Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 12471
Mărime: 1.96MB (arhivat)
Publicat de: Rotaru E.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. Introducere
 2. 2. Calculul termic pentru M.A.S.convențional
 3. 2.1. Calculul procesului de schimbare a gazelor
 4. 2.2. Calculul procesului de comprimare
 5. 2.3.Calculul procesului de ardere
 6. 2.4. Calculul procesului de destindere
 7. 2.5. Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului
 8. Cap. 3. Calculul mecanismului bielă-manivelă.Uniformizarea mişcării arborelui cotit
 9. 3.1. Cinematica mecanismului bielă-manivelă
 10. 3.2 Dinamica mecanismului bielă-manivelă
 11. 3.2.1. Forţa de presiune a gazelor
 12. 3.2.1. Forţa de presiune a gazelor
 13. 3.2.2. Forţele de inerţie
 14. 3.2.3.Forţele din mecanismul motor 3.4. Uniformizarea mişcării arborelui cotit
 15. 4. Economia de combustibil la motoarele alimentate cu combustibili neconvenționali
 16. 4.1 Gradul de substituţie a combustibilului petrolier
 17. 4.2. Gradul de economisire a căldurii la alimentarea motorului cu combustibil neconvenţional
 18. 4.3 Factori care definesc gradul de substituţie
 19. 4.4 Valori caracteristice ale gradului de subtituţie
 20. 4.6 Performanţe de randament consum specific de energie la alimentarea cu combustibili neconvenţionali a motoarelor de automobile, în regim stabilizat
 21. 4.7 Rezultate experimentale privind performanţele de consum ale automobilelor alimentate cu combustibili neconvenţionali în condiţii de drum
 22. 5. Calculul consumurilor de combustibili în cazul alimentării cu combustibili neconvenţionali
 23. 5.1 Alimentarea cu mentanol
 24. 5.2 Alimentarea cu G.P.L. (gaz petrolier lichefiat)
 25. 5.3 Alimentarea cu hidrogen

Extras din licență

1. Introducere

Dezvoltarea motoarelor cu ardere internă este marcată de concentrarea periodică a soluţiilor tehnice ceea ce are adesea ca rezultat concepete noi. Un asemenea proces apare în domeniul formării amestecului carburant unde injecţia directă, aplicată cu succes la motoarele diesel, oferă un potenţial remarcabil pentru dezvoltareaulterioară a motoarelor cu aprindere prin scânteie.

Acest proces este accelerat de schimbarea punctului de vedere privind dezvoltarea motoarelor cu ardere internă, de la unităţi zgomotoase de putere mare la sisteme de propulsie mai puţin poluante şi mai raţionale.

Din această perspectivă este necesar să se îmbine două extreme:

- minimizarea schimbului dintre motor şi mediu sub forma consumului de combustibil la intrare şi a poluării chimice şi fonice la ieşire;

- transformarea energiei termice în lucru mecanic trebuie maximalizată;

Transformarea căldurii în lucru mecanic şi efectul acesteia supra emisiilor este determinat în special de procesul de ardere, care este în general rezultatul unui mecanism de formare a amestecului aer-combustibil.

De-a lungul unui întreg secol dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scânteie a fost dominată de formarea în exterior a amestecului combustibil într-un carburator. Acesta a fost înlocuit cu injecţia de combustibil la presiune joasă în sistemul de admisie, până la sisteme controlate electronic.

Formarea în amestecului în interiorul motorului utilizând injecţia directă de benzină a fost aplicată pentru prima dată de către Robert Bosch, pentru motoare de avion, în anul 1937. Următoarele sisteme au fost dezvoltate de GUTBROD pentru motoare în doi timpi în 1952 şi pentru motoare în patru timpi care echipau MERCEDES 300SL în 1956. La aceste motoare criteriul cel mai important ân ceea ce priveşte dezvoltarea era puterea efectivă şi nu consumul sau nivelul emisiilor poluante.

Totuşi, formarea amestecului în exteriorul motorului (înainte de evacuarea gazelor arse în ciclul anterior), prin utilizarea unui carburator sau a unei injecţii de combustibil în sistemul de admisie, are două avantaje importante:

- durata mai mare pentru realizarea amestecului carburant;

- condiţiile de fluido-dinamice sunt mai bine controlate;

Durata mai mare disponibilă pentru formarea amestecului se bazează pe faptul că este practic independent de procesele care se desfăşoară în cilindrul motorului. Injecţia de combustibil în sistemul de admisie (sub forma unui proces continuu sau a unuia secvenţial) permite o durată mai mare a formării amestecului înainte de aprindere şi o traiectorie mai lungă a jetului, care este avantajoasă în ceea ce priveşte atomizarea şi vaporizarea înainte de pătrunderea în cilindru.

Condiţiile bune fluido-dinamice pentru formarea amestecului înainte de evacuarea gazelor arse se datotează în principal propagării undelor de aer în interiorul conductelor din sistemul de admisie, caracterizată prin viteză şi direcţie bine definite cu efect benefic asupra atomizării şi modului de distribuţie a picăturilor de combustibil.

În plus, aerul din conductele de admisie este o fază omogenă a unui singur component la presiune joasă, fără variaţii semnificative şi fără contact cu zone în care sunt gaze arse.

Toate aceste condiţii în care se realizează formarea amestecului în exteriorul motorului contribuie la simplificarea cerinţelor privind sistemul. De exemplu, o presiune de injecţie de 0,4-0,5 MPa este suficientă pentru bună atomizare şi distribuţie a aerului dacă se utilizează un sistem de injecţie cu conductă comună.

Pe de altă parte, formarea în exterior a amestecului prezintă dezavantaje în ceea ce priveşte principiul care este determinat în consumul de combustibil şi emisiile poluante. Unul din aceste dezavantaje este scăparea fluidului proaspăt în galeria de evacuare ca urmare a suprapunerii deschiderii supapelor. Acest dezavantaj este amplificat în cazul motoarelor în doi timpi, la care scăpările sunt cu 30% mai mari.

Un alt dezavantaj rezultă ca efect al omogenităşii fluidului proaspăt introdus în cilindru. Un amestec apropiat de cel stoichiometric este benefic pentru o degajare de căldură avantajoasă. Pentru a asigura aprinderea amestecului aer-benzină la sarcini parţiale omogenitatea amestecului preformat impune reducerea proporţională a ambilor componenţi (aer şi combustibil) pentru a se păstra amestecul stoichiometric.De aceea, unica posibilitate de reducere a sarcinii este o gâtuire a fluidului proaspăt la admisie, ceea ce are ca efect reducerea randamentului termic şi, astfel, o creştere a consumului specific de combustibil.

De asemenea, în timpul formării amestecului în sistemul de admisie nu poate fi evitat contactul direct cu pereţii conductelor. În consecinţă, în interiorul conductelor de admisie apar concentraţii locale de combustibil din cauza undelor de aer sau a contactului parţial dintre jet şi pereţi sau dintre jet şi supape.

În interiorul camerei de ardere impactul dintre picăturile de combustibil şi pereţi, cauzat de condiţiile de curgere din timpul procesului de admisie, provoacă o ardere incompltă ca urmare a lipsei locale de oxigen sau a unei cinetici chimice necorespunzătoare ca urmare a temperaturii reduse a pereţilor.

Bibliografie

1 Apostolescu, N. şi Sfinţeanu, D Automobilul cu combustibili neconvenţionali. Editura tehnică, Bucureşti 1989

2 Adelman, H. G Development of a fueled, turbocharedspark-assisted diesel engine and vehicle. SAE techn. Pap. Nr. 831745, 1983.

3 Chamberlin, W. B. şi Brandow, W. C. Lubrification experience in methanol-fueled engines under short-trip serviceconditions. SAE techn. Pap. Nr. 831701, 1983.

4 Chaibongsai, ş. ş.a. Developement of an engine screening test to study the effect of methanol fuel on eranckase oils. SAE Tech. Pap. Nr. 830240, 1983.

5 Ernst, R. J. ş.a. Methanol engine durability. SAE. Techn. Nr. 831704, 1983.

6 Kroeger, C. A.. ş.a. A neat methanol direct injection combustion system for heavy-duty applications SAE techn. Pap. Nr. 861169, 1986.

7 Likos, W. E. The effect of of the methanol fueling on diesel engine durability. SAE techn. Pap. Nr. 841384, 1984

8 Marbach, H. W. ş.a. The effetcs of alcohol fuels and fully formulated lubricants on engine wear. SAE techn. Pap. Nr. 811199, 1981.

9 Marbach, H. W. ş.a. The effects of lubricant composition on S.I. engine wear with alcohol fuels. SAE techn. Pap. Nr. 831702, 1983.

10 Naegli, D. W. şi Owens, E. C. Engine wear with methanol fuel in a nitrogen-free environment. SAE techn. Pap. Nr. 841374, 1984.

11 Naman, T. M. şi Steigler, B. C. Engine and fiel test evaluation of methanol as an automotive fuel. SAE techn. Pap. Nr. 831703, 1983.

12 Owens, E. C. ş.a. Effects of alcohol fuels on engine wear. SAE techn. Pap. Nr. 800857, 1980.

13 Ryan, T. W. ş.a The mechanism leading to increased cylinder bore and ring wear in methanol fueled S.I. engines.

14 Waskiewiez-Filioreanu, N şi Paşa, D. Particularităţi constructive ale pompei de injecţie pentru motoare policarburante. Sesiunea de comincări ştiinţifice – Institutul Naţional de motoare termice, 1981.

15 Grunwald, B. Teoria, Calculul şi construcţia motoarelor pentru autovehicule rutiere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

16 http://www.agir.ro/buletine/278.pdf

17 http://www.sugre.info/tools.phtml?id=686&sprache=ro

18 http://www.gpl-auto.ro/gpl.php

Preview document

Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 1
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 2
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 3
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 4
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 5
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 6
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 7
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 8
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 9
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 10
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 11
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 12
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 13
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 14
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 15
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 16
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 17
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 18
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 19
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 20
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 21
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 22
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 23
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 24
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 25
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 26
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 27
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 28
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 29
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 30
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 31
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 32
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 33
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 34
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 35
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 36
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 37
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 38
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 39
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 40
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 41
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 42
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 43
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 44
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 45
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 46
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 47
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 48
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 49
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 50
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 51
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 52
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 53
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 54
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 55
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 56
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 57
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 58
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 59
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 60
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 61
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 62
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 63
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 64
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 65
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 66
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 67
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 68
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 69
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 70
Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Motorul cu aprindere prin scanteie - Calcul termic.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Motor cu Aprindere prin Comprimare

În prima parte a acestei lucrări s-a proiectat un motor Diesel căruia i s-a aplicat procedeul de downsizing, ceea ce a presupus reducerea numărului...

Proiectarea unui motor cu aprindere prin scânteie

Lucrarea intitulată “ Proiectarea unui motor cu aprindere prin scanteie având puterea de 90kw şi o turaţie de 5800 rot/min” Lucrarea contine 6...

Motor cu Aprindere prin Comprimare

Noţiuni introductive Definiţie: Se numeşte motor cu combustie internă orice dispozitiv care obţine energie mecanică direct din energie chimică...

Interacțiunea contextuală dintre șofer și autovehicul

1. New Tehnology Implementation 1.1 Argument Roland Gérard Barthes (12 November 1915 – 25 March 1980) was a French literary theorist,...

Proiectarea unui autoturism cu cinci locuri având un motor cu aprindere prin scânteie

Din studiul de nivel al autovehiculelor din gama de cinci locuri, reiese că tendinţele actual duc la realizarea unui autoturism cu următoarele...

Calculul Termic al unui Motor cu Aprindere prin Comprimare

CAP.1 STUDIUL DE NIVEL Tabelul 1 pentru alegerea modelului de motor ales in proiectare Tabelul 1.1 Nr.crt. Marca si Model Cilindrea [cmc] Pn...

Proiectarea unei stații de reglare-măsurare a gazelor naturale

CAPITOLUL I 1. Statii de reglare-masurare, componente tehnologice între activitatea de transport si distributie 1.1. Necesitatea si oportunitatea...

Proiectarea unui motor cu ardere internă

CAP I. PROIECTAREA UNUI MOTOR CU ARDERE INTERNA. 1.CALCULUL TERMIC AL UNUI MOTOR CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE SUPRAALIMENTAT. 1.1. NOTIUNI...

Te-ar putea interesa și

Proiect de Diplomă - Motoare cu Ardere Internă

MEMORIU JUSTIFICATIV Tendinta actuala în constructia de masini, în special constructia de motoare cu piston include câteva directii importante...

Utilizarea gazelor petroliere lichefiate GPL

CAPITOLUL 1 UTILIZAREA GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE 1.1. GAZELE PETROLIERE LICHEFIATE GPL (LPG) Gazele petroliere lichefiate sunt cunoscute în...

Proiect Motor Logan 1.4

Capitolul I. Elemente de dinamica autovehiculului 1.1. Construcţii similare de autovehicule;caracteristici constructive şi de utilizare Pentru...

Proiectarea unui Autovehicul

Capitolul I. Elemente de dinamica autovehiculului 1.1. Construcţii similare de autovehicule;caracteristici constructive şi de utilizare Pentru...

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Motor termic cu aprindere prin scânteie

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze un motor termic cu aprindere prin scanteie avand urmatoarele date tehnice : Putearea maxima: Turatia de putere...

Probleme generale privind rolul și condițiile de funcționare ale cuplei segment-cilindru

CAPITOLUL 1 PROBLEME GENERALE PRIVIND ROLUL SI CONDITIILE DE FUNCTIONARE ALE CUPLEI SEGMENT – CILINDRU ÎN MOTOARELE CU ARDERE INTERNA Odata cu...

Calculul și proiectarea unui schimbător de viteze

CAPITOLUL 1 Studiul solutiilor similare si tendintele de dezvoltare ale automobilelor 1.1 Studiul solutiilor similare Pentru abordarea...

Ai nevoie de altceva?