Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 9484
Mărime: 10.94MB (arhivat)
Publicat de: Dorel Petre
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Ing. Bârsan Narcis

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul epurării apelor uzate industriale în staţii de epurare de capacitate mică 6
 3. 1.1. Proprietăţile apelor uzate 6
 4. 1.1.1. Proprietățile fizico-chimice ale apei uzate 6
 5. 1.1.2. Proprietăţile biologice 7
 6. 1.1.3. Proprietăţile chimice 7
 7. 1.2.Procedee şi tehnici de epurare a apelor uzate 8
 8. 1.2.1. Procedee şi tehnici fizico-mecanice de epurare a apelor uzate industriale 9
 9. 1.2.2. Procedee şi tehnici de epurare biologică a apelor uzate industriale 11
 10. 1.2.3. Procedee şi tehnici de epurare chimică 12
 11. Capitolul 2. Aspecte legislative cu privire la epurarea apelor uzate industriale 14
 12. Capitolul 3. Studiu de caz- Epurarea apelor uzate industriale din cadrul unităţii SALBAC S.A. 19
 13. 3.1. Descrierea activităţii S.C. SALBAC S.A 19
 14. 3.2. Descrierea procesului tehnologic a preparatelor din carne 21
 15. 3.3. Descrierea procedeelor si tehnicilor folosite pentru epurarea apelor uzate rezultate în urma desfăşurării activităţii 23
 16. 3.3.1. Principalele date tehnice ale staţiei de epurare 23
 17. 3.3.2. Epurarea mecanică a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic 25
 18. 3.3.3 Epurarea biologică a apelor uzate industriale 27
 19. 3.3.4. Descrierea procedeelor şi tehnicilor de tratare a nămolurilor 31
 20. 3.4. Caracteristicile fizico chimice ale apelor uzate industriale 32
 21. Capitolul 4 Identificarea aspectelor de mediu în cadrul staţiei de epurare a unitaţii SALBAC S.A. 39
 22. Capitolu 5 Evaluarea impactului ecologic al sistemului de epurare a apelor uzate industriale asupra mediului 41
 23. 5.1 Stabilirea aspectelor semnificative de mediu 43
 24. Capitolul 6 Monitorizarea aspectelor de mediu în activitatea de epurare a apelor uzate industriale din cadrul SALBAC. S.A 44
 25. 6.1 Plan de monitorizare propus pentru sistemul de epurare a apelor uzate 46
 26. Concluzii 48
 27. Bibliografie 50

Extras din licență

Introducere

În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare. Creşterea consumurilor de apă atrage însă după sine şi mărimea pericolului de impurificare a surselor naturale de apă, respectiv agravarea stării de murdărire a acestora datorită evacuărilor de ape industriale [3].

Evacuarea apelor uzate industriale în emisari sau în reţeaua de canalizare necesită o serie de studii şi cercetari suplimentare, în comparaţie cu cele efectuate la evacuarea apelor uzate orăşeneşti, deoarece debitele şi caracteristicile sunt mult diferite.

Astfel de o deosebita importanţa este cunoaşterea cantităţilor de apă evacuate şi provenienţa acesteia. Reducerea volumului de apă evacuat conduce la micşorarea volumului instalaţiilor din staţia de epurare şi în consecinţă a costului acestora.

Multitudinea de destinație a apei are un efect semnificativ asupra ciclului natural al acestuia. Fară o monitorizare asupra apei în diferite activitați nu se poate oferii o situație pe care aceasta le are asupra mediului [3].

Epurarea reprezintă procesul complex de reținere și neutralizare a substanţelor dizolvate, în suspensie prezente în apele uzate industriale în stații de epurare.

Scopul epurării este de a îmbunătații calitatea apei pentru a putea fi deversată în emisar fără a dăuna factorilor de mediu.

În ultimii ani calitatea apelor din România s-a îmbunătaţit uşor dar nu ca urmare a întăriri măsurilor de control a poluării.

Consumurile de apă ale industriei şi agriculturii au scăzut datorită reducerii activităţii lor, contribuind în acest fel la diminuarea catităţilor de ape uzate evacuate în apele de suprafaţă.

Poluarea a scăzut ca urmare a cantităţilor reduse de îngrăşăminte şi pesticide aplicate, dar contaminarea apelor subterane în special cu nitraţi este încă ridicată.

Pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a apei necesare tuturor folosinţelor (industrii, irigaţii, oraşe) este necesar, ca pe lângă alte lucrări şi măsuri de gospodărire a apelor, să se asigure utilizarea cu randament maxim a instalaţilor de epurare existente, şi să se dezvolte noi tehnologii de epurare capabile să asigure, din apa epurată o nouă resursă de apă pentru alimentarea sistemelor de irigaţii sau pentru industrii [1].

Proiectul de diplomă este structurată pe 6 capitole, concluzii și bibliografie.

Capitolul 1.Stadiul actual al cercetărilor în domeniul apelor uzate industriale în staţii de epurare de capacitate mică., structurat în 2 subcapitole, tratează proprietățile apelor uzate industriale. De asemenea, în acest capitol este prezentat și nivelul tehnologic atins în prezent de către aceste sisteme de epurare.

Capitolul 2. Legislaţia care reglementează domeniul calităţii apelor uzate industriale se referă la legislația actuală ce reglementează condițiile de evacuare a apelor uzate industriale prin normativul NTPA 002/2005 și condițiile de încărcare cu poluanți la evacuarea în receptori naturali a apelor uzate industriale prin normativul NTPA 001/2005.

Capitolul 3 Studiu de caz - Epurarea apelor uzate industriale din cadrul S.C SALBAC. S.A. prezintă sistemul de epurare ,amplasarea stației de epurare, modul de funcționare, modul de întreținere și eficiența acesteia în epurarea apelor uzate industriale.

Capitolul 4. Identificarea aspectelor de mediu în cadrul stației de epurare a unității SALBAC S.A. este structurat în 2 subcapitole în care sunt prezentate aspectele de mediu și factorii de mediu afectații de stația de epurare.

În capitolul 5. Evaluarea impactului ecologic al sistemului de epurare a apelor uzate industriale asupra mediului. Acest capitol conține evaluarea impactului ecologic pe care activitatea îl are are asupra mediului în situaţie normală şi accidentală.

Capitolul 6. Monitorizarea aspectelor de mediu în activitatea de epurare a apelor uzate industriale din cadrul SALBAC. S.A. Acest capitol conține programul de monitorizare asupra activității de epurare a apelor uzate industriale la stația de epurare din cadrul societății.

Capitolul 1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul epurării apelor uzate industriale în staţii de epurare de capacitate mică

1.1. Proprietăţile apelor uzate

Apa care şi-a modificat prorietaţiile fizice iniţiale poartă denumirea de apă uzată, iar agenţii care i-au schimbat aceste proprietaţi se numesc poluanţi.

Debitele şi caracteristicile apelor uzate evacuate variază în limite foarte largi în funcţie de materia primă şi de produsele finite, de gradul de tehnicitate al fabricii, de condiţiile de exploatare şi de gospodărire [2].

În cele mai multe cazuri apele uzate au un conţinut ridicat de substanţe organice în soluţie sau în suspensie, fapt care atrage după sine numeroase prejudicii emisarilor, punând în pericol viaţa florei şi faunei acvatice, precum şi imposibilitatea folosirii apei de către alţi beneficiari [2].

Clasificarea apelor uzate:

- apă uzată menajeră - apa provenită din canalizarea oraşului.

- apă uzată industrială - apa evacuată un urma unui proces tehnologic.

Preview document

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 1
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 2
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 3
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 4
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 5
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 6
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 7
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 8
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 9
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 10
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 11
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 12
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 13
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 14
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 15
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 16
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 17
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 18
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 19
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 20
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 21
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 22
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 23
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 24
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 25
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 26
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 27
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 28
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 29
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 30
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 31
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 32
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 33
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 34
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 35
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 36
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 37
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 38
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 39
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 40
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 41
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 42
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 43
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 44
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 45
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 46
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 47
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 48
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 49
Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Studii si Cercetari Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale in Statii de Epurare de Capacitate Mica.doc

Alții au mai descărcat și

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Epurarea Apelor

ARGUMENT Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie...

Tratarea și Eputarea Apelor Uzate

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR – DEFINIŢII Apa înseamnă viaţă şi din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii...

Apa și Viața

1. Introducere Apa - sursă de viaţă şi bunăstare Apa este necesară pentru menţinerea vieţii şi a oricărei activităţi umane. Calitatea vieţii,...

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Etapa I I.Date generale 1.1 Denumirea societăţii : S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA 1.2 Amplasarea Punctul de lucru se...

Ai nevoie de altceva?