Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 25279
Mărime: 858.47KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Ilie D.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. I.1.Turismul cultural.3
 3. 1.1.Definirea fenomenului turistic. 3
 4. 1.2.Clasificarea turismului şi locul turismului cultural în cadrul fenomenului turis. 3
 5. 1.3.Noţiuni generale privind turismul cultural. 9
 6. 1.4.Produsul turistic în domeniul cultural. 9
 7. CAPITOLUL II
 8. I.1.Comunicarea în marketing. 12
 9. 1.1.Definiţie. 12
 10. 1.2.Mijloace de comunicare. .12
 11. 1.3.Canale . .13
 12. 1.4.Mesaj. .13
 13. I.2.Politica de promovare.15
 14. 1.1.Procesul de comunicare. 15
 15. 1.2.Planificarea promoţională. 16
 16. 1.3.0biectivele strategiei promoţionale. 16
 17. 1.4.Bugetul activităţii promoţionale. .17
 18. 1.5.Instrumentele mixului promoţional. .18
 19. 1.6.Strategii de promovare. .19
 20. I.3.Mixul de marketing.20
 21. CAPITOLUL III
 22. I.1.Politica de promovare a judeţului Gorj. 17
 23. 1.1.Scopul.18
 24. 1.2.Obiective generale ale promovării. 18
 25. 1.3.Direcţii majore. 18
 26. 1.4.Obiective specifice. 19
 27. 1.5.Direcţii de promovare în cadrul programelor de dezvoltare. 19
 28. 1.6.Analiza Swot.31
 29. CAPITOLUL IV
 30. I.1.Studiu de caz ,, OPERELE LUI CONSTANTIN BRANCUŞI”.35
 31. 1.1.Noţiuni generale.35
 32. a)noţiuni generale despre Constantin Brancuşi
 33. b)noţiuni generale despre Ansamblul Sculptural realizat de Constantin Brancuşi
 34. c)noţiuni generale despre componentele ansamblului sculptural
 35. 1.2.Promovarea produsului pe piaţa internaţională.56
 36. 1.3.Analiza SWOT.60
 37. CAPITOLUL V
 38. I.1.Concluzii.61
 39. I.2.Bibliografie.65

Extras din licență

Rezumat

Cuvinte cheie: turism cultural, comunicare în marketing, produs turistic cultural, mix de marketing, promovare, planificare promoţională, strategii de promovare.

Lucrarea Promovarea produsului cultural Constantin Brâncuşi este structurată pe 5 capitole cuprinzând elemente ce definesc turismul cultural, locul acestuia în cadrul fenomenului turistic, produsul cultural şi comunicarea în marketing cu mijloacele de comunicare, canale , mesaj politica de promovare cu procesele specifice de planificare promoţionale, obiectivele strategiei bugetului activităţii promoţionale, instrumentul mixului promoţional toate regăsindu-se într-o implicare în produsul cultural al Judeţului Gorj şi în modul cu totul special asupra prodului turistic operele lui Constantin Brâncuşi produs care trebuie promovat permanent şi activ, persuasiv prin toate formele şi metodele specifice de a creea o atracţie turistică deosebită faţă de operele marelui Brâncuşi.

CAPITOLUL I

I.1.Turismul cultural

1.1.Definirea fenomenului turistic

Pentru a defini turismul cultural trebuie să privim în mod distinct cele 2 fenomene: turismul şi cultura.

Turismul este acţiunea, dorinţa şi arta de a călători pentru propria plăcere. Cultura constă într-o serie de caracteristici nemateriale, valori de apreciere şi coduri de conduită care disting un loc într-o anumită scală, un grup de oameni şi interacţiunea dintre un loc şi un grup de oameni în trecut şi în prezent.

Turismul cultural este conform definiţiei date de Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor „acea formă de turism care are printre obiective descoperirea monumentelor şi siturilor oferind beneficii socio-culturale şi economice care se răsfrâng asupra întregii populaţii”.

Turismul cultural reprezintă călătoriile făcute pentru a cunoaşte moştenirea artistică şi caracteristicile speciale ale locurilor.

Turismul cultural are ca principală motivaţie cunoaşterea valorilor materiale şi spirituale create de omenire în decursul timpului.

Turismul cultural (de cunoaştere, educativ) este turismul care beneficiază de un valoros patrimoniu turistic antropic fiind reprezentat prin numeroase monumente istorice, de arhitectură şi artă, edificii religioase, muzee şi case memoriale, arhitectură şi creaţie tehnică populară, manifestări populare tradiţionale, etnografie şi tradiţie orală, importante instituţii culturale şi de ştiinţă, personalităţi locale, tradiţii culturale ale minorităţilor, activităţi economice cu valenţe turistice, diverse posibilităţi de agrement (case de cultură, cluburi, cinematografe etc.), care sunt răspândite pe întreg teritoriul judeţului şi ţării.

Conceptul de turism cultural s-a schimbat radical în ultimii ani odată cu dezvoltarea turismului şi a comunicaţiilor. Astfel, oamenii au devenit tot mai interesaţi de ţări şi culturi, îşi vizitează locurile de origine, locurile legate de credinţele lor religioase sau locuri care au găzduit evenimente personale speciale.

Turismul cultural se bazează pe o diversitate de locuri, tradiţii, forme de artă, sărbători şi experienţe, turiştii care practică această formă de turism vizitând situri istorice, muzee şi galerii de artă, teatre, evenimente culturale, festivaluri şi târguri, comunităţi etnice, situri arhitecturale şi arheologice.

Turismul cultural în România este în general de natură religioasă, practicat în cea mai mare măsură de turiştii străini, atraşi de frumuseţea şi de încărcătura cultural-istorică a obiectivelor turistice (mănăstiri, biserici, muzee etc.). Această formă de turism comportă o latură informaţională, turiştii fiind motivaţi de ideea de învăţa şi de a cunoaşte lucruri noi despre aceste locuri.

Ambasador cultural, instrument de progres social şi de promovare a relaţiilor dintre oameni, turismul s-a dezvoltat în ritm rapid într-un moment în care intensificarea participării fiecărei naţiuni, fiecărui popor la circuitul mondial de valori spirituale reprezintă o caracteristică fundamentală a evoluţiei epocii contemporane.

Turismul cultural reprezintă un fenomen care s-a dezvoltat extrem de mult în

ultimele decade. Turismul cultural a fost identificat ca fiind un produs extrem de

lucrativ în cadrul industriei turistice. Organizaţiile culturale, comunităţile locale au

îmbrăţişat acest fenomen caracterizat ca fiind un potenţial factor economic

generator de activităţi economice şi noi locuri de muncă într-un secol XXI, în care

datorită evoluţiei industrializării, forţa de muncă este în continuă scădere. În

acest sens, muzeele nu trebuie să-şi limiteze activităţile şi acţiunile la funcţiile de

bază, ci din contră, trebuie să preia iniţiativa, prin dezvoltarea unei strategii ce

trebuie să demonstreze importanţa lor în cadrul comunităţii sau a regiunii în care

îşi desfăşoară activitatea.

Turismul este o noţiune neclară, subiectivă în esenţă. Este dificil de separat ce este turistic şi ce nu într-un spaţiu dat, pentru ca aceleaşi amenajări pot servi unor scopuri multiple. Turismul este o activitate umană bazată pe deplasarea în spaţiu a indivizilor, de aici derivând deosebirea sa de ,,recreere”, care nu necesită neapărat deplasare. Una dintre cele mai simple definiţii ale fenomenului turistic ar fi abandonarea temporară a spaţiului cotidian de viaţă, în favoarea altui lor, construit pentru şi de către turişti, consacrat exclusiv odihnei.

1.2.Clasificarea turismului şi locul turismului cultural în cadrul fenomenului turistic

Există numeroase încercări de clasificare a fenomenului turistic, având la bază criterii diferite: motivaţia, potenţialul turistic, durata desfăşurării fenomenului turistic. Una dintre cele mai complexe clasificări este cea propusă de P. Cocean, Gh. Vlăsceanu şi B. Negoescu (2002) care disting tipuri şi forme de turism. Pentru aceşti autori există 4 tipuri de turism:

a)de recreere şi agrement;

b)de îngrijire a sănătăţii (curativ);

c)cultural;

d)polivalent;

Este evident faptul ca aceste tipuri de turism se întrepătrund şi ca încadrarea unei deplasări turistice într-unul sau altul dintre aceste tipuri are la bază motivaţia determinantă, dar nu singura. Motivaţia culturală de exemplu poate să fie prezentă în toate tipurile menţionate la un moment dat.

Aceeaşi autori definesc mai multe forme de turism, pornind de la modalităţile de practicare a tipurilor anterior menţionate. Ele vor fi definite în funcţie de mai multe criterii:

Preview document

Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 1
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 2
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 3
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 4
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 5
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 6
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 7
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 8
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 9
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 10
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 11
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 12
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 13
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 14
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 15
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 16
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 17
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 18
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 19
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 20
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 21
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 22
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 23
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 24
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 25
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 26
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 27
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 28
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 29
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 30
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 31
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 32
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 33
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 34
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 35
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 36
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 37
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 38
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 39
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 40
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 41
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 42
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 43
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 44
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 45
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 46
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 47
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 48
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 49
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 50
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 51
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 52
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 53
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 54
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 55
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 56
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 57
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 58
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 59
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 60
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 61
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 62
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 63
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 64
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 65
Promovarea Produsului Cultural Constantin Brâncuși - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Promovarea Produsului Cultural Constantin Brancusi.doc

Alții au mai descărcat și

Conceptul de Marketing

INTRODUCERE Pătrunderea pe piaţa internaţională a devenit, în zilele noastre, un obiectiv important pentru firmele din toate ţările. Strategia de...

Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de...

Regiunea Banat

1. Oraşele din regiunea Banat Banatul reprezintă provincia istorică situată în extremitatea sud - estică a entităţii teritoriale Mitteleuropa....

Fundamentarea strategiei de promovare pe internet la SC Electrolux România SRL

1. Prezentare generala a societatii SC ELECTROLUX ROMANIA SRL 1.1 Scurt istoric al SC Electrolux Romania SRL Electrolux, unul din liderii...

Marketingul Cultural

Ce este marketingul şi de ce ne interesează? Cele mai simple probleme au uneori cele mai complexe răspunsuri. Cândva, probabil, ar fi părut greu...

Cercetare de piață asupra farmaciei Sensiblu

n 1997, s-a deschis in Bucuresti prima farmacie Sensiblu. A inceput ca experiment: sa demonstreze furnizorilor Mediplus modalitatile cele mai...

Marketing Social - Politic Marketing Cultural - Muzeul Național Peleș

1. Prezentarea Castelului Peleș 1.1. Descriere Castelul Peleș este unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric din România, având...

Cercetare de Marketing - Facebook

1. Scopul cercetarii de marketing Studierea opiniei studentilor cu privire la imaginea Facebook-ului. 2. Obiectivele cercetarii de marketing...

Te-ar putea interesa și

Promovarea Județului Gorj pe Piața Turistică a Europei

INTRODUCERE Activităţile promoţionale în turism necesită investiţii importante din cauza întinderii geografice mari a pieţelor turistice,...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Organizarea și valorificarea spațiului turistic în județul Brașov

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE Localizare geografica Judetul Brasov, al carui resedinta administrativa poarta acelasi nume, se gaseste in zona...

Turism

România a reprezentat o destinaţie turistică importantă pentru piaţa zonală, promovând, cu precădere, produsele turistice de litoral, staţiunile...

Analiza SWOT a Produsului Turistic Brâncuși

ABSTRACT: DIN RAȚIUNI OBIECTIVE, DAR MAI ALES SUBIECTIVE, OPERELE LUI BRÂNCUȘI DE LA TÂRGU JIU NU AU FOST PROMOVATE CU PROFESIONALISM PENTRU...

Studiu de caz - orientarea turiștilor către circuitele culturale din Județul Gorj

INTRODUCERE Romania are o mostenire culturala unica si diversificata care o diferentiaza de tarile vecine. Imprastiata in tara, aceasta mostenire...

Strategii de Dezvoltare a Turismului

Introducere În prezent, turismul reprezinta unul dintre cele mai dinamice sectoare economice, care înregistreaza schimbari permanente si o...

Ai nevoie de altceva?