATEGIA DE COMUNICARE-PROMOVARE ÎN CADRUL FIRMEI COCA-COLA 28
 24. 4.1. Prezentarea generală a companiei COCA-COLA. Istoria Coca-Cola 28
 25. 4.2. Determinarea prealabilă a bugetului promoţional 32
 26. 4.3. Elaborarea strategiei mijloacelor de comunicare 36
 27. 4.4. Evaluarea efectelor şi controlul companiei 41
 28. 4.5. Elaborarea planului de comunicare promoţională 42
 29. 4.5.1. Scopul campaniei promoţionale 42
 30. 4.5.2. Alegerea axului de comunicare 43
 31. 4.5.3. Mecanismul campaniilor 44
 32. 4.5.4. Concurenţii companiei Coca-Cola 48
 33. CONCLUZII 52
 34. BIBILIOGRAFIE 53

Extras din licență

INTRODUCERE

„Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de forme de comunicare a condus inevitabil la o suprasaturare a percepţiei pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, într-o societate a vitezei, a informatizării, aşa cum este cea contemporană, capacitatea diverselor simboluri de a transmite lucruri esenţiale este din nou reconsiderată, îmbogăţită şi potenţată de ultimele aplicaţii tehnologice în materie.”

„Comunicarea de marketing a devenit un fenomen extrem de important prin amploarea și implicațiile sale asupra vieții organizațiilor și a societății în general.”

„Ca individul, organizațiile se află într-o permanentă comunicare cu compenentele mediului în mijlocul căruia își desfășoară activitatea.”

„Succesul unei organizații, atât din punct de vedere economic și financiar, cât și pe plan social, este condiționat de modul în care managerii organizației abordează problemele legate de inițierea și derularea procesului de comunicare.”

“O incursiune în istoria comunicării specifice marketingului este utilă pentru înţelegerea locului pe care îl ocupă în activitatea de ansamblu a unei companii şi a rolului pe care îl joacă în politica sa globală. Atât din punct de vedere practic, cât şi pe plan conceptual, comunicarea de marketing s­a dezvoltat în strânsă legătură cu filosofia de marketing. Dacă vechiului concept de marketing îi corespunde o comunicare raţională, axată pe produs şi pe caracteristicile fizice ale acestuia, noul concept de marketing determină organizaţiile să­şi modifice discursul, introducând comunicarea bazată pe argumente emoţionale.”

“Schimbările ample şi profunde ce au avut loc în cadrul economiei româneşti în ultimii 17 ani, de-a lungul procesului de tranziţie spre economia de piaţă, au condus la intensificarea luptei concurenţiale, iar în acest context, agenţii economici au conştientizat din ce în ce mai mult necesitatea orientării activităţii lor într-o manieră specifică de marketing.”

“Politica de promovare, componentă a mixului de marketing are menirea de a comunica cu pieţele ţintă (ea fiind denumită şi comunicaţii de marketing) prin intermediul diverselor tehnici şi medii promoţionale.”

“Lucrarea de faţă debutează cu o serie de concepte legate de comunicare, în general, şi de comunicarea de marketing, în special, prezentându-se totodată componentele unui proces de comunicare şi o serie de alte aspecte legate de acesta, dar şi cu aspecte legate de promovare, strategiile folosite în sectorul de marketing-vânzări cu referire la Compania Coca-Cola.”

Planificarea strategică este procesul prin care se construieşte imaginea unei mărci pornind de la cunoaşterea consumatorilor şi în funcţie de stadiul de viaţă în care se găseşte acesta.

Coca-Cola este băutura răcoritoare care este savurată de sute de milioane de ori pe zi de oameni de pe tot globul. Forma familiară a sticlei de Coca-Cola şi sigla, care sunt mărci înregistrate, sunt cele mai recunoscute simboluri comerciale din „istoria Coca-Cola” ce reprezintă povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria comerţului şi a oamenilor cărora li se datorează atracţia sa unică.

CAPITOLUL I. COMUNICAREA DE MARKETING

1.1. Importanţa comunicării de marketing

În condiţiile în care schimbările produse în ultimele decenii pe plan mondial au determinat o creştere considerabilă a importanţei comunicării de marketing, tot mai multe organizaţii acordă acesteia o atenţie sporită, atribuindu-i un loc aparte în politica lor globală.

Pentru a-şi vinde produsele, serviciile, ideile, oamenii de afaceri investesc în comunicare, scopul fiind în esenţă atragerea cumpărătorilor. În condiţiile concurenţei crescânde, produsele nu se mai impun doar prin calităţile lor. Au nevoie de credibilitate, trebuie prezentate consumatorilor potenţiali astfel încât aceştia să le cunoască caracteristicile distincte.

Orice întreprindere este angrenată într-un sistem complex de comunicare comercială, comunicând cu distribuitorii, consumatorii, cu propriul personal şi cu celelalte componente ale mediul său extern. În acest scop managerii întreprinderilor apelează la comunicarea de marketing .

Comunicarea reprezintă o mare afacere investindu-se sume enorme, subiect care ridică mari divergenţe de opinie.

Comunicarea de marketing este inevitabilă . Toată lumea face reclamă; de fiecare dată când vorbim sau ne îmbrăcăm, atragem atenţia asupra modului în care dorim să ne perceapă ceilalţi. În acest caz produsul promovat este propria mea persoană.

Sunt multe moduri de a aborda comunicarea de marketing – ca şi concept, ca şi o industrie, ca şi un mod de viaţă – şi mai multe puncte de vedere şi moduri de a răspunde acesteia, dar cert este că acest fenomen capătă o tot mai mare amploare, ca urmare a costurilor imense implicate, comunicarea de marketing reprezentând un veritabil sector economic.

Creşterea importanţei comunicării de marketing şi implicit a fondurilor alocate de întreprinderi pentru această activitate este explicată de următorii factori:

• Intensificarea concurenţei naţionale şi internaţionale care obligă întreprinderile să emită

informaţii spre mediul lor extern;

• Banalizarea produselor de consum care provoacă o creştere a cheltuielilor de comunicare în

scopul diferenţierii imaginii acestora;

• Lansarea unor produse nou necesită o amplă şi intensă comunicare în vederea cunoaşterii lor

de către cumpărătorii potenţiali;

• Creşterea cantitativă a ofertei mass-media în acest domeniu în ţările dezvoltate din punct de

vedere economic care a provocat o creştere a cheltuielilor de comunicare;

• Evoluţia tarifelor spaţiilor publicitare care au condus la creşterea cheltuielilor destinate

acestei activităţi;

• Distribuitorii acceptă uneori să vândă numai produse pe care producătorii le promovează pe

piaţă în vederea creşterii vitezei de rotaţie a stocurilor.

Comunicaţia de marketing reprezintă, aşadar, unul dintre vectorii care permite organizaţiei să acţioneze în vederea realizării propriilor obiective. În calitate de componentă a mixului de marketing, politica de comunicare este abordată de specialişti în interacţiunea sa cu celelalte elemente care-l alcătuiesc. Fără a minimiza importanţa celorlalte componente ale mixului de marketing, demersurile comunicaţionale ocupă un loc tot mai însemnat în activitatea de ansamblu a unei organizaţii.

Bibliografie

1. Adăscăliţei V.

2. Armstrong Gary

3. Anghel Laurenţiu

4. Asandei Mihaela

5. Balaure V.

6. Dobre . C.

7. Epure Danuţ Tiberius

8. Florescu D., Victor Balaure

9. Foltean F., L. Lădar, C. Dobre,Gh.Ionescu, C.Negruţ

10. Graur Evelina

11. Iacob D., Cismaru D

12. Kotler Ph.

13. Kotler Ph.

14. Kotler Ph.

15. Lessegne P.

16. Mâlcomete Petre

17. McDonald Malcolm

18. Nicodim Liliana, Nistoreanu Puiu, Vasile Dragos

19. Neamţu Adina-Claudia

20. Nedelea Alexandru

21. Nedelea Alexandru

22. Papuc Mihai

23. Pandelica Amalia

24. Popescu I.C.

25. Prutianu, Şt., Munteanu, C., Caluschi, C.,

26. Prutianu Stefan

27. Ristea Ana-Lucia

28. Smedescu, I.

29. Stancu Şerban

30. Stoian Mirela, M. Victor, Horia Dorobanţu

Resurse web:

Reviste de specialitate:

Tehnici promoţionale – fundamente, Ediţia Univ. Transilvania, Braşov; 1994

Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1999

Strategia promoţională a firmei, Revista Marketing management, studii, Bucureşti;

1996

Strategii de management şi marketing în comerţul contemporan, Ed. Independenţa Economică, Piteşti; 2000

Tehnici promoționale, probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, București, 1999

Comportamentul consumatorului şi strategia de comunicare a firmei, Editura Solness, Timişoara; 2002

Strategii de dezvoltare ale firmelor de turism, comerţ şi servicii, Ed. Muntenia, Constanţa,; 2008

Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti; 1992

Marketing, Editura Brumar, Timişoara; 2000

Tehnici de comunicare, Editura Mediamira, Cluj-Napoca; 2001

Relaţiile publice. Eficienţă prin comunicare, Editura Comunicare, Bucureşti; 2003

Marketing de la A la Z, Editura Codecs, Bucureşti; 2003

Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti; 1998

Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti; 2003

Gestion comerciale, Les Conts de Droit, Paris, Vol. 2; 1972

Marketing, Ediţia a II- a, Fundaţia Academică Gheorghe Zane, Iaşi; 2006

Strategii de marketing; Bucureşti; 2004

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri, Editura Ex Ponto, Constanţa; 2007

Marketing, Ed.Economică, Bucureşti; 2004

Politici de marketing, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 2008

Strategii de dezvolatare a firmelor de comerț, turism și servicii, Editura Muntenia, Constanța, 2008

Tehnici promoţionale, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti; 2006

Companii multinaţionale. Strategii de marketing, Ed.Economică; Bucureşti, 2006

Comunicarea de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2001;

Inteligenţa Marketing Plus, Ed. Polirom, Iaşi,

2004

Manual de comunicare si negociere în afaceri. Comunicarea, Ed. Polirom; 2000

Marketing premise şi provocări ale economiei înalt competitive, Editura Exveit, Bucureşti; 2002

Marketing, Editura Sylvi, Bucureşti, 2006

Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti; 2004

Marketing, ASE, Bucureşti, 2001

www.coca-colahbc.com; www.coca-cola.ro

www.businessmagazin.ro

www.fin.ro

www.wall-street.ro

www.revistaromanademarketing.ro

www.capital.ro

www. reviste-piata.ro

Revista Capital, 2012

Revista de Comerţ, 2009-2012

Business Magazin, 2008-2012

Ziarul financiar, aprilie 2012

Revista Română de Marketing, nr. 1/2011

Preview document

Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 1
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 2
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 3
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 4
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 5
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 6
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 7
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 8
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 9
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 10
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 11
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 12
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 13
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 14
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 15
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 16
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 17
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 18
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 19
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 20
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 21
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 22
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 23
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 24
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 25
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 26
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 27
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 28
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 29
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 30
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 31
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 32
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 33
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 34
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 35
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 36
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 37
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 38
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 39
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 40
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 41
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 42
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 43
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 44
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 45
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 46
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 47
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 48
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 49
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 50
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 51
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 52
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 53
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 54
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 55
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 56
Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea de Marketing si Promovarea la Compania Coca-Cola.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea politicii de promovare a unei societăți

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Strategii și Politici de Marketing în Cadrul Agenției Marshal Turism

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă aduce schimbări substanţiale în modul de desfăşurare a activităţii agenţilor economici; agenţii...

Sistemul de relații publice și rolul acestuia în promovarea imaginii BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul epicentrul acestei lucrări, este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemul de relaţii publice şi...

Conceptul de Marketing

INTRODUCERE Pătrunderea pe piaţa internaţională a devenit, în zilele noastre, un obiectiv important pentru firmele din toate ţările. Strategia de...

Publicitatea Online

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze şi să compare mediul on-line şi mediul offline din puncte de vedere al avantajelor şi...

Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Introducere Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică...

Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși

Rezumat Cuvinte cheie: turism cultural, comunicare în marketing, produs turistic cultural, mix de marketing, promovare, planificare promoţională,...

Comunicarea Integrată de Marketing în Lansarea Produsului Coca-Cola Zer0

Introducere Comunicarea integrată de marketing este un concept care se necesita să apără în condiţiile în care există atâtea mărci care comunică...

Te-ar putea interesa și

Eficientizarea activ de distribuție și promovare

Am ales această temă, din cauza importanţei pe care o ocupă politica de promovare şi distribuţie pentru orice firmă pe piaţa românească şi nu...

Politica promoțională a firmei Coca Cola

INTRODUCERE Această lucrare a fost realizată cu scopul de a analiza componenţa promoțională a mixului de marketing din cadrul companiei Coca-Cola....

Strategii de marketing-vânzări în Cadrul Companiei Coca-Cola

INTRODUCERE În actualul peisaj economico-social din ţara noastră -marcat de instalarea treptată a mecanismului unei pieţe libere, de afirmare de...

Comunicarea Integrată de Marketing în Lansarea Produsului Coca-Cola Zer0

Introducere Comunicarea integrată de marketing este un concept care se necesita să apără în condiţiile în care există atâtea mărci care comunică...

Noțiuni privind managementul stimulării vânzărilor

INTRODUCERE Aşa s-a întîmplat că economia de piaţă în care ne aflăm, cere întreprinderii autohtone să asimileze tot specificul acesteia. Un...

Merchandising

Introducere În lucrarea de faţă sunt evidenţiate noţiunea de merchandising în ansamblul ei precum şi principiile, instrumentele şi tehnicile...

Tipurile de Strategii de Promovare a Vânzărilor

INTRODUCERE Promovarea vânzărilor cuprinde ansamblul metodelor şi tehnicilor care vizează stimularea rapidă şi provizorie a comprtamentului...

Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola

ARGUMENT Coca-Cola este astăzi, indiscutabil, un adevărat mit al mărcilor, un simbol al mondializării și al societății de consum. Băutura și...

Ai nevoie de altceva?