Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 22401
Mărime: 2.59MB (arhivat)
Publicat de: Horea Damian
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rusu Ioan

Cuprins

 1. CAP I. INTRODUCERE 6
 2. I.1 Poluarea mediului înconjurător 6
 3. I.2 Factori chimici de poluare 8
 4. I.3 Factorii biologici de poluare 12
 5. I.4 Surse de poluare din agricultură şi industria alimentară 13
 6. I.5 Factorul de mediu - apa 19
 7. I.5.1 Sursele de apă din natură 19
 8. I.5.1.1 Surse subterane 20
 9. I.5.1.2 Surse de suprafaţă 21
 10. I.5.1.3 Surse meteorice.24
 11. I.5.2 Proprietăţile apei.24
 12. I.5.2.1 Proprietăţi organoleptice 24
 13. I.5.2.2 Proprietăţi fizico-chimice 25
 14. I.5.2.3 Proprietăţi biologice.26
 15. I.5.3 Cerinţe de apă 27
 16. I.5.3.1 Cerinţe de apă potabilă 27
 17. I.5.3.2 Cerinţe de apă industrială 27
 18. I.5.4 Poluarea apei 28
 19. I.5.4.1 Surse de poluare.29
 20. I.5.4.2 Legislaţie.31
 21. CAP. II. AMPLASAMENTUL. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
 22. A STAŢIEI DE EPURARE 32
 23. II.1 Amplasamentul 32
 24. II.1.1 Hidrografia zonei 32
 25. II.1.2 Clima 33
 26. II.1.3 Solul 33
 27. II.1.4 Flora şi fauna 34
 28. II.1.5 Descrierea procesului tehnologic 34
 29. II.2 CALCULUL DE DIMENSIONARE AL STAŢIEI DE EPURARE 35
 30. II.2.1 Debite şi concentraţii 35
 31. II.2.1.A Debite.35
 32. II.2.1.B Poluanţi.36
 33. II.2.1.C Concentraţiile apelor uzate menajere.37
 34. II.3.1.D Gradul de epurare necesar.37
 35. II.3 INSTALAŢII DE DEPOLUARE.TIPURI ŞI VARIANTE CONSTRUCTIVE. SCHEMA TEHNOLOGICĂ. CALCULUL DE DIMENSIONARE AL DISPOZITIVELOR STAŢIEI DE EPURARE 42
 36. II.3.1 Treapta mecanică 42
 37. II.3.1.A Grătar cu curăţire mecanică tip Aqua-Guard 42
 38. II.3.1.B Desnisipator 43
 39. II.3.2 Treapta biologică 43
 40. II.3.2.1 Bazin de aerare, nitrificare şi denitrificare 43
 41. CAP.III. EPURAREA BIOLOGICĂ 45
 42. III.1 Metabolismul bacterian.45
 43. III.2 Creşterea şi multiplicarea celulară.46
 44. III.3 Epurarea biologică aerobă.48
 45. III.3.1 Biodegradabilitate şi tratabilitate.48
 46. III.3.2 Microorganismele în procesul de epurare.49
 47. III.4 Epurarea biologică cu nămol activ.50
 48. III.4.1 Variante ale procesului cu nămol activ.50
 49. III.4.2 Construcţii şi instalaţii.52
 50. III.5 Deranjamente în exploatare.54
 51. CAP.IV. LISTA CONFIGURAŢIEI COMPLETE A STAŢIEI DE TRATARE BIOLOGICĂ A APEI REZIDUALE MENAJERE.56
 52. IV.1 Condiţii de aplicare.56
 53. IV.2 Parametrii tehnici şi tehnologici calculaţi 58
 54. IV.3 Parametrii de operare 60
 55. IV.4 Date generale 61
 56. IV.4.1 Sistemul de tratare a apei uzate 61
 57. IV.5 Cerinţele pentru montarea staţiei 65
 58. IV.5.1 Cerinţe generale 65
 59. IV.5.2 Îndepărtarea unsorilor şi grăsimilor (uleiuri şi produse din ulei) 66
 60. IV.5.3 Omogenizarea curgerii 66
 61. IV.5.3.1 Parametrii de omogenizare.66
 62. IV.5.3.2 Omogenizarea hidraulică.67
 63. IV.5.3.3 Îndepărtarea reziduurilor.67
 64. IV.5.3.4 Îndepărtarea pietrişului.67
 65. IV.5.3.5 Procesarea sedimentului.67
 66. IV.5.3.6 Dezinfecţia apei reziduale.Detergenţi şi dezinfectanţi.68
 67. IV.6 Descrierea incintei tehnice 68
 68. IV.6.1 Construcţie.68
 69. IV.6.2 Dotări.69
 70. IV.6.3 Încălzire şi ventilare.69
 71. IV.6.4 Conducta pentru apă potabilă.70
 72. IV.6.5 Conexiuni.70
 73. IV.6.6 Instalaţia electrică.70
 74. IV.6.7 Tehnologie.70
 75. IV.7 Descrierea blocului de rezervoare 72
 76. IV.7.1 Echipament.72
 77. IV.8 Tehnologia staţiei de epurare biologică a apei uzate menajere 73
 78. IV.8.1 Tehnologia blocului de rezervoare ( patru linii tehnologice) 73
 79. IV.8.1.1 Rezervorul de nitrificare – denitrificare 74
 80. IV.8.1.2 Canal de întreţinere 75
 81. IV.8.1.3 Camera de coagulare 76
 82. IV.8.1.4 Rezervorul de sedimentare secundară 76
 83. IV.8.1.5 Staţia de pompare a sedimentului secundar 77
 84. IV.8.1.6 Compresoare 78
 85. CAP.V. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A STAŢIEI DE EPURARE………………………………………………………………………………………… 80
 86. V.1 Lista de control.80
 87. V.2 Randamentul stadiilor de epurare a apei uzate 83
 88. V.3 Caracteristici tehnice şi tehnologice.Bilanţ de materiale.86
 89. V.3.1 Caracteristici tehnice.86
 90. V.3.2 Caracteristici tehnologice.87
 91. CAP.VI. MONITORIZAREA PARAMETRILOR CHIMICI ŞI HIDROLOGICI AI APEI UZATE MENAJERE.89
 92. CONCLUZII.92
 93. BIBLIOGRAFIE 93

Extras din proiect

CAP.I. INTRODUCERE

I.1 Poluarea mediului înconjurător

Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunatori) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a unor fenomene naturale şi care duc la deteriorarea echilibrelor ecologice, a activităţilor ecologice şi a stării de sănătate, confortului fizic şi moral al omului.

Fenomenul de poluare este analizat din unghiul în care acesta influenţează în mod direct specia umană sau indirect, prin influenţa altor specii sau factori ai biotipului, dar care în final au influenţa tot asupra speciei umane.

Activităţile speciei umane, aflată îin continuă dezvoltare, reprezintă cauza principală a amplificării fenomenului de poluare.

Fenomenul de poluare a însoţit specia umană încă de la apariţie, dar modificările majore în sens negativ a componentelor mediului s-au făcute simţite în ultimile decenii.

Dezvoltarea explozivă a industriei, apariţia aglomerărilor urbane au avut şi au ca rezultat şi cantităţi din ce în ce mai mari de reziduuri a căror reciclare sau depozitare sunt greu de realizat din punct de vedere tehnic sau impun costuri foarte mari.

Cantităţile mari de reziduuri acumulate în apă, în aer şi în sol, au depăşit cu mult puterea naturală de transformare şi integrare în factorii de mediu. De asemenea, în ultimii ani au apărut reziduuri foarte toxice care nu pot fi transformate (reciclate). Toate acestea au dus la mari dezechilibre prin modificările apărute în cadrul unor specii şi chiar la dispariţia unor specii.

Considerând că legătura între creşterea populaţiei şi poluare este directă, se poate presupune că în viitor, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare în domeniul protecţiei mediului, viaţa să devină imposibilă la nivelul planetei noastre.

Deoarece specia umană este răspunzătoarea principală de creşterea poluării şi de apariţia unor noi surse de poluare, aceasta trebuie să analizeze urgent şi să aleagă calea de supravieţuire prin:

- neimplicarea în eliminarea sau diminuarea fenomenului de poluare, presupunând ca specia umană să se adapteze la factorii de mediu care se înrăutăţesc continuu. Acest lucru este

foarte puţin posibil având în vedere că sistemul natural de autoapărare al organismului uman nu are aceeaşi dezvoltare ca fenomenul de poluare.

- cercetarea factorilor poluanţi, corectarea tehnologiilor poluante şi găsirea soluţiilor privind reciclarea şi depozitarea deşeurilor.

- aplicarea principiului dezvoltării ecologice în orice domeniu prin: folosirea tehnologiilor nepoluante, exploatarea raţională a resurselor naturale ale Terrei, renunţarea la materiile prime şi materialele poluante sau care prin procesul de producere crează surse de poluare, găsirea unor noi surse de energie, etc.

Dacă prima măsură este greu de conceput, dar la ea se poate ajunge dacă nu se iau măsuri corespunzatoare de protecţie a mediului, ultimele două căi trebuie aplicate simultan din următoarele considerente:

- tehnologiile şi tehnicile prezente, deşi sunt poluante, ele sunt aplicate în continuare pentru producerea de bunuri materiale necesare speciei umane;

- îmbunătăţirea acestor tehnologii şi tehnici sub aspectul protecţiei mediului prin anihilarea substanţelor poluante deversate în mediu prin epurări complete;

- înlocuirea tehnologiilor şi tehnicilor depăşite moral şi fizic prin altele noi, concepute ecologic (ca metodă profilactică).

Ideal ar fi să se renunţe şi la calea a doua si toată activitatea speciei umane să se desfăşoare prin tehnologii şi tehnici nepoluante. În etapa actuală acest lucru nu este posibil, de aceea specialiştii din cercetare şi proiectare au o dublă misiune şi anume:

- conceperea şi proiectarea unor tehnologii şi tehnici nepoluante;

- conceperea şi proiectarea unor tehhnologii şi tehnici speciale de

transformare, neutralizare, depozitare şi distrugere a factorilor poluanţi.

Pentru îndeplinirea celei de-a doua misiuni, trebuie desfăşurată o complexă activitate de epurare artificială.

Din punct de vedere teoretic, epurarea este întotdeauna posibilă, dar practic ea este limitată din punct de vedere tehnic şi economic. Dacă analiza economică s-ar face pe termen îndelungat (pentru viitorul omenirii ), beneficiul ar fi inestimabil. La nivelul Terrei se desfăşoară un întreg

proces natural de combatere a poluării. Anularea pe cale naturală a surselor de poluare reductibile în apă, aer şi sol poartă denumirea de autoepurare.

Dar autoepurarea nu poate ţine ritmul creşterii factorilor poluanţi, de aceea omul trebuie să intervină din ce în ce mai mult în refacerea echilibrului în natură.

Preview document

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 1
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 2
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 3
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 4
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 5
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 6
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 7
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 8
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 9
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 10
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 11
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 12
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 13
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 14
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 15
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 16
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 17
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 18
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 19
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 20
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 21
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 22
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 23
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 24
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 25
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 26
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 27
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 28
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 29
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 30
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 31
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 32
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 33
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 34
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 35
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 36
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 37
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 38
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 39
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 40
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 41
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 42
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 43
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 44
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 45
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 46
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 47
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 48
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 49
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 50
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 51
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 52
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 53
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 54
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 55
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 56
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 57
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 58
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 59
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 60
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 61
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 62
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 63
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 64
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 65
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 66
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 67
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 68
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 69
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 70
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 71
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 72
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 73
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 74
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 75
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 76
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 77
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 78
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 79
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 80
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 81
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 82
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 83
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 84
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 85
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 86
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 87
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 88
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 89
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 90
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 91
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 92
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Studii Privind Procedee si Instalatii pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Monitorizarea calității apei Râului Bahlui pe tronsonul aferent municipiului Iași în perioada 21 iunie - 11 iulie

Iasiul Al doilea oras din tara ca numar de locuitori, dupa Bucuresti, incarcat deopotriva de istorie, religie si cultura, Iasiul are si probleme...

Stație de epurare apă

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Proiectarea unei stații de epurare a unei localități

TEMA PROIECTULUI Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale statiei de epurare a unei localitati cu...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic din Localitatea Slănic, Județul Prahova

CAPITOLUL I A. ANALIZA POTENTIALULUI TURISTIC NATURAL : A.1.1 RELIEFUL: Relieful judetului Prahova are drept principala caracteristica...

Decalajul Dintre Județul Prahova și Constanța

Judetul Prahova 1. Scurt Istoric Teritoriul Judetului Prahova a fost locuit din vremuri imemoriabile, acest lucru fiind atestat si de...

Studiu Complex al Comunei Nicolae Titulescu

INTRODUCERE In lucrarea de fata ne-am propus sa creionam o imagine complexa asupra localitatii Nicolae Titulescu, al carui nume are o rezonanta...

Filtre percolatoare

1. Introducere Apa trece prin diverse tipuri de utilizări și se încarcă cu diferiți produși, materiale și substanțe, transformându-se în ”apă...

Poziția Județului Prahova în regiunea sud

1. Introducere Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului Prahova reprezintă pentru Consiliul judeţean dezideratul fundamental al activităţii...

Poziția județului Prahova în cadrul regiunii sud Muntenia

1. Introducere Dezvoltarea durabila si echilibrata a judetului Prahova reprezinta pentru Consiliul judetean dezideratul fundamental al activitatii...

Ai nevoie de altceva?