Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 20 fișiere: doc, pdf, ppt, sldprt, slddrw, swj
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 26597
Mărime: 6.49MB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Nica
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tripa Pavel
Proiect de licenta sustinut la Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Mecanica, in anul 2009.

Extras din licență

1. Tensiuni remanente. Fenomen şi cauzalitate. Clasificare

În atenţia prelucrătorilor mecanici stă îmbunătăţirea continuă a caracteristicilor mecanice ale produselor metalice, deoarece de acestea sunt legate în mod nemijlocit gabaritul, masa specifică şi fiabilitatea produsului. Caracteristicile mecanice au două componente fundamentale: rezistenţa funcţională şi stabilitatea dimensională în timp, cele două componente intercondiţionându-se reciproc.

Rezistenţa funcţională este asigurată de respectarea de către materialul piesei a unor restricţii impuse de legea lui Hooke; stabilitatea dimensională fiind asigurată de rezistenţa la uzură şi starea tensiunilor reziduale instabile. Aceste tensiuni reziduale instabile duc la fisurări şi la modificări dimensionale ale pieselor. Problema care se pune este de a înlătura tensiunile interne instabile într-o măsură cât mai mare, fără a afecta starea tensională reziduală stabilă.

Tensiunile remanente reprezintă acele tensiuni care există într-un corp (piesă) atunci când acesta nu este supus nici unei forţe exterioare. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de tensiuni reziduale, interne sau permanente. Noţiunea de tensiune internă nu este recomandată pentru utilizare, deoarece această denumire nu face deosebirea între tensiunile produse de sarcinile exterioare aplicate şi tensiunile existente în lipsa acestora. În definitiv, toate tensiunile sunt interne. Din acest motiv se va utiliza denumirea de tensiune remanentă.

Se studiază ca exemplu o tablă din oţel laminată în condiţii în care curgerea plastică să apară numai la suprafaţa acesteia (figura 1, a). La suprafata tablei, fibrele deformate la rece tind să se lungească, în timp ce în zona centrală a tablei fibrele rămân nemodificate. Fibrele de la centrul tablei şi cele de la suprafaţă se vor influenţa reciproc: cele centrale tind să împiedice alungirea fibrelor de la suprafaţă în timp ce acestea caută să întindă fibrele centrale.

Rezultatul acestor influenţe reciproce dă naştere la tensiuni remanente de compresiune ridicate pe suprafaţa tablei şi tensiuni remanente de întindere în centrul tablei (figura 1, b).

Sistemul de forţe produs de către tensiunile remanente trebuie să fie în echilibru static, adică forţa totală care acţionează, asupra unui plan oarecare din corp şi momentul total trebuie să fie nule. Aceasta înseamnă că suprafaţa de sub porţiunea curbă ce reprezintă variaţia tensiunilor de compresiune, trebuie să fie egală cu suprafaţa de deasupra porţiunii curbei ce reprezintă variaţia tensiunilor remanente de întindere.

Situaţia este mai complicată întrucat, în realitate, starea de tensiuni remanente dintr-un punct oarecare este o stare spaţială. Uneori datorită simetriei, se ia în consideraţie numai tensiunile remanente ce acţionează pe o singură direcţie. Un exemplu clasic de modificare a volumului datorită tensiunilor interne îl constituie răcirea unui lingou, de dimensiuni mari, dintr-un metal care nu prezintă modificări de fază. Diferenţele de temperatură care există între suprafaţa şi centrul lingoului sunt suficiente pentru a da naştere unor tensiuni remanente. Întrucat colţurile se răcesc mai repede decât centrul contracţia termică apărută produce un dezechilibru al deformaţiilor între ele şi centrul lingoului. Acest dezechilibru conduce la apariţia unor tensiuni longitudinale (figura 2, b). Zona centrală nu poate suporta tensiunile de compresiune impuse şi se contractă pentru a reduce o parte din aceste tensiuni (figura 2, c).

La răcirea completă a lingoului, contracţia totală va fi mai mare în mijloc decât în zona marginilor, deoarece în această zonă contracţia se datorează atat răcirii cât şi deformaţiei plastice (figura 2, d). În zona muchiilor avem tensiuni remanente de compresiune în timp ce în zona centrală tensiunile sunt de întindere. Tensiunile remanente trebuie considerate numai ca tensiuni elastice. Valoarea maximă pe care o poate atinge tensiunea remanentă este egală cu limita de elasticitate a materialului. O tensiune care ar depăşi limita de elasticitate fără a exista forţe exterioare care să i se opună, ar fi preluată de deformaţia plastică a materialului, până va atinge valoarea limitei de curgere.

În principiu tensiunile interne se clasifică în:

- macrotensiuni interne ;

- microtensiuni interne ;

- tensiuni de reacţie.

Macrotensiunile interne variază continuu în tot volumul corpului şi acţionează asupra unor zone de dimensiuni mari în raport cu dimensiunile atomice.

Microtensiunile interne acţionează asupra unor zone cu ordinul de mărime a catorva celule, deşi efectul lor se poate extinde chiar pe mai mult de un grăunte. Ele variază mult de la un grăunte la altul, datorită anizotropiei cristalelor. Un exemplu de microtensiuni interne îl constituie precipitarea particulelor de fază secundară dintr-o soluţie solidă. Dacă particulele de fază secundară au o densitate mai mică decât masa de bază, atunci fiecare particulă căutând să ocupe un volum mai mare, este comprimată de masa de bază. Fenomenul conduce la dezvoltarea unor tensiuni de întindere în masa de bază, pe direcţia radială şi circumferenţială faţă de particulele de fază secundară.

Determinarea experimentală a microtensiunilor interne în sistem cu două faze este foarte greu de realizat, deşi valorile lor medii au fost determinate cu raze X.

Tensiunile remanente de reacţie apar în piesele asamblate, în special în construcţii sudate. Datorită interacţiunii între piesele ce compun un ansamblu, diferite părţi ale acestuia pot fi tensionate deşi construcţia nu este supusă unei sarcini exterioare. Atât sudura electrică prin puncte cât şi sudarea cap la cap produc tensiuni mari de întindere în centrul suprafeţei de aplicare a căldurii.

Prelucrarea cu alice, ciocănirea suprafeţei şi roluirea suprafeţei produc stări plane de tensiuni remanente de compresiune în zona suprafeţei, care sunt echilibrate de către stările plane de tensiune de întindere ce apar în interior. Acoperirile dure (cromare, nichelare) pot produce tensiuni remanente fie de întindere fie de compresiune, în funcţie de condiţiile de desfăşurare al procesului de acoperire.

Preview document

Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 1
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 2
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 3
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 4
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 5
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 6
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 7
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 8
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 9
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 10
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 11
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 12
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 13
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 14
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 15
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 16
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 17
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 18
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 19
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 20
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 21
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 22
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 23
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 24
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 25
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 26
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 27
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 28
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 29
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 30
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 31
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 32
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 33
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 34
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 35
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 36
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 37
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 38
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 39
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 40
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 41
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 42
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 43
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 44
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 45
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 46
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 47
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 48
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 49
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 50
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 51
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 52
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 53
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 54
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 55
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 56
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 57
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 58
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 59
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 60
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 61
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 62
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 63
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 64
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 65
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 66
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 67
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 68
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 69
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 70
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 71
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 72
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 73
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 74
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 75
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 76
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 77
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 78
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 79
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 80
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 81
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 82
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 83
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 84
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 85
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 86
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 87
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 88
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 89
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 90
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 91
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 92
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 93
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 94
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 95
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 96
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 97
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 98
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 99
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 100
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 101
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 102
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 103
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 104
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 105
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 106
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 107
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 108
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 109
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 110
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 111
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 112
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 113
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 114
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 115
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 116
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 117
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 118
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 119
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 120
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 121
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 122
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 123
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 124
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 125
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 126
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 127
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 128
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 129
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 130
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 131
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 132
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 133
Tensiuni remanențe - metode și instalație pentru reducerea acestora - Pagina 134

Conținut arhivă zip

 • Desen solid
  • cap surub 3.SLDDRW
  • cap surub.SLDDRW
  • cu linii trase.SLDDRW
  • DESEN.SLDDRW
  • Draw1.SLDDRW
  • final.PDF
  • final.SLDDRW
  • hex nut style 1 fine gradeab_iso.SLDPRT
  • hex structural bolt gradec_iso.SLDPRT
  • saiba grover imprimata.slddrw
  • saiba grover.slddrw
  • surub imprimat.SLDDRW
  • SW3dPS-Bolt M08x65.SLDPRT
  • SW3dPS-Nut M08.SLDPRT
  • SW3dPS-spring washer.SLDDRW
  • SW3dPS-spring washer.SLDPRT
  • swxJRNL.swj
 • rezumat.doc
 • Tensiuni Remanente. Metode si Instalatie pentru Reducerea Acestora.doc
 • Tensiuni Remanente. Metode si Instalatie pentru Reducerea Acestora.ppt

Alții au mai descărcat și

Organe de mașini

Capitolul 1 Studiul solutiilor similare 1.1 Generalitati Transmisiile mecanice sunt mecanisme care servesc la transmiterea energiei, de obicei...

Fluide utilizate în MAI

1. COMBUSTIBILI Procedeele de formare a amestecului carburant si desfasurarea reactiilor chimice sunt conditionate de o serie de cerinte pe care...

Calculul și Proiectarea Suspensiei la VW Golf 1.4 TSI

Calculul si constructia suspensiei Destinaţia suspensiei. Suspensia automobilului are rolul de a asigura con¬fortabilitatea pasagerilor şi de a...

Construcția și Calculul Automobilelor

2. STUDIU DE NIVEL PRIVIND MECANISMELE DE GHIDARE A ROŢILOR 2.1 FUNCŢIUNILE SUSPENSIEI Sistemul de suspensie al unui autovehicul reprezinta unul...

Tendințe de utilizare a materialelor compozite în industria constructoare de mașini

Introducere De la inceputul erei industriale, otelul si fonta au constituit „inima” progresului din principalele sectoare industriale. In timp ce...

Autocamionetă

Pentru abordarea proiectării unui nou tip de autoturism , ţinând seamă de datele inpuse prin temă , care precizează anumite particularităţi legate...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ai nevoie de altceva?