Cheia simbolică în lirica poeților români

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 13742
Mărime: 83.78KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltatut Ludmila

Cuprins

 1. INTRODUCERE .
 2. 1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII.
 3. 1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului.
 4. 1.2. Romantism și simbolism în poezia lui Alexandru Macedonski.
 5. 1.3. Concluzii la Capiolul 1.
 6. 2. GEORGE BACOVIA - UN SIMBOLISM DE UN TIP APARTE.
 7. 2.1. Discursul poetic bacovian.
 8. 2.2. Semnificația simbolurilor în lirica bacoviană.
 9. 2.3. Concluzii la Capitolul 2.
 10. 3. SONORITATEA VERSULUI MINULESCIAN.
 11. 3.1. Oscilația poetului Minulescu între simbolism și sentimentalism.
 12. 3.2. Sentimentul elegiac în romanțele lui Ion Minulescu.
 13. 3.3. Concluzii la Capitolul 3.
 14. CONCLUZII GENERALE.
 15. BIBLIOGRAFIE.

Extras din licență

1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII

1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului

Simbolismul a fost mai întîi o mișcare literară, apoi artistică, care a reunit un număr mare de scriitori și artiști din întreaga lume, în baza unui program estetic bine conturat. Grație caracterului său cosmopolit, simbolismul, francez la origine, avea să cucerească toată Europa și America, cea spaniolă ca și cea anglo-saxonă.

Această mișcare a fost de esență și de expresie franceză, dar la ea au participat chiar de la început străini: greci ca Jean Moréas, pseudonimul lui Papadiamantopulos, flamanzi ca Rodenbach, Maeterlink, Verhaeren, Max Elskamp, Albert Mockel și Van Lerberghe, anglo-saxoni ca Stuart Merrill și Francis Viele-Griffi, evrei ca Gustave Kahn, spanioli ca Armand Godoy și mulți alții, printre care trebuie citată opera realizată și în limba franceză a italianului Gabriele D’Annunzio, a englezului Oscar Wilde și a românului Alexandru Macedonscki (colaborator la una din primele reviste ale curentului, (La Wallonie)”.

La aceasta lista, mai trebuie alăturate numele rușilor Blok, Briusov, Belâi, Esenin, ale englezilor Yeats și Eliot, ale austriecilor Trakl (simbolist și expresionist), Rilke, ale spaniolilor Dario și Machado, ale italienilor Montale, Ungaretti și mulți alții.

Acest curent literar a apărut pe la 1880, ca o reacție împotriva poeziei prea retorice a romanticilor, precum și împotriva impersonalității reci a poeților parnasieni. Școala parnasiană activă în Franța de prin 1866 tot ca o reacție împotriva romantismului.

Cu 14 ani mai târziu, simbolismul european opune parnasienilor dorința de a reintegra în poezie sensibilitatea, visul, „ideea”, recurgând la simbol; versul, în loc sa exprime idea continuta, trebuia s-o sugereze numai. Limbajul folosit de simboliști este acela al semnificațiilor încorporate în simboluri revelatorii. Nu întâmplător poezia sensibilității pure a fost apanajul simbolismului, curent literar care a provocat o revoluție în expresia poetică.

Pentru simboliști, poezia este prototipul artei. Obiectivul poeziei simboliste îl constituie stările sufletești nelămurite, confuze chiar, transmise pe calea sugestiei și nu a explicației.

Teoreticienii simbolismului afirmau cum că arta adevarată este întotdeauna de neînțeles, odată înțeleasă, ea încetează de a fi artă pură. Poeții simboliști se deosebeau între ei prin procedeele formale utilizate: dacă francezul Mallarmé cultiva un vers ermetic, enigmatic, punând mare preț pe efectele sonore, rusul Blok tuna și detuna ca o revoluție, iar belgianul Rodenbach cânta tîrgurile nordice ploioase și cetoase.

La noi, Macedonski este precursorul simbolismului românesc. Așa cum Jean Morèas a publicat în 1886 Manifestul simbolismului european, Alexandru Macedonski enunța principiile noii direcții poetice în literatura noastră în articolul Poezia viitorului, publicat în revista sa „Literatorul” (numărul 2 din 1892), apoi în alte articole, precum: În pragul secolului, Simțurile în poezie, Despre poem, Macedonski încuraja tot ce era nou, chiar dacă era bizar, având meritul de a împamânteni simbolismul în țara românească, experiențele inedite în care își vor găsi izvorul unele dintre practicile poetice moderniste de mai tîrziu. Chiar dacă a fost cel mai contestat si mai controversat scriitor, Macedonski a rămas prosimbolist în literatura română prin poeziile sale pline de lirism, de incantații melodice, de forță evocatoare a sugestiei, de vigoarea revoltei și criticii sociale (Nopțile, Poema rondelurilor, volumul de Poezii din 1882).

Alți exponenți ai simbolismului românesc sunt: Ion Minulescu, George Bacovia, Nicolae Davidescu, Alexandru T.Stamatiad, precum și trei tineri care s-au stins prematur: Ștefan Petica, Iuliu Cezar Savescu și D.Iacobescu. De fapt, cercul simboliștilor români este mult mai larg.

Printre aceștia figurează și alți scriitori, atât de diferiți ca structură și ca valoare, cum sunt: D.Anghel, Ion Pillat, Mihail Saulescu, Elena Farago, Claudia Millian, I.M.Rascu, M.Cruceanu, Camil Baltazar, Virgiliu Moscovei.

Drumul sinuos, complicat și contradictoriu, pe care l-a parcurs simbolismul, plin de meandre, de căutări adeseori fecunde, este asemuit de unii critici cu traseul „de la poezie – la erezie”, adică de la îndrazneli la rătăciri. Și critică actuala rămâne influențată de unele experimente simboliste „de laborator”, departe de autenticitate. Este la fel de greu de stabilit atât originea cât și definiția versului liber care este un fenomen la fel de vechi ca și forma de „dezordine” în ritmul admis.

Clasicismul, bunăoară, folosea versul liber și rima amestecată în fabule sau mădrigaluri. În general, caracterizările referitoare la versul liber simbolist pleacă de la definirea negativă a versului clasic, fapt observat de mulți cercetători, printre care B.Tomasevski.

Într-o viziune mai largă, care nu face din vers apanajul exclusiv al normelor tradiționale – norme care permiteau însă anumite licențe definibile ca vers liber – termenul rămâne util, mai cu seamă în ordine istorică, raportat la revoluția provocată de simbolism în expresia poetică . Intervine astfel înlocuirea rimei și ritmului cu non-rima, iar a metrului clasic cu un sistem metric variabil, folosit mai liber, care seamană mai mult cu o proză lirică. Fascinația pe care muzica a exercitat-o asupra poeților simboliști a ocupat un loc esențial în definirea curentului de către Paul Valéry la francezi, sau de criticii Eugen Lovinescu și George Calinescu la noi. Ceea ce a fost botezat simbolism se reduce pur și simplu la intenția comună mai multor categorii de poeți de a smulge muzicii un bun care le aparține” .

Bibliografie

1. Bacovia G., Plumb, Bucureşti: Editura, Litera, 2009.

2. Bacovia G., Opere, Bucureşti: Editura, Semne, 2006.

3. Călinescu George, Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent, Editura, Minerva, 1982.

4. Cimpoi Mihai. Panorama literaturii române postbelice din Republica Moldova, În volumul colectiv: Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări. Chișinău: Firma editorial-tipografică „Tipografia centrala”, 1998.

5. Dimitriu Daniel, Postfaţă la Alexandru Macedonski, Excelsior. Poema rondelurilor, Bucureşti: Editura Minerva, 1977.

6. Grigurcu Ghe., Bacovia un antisentimental, Editura, Albatros, s.l., 1974.

7. Iliescu A., Poezia simbolistă românească, Bucureşti: Editura, Minerva, 1985.

8. Ion Pillat, Al.Macedonski, “Omul şi poetul”, Bucureşti: vol.“Tradiţie şi literatură”, 1943, p. 236

9. Mancaş, M., Limbajul artistic românesc în secolul XX (1900-1950), Bucureşti: Editura, Ştiinţifică, 1991.

10. Macedonski Alexandru, Excelsior. Poema rondelurilor, Bucureşti: Editura, Minerva, 1977.

11. Macedonski Alexandru, Versuri şi proză, Bucureşti: Editura, Albatros, 1987.

12. Macedonski Alexandru, Poemele Nopţilor, Editura, Albatros.

13. Macedonski, Alexandru, Nopţile. Poeme. Rondeluri, Bucureşti: Editura Vestala, 1998.

14. Maniu Emil, Arta poetică la români, Editura, Ion Creangă, 1979.

15. Panaitescu Val., Terminologie poetică și retorică. Iași: Editura Universității “Al.I.Cuza”, 1994.

16. Petrescu Radu. G.Bacovia. – Pitesti: Editura „Paralela 45”, 2002.

17. Tetean Diana. Simboluri dominante în opera lui Vladimir Nabocov. București: Editura ATOS, 2000

18. Valerian, I., Chipuri din viaţa literară, Editura Minerva, Bucureşti, 1970.

19. Zamfir Mihai, Introducere în opera lui Al. Macedonski, Bucureşti, 1972.

Preview document

Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 1
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 2
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 3
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 4
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 5
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 6
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 7
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 8
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 9
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 10
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 11
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 12
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 13
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 14
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 15
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 16
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 17
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 18
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 19
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 20
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 21
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 22
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 23
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 24
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 25
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 26
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 27
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 28
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 29
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 30
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 31
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 32
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 33
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 34
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 35
Cheia simbolică în lirica poeților români - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Cheia simbolica in lirica poetilor romani.doc

Alții au mai descărcat și

Prezența feminină în poezia bacoviană

INTRODUCERE Citit atent astazi, Bacovia apare intru totul ca poet al marginii existentei. Oricat ar parea de paradoxal la un poet decadent, precum...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Începuturile Literare și Filologice ale lui Mihai Eminescu

ÎNCEPUTURILE LITERARE ŞI FILOLOGICE ALE LUI MIHAI EMINESCU Debutul tânărului Eminescu, 1866 la Familia lui Iosif Vulcan, n-a fost înregistrat de...

Ai nevoie de altceva?