Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 12681
Mărime: 727.17KB (arhivat)
Publicat de: Flaviu Dumitrescu
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI, IAȘI FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Date generale
 2. 1.1Tema proiectului
 3. 1.2Amplasamentul
 4. 1.3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
 5. 1.4 Studiul geotehnic
 6. 1.5 Topografia zonei
 7. 1.6 Elemente generale
 8. 1.6.1 Elemente de relief
 9. 1.6.2 Elemente pedologice
 10. 1.6.3 Elemente de climă, temperatură şi precipitaţii
 11. 1.6.4 Studii hidrologice
 12. 1.6.6 Elemente de ecologie terestra si acvatica
 13. CAPITOLUL II
 14. 2.1 Descrierea funcțională și tehnologică
 15. 2.2 Descrierea situatiei propuse
 16. 2.3 Caracteristicile principale ale constructiilor
 17. CAPITOLUL III
 18. 3.1 Dimensionarea retelei de canalizare
 19. 3.1.1 Determinarea numarului de locuitori ce folosesc apa pentru nevoi gospodaresti
 20. 3.1.2 Determinarea si dimensionarea debitelor repartizate
 21. 3.2 Elemente generale privind proiectarea statiei de epurare
 22. 3.2.2 Calculul debitelor influente în Staţia de Epurare
 23. 3.2.1 Calcului necesarului de apa(situatie de perspectiva-25 de ani)
 24. 3.2.3.Calculul cantităţilor de poluanţi influente în Staţia de Epurare 3.2.4 Determinarea gradelor de epurare necesare a fi realizate de stația de epurare
 25. 3.2.4. 1 Determinarea gradului de epurare dupăCBO5
 26. 3.2.4.2 Determinarea gradului de epurare dupa MTS
 27. 3.2.4.3 Determinarea gradului de epurare dupa N
 28. 3.2.5 Determinarea populatiei echivalente
 29. 3.2.5.1 Cantitatile de poluanti
 30. 3.2.5.2 Populatia echivalenta a debitului influent
 31. 3.2.5.3. CONCLUZIE
 32. CAPITOLUL IV- TEHNOLOGIE DE EXECUTIE - REACTOR BIOLOGIC A LOCALITĂŢII
 33. 4.1. Memoriu tehnic
 34. 4.1.1. Descrierea lucrărilor de construcţii (Reactor biologic)
 35. 4.1.1.1. Memoriu de rezistenţă şi arhitectura
 36. 4.1.1.2. Tehnologia de execuţie a bazinului biologic
 37. 4.1.1.3. Măsuri de sănătate şi securitate a muncii şi PSI
 38. 4.2 Prevederi de alcătuire a elementelor din beton armat
 39. 4.3. Împingerea pământului - Noţiuni generale
 40. 4.4. Prevederi de alcătuire pentru plăci

Extras din licență

CAPITOLUL I

DATE GENERALE

1.1. Tema proiectului

ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea TRUŞEŞTI, comuna TRUŞEŞTI, judeţul BOTOŞANI”

Obiectiv 1: Înfiinţarea sistemului de canalizare al localităţii TRUŞEŞTI, comuna

TRUŞEŞTI, judeţul BOTOŞANI”

Obiectiv 2: Înfiinţarea staţiei de epurare a localităţii TRUŞEŞTI,comuna TRUŞEŞTI, judeţul BOTOŞANI”

La baza elaborării acestui proiect au stat:

- Documentare realizată la faţa locului;

- Planul de Urbanism General al comunei Truşeşti;

- Norme tehnice de proiectare MLPTL;

- STAS – urile în vigoare pentru proiectarea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare.

Elaborarea studiului s-a făcut urmărind în permanenţă încadrarea în legislaţia actuală (legi, STAS - uri şi norme tehnice) având în atenţie ca apele uzate deversate în emisar, să se încadreze sub L.M.A. (limitele maxime admisibile) prevăzute în NTPA 001/2005.

Existenţa unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi parţial de canalizare , cât şi extinderea acestor sisteme datorate construirii de noi locuinţe cu un grad ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi obligatorie proiectarea şi realizarea unei staţii de epurare, pentru a nu polua mediul cu ape uzate.

Fluxul tehnologic propus, va permite evacuarea debitului de apă uzată în emisar, cu valori ale parametrilor sub limitele admisibile prevăzute de normativele în vigoare.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 şi a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor.

1.2. Amplasamentul

Judeţul Botoşani, având o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din teritoriul ţării) este situat în partea de nord-est a României, învecinându-se la sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, la nord cu Ucraina şi la est cu Republica Moldova.

Teritoriul judeţului, cuprins în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord, prezintă diferenţe de altitudine relativ reduse: dealurile Siretului, mai înalte la vest şi în sectorul nordic al Câmpiei Moldovei şi dealurile scunde la est, cu caracteristici proprii Podişului Moldovei.

1.3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Existenţa unui sistem centralizat de alimentare cu şi extinderea acestui sistem datorate construirii de noi locuinţe cu un grad ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi obligatorie proiectarea şi realizarea unei reţele de canalizare, pentru a nu polua mediul cu ape uzate.

Sistemul de canalizare prezintă următoarele avantaje:

- depoluarea pânzei freatice subterane;

- depoluarea solului;

- depoluarea microclimatului;

- protecţia populaţiei prin eliminarea surselor de infestare;

- creşterea nivelului de trai al populaţiei;

- ocuparea forţei de muncă din zonă în execuţie şi exploatare.

Fluxul tehnologic propus al staţiei de epurare va permite evacuarea debitului de apă uzată în emisar, cu valori ale parametrilor sub limitele admisibile prevăzute de normativele în vigoare.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 şi a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor

1.4 Studiul geotehnic

Conform STAS 1242/1 - 89, studiul geotehnic are ca scop:

- identificarea succesiunii tipului stării şi caracteristicilor fizico-mecanice ale structurilor care alcătuiesc terenul de fundare pe zona activă a fundaţiilor şi funcţie de portanţa şi compresibilitatea acestuia, definitivarea sistemului şi adâncimii de fundare pentru construcţie;

Preview document

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 1
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 2
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 3
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 4
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 5
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 6
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 7
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 8
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 9
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 10
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 11
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 12
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 13
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 14
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 15
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 16
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 17
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 18
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 19
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 20
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 21
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 22
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 23
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 24
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 25
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 26
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 27
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 28
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 29
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 30
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 31
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 32
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 33
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 34
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 35
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 36
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 37
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 38
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 39
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 40
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 41
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 42
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 43
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 44
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 45
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 46
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 47
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 48
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 49
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 50
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 51
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 52
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 53
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 54
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 55
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 56
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 57
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 58
Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Infiintarea Sistemului de Canalizare in Localitatea Trusesti Judetul Botosani.docx

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?