Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 32499
Mărime: 2.78MB (arhivat)
Publicat de: Anatolie Ichim
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Muntean A

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. CAPITOLUL 1: Marketingul – componentã de bazã în dinamica mediului economic 5
 3. 1.1. Marketingul contemporan 5
 4. 1.1.1. Conceptul general de marketing 5
 5. 1.1.2. Evoluţia marketingului 9
 6. 1.1.3. Universalitatea marketingului 12
 7. 1.1.4. Rolul marketingului în dezvoltarea economicã 13
 8. 1.2. Importanţa marketingului în firmele contemporane 14
 9. 1.3. Marketingul: prezent şi viitor 16
 10. CAPITOLUL 2: Locul politicii promoţionale în cadrul mixului de marketing 19
 11. 2.1. Conceptul de mix de marketing 19
 12. 2.1.1. Politica de produs 20
 13. 2.1.2. Politica de preţ 22
 14. 2.1.3. Politica de distribuţie 26
 15. 2.1.4. Formarea mixului de marketing 29
 16. 2.2. Rolul şi locul activitãţii promoţionale în cadrul mixului de marketing 31
 17. 2.2.1. Conceptul de promovare 31
 18. 2.2.2. Conţiunutul şi rolul activitãţii promoţionale 32
 19. CAPITOLUL 3: Structura activitãţii promoţionale în cadrul firmei moderne 37
 20. 3.1. Publicitatea, componentã esenţialã în cadrul activitãţii promoţionale 37
 21. 3.2. Promovarea vânzãrilor 42
 22. 3.3. Relaţiile publice 44
 23. 3.4. Forţele de vânzare 46
 24. 3.5. Strategii promoţionale utilizate la nivelul firlmei moderne 49
 25. CAPITOLUL 4: Promovarea produseor în cadrul societãţii: Grupul Loulis – Romanian Flour Mills Loulis S.A
 26. 4.1. Scurt istoric al firmei; istoria şi evoluţia firmei pe parcursul a 220 de ani de existenţã
 27. 4.1.1. Mediul tehnologic 59
 28. 4.1.2. Potenţialul uman 60
 29. 4.2. Prezentarea serviciilor şi produselor oferite de firmã 60
 30. 4.3. Studiul pieţei de paste fãinoase din Romania 62
 31. 4.3.1. Producţia proprie vs. Import 62
 32. 4.3.2. Situaţia pieţei interne şi consumul intern 63
 33. 4.3.3. Situaţia pieţei externe şi publicul ţintã 64
 34. 4.4. Concurenţii de piaţã şi concluzii 65
 35. 4.5. Programe şi strategii promoţionale la nivelul firmei 66
 36. 4.5.1. Preferinţele consumatorilor de paste 66
 37. 4.6. Segmente de piaţã cãrora li se adreseazã produsele de panificaţie (pastele fãinoase, în mod special) Loulis
 38. 4.6. 1. Comportamentul femeilor vis-a-vis de pastele fãinoase 67
 39. 4.6. 2. Comportamentul bãrbaţilor vis-a-vis de pastele fãinoase 67
 40. 4.6.3. Obiectivele de marketing ale Romanian Flour Mills Loulis S.A 68
 41. 4.6.4. Principalele obiective de publicitate, promovare şi strategii de atingere ale acestora
 42. 4.6.5. Strategii de marketing
 43. 4.6.6. Analiza SWOT 69
 44. 4.7. Concluzii şi propuneri de îmbunãtãţire a politicii de promovare la nivelul firmei
 45. Bibliografie 78
 46. Anexe 80

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema prezentată, “Promovarea produselor din cadrul Roumanian Flour Mills Loulis S.A.”, doreşte să evidenţieze produsele şi modalitatea de promovare a unora din produsele acestei firme de mare renume atât în ţară cât şi în exterior.

Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce înseamnă şi presupune activitatea de marketing, rolul acestei activităţi în condiţiile unei societăţi dinamice, cum este cea a secolului XXI, importanţa dezvoltării unui mix de marketing la nivelul oricărei întreprinderi indiferent de dimensiunile sale. Prezentarea continuă cu evidenţierea importanţei promovării în cadrul mixului de marketing şi locul ocupat de politica promoţională în cadrul activităţii de marketing a oricărei firme moderne, formele principale prin care se realizează promovarea într-o firmă şi importanţa fiecăreia în parte, precum şi necesitatea corelării şi evidenţierea interdependenţei lor.

Partea practică a lucrării descrie produsele şi serviciile oferite de firmă, mediul tehnologic al firmei, cheltuieli de promovare, background –ul firmei, programe şi strategii promoţionale la nivelul firmei, situaţia pe piaţă, obiectivele de marketing faţă de produsele, pastele firmei LOULIS .

Scopul principal al acestei lucrări a fost de a scoate în evidenţă importanţa promovării în condiţiile societăţii contemporane, deoarece pastele făinoase,produsele LOULIS s-au bucurat de o apreciere deosebită şi de recunoaşterepe plan internaţional, fiind de mulţi ani pe plan internaţional una dintre cele mai cunoscute firme dar şi pe piaţa din România. Treptat, a apărut competiţia, care a avut o politică de promovare mult mai dezvoltată şi a reuşit să obţină cote mai mari de piaţă în ultimii ani.

Produsele de panificaţie ale firmei s-au bazat foarte mult pe tradiţie , promovarea intensivă a lipsit la început, consumatorii au fost atraşi către mărci mult mai bine promovate,au apărut pe piaţa românească , şi treptat cu ajutorul şi munca depusă de angajaţii Loulis, produsele Loulis au fost acceptate şi recunoscute prin calitatea lor, prin cheltuielile de promovare efectuate de firmă, şi situaţia sa pe piaţă şi locul ocupat vis-á- vis de concurenţă s-a modificat, precum şi atitudinea consumatorilor de paste făinoase faţă de marca LOULIS.

Lucrarea de faţă prezintă punctele slabe ale promovării mărcii LOULIS şi aduce propuneri de concepere a unei politici agresive de promovare a acestei mărci, în vederea obţinerii, din nou, a poziţiei de lider pe piaţa internă precum şi a unei recunoaşteri mai largi a mărcii din partea unui număr cât mai mare de consumatori, de toate categoriile de vârstă,sex şi profesie.

CAPITOLUL 1. MARKETINGUL – COMPONENTĂ DE BAZĂ ÎN DINAMICA MEDIULUI ECONOMIC

1.1. Marketingul contemporan – definiţie şi conţinut

1.1.1 Conceptul general de marketing

Marketingul este parte componentă a marii familii a ştiinţelor economice, a cărei aplicabilitate se extinde tot mai mult, devenind o necesitate a tuturor economiilor naţionale, de la ramurile economice la cele mai mici întreprinderi, de la marile lanţuri de magazine şi până la micile boutique-uri.

Termen de origine anglo-saxonă, “ to market ” înseamnă a desfăşura tranzacţii pe piaţă, a cumpăra şi a vinde. Marketingul a început să fie în centrul atenţiei începând cu anul 1950, la definirea lui aducându-şi contribuţia o serie de economişti de mare valoare.

Cel mai important pas în definirea conceptului de marketing a fost delimitarea acestuia, de conceptul de vânzare, această delimitare datorându-se economistului Theodore Levitt:

“Vânzarea se concentrează pe nevoile vânzatorului, marketingului pe cele ale cumparătorului. Vânzarea se ocupă de nevoia unui vânzător de a-şi transforma produsul în bani lichizi, marketingul pe ideea de a satisface nevoile cumpărătorului cu ajutorul produsului şi al întregului lanţ de activităţi asociate creării, furnizării şi consumului acestuia.” .

Această definiţie a continuat să fie îmbunătăţită de un mare specialist american, W.J.Stanton, care a afirmat despre marketing că :” este un întreg sistem de activităţi economice referitoare la programarea, stabilirea preţurilor, promovarea şi distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali.”

Filosofia de marketing se bazează, în principal, pe nevoile şi dorinţele consumatorilor, care se materializează în cerere de bunuri şi servicii, pentru că tocmai aceste nevoi sunt cele care orientează o firmă în producţia sa de bunuri sau servicii. Nevoia presupune lipsa unei satisfacţii elementare, iar dorinţa reprezintă aspiraţia individului către anumite lucruri. Aceste dorinţe şi nevoi sunt foarte numeroase şi diverse şi cel mai important este faptul că pot fi modelate.

Preview document

Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 1
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 2
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 3
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 4
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 5
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 6
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 7
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 8
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 9
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 10
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 11
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 12
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 13
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 14
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 15
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 16
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 17
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 18
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 19
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 20
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 21
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 22
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 23
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 24
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 25
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 26
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 27
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 28
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 29
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 30
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 31
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 32
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 33
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 34
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 35
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 36
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 37
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 38
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 39
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 40
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 41
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 42
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 43
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 44
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 45
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 46
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 47
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 48
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 49
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 50
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 51
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 52
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 53
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 54
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 55
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 56
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 57
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 58
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 59
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 60
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 61
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 62
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 63
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 64
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 65
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 66
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 67
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 68
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 69
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 70
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 71
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 72
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 73
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 74
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 75
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 76
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 77
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 78
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 79
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 80
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 81
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 82
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 83
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 84
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 85
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 86
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 87
Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Promovarea Pastelor Fainoase in Cadrul Societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA
  • ANEXE 2.doc
  • BIBLIOGRAFIE 2.doc
  • cuprins.doc
  • Lucrare reviz 2.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de Marketing la SC Fares SA

CAP.I SUMAR MANAGERIAL 1.1 Scurt istoric al firmei FARES Orăştie este o recunoscută vatră istorică, economică şi spirituală, în al cărei ţinut...

Analiza Mediului de Marketing al Firmei

I.Mediul de marketing Mediul de marketing al organizatiei este ansamblul agentilor si fortelor care influenteaza pietele-tinta si...

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?