Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 22739
Mărime: 1016.47KB (arhivat)
Publicat de: Simi Pașca
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. ARGUMENT 5
 2. PARTEA TEORETICĂ
 3. CAPITOLUL 1 - Analiza şi managementul erorilor şi abaterilor în trafic
 4. 1.1. Introducere în eroarea umană 7
 5. 1.2. Particularităţi ale erorilor 8
 6. 1.2.1. Definirea conceptului de eroare 8
 7. 1.2.2. Principii generale privind analiza erorilor 10
 8. 1.2.3. Metode de studiu ale erorilor umane 11
 9. 1.2.4. Interpretarea psihologică a erorilor 12
 10. 1.3. Clasificarea erorilor şi locul lor în cadrul mecanismelor cognitive 12
 11. 1.3.1. Modelul mental şi erorile determinate de cunoştinţe 13
 12. 1.3.2. Erori de reprezentare determinate de deficienţe de informare 15
 13. 1.3.3. Modelul cognitiv şi erorile de procesare 17
 14. 1.3.3.1 Ratări şi lapsusuri 18
 15. 1.3.3.2. Greşeli 19
 16. 1.3.3.3. Abateri 21
 17. 1.4. Factori care influenţează comiterea erorilor şi abaterilor în trafic 22
 18. 1.4.1. Factorul de mediu sau rutier 23
 19. 1.4.2. Factorul tehnic-autovehiculul - 23
 20. 1.4.3. Factorul uman 24
 21. CAPITOLUL 2 - Conducătorul auto obişnuit. Taximetristul
 22. 2.1. Conducătorul auto 25
 23. 2.1.1. Decizia 26
 24. 2.1.2. Raţionamentul 27
 25. 2.1.3. Percepţia 28
 26. 2.1.4. Emotivitatea 30
 27. 2.1.5. Întârzierea fiziologică 31
 28. 2.1.6. Întârzierea la frânare 32
 29. 2.1.7. Capacitatea de efort fizic 33
 30. 2.2. Conducătorul auto obişnuit. Taximetristul 33
 31. CAPITOLUL 3 - Particularităţi privind reducerea erorilor în trafic
 32. 3.1. Soluţii tehnologice 37
 33. 3.2. Responsabilitatea în trafic 40
 34. 3.3. Conduita la volan 41
 35. PARTEA PRACTICĂ
 36. CAPITOLUL 4 – Aprecierea intenţiilor în trafic – studiu comparativ
 37. 4.1. Scopul şi obiectivele cercetării 42
 38. 4.2. Ipotezele cercetării 43
 39. 4.3. Metodologia utilizată 43
 40. 4.3.1. Design experimental 44
 41. 4.3.2. Descrierea lotului de subiecţi investigaţi 44
 42. 4.3.3. Instrumente utilizate pentru colectarea datelor 45
 43. 4.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor 48
 44. 4.5. Discuţii 48
 45. 4.5. Concluzii 61
 46. Bibliografie 62
 47. Anexe 65

Extras din licență

ARGUMENT

Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica aprecierii erorilor şi abaterilor în trafic de către conducătorii auto, precum şi rezultatele unei cercetări personale, prin care mi-am propus investigarea comportamentelor conducătorilor auto obişnuiţi, comparativ cu comportamentele taximetriştilor în trafic. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi ansamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

Aşa cum au arătat numeroşi autori, din punct de vedere psihologic, conducerea unui autovehicul presupune implicarea unei structuri psiho-fiziologice complexe, de la dimensiunea senzorial-perceptivă până la structuri complexe de personalitate. Orice obstacol ce se interpune în perceperea concretă a condiţiilor de trafic (fie că e vorba de luminozitate, de stimulare excesivă din punct de vedere sonor, de senzaţii viscerale, etc.) poate determina reacţii inadecvate şi implicit decizii eronate ale şoferului angajat în trafic.

Conducerea unui autovehicul, indiferent dacă este realizată de către un conducător auto obişnuit sau de către un taximetrist, necesită în permanenţă luarea deciziilor adecvate momentului şi circumstanţei, un spirit de observaţie dezvoltat, un nivel intelectual general, o intuiţie tehnică şi o memorie topografică. Alegerea unei soluţii sau a unei opţiuni dintr-o mulţime pot influenţa comiterea sau evitarea erorilor şi abaterilor în trafic. În ciuda proiectării din ce în ce mai rafinată a saşiului, suspensiilor, direcţiei, frânelor ori a electronicii care a extins margini de siguranţă la niveluri de neimaginat, conducătorul auto continuă să rămână veriga slabă din ansamblul om-maşină.

„Capacitatea de a evita comiterea erorilor şi abaterilor în trafic depinde într-o mare măsură de personalitatea socioculturală a conducătorului auto. Aceasta trebuie înţeleasă ca un ansamblu al tuturor normelor integrate individului prin procesul de educaţie şi formare. Este vorba de atitudini, de dispoziţii şi de forţa personalităţii, care rezultă din codul imprimat de normele unei societăţi determinate şi care asigură în general orientarea de comportare în sensul acestui cod. ” (U.Undeutsch, 1962)

Lucrarea este organizată în patru capitole, dintre care primele trei abordează o serie de probleme teoretice, legate de particularităţile erorilor, clasificarea erorilor şi locul lor în cadrul mecanismelor cognitive (aici am insistat pe cele trei teorii reprezentative din literatura de specialitate: Donald Norman, 1981; James Reason, 1990 şi Jens Rasmussen, 1860), factorii care influenţează comiterea erorilor în trafic, procesele psihice implicate în activitatea de conducere a autovehiculului, aspecte definitorii pentru conducătorul auto obişnuit, respectiv taximetrist, precum şi particularităţi privind reducerea erorilor şi abaterilor în trafic.

În cea de-a doua parte a lucrării, am prezentat obiectivele, ipotezele, metodologia utilizată, precum şi rezultatele unei cercetări, prin care am analizat aprecierea propriilor comportamente în trafic ale conducătorilor auto comparativ cu aprecierea comportamentelor celorlalţi în trafic, evaluate pe un lot de 120 de conducători auto, dintre care 69 conducători auto obişnuiţi şi 51 taximetrişti.

Datele obţinute au confirmat ambele ipoteze generale de la care am pornit, indicând faptul că există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte intenţia de a comite erori şi abateri în trafic între conducătorii auto obişnuiţi şi taximetrişti, precum şi în aprecierea propriilor comportamente ale conducătorilor auto comparativ cu comportamentele celorlalţi conducători auto în trafic. Aceste date sunt prezentate detaliat în capitolul 4.

Modul de valorificare/disiminare a rezultatelor obţinute vizează continuarea cercetării pe parcursul masterului şi documentarea în vederea iniţierii proiectării unui sistem integrat de management al riscului pentru conducătorii auto în colaborare cu Asociaţia Club Sportiv „Clubul Şoferiţelor” din Iaşi.

Capitolul I

Analiza şi managementul erorilor şi abaterilor în trafic

Interesul tot mai mare suscitat de eroarea umană, natura, tipurile acesteia şi factorii care o influenţează se datorează costurilor teribile pe care le produce în domeniul transporturilor, cu precădere în cele de tip rutier, aerian, feroviar şi energetic. Cercetările recente indică faptul că aproximativ 75% din accidentele de pe carosabil se datorează erorilor şi abaterilor conducătorilor auto (Neville A. Stunton, Paul M. Salmon, 2009). Per ansamblu, statisticile arată că eroarea umană este la originea a 20-90% din totalul accidentele majore ale sistemelor în diferite domenii de activitate: aviaţie, control trafic aerian, clădiri şi poduri, baraje, rachete, centrale electrice, transport pe apă. (Serbu T, 2002).

1.1. Introducere în eroarea umană

Încadrarea erorii umane într-un tipar explicativ este foarte greu de realizat. În primul rând, după cum sublinia Rasmussen (1987), eroarea este întotdeauna determinată de nepotrivirea dintre om şi maşină. Leplat (1985) defineşte eroarea umană ca fiind rezultatul unei inadecvări a cuplajului om-sarcină sau a unei nepotriviri între constrângerile sistemului şi mediul său, organizarea muncii, caracteristicile sarcinii şi cele ale operatorului sau colectivului de muncă. În al doilea rând, Zapf et al. (1992) face distincţia dintre erori şi comportamentele inadecvate. De aceea, este necesar ca elementele definitorii ale erorilor să fie însoţite şi de elemente de diferenţiere a termenilor apropiaţi.

Preview document

Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 1
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 2
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 3
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 4
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 5
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 6
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 7
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 8
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 9
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 10
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 11
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 12
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 13
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 14
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 15
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 16
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 17
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 18
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 19
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 20
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 21
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 22
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 23
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 24
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 25
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 26
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 27
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 28
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 29
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 30
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 31
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 32
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 33
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 34
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 35
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 36
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 37
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 38
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 39
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 40
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 41
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 42
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 43
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 44
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 45
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 46
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 47
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 48
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 49
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 50
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 51
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 52
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 53
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 54
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 55
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 56
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 57
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 58
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 59
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 60
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 61
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 62
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 63
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 64
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 65
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 66
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 67
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 68
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 69
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 70
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 71
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 72
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 73
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 74
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 75
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 76
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 77
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 78
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 79
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 80
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 81
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 82
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 83
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 84
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 85
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 86
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 87
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 88
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 89
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 90
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 91
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 92
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 93
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 94
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 95
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 96
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 97
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 98
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 99
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 100
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 101
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 102
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 103
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 104
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 105
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 106
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 107
Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Studiu Comparativ privind Aprecierea Intentiilor in Trafic a Conducatorilor Auto Obisnuiti versus Taximetristi in Orasul Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Stres și Componentele Stilului de Viață

REZUMAT Acum este un fapt afirmat că stresul poate aduce răspunsuri cu privire la anumite comportamentale / reacţii care reprezintă efectele...

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Stresul la Personalul din Jandarmerie

Argument Meseria de jandarm este una dintre cele mai solicitante care există în comunitatea umană. A fi jandarm nu înseamnă doar ”a veghea” sau ”a...

Stiluri de Comunicare și Stima de Sine în Cuplu

Introducere Comunicarea reprezintă un foarte mare avantaj de a menţine mult timp intensitatea unei relaţii. În lipsa ei, când in relaţia...

Comportament deviant la adolescenți - cauze

INTRODUCERE În complexitatea situaţiilor de viaţă în care este permanent implicat subiectul uman, acesta se manifestă nu doar ca o simplă...

Consilierea și Prevenirea Fenomenului Suicidal la Adolescenți

INTRODUCERE Sinuciderea, ca fenomen, nu este strict legata de o cauza izolată, decât în aparenta; ea cumulează un întreg complex biografic. Actul...

Profiluri ale Manipulării Emoționale în Cuplul Marital

INTRODUCERE Actualitatea temei. Diferenţele între bărbaţi şi femei, sau lipsa acestora, în ceea ce priveşte modul în care aceştia interacţionează,...

Cercetare - stresul profesional

1. Obiective În lucrarea de față, am avut următoarele obiective operaționale: Obiectiv 1 – identificarea nivelului de stres la elevii aleși...

Ai nevoie de altceva?