Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 15209
Mărime: 4.25MB (arhivat)
Publicat de: Sava Crețu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Vasilescu
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului LUCRARE DE LICENŢĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul 1 IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL APEI ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA
 3. 1.1 Resursele de apă ale României 3
 4. 1.2 Consumul de apă 7
 5. 1.3 Calitatea apei potabile 7
 6. 1.4 Problematica apei în localitățile rurale 9
 7. 1.5 Apa și sanătatea populației 9
 8. 1.6 Cadrul de reglementare în domeniul alimentării cu apă 11
 9. Capitolul 2 STUDIU DE CAZ –EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN LOCALITĂȚILE PUTNA ȘI IVĂNCEȘTI, COMUNA BOLOTEȘTI județul, VRANCEA
 10. 2.1 Informații generale 13
 11. 2.2 Evaluarea impactului 17
 12. 2.3 Situatii de risc 31
 13. 2.4 Măsuri de reducere a impacturilor adverse semnificative 33
 14. CONCLUZII
 15. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit proiect/ politică de dezvoltare asupra mediului, printr-o abordare sistematică, reproductibilă, interdisciplinară, care include studierea alternativelor existente de reducere şi management a impactului

Pe termen scurt, prin EIM se urmărește îmbunătăţirea proiectului din punct de vedere al consideraţiilor legate de mediu; asigurarea că resursele sunt utilizate corespunzător şi eficient; identificarea măsurilor adecvate pentru reducerea impacturilor potenţiale ale proiectului propus;

facilitarea informării decidenţilor, inclusiv stabilirea termenelor şi condiţiilor de mediu pentru implementarea proiectului propus.

Pe termen lung insă, prin EIM se urmarește: protejarea sănătăţii umane şi a siguranţei; evitarea schimbărilor ireversibile şi a deteriorărilor severe ale mediului; conservarea resurselor valoroase, a zonelor naturale şi a componentelor ecosistemului; întărirea aspectelor sociale ale propunerii de proiect .

Lucrarea intitulată ” Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția ” Extindere rețea alimentare cu apă în localitătile Putna și Ivăncești, județul Vrancea” are drept scop evidenţierea impactului asupra mediului a proiectului de reabilitare si extindere a sistemului public de alimentare cu apă din localitătile menționate. Evaluarea se referă la amplasamentul și zona din jurul obiectivului care pot fi afectate mai ales în etapa de construcție și mai puțin în cea de operare.

Capitolul 1 IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL APEI ASUPRA CALITĂŢII

VIEŢII POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA

1.1 Situația resurselor de apă din țara noastră

Teritoriul României dispune de toate tipurile de resurse de apă dulce (râuri, lacuri şi din straturile subterane). Cea mai mare resursă de apă dulce provine din Dunăre şi din râurile interioare. Lacurile naturale, deşi numeroase (3450) au o contribuţie nesemnificativă la volumul resurselor de apă ale României.

Apele interioare sunt cele mai accesibile, mai bine repartizate pe teritoriu şi cu o pondere mare în privinţa valorificării economice.

Cel mai important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri îl constituie stocul mediu multianual, exprimat fie sub formă de volum scurs, fie sub formă de debit. România este împărţită în 11 bazine hidrografice, conform fig. 1.

Tabel nr. 1.1 Bazinele hidrografice pe care se elaboreaza Planurile de Management

Nr.crt.

Bazin hidrografic Suprafata (Km2)

%

(l/s)

1. Someș - Tisa 22.380

9,43 4364

2. Crișuri

14.860 6,26 11389.9

3. Mureș

28.310 11,93 5265.9

4. Banat

18.393 7,74 5151.98

5. Jiu

16.713 7,05 7898.7

6. Olt

24.050 10,14 15580.6

7. Argeș - Vedea

21.479 9,0 84652.2

8. Ialomița - Buzău

23. 874 10,05 13649

9. Siret

28.116 11,85 2555

10. Prut

20.267 8,53 9156.3

11. Dunare, Delta Dunarii, SH Dobrogea + ape costiere 18.949+1130

7,98

84833.4

TOTAL România + ape costiere

237.391+ 1130 100 244496.98

Din punct de vedere absolut cel mai mare aport de apă îl are bazinul Siret (224 m3/s, 7083 mil.m3) reprezentând 17% din volumul total al resurselor de apă ale ţării. Urmează Mureşul (186 m3/s, 5870 mil.m3) cu 14% şi Oltul (174 m3/s, 5490 mil.m3) cu 13%, cele trei bazine furnizând, împreună, aproape jumătate din volumul resurselor de apă ale ţării. Există însă şi bazine care deşi au suprafeţe aproape identice, din cauza condiţiilor diferite de altitudine, relief şi climă prezintă resurse total diferite.

Bibliografie

1. - Conf. Dr. Mihaela Vasilescu - Metodologia studiilor de impact

2. -Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului Reabilitare / înlocuire / extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni, judet Prahova;

3. -Petre Abeabioeru, Ion Purdel - Bolotești de la ”Poarta Vrancei”

4. -Documentație Autorizare Sanitară pentru Sistemul de alimentare cu apă al localitaților Putna si Ivancești comuna Bolotești, judetul Vrancea

5. -Dumitru Chiriac, Cristina Humă, Cristina Tudor – Impactul socioeconomic al apei asupra calității vieții populației din România;

6. - Ghidul solicitantului- Axa Prioritară 1 - POS Mediu

7.http://www.promoafaceri.com/informatii/articole/Mediu+energie/Resursele+de+apa+din+Romania+printre+cele+mai+reduse+din+Europa+cerinta+de+apa+in+scadere-1337

8.file:///D:/facultate/studiu/Apa%20si%20Sanatatea%20in%20zonele%20rurale%20din%20Romania.htm

Preview document

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 1
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 2
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 3
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 4
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 5
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 6
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 7
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 8
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 9
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 10
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 11
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 12
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 13
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 14
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 15
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 16
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 17
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 18
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 19
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 20
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 21
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 22
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 23
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 24
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 25
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 26
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 27
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 28
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 29
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 30
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 31
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 32
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 33
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 34
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 35
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 36
Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Impactului Asupra Mediului pentru Investitia Extinderea Retelei de Alimentare cu Apa in Localitatile Putna si Ivancesti, Judetul Vrancea.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila

1. PREVEDERI LEGISLATIVE ASUPRA EMITERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului nr.863/2002...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Studiu de impact asupra mediului pe tronsonul de autostradă Mizil - Cornu din Județul Prahova

1. DATE GENERALE 1.1 Informatii despre titularul proiectului Titularul proiectului este Consiliul Judetean Prahova cu sediul in B-dul Republicii,...

Ai nevoie de altceva?