Calitatea Vieții în Mediul Rural

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13266
Mărime: 58.50KB (arhivat)
Publicat de: Todor Mihai
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

În lucrarea de faţă mi-am propus să fac o analiză teoretică a ceea ce înseamnă calitatea vieţii în mediul rural din România. Aşadar, calitatea vieţii poate fi definită ca un ansamblu de condiţii care ajută la creearea unor condiţii de viaţă armonioase.

Într-o societate aflată în proces accelerat de îmbătrânire, calitatea vieţii înseamnă din ce în ce mai mult calitatea vieţii celor aflaţi în cea de-a treia perioadă a vieţii. Integrarea lor socială şi o viaţă demnă presupune servicii sociale specifice care, în multe cazuri, sunt deficitare în România.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole. În elaborarea primului capitol “Calitatea vieţii în mediul rural”, încerc să vorbesc despre ceea ce înseamnă calitatea vieţii, adică totalitatea acelor condiţii care oferă persoanei umane posibilitatea unei dezvoltări armonioase a realizării unei vieţi pline, satisfăcătoare.

În continuarea acestui capitol sunt descrişi indicatorii de calitate ai vieţii, foarte mulţi la număr, însă, marii autori rămânând la cei mai importanţi. Calitatea vieţii în România are nevoie de o bună gestionare a situaţiilor de risc la care este expusă populaţia, ţinând cont că la noi, 45% din populaţie este orientată spre mediul rural.

Al doilea capitol, Aspecte sociale privind persoanele de vârsta a treia, este structurat astfel încât un simplu cititor să-şi poată da seama de ceea ce înseamnă îmbătrânirea. Fenomenul de îmbătrânire este un fenomen ireversibil, care începe încă de înainte să ne naştem. Acest fenomen este explicat printr-o multitudine de teorii. În continuarea acestui capitol sunt descrise modificările care apar la persoanele de vârsta a treia şi care ne arată că fenomenul îmbătrânirii înaintează odată cu vârsta. Aici sunt explicate toate tipurile de modificări care survin corpului uman: modificări psihologice, modificările organelor umane.

Un alt subcapitol destul de interesant al acestei lucrări este cel reprezentat de protecţia socială a vârstnicilor. Deşi se consideră că sprijinul familiei reprezintă cea mai importantă şi mai indicată „formă de asistenţă” acordată vârstnicilor, familia ajunge, din motive independente de voinţa ei, să acorde tot mai puţin timp şi suport bunicilor sau părinţilor. Într-o astfel de situaţie, vârstnicii tind să ajungă „clienţi ai asistenţei sociale” permanent ori temporar. Din perspectiva asistenţei sociale, se poate observa că o proporţie remarcabilă de persoane vârstnice are nevoie de servicii sociale care, ori nu există, ori sunt insuficiente din punct de vedere cantitativ sau calitativ. Implicaţiile medico-sociale ale îmbătrânirii populaţiei şi a tendinţei de accelerare a acestui proces în ultimele decenii atestă adevărul că “bătrâneţea este a tuturor şi a fiecăruia dintre noi.”

Ultimul capitol (aici explici tu cum se numeste capitolul, ce contine....si ce alte idei mai ai).

Capitolul 1. Calitatea vieţii în mediul rural

1.1. Scurt istoric

Conceptul de calitate a vieţii a devenit nucleul unor preocupări politice, ideologice, fiziologice şi în special sociologice în anii 1960 - 1970 în Occidentul capitalist, dar a cunoscut o polularitate specială şi în România anilor ’70 -’80 şi apoi după Revoluţie.

Tema calităţii vieţii, care a explodat în anii ’60 -’70 în Occident, a reprezentat o reacţie pozitivă de ieşire dintr-o neaşteptată criză umană a civilizaţiei capitaliste aflate în rapidă expansiune.Ea ar putea fi înscrisă în orientarea mai largă a postmaterialismului, exprimând „perspectiva unei societăţi cu un standard de viaţă ridicat, aflată într-un proces rapid de creştere economică.” (Cătălin Zamfir, 2002, pp. 11-12.)

În anii ’80 -’90, satisfacţia şi calitatea umană a muncii au încetat să mai fie un program de acţiune. Locul umanizării muncii a fost luat de alte imperative cu efecte adesea contrare: restructurarea, eficientizarea, inovaţia tehnologică, adaptarea rapidă la cerinţele pieţii.

Ce s-a întâmplat în domeniul calităţii vieţii? Conceptul a fost asimilat ca unul dintre instrumentele intelectuale importante ale discursului public, desemnând un criteriu de performanţă umană, ca obiectiv de atins pentru diferitele sisteme. Stilul de viaţă, ca o resursă importantă a calităţii vieţii şi a reorientării sociale, a devenit o preocupare mai degrabă marginală. Ideea de stiluri de viaţă alternative practic a dispărut.

Ca temă de cercetare sociologică, în România, calitatea vieţii a fost introdusă în a doua parte a anilor ’70 de Cătălin Zamfir.

Spre sfârşitul anilor ’70, în ţara noastră, un grup de sociologi a lansat un program de cercetare pe tema calităţii vieţii şi a stilurilor de viaţă. În cadrul programului s-au realizat o serie de cercetări empirice şi studii teoretice şi metodologice. Începând din 1978, s-a lansat o largă cercetare empirică asupra calităţii vieţii, pe mediul urban, utilizând metodologia standard americană, rezultatele fiind publicate în 1984 ,, Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii”.

Bibliografie

Cărţi

1. Alber, Jens, Tony, 2004, Fahey Perception of Living Condition in an Enlarged Europe, Fundaţia pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Luxembourg

2. Bălaşa A., 2005, Calitatea vieţii în România, Editura Expert, Bucureşti

3. Bronikowsi A., 2005, Testing evolutionary theories in wild populations, Trends in Ecology and Evolution, vol. 20, no.6

4. Burzynski, S., 2005, Aging: gene silencing or gene activation? Medical Hypothenses

5. Cojocaru Ş., 2006, Proiectul de intervenţie în Asistenţă Socială, Editura Polirom, Iaşi

6. Csikszentmihalyi M., 2008, Flux psihologia fericirii, Editura Humanitas, Bucureşti

7. Dăianu D., 2000, Tranziţia economică în România. România 2000: 10 ani de tranziţie, Editura Humanitas, Bucureşti

8. Dumitriu M., 2011, Paradigma calitatii vietii, Editura Academiei Române Bucureşti

9. Gal D., 2003, Asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Aspecte metodologice, Editura Todesco, Cluj-Napoca

10. Georgescu V., 1995, Istoria românilor – De la origini până în zilele noastre, Editura. Humanitas, Bucureşti

11. H. G. Nr. 541 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sistemului de Asistenţă Socială pentru Persoanele Vârstnice în perioada 2005-2008, publicată în Monitorul Oficial Nr. 541 din 27 iunie 2005

12. Institulul Naţional de Statistică, Condiţiile de viaţă ale populaţiei, 2005

13. Iorga N., Istoria industriilor la români, Bucureşti, Societatea Naţională de Credit Industrial, 1927

14. Ivlampie I., 2012, Calitatea vieţii, Curs universitar, Galaţi

15. Kraus K., 2007, Aging: A revised theory based on free radicals generated by NOX family NADPH oxidases. Experimental Gerontology

16. Le Petit Larousse, 2003, Grand format, Paris,

17. Lerner R., 1983, Human Development – A Life-Span Perspective, McGraw-Hill, Inc

18. Marshall G., 2003, Oxford : Dicţionar de sociologie, apud Sergiu Băltăţescu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti

19. Mărginean I., 2011, Paradigma calităţii vieţii, Editura Academiei Române, Bucureşti

20. Mărgineanu M., 2004, Condiţia umană. Aspectul ei psiho-social şi cultural, Editura Polirom, Iaşi

21. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

22. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 1996, Servicii sociale în Europa, Programul Phare SESAM, Bucureşti

23. Moscovici S., 1989, Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

24. Muntean A., 2006, Psihologia Dezvoltării Umane, Editura Polirom, Iaşi

25. Neubeck, K., 1997, Social problems. A Critical Aproach, Editura McGraw- Hill Companies, Boston

26. Papalia D., 1986, Human Developmen,. Editura McGrae-Hill, Inc

27. Paşa F., 2004, Asistenţa socială în România, Editura Polirom, Iaşi

28. Petre N., 1985, Schimbări de structură agrară şi satul românesc, Editura Humanitas, Bucureşti

29. Prerez F. P., 2007, Pathmolecular effects of homocysteine on aging process: A new theory of aging. Medical Hypothenses x, xxx-xxx, art in press

30. Sorescu M., 2005, Asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Editura Universităţii Craiova, Craiova

31. Stănculescu S., 1999, Studiu de comunitate, O comunitate orientată spre comerţ, „Sociologie Românească”, nr. 2

32. Zamfir C., 2002, Evoluţia tematicii calităţii vieţii: o analiză sociologică, Calitatea vieţii, XIX, nr.1-2, Editura Expert, Bucureşti

Preview document

Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 1
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 2
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 3
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 4
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 5
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 6
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 7
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 8
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 9
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 10
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 11
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 12
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 13
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 14
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 15
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 16
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 17
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 18
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 19
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 20
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 21
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 22
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 23
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 24
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 25
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 26
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 27
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 28
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 29
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 30
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 31
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 32
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 33
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 34
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 35
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 36
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 37
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 38
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 39
Calitatea Vieții în Mediul Rural - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Vietii in Mediul Rural.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Alcoolismului Asupra Familiei

Argumentarea temei Realitatea socială din jurul nostru ne pune în faţa unei drame îngrijorătoare: consumul de alcool a crescut în ultimul timp ca...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

Sociologia orașului Brăila

Lucrarea de fata reprezinta un studiu al unei regiuni geografice date, de interpretare a unor fenomene sociale, bazata pe analiza cadrului fizico-...

Consecințele Divorțului asupra Copilului

Introducere Actualitatea temei: Familia privită ca nucleu social influenţează întreaga evoluţie de viaţă a omului şi-şi pune amprenta pe întreaga...

Calitatea vieții în mediul rural

Scurta introducere Procesul de tranziţie a însemnat modificarea obiectivă importantă a condiţiilor de viaţă ale oamenilor. O privire de ansamblu...

Familia rurală și urbană

Familia rurala si urbana si gestiunea resurselor ei economice, sociale si formative Familia, in general, si cea urbana in particular, au fost si...

Efectele divorțului asupra copilului

Conform „Dicționarului de sociologie” divorțul este o „ modalitate prescrisă social și legal de disoluție a căsătoriei. Divorțul nu este un simplu...

Sărăcia ca problemă socială

I. Natura problemei După cel de-al doilea război mondial, în țările occidentale s-a impus un concept, anume “statul bunăstării”. Statul...

Te-ar putea interesa și

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Proiect pentru dezvoltarea activităților de prelucrare a resurselor secundare din patrimoniul natural

Capitolul 1: Finantari europene postaderare pentru dezvoltarea domeniului agricol In perioada 2000 – 2006 Romania a beneficiat de asistentă...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Brașov

1.1 Scurt isoric Brasovul in evul mediu. Brasovul este atestat documentar in anul 1234 in Catalogul Ninivensis cu numele de Corona. In a doua...

Percepția calității vieții în mediul rural Dragoș Vodă

Cap I. SITUATIA EXISTENTA LA NIVEL LOCAL 1.1.SCURT ISTORIC Comuna Drago-Voda — judeul Cãlärai este formatä din trei localitäti componente —...

Construire pensiune turistică Pescarul în localitatea Cetariu, Județul Bihor

1. Descrierea proiectului 1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi SC CARASUL SRL detine in concesiune pe o perioada...

Percepția calității vieții în mediul rural Dragoș Vodă

SITUATIA EXISTENTA LA NIVEL LOCAL SCURT ISTORIC Comuna Dragos-Voda — judetul Calarasi este formata din trei localitati componente — satele...

Ai nevoie de altceva?