Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 16644
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Publicat de: Sandu Moldovan
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Achim Melinda

Cuprins

 1. Cuprins 2
 2. ARGUMENT 3
 3. CAPITOLUL 1 5
 4. PUBLICITATEA - MOTORUL ECONOMIEI DE PIAȚĂ MODERNE 5
 5. 1.1. Etimologie. Precizări terminologice: Advertising, publicity și reclamă 5
 6. 1.2. Publicitatea ca formă de comunicare în masa. Funcțiile publicității în comunicare. Tipuri de publicitate 14
 7. 1.3. Discursul publicitar. Tipuri de discurs în publicitate 20
 8. 1.4. Imaginea în publicitate 27
 9. CAPITOLUL 2 30
 10. PROMOVAREA PRIN PUBLICITATE 30
 11. 2.1. Comunicarea eficientă în publicitate 30
 12. 2.2. Promovarea - componentă a mixului de marketing 38
 13. 2.3. Obiectivele și rolul promovării 42
 14. 2.4. Strategii promoționale. Mixul promoțional 46
 15. CAPITOLUL 3 50
 16. COCA COLA BRAND 50
 17. 3.1. Prezentarea generală a companiei Coca Cola HBC Romania 50
 18. 3.1.1. Istoria Coca-Cola 51
 19. 3.2. Analiza strategiilor de promovare în cadrul companiei Coca-Cola 56
 20. 3.3. Analiza elaborărării strategiei mijloacelor de comunicare în cadrul companiei Coca-Cola 59
 21. 3.4. Analiza relației Coca-Cola vs. Pepsi-Cola 63
 22. Bibliografie 64

Extras din licență

ARGUMENT

Coca-Cola este astăzi, indiscutabil, un adevărat mit al mărcilor, un simbol al mondializării și al societății de consum. Băutura și campaniile sale publicitare au avut și continuă să aibă un impact semnificativ asupra culturilor întregii lumi. Campaniile publicitare care au alimentat evoluția imaginarului american, controversele care însoțesc această marcă, dar și faptul ca în 2006 marca a fost dată ca exemplu de către Comunitatea Europeană pentru implicarea sa concretă în lupta pentru protecția sănătății publice, sunt tot atâtea elemente atractive pentru un cercetator în căutare de noi piste de cercetare pentru studiul acestei mărci.

Tema pe care am ales-o pentru această lucrare, Aspecte ale comunicării și ale reprezentării în campaniile publicitare la Coca-Cola, este, evident, una dificilă, dată fiind multitudinea studiilor consacrate evoluției mărcii și strategiilor sale de marketing. Îmi propun însă, în demersul meu, să surprind câteva elemente de noutate în aceste campanii.

Metoda pe care am adoptat-o în realizarea acestei lucrări este cea analitică. Studiul meu îmbină elemente de teoria comunicării, marketing, semiotică, analiza discursului publicitar.

Pe lângă Argument și Concluzii, lucrarea mea este structurata în trei capitole.

Primul capitol, Publicitatea - motorul economiei de piață moderne, este consacrat definirii cadrului teoretic al lucrării mele. Mi-am propus sa definesc aici o serie de concepte de baza la care ma raportez, precum publicitatea între advertising, publicity și reclamă, sau să analizez publicitatea ca formă de comunicare în masă. De asemenea, un spațiu important în acest prim capitol este destinat și discutării principalelor tipuri de publicitate.

În cel de al doilea capitol al lucrării, Promovarea prin publicitate, voi pune în discuție importanța promovării și rolul acesteia în realizarea campaniilor publicitare. Să nu uităm că forța brand-ului Coca Cola se bazează în aceeași măsură pe identitatea sa vizuală și pe impactul campaniilor sale publicitare în întreaga lume.

Capitolul al treilea, Coca Cola brand, este destinat analizei evoluției mărcii de-a lungul timpului. Voi încerca să evidențiez în această parte a lucrării mele, specificitatea mărcii, elementele de originalitate care au dus la înregistrarea succesului de care se bucură astăzi. Sfârșitul capitolului al treilea, care este, de fapt, și sfârșitul lucrării mele, este consacrat eternei competiții Pepsi/Coca Cola. Voi încerca să insist aici pe de o parte, asupra principalelor elemente care definesc această competiție, pe de alta parte asupra regândirii strategiilor de marketing propuse de Coca Cola. Vreau să remarc că, astăzi, digitalul joacă un rol esențial în comunicarea în special cu tinerii, iar în centrul noii sale strategii de marketing Coca Cola plasează internetul și telefonul mobil. Utilizarea noilor media demonstrează că, mai mult ca niciodată, Coca Cola este o marcă modernă, inovatoare, mereu prezentă în cotidian și care propune noi experiențe surprinzătoare consumatorului.

CAPITOLUL 1

PUBLICITATEA - MOTORUL ECONOMIEI DE PIAȚĂ MODERNE

1.1. Etimologie. Precizări terminologice: Advertising, publicity și reclamă

Publicitatea a devenit astăzi elementul-cheie al culturii economice. Prin simbolurile promovate, prin hegemonia imaginii și a imaginarului, prin elementele de divertisment și evaziune și prin dimensiunea ludică pe care o înglobează, publicitatea ne seduce, dar în același timp are și rolul benefic de a determina „înțelegerea mutațiilor din lumea contemporană” .

Privită din perspective pragmatico-economice, activitatea publicitară este un sistem de comunicare și difuzare care se folosește de toate canalale media pentru a determina pubicurile-țintă să acționeze conform așteptărilor publicitarilor. Aplicând o serie de tehnici din sociologie și psihologie, direcțiile de acțiune ale publicității au avansat, activitatea devenind astfel unul dintre simbolurile culturale importante ale societății industriale.

Punctul de unde a plecat se pierd în vremea Antichității, consideră specialiștii., unii specialiști asociind perioada sa de apariție odată cu cea a scrisului. Dovezile pe baza cărora sunt precizate aceste afirmații își extrag rădăcinile din izvoarele istorice care spun că în Mesopotamia, leagănul civilizației omenirii, s-au găsit inscripții vechi de 5.000 de ani care lăudau calitățile meșteșugărești ale unor locuitori.

Fundamentele publicității au început să se contureze odată cu dezvoltarea comerțului și cu nevoia de identificare a celui ce producea bunurile respective. Desigur, atunci nu putea fi vorba decât de o promovare cu un scop pur informativ, la cel mai simplist mod, comunicarea persuasivă aparând ulterior odată cu „adăugarea treptată a unor elemente estetice și emoționale ce au mărit șansele ca reclama să fie recepționată și reținută.”

Bibliografie

Adler, R. B., B. Ronald, și G. Rodman. Understanding Human Comunication. New York: Harcourt College, 1985.

Baker, Michael John. Macmillan dictionary of marketing & advertising. Londra: Macmillan Bussiness, 1998.

Balaure, V. Tehnici promotionale. București: Uranus, 1999.

Bratu , Sofia. Imaginea în construcția simbolică a realității sociale: Imaginea publicitară. București: Ars Academica, 2009.

Castagnol, Y. Principes et pratiques de la promotion des ventes. Paris: Editura Delmas et Cie, 1972.

Cathelat, Bernard. Publicite et societe. Paris: Payut & Rivanges, 1992.

Cătoiu , I., și N. Teodorescu. Comportamentul consumatorului. Teorie si practică. București: Economică, 1997.

Chelcea, Septimiu. Opinia Publică. Strategii de persuasiune și manipulare. București: Economica, 2006.

—. Psihologia publicității. Iași: Polirom, 2012.

Cmeciu, Camelia Mihaela. Introducere în reclamă și publicitate. Galați: Editura Universitară Danubius, 2010.

Company, Coca-Cola. Coca-Cola Official. fără an. http://www.coca-colacompany.com/history (accesat martie 28, 2018).

Cristea, Dumitru . Tratat de Psihologie Socială. Cluj-Napoca: Protransilvania, 2000.

Dâncu, Vasile. Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar. Cluj-Napoca: Eikon, 2009.

Dex online. fără an. http://dexonline.ro/definitie/entimem%C4%83 (accesat octombrie 10, 2017).

Ducrot, Oswald. Les mots du discours. Paris: Edition de Minuit, 1980.

Eco, Umberto. Tratat de semiotica general. București: Editura Stiințifică și Enciclopedică, 1982.

Joly, M. Introduction à l’analyse de l’image. Paris: Nathan, 1994.

Juncu, Claudia Loredana. Păcatele globalizării. fără an. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2007-01/25_Claudia%20-%20Loredana%20Juncu.pdf (accesat octombrie 12, 2017).

Lasségne, P. Gestion commerciale. Paris: Editura Les Conts de Droit, 1972.

Level, D. A., David Jr., W. P. Galle, și P. Jr. William. Managerial Communication. Texas: Plano, 1988.

Maingueneau, Dominique. Les termes clés de l’analyse du discours. Paris: Seuil, 2009.

Nicola, Mihaela, și Dan Petre. Introducere în publicitate. București: Comunicare.ro, 2009.

Patriche , D. Marketing Industrial. București: Expert, 1994.

Petcu , Marian. Istoria Jurnalismului și a publicității din România. Iași: Polirom, 2007.

Relation, Stan Richards School of Advertising and Public. Advertising research . fără an. http://advertising.utexas.edu/research (accesat octombrie 21, 2017).

Rovența-Frumușani, Daniela. Analiza discursului. București: Tritonic, 2004.

Sălăvăstru , Constantin. Raționalitate și discurs. București: EPD, 1996.

Stoica , Dan. Despre trecerea de la regularitate la regulă. Iași: Editura Univerității "Alexandru Ioan Cuza", fără an.

—. Limbaj. Discurs. Comunicare. Eseuri la temă. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2015.

Stoica, Dan. Comunicare publică. Relații publice. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2004.

—. Comunicare și relații publice. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2004.

—. Despre dificultatea construirii unui model global al comunicării. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", fără an.

—. Despre publicitate. Iași, 2011.

Tămaș, Sergiu . Dicționar Politic - Instituțiile democrației și cultura civică. București: Editura Academiei Române , 1993.

Todoran, Dimitrie. Psihologia reclamei: studio de psihologie economică. București: Tritonic, 2005.

Wolton, Dominic. Penser la communication. Paris: Flammarion, 1997.

Preview document

Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 1
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 2
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 3
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 4
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 5
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 6
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 7
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 8
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 9
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 10
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 11
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 12
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 13
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 14
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 15
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 16
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 17
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 18
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 19
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 20
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 21
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 22
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 23
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 24
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 25
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 26
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 27
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 28
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 29
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 30
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 31
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 32
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 33
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 34
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 35
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 36
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 37
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 38
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 39
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 40
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 41
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 42
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 43
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 44
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 45
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 46
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 47
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 48
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 49
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 50
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 51
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 52
Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Aspecte ale publicitatii, ale comunicarii si ale promovarii in cadrul companiei Coca-Cola.docx

Alții au mai descărcat și

Sisteme de fabricație a prototipurilor

1.1 Notiuni generale Din 1987 când a fost comercializata prima masina de fabricare rapida a prototipurilor (RP),prin stereolitografiere (SLA), au...

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Comunicare noțiuni generale și interpersonală

Definirea comunicării COMUNICAREA: reprezintă un proces de transmitere de informații (fapte, idei, impresii) necesita cel puțin doi poli...

Cursuri MIA 1-9

Curs 1 Când avem de-a face cu afacerile internaționale? - cumpărăm un produs realizat de către o companie din străinătate, importat pe piața...

Anti Fumat

1 . Introducere Tutunul este original din Mexic, unde în secolul al VI – lea era folosit pentru anumite ritualuri religioase. Indienii numeau...

Dimensiunea socială a publicității

In societatea de astazi se poate remarca prezenta tot mai pregnanta a publicitatii. Strans legata de comunicarea de masa, aceasta isi trage...

Ai nevoie de altceva?