Stație de epurare apă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 22748
Mărime: 8.83MB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Elemente generale 5
 3. Capitolul II. Legislaţie 11
 4. 1. Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002 11
 5. 2. Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localitătilor si direct in staţia de epurare, NTPA-002/2002 16
 6. 3. Standarde privind dimensionarea şi verificarea staţiei de epurare 22
 7. 4. Normativ privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011/2002 23
 8. Capitolul III. Dimensionarea obiectelor tehnologice 25
 9. Capitolul IV. Concluzii 99
 10. Anexe 102
 11. Bibliografie 103

Extras din proiect

Introducere

Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global de dezvoltare şi al mediului, recunoscând natura integrală şi interdependentă a Pământului, se proclamă că:

Fiinţele umane se află în centrul preocupărilor dezvoltării durabile (sustenabile). Ele au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura. Statele au, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu principiile legislaţiei internaţionale, dreptul suveran de a-şi exploata resursele proprii de a urmări propriile politici de dezvoltare şi de protecţie a mediului şi răspunderea de a asigura că activităţile aflate sub controlul sau jurisdicţia proprie nu produc daune mediului altor state sau arii aflate dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale. În scopul de a realiza dezvoltarea durabilă, protecţia mediului va constitui o parte integrantă a procesului de dezvoltare şi nu pot fi considerate separate de aceasta. Situaţia şi nevoile speciale ale ţărilor în curs de dezvoltare, în special ale celor slab dezvoltate şi celor mai vulnerabile în privinţa mediului, vor reprezenta priorităţi speciale. Acţiunile internaţionale în domeniile mediului şi dezvoltării vor fi de asemenea destinate intereselor şi necesităţilor tuturor ţărilor. Creativitatea, idealurile şi curajul tinerilor lumii vor fi mobilizate pentru a făuri un parteneriat global în scopul realizării dezvoltării durabile şi realizării unui viitor mai bun pentru toţi (Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării tinută la Rio între 3 şi 14 iunie 1992).

Conceptul de dezvoltare durabilă a apărut într-un moment în care problemele legate de mediul înconjurător se aflau în prim planul dezbaterilor politice. Atunci însă, noţiunea de dezvoltare durabilă reprezenta mai mult o sintagmă potrivită pentru atragerea suportului, decât un imbold pentru propulsarea schimbărilor în domeniul mediului. Mai mult, prin întărirea ideii că mediul şi dezvoltarea economică sunt potenţial compatibile, că reprezintă obiective complementare, dezvoltarea durabilă a oferit o mult aşteptată înlocuire a modelului conflictual care a caracterizat dezbaterile pe tema limitelor de creştere din anii 1970.

Într-un document elaborat de Banca Mondială (1989) sunt identificate aproximativ 60 de definiţii pentru dezvoltarea durabilă. Conceptul a devenit punctul central al dezbaterilor privind mediul şi dezvoltarea în anul 1987, după publicarea Raportului Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare (Our common future), cunoscut şi sub denumirea de Raportul Brundtland. Definiţia dată în acest studiu a devenit definiţia standard. Conform acesteia, dezvoltarea durabilă este definită ca fiind capacitatea omenirii de a asigura cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi, fără a dăuna proceselor ecologice fundamentale.

În contextul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, poluarea mediului, fiind o problemă transfrontalieră, reprezintă una din cerinţele cheie; pe lângă adaptarea legislaţiei, cunoaşterea proceselor generatoare de poluanţi, a caracteristicilor şi metodelor de control al emisiilor acestora devin extrem de importante.

Atat activitatea omului de zi cu zi cât şi cea industrială reprezintă principalii factori care contribuie la deteriorarea mediului prin procese specifice. Prezentarea unei staţii de epurare a apelor industriale şi menajere constituie obiectul prezentei lucrări de diploma.

Lucrarea este structurată pe cinci capitole, în modul următor:

• în primul capitol am trecut în revistă, din punct de vedere teoretic, elementele generale de mediu;

• în capitolul al doilea am prezentat legislaţia pe baza căreia a fost realizată şi funcţionează staţia de epurare;

• în capitolul trei am cuprins dimensionarea obiectelor tehnologice din staţia de epurare; elaborarea acestui capitol a presupus o documentare laborioasă, atât din literatura de specialitate, cât şi prin vizitarea, în cadrul practicii tehnologice, a diferitelor staţii de epurare din Romania; datele prezentate pot fi utile, atât celor care lucrează în domeniul respectiv, cât şi specialiştilor în protecţia mediului;

• capitolul patru l-am dedicat concluziilor.

Capitolul I. Elemente generale

Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă este să epurăm apele uzate. Primul pas spre epurare este colectarea apelor uzate, care se face prin sisteme de canalizare. Ele sunt mai simple la poluanţi industriali, dar foarte vaste şi complicate în cazul canalizării localităţilor, deoarece trebuie să preia ape uzate fecaloid-menajere de la un foarte mare număr de surse - toate chiuvetele, WC-urile, etc. Se mai adaugă canalele ce preiau apele pluviale. Apele acestea trebuie apoi conduse la staţia de epurare, de unde apoi de regulă sunt restituite în emisar, de obicei un râu.

Staţia de epurare reprezintă sistemul de obiecte tehnologice în care, prin diferite procese caracteristice epurării, apa uzată care intră în staţie va avea aceeaşi parametri de calitate ca cea a emisarului în care va fi deversată. Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor hidrice, dar au făcut din Tamisa un râu mort ce degaja miros pestilenţial, încât în geamurile parlamentului au trebuit atârnate cârpe îmbibate cu clorură de calciu.

Preview document

Stație de epurare apă - Pagina 1
Stație de epurare apă - Pagina 2
Stație de epurare apă - Pagina 3
Stație de epurare apă - Pagina 4
Stație de epurare apă - Pagina 5
Stație de epurare apă - Pagina 6
Stație de epurare apă - Pagina 7
Stație de epurare apă - Pagina 8
Stație de epurare apă - Pagina 9
Stație de epurare apă - Pagina 10
Stație de epurare apă - Pagina 11
Stație de epurare apă - Pagina 12
Stație de epurare apă - Pagina 13
Stație de epurare apă - Pagina 14
Stație de epurare apă - Pagina 15
Stație de epurare apă - Pagina 16
Stație de epurare apă - Pagina 17
Stație de epurare apă - Pagina 18
Stație de epurare apă - Pagina 19
Stație de epurare apă - Pagina 20
Stație de epurare apă - Pagina 21
Stație de epurare apă - Pagina 22
Stație de epurare apă - Pagina 23
Stație de epurare apă - Pagina 24
Stație de epurare apă - Pagina 25
Stație de epurare apă - Pagina 26
Stație de epurare apă - Pagina 27
Stație de epurare apă - Pagina 28
Stație de epurare apă - Pagina 29
Stație de epurare apă - Pagina 30
Stație de epurare apă - Pagina 31
Stație de epurare apă - Pagina 32
Stație de epurare apă - Pagina 33
Stație de epurare apă - Pagina 34
Stație de epurare apă - Pagina 35
Stație de epurare apă - Pagina 36
Stație de epurare apă - Pagina 37
Stație de epurare apă - Pagina 38
Stație de epurare apă - Pagina 39
Stație de epurare apă - Pagina 40
Stație de epurare apă - Pagina 41
Stație de epurare apă - Pagina 42
Stație de epurare apă - Pagina 43
Stație de epurare apă - Pagina 44
Stație de epurare apă - Pagina 45
Stație de epurare apă - Pagina 46
Stație de epurare apă - Pagina 47
Stație de epurare apă - Pagina 48
Stație de epurare apă - Pagina 49
Stație de epurare apă - Pagina 50
Stație de epurare apă - Pagina 51
Stație de epurare apă - Pagina 52
Stație de epurare apă - Pagina 53
Stație de epurare apă - Pagina 54
Stație de epurare apă - Pagina 55
Stație de epurare apă - Pagina 56
Stație de epurare apă - Pagina 57
Stație de epurare apă - Pagina 58
Stație de epurare apă - Pagina 59
Stație de epurare apă - Pagina 60
Stație de epurare apă - Pagina 61
Stație de epurare apă - Pagina 62
Stație de epurare apă - Pagina 63
Stație de epurare apă - Pagina 64
Stație de epurare apă - Pagina 65
Stație de epurare apă - Pagina 66
Stație de epurare apă - Pagina 67
Stație de epurare apă - Pagina 68
Stație de epurare apă - Pagina 69
Stație de epurare apă - Pagina 70
Stație de epurare apă - Pagina 71
Stație de epurare apă - Pagina 72
Stație de epurare apă - Pagina 73
Stație de epurare apă - Pagina 74
Stație de epurare apă - Pagina 75
Stație de epurare apă - Pagina 76
Stație de epurare apă - Pagina 77
Stație de epurare apă - Pagina 78
Stație de epurare apă - Pagina 79
Stație de epurare apă - Pagina 80
Stație de epurare apă - Pagina 81
Stație de epurare apă - Pagina 82
Stație de epurare apă - Pagina 83
Stație de epurare apă - Pagina 84
Stație de epurare apă - Pagina 85
Stație de epurare apă - Pagina 86
Stație de epurare apă - Pagina 87
Stație de epurare apă - Pagina 88
Stație de epurare apă - Pagina 89
Stație de epurare apă - Pagina 90
Stație de epurare apă - Pagina 91
Stație de epurare apă - Pagina 92
Stație de epurare apă - Pagina 93
Stație de epurare apă - Pagina 94
Stație de epurare apă - Pagina 95
Stație de epurare apă - Pagina 96
Stație de epurare apă - Pagina 97
Stație de epurare apă - Pagina 98
Stație de epurare apă - Pagina 99
Stație de epurare apă - Pagina 100
Stație de epurare apă - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Statie de Epurare Apa.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Proiectarea unei stații de epurare a unei localități

TEMA PROIECTULUI Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale statiei de epurare a unei localitati cu...

Stație de Epurare

I. ORGANIZAREA STAŢIEI DE EPURARE 1. Aspecte generale privind preiectarea staţiei de epurare Această staţie de epurare va deservi o localitate cu...

Stație de Epurare

ANSAMBLUL STAŢIEI DE EPURARE O staţie de epurare grupează construcţiile şi instalaţiile destinate a asigura desfăşurarea proceselor de epurare a...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere

Orasul Ungheni se afla în partea de vest a Republicii Moldova. Este întins pe o suprafata aproximativ de 16 km² cu o populatie de pîna la 40000 de...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate

Capitolul I. Tema de proiectare Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei statii de epurare ape uzate urbane. Se dau urmatoarele date: A....

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Tratarea Apelor Reziduale

Apa reziduala In prezent circa 1,2 miliarde de oameni duc lipsa apei, 3 miliarde de oameni nu dispun de apa potabila curata, iar 3-4 milioane de...

Bilanțul electroenergetic - Direcția de Apă Canal Pașcani

Memoriu de activitate 2008-2009 În anul 2008-2009 am colaborat la întocmirea lucrării de bilanţ energetic cu titlul ”BILANŢ ENERGETIC COMPLEX DAC...

Sisteme de Depoluare

Date pentru proiect: Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiecte tehnologice ale unei statii de epurare a apelor uzate...

Epurarea apelor uzate în industria sucului și a pastei de tomate

1.Introducere Pentru desfșurarea normală a activității zilnice și menținerea stării de sănătate, organismul are nevoie de o anumită cantitate de...

Ai nevoie de altceva?