Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi

Licență
9.3/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 20036
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Dorian Theodor Adam
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Capitolul 1. TEMA LUCRĂRII 4
 2. Capitolul 2. MEMORIU TEHNIC 5
 3. Capitolul 3. CONSIDERENTE PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE ORĂŞENEŞTI 7
 4. 3.1. Poluanţi caracteristici, impactul asupra mediului, necesitatea epurării apelor uzate 8
 5. 3.2. Condiţii de calitate pentru apele uzate urbane. Normative 10
 6. 3.3. Caracteristicile apelor uzate urbane 13
 7. 3.3.1. Caracteristici fizice 13
 8. 3.3.2. Caracteristici chimice 14
 9. 3.3.3. Caracteristici bacteriologice şi biologice 16
 10. Capitolul 4. TEHNOLOGIA ADOPTATĂ PENTRU EPURAREA APELOR UZATE 18
 11. 4.1. Variante tehnologice de epurare a apelor uzate municipale 18
 12. 4.2. Factorii care influenţează selecţia operaţiilor şi proceselor unitare 21
 13. 4.3. Determinarea gradului de epurare necesar 23
 14. 4.4. Alegerea variantei tehnologice optime 32
 15. 4.5 Calculul concentraţiilor intermediare, realizate pentru etapele de epurare mecanică, biologică şi verificarea realizării gradului de epurare necesar 34
 16. 4.6. Elaborarea schemei boc tehnologice 45
 17. 4.7. Materii prime şi auxiliare 48
 18. 4.8. Utilităţi şi energie 48
 19. 4.9. Subproduse materiale şi energetice, deşeuri 50
 20. Capitolul 5. PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A UTILAJELOR 51
 21. 5.1. Debite de calcul şi de verificare utilizate în staţiile de epurare municipale 51
 22. 5.2. Calculul utilajelor din cadrul treptei mecanice de epurare (grătare, deznisipator, bazin de egalizare, separator de grăsimi, decantor primar) 51
 23. 5.3. Calculul utilajelor în cadrul treptei biologice (bazin de nămol activ, decantorul secundar) 63
 24. 5.4. Tratarea nămolului activ 71
 25. Capitolul 6. CONSTRUCŢII ŞI INSTALEŢII PREVĂZUTE ÎN CADRUL STAŢIEI DE EPURARE 75
 26. 6.1. Construcţii şi instalaţii legate direct de procesul tehnologic al staţiei de epurare 75
 27. 6.2. Construcţii şi instalaţii anexe staţiei de epurare 76
 28. Capitolul 7. SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE EPURARE A APELOR UZATE ORĂŞENEŞTI 77
 29. Capitolul 8. CALCULUL COSTURILOR DE PRODUCŢIE ŞI A INDICATORILOR DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 78
 30. CONCLUZII 82
 31. BIBLIOGRAFIE 83

Extras din licență

Capitolul 1. Tema lucrării:

Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie reprezentată de unităţi din industria chimică şi alimentară

Capitolul 2. Memoriu tehnic:

Acestă lucrare de licenţă are în vedere elaborarea unei instalaţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti.

Pentru acest lucru, au fost propuse mai multe variante tehnologice dintre care, varianta optimă este cea de epurare mecano – bilogică:

Lucrarea cuprinde 8 capitole structurate astfel:

Capitolul 1: prezintă tema lucrării ce se referă la proiectarea unei instalaţii de epurare a apelor uzate.

Capitolul 2: cuprinde memoriul tehnic.

Capitolul 3: cuprinde considerentele privind epurarea apelor uzate orăşeneşti şi anume: poluanţii caracteristici, impactul lor asupra mediului şi necesitatea epurării apelor uzate; condiţii de calitate normative pentru factorul de mediu; caracteristicile apelor uzate municipale.

Capitolul 4: pune în evidenţă tehnologia adoptată pentru epurarea apelor uzate. Aici se prezintă:

- patru variante tehnologice de epurare a apelor uzate municipale,

- factorii care influenţează selecţia operaţiilor şi proceselor unitare,

- determinarea gradului de epurare necesar, descrierea detaliată a procesului tehnologic adoptat,

- calculul concentraţiilor intermediare realizate pentru etapele de epurare mecanică şi biologică şi verificarea realizării gradului de epurare necesar.

- tot aici este elaborată schema bloc tehnologică,

- sunt puse în evidenţă materiile prime şi auxiliare,

- utilităţile şi consumul de energie, subprodusele materiale şi energetice, precum şi deşeurile.

Capitolul 5: aici are loc proiectarea tehnologică a utilajelor. S-au analizat:

- debitele de calcul şi de verificare utilizate în staţiile de epurare municipale,

- calculul utilajelor din cadrul treptei mecanice de epurare (de tipul grătare, deznisipator, separator de grăsimi, decantor primar),

- calculul utilajelor în cadrul treptei biologice de epurare (bazin cu nămol activ, decantor secundar),

- tratarea nămolurilor (aspecte generale privind colectarea şi tratarea nămolurilor),

- sunt prezentate şi fişele tehnice pentru două utilaje din cadrul procesului tehnologic de epurare.

Capitolul 6: sunt prezentate construcţiile şi instalaţiile prevăzute în cadrul staţiei de epurare.

Capitolul 7: este desenată schema tehnologică de epurare a apelor uzate municipale.

Capitolul 8: sunt prezentate costurile de producţie.

CAPITOLUL 3. CONSIDERENTE PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE ORĂŞENEŞTI

Se dau urmatoarele date:

Debite de calcul

Qzi, med = 0,38 m3/s

Qzi, max = 0,42 m3/s

Qor, min = 0,30 m3/s

Qor, max = 0,40 m3/s

Compoziţia apelor uzate care sunt introduse în staţia de epurare

Solide în suspensie - Ciss = 640 mg/l

Compuşi organici - CBO5 = 550 mg/l

- CCOCr = 770 mg/l

Azot total – CiN = 15 mg/l

Temperatura apei uzate: 200C

pH = 7

Constanta vitezei de consum a oxigenului din apele uzate: k1 = 0,1 zi-1

Analize de laborator ale emisarului în care se deversează apele epurate:

Concentraţia de oxigen dizolvat din receptor – COr = 6 mg O2/l

C(cco-cr)r = 20 mg/l

Solide în suspensie – (CSS)r = 50 mg/l

Azot total – CNr = 2,5 mg/l

Temperatura medie a apei – 100C

Studiile hidrologice ale emisarului indică:

Viteza medie a apei – v = 1,5 m/s

Debitul emisarului – Qe = 5 m3/s

Coeficientul de sinuozitate al râului – ф = 1,2

Constanta de oxigenare a apei din emisar – K2 = 0,17 zi-1

Utilaje ce urmeaza a fi proiectate:

Treapta mecanică:

Grătar

Deznisipator

Separator de grăsimi

Bazin de egalizare

Decantor primar

Treapta biologică:

Bazin de aerare cu namol activ

Decantor secundar

3.1. Poluanţi caracteristici, impactul asupra mediului, necesitatea epurării apelor uzate:

Apele uzate cu cea mai mare încărcătură de poluanţi sunt apele uzate menajere şi cele industriale. O parte din poluanţi le sunt comuni.

Principalele tipuri de poluanţi care conferă apelor „calitatea” de ape uzate datorită modificării caracteristicilor fizice, chimice, bacteriologice sau radioactive sunt:

Compuşi organici biodegradabili care provin din apele uzate menajere, industriale etc. Cele mai încărcate sunt cele din industriile alimentare, cea organică de sinteză şi de hârtie, din complexe de creştere a animalelor (abatoare, zootehnie).

Impactul acestor compuşi constă în reducerea concentraţiei de oxigen dizolvat cu repercursiuni asupra florei, faunei. Are loc procese anaerobe; există riscul reducerii capacităţii de autoepurare. Prezenţa acestor compuşi este indicată de CBO5 (indicator specific).

Compuşi organici nebiodegradabili (refractari sau poluanţi prioritari) rezultaţi din surse precum ape uzate din industria organică de sinteză, cea a celulozei şi hârtiei, petrochimică şi metalurgică. Sunt compuşi organici cu toxicitate acută sau cronică şi/sau cu caracter mutagen sau cancerigen.

Impactul este deosebit asupra cursurilor de apa, asupra oamenilor şi asupra organismelor acvatice. Încetinesc sau stopează procesele de autoepurare sau epurare biologică şi pot da produşi secundari de dezinfecţie.

Oxidabilitatea este mai mică decât la compuşii organici biodegradabili datorită structurii chimice pe care o au.

Compuşii organici toxici sau nebiodegradabili se pot clasifica după cum urmează:

-compuşi halogenaţi ai hidrocarburilor saturate şi nesaturaţi ciclici sau aciclici;

-compuşi aromatici monociclici;

-compuşi fenolici;

-compuşi aromatici policiclici;

-compuşi ai acidului ftalic de tipul esterilor şi eterilor;

-compuşi cu azot;

-pesticide;

-compuşi policloruraţi ai fenilbenzenului.

Toţi compuşii citaţi provin din industria organică de sinteză, industria textilă, industria celulozei şi hârtie, rafinării de petrol, industria metalurgică, industria minieră şi industria lemnului.

Clorurile şi sulfurile din apele uzate pot influenţa procesele biologice de epurare dacă cantităţile lor depasesc anumite limite. Clorurile sub formă de ioni de clor din apa uzată menajeră provin în special, din urina de origine animală sau umană, ca urmare a consumului în alimentaţie a clorurii de sodiu. Sulfurile din apele uzate menajere pot fi determinate şi puse în evidenţă sub formă de sulfuri totale, sulfuri de carbon şi hidrogen sulfurat (care ne dă indicaţii asupra lipsei oxigenului din apă şi apariţia proceselor anaerobe).

Metalele grele existente, în special, în apele uzate industriale sunt toxice pentru microorganismele care participă la epurarea biologică a apelor şi la fermentarea anaerobă a nămolurilor. Limitele admisibile pentru Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Co sunt evidenţiate în STAS 4706 – 88. Determinarea lor în laborator prin analize standard necesită durate mari de timp şi un echipament complex derivat din necesitatea utilizării unei game largi de reactivi. În ultimul timp se practică metoda spectrofotometriei cu absorbţie atomică al cărui aparat este capabil să determine un număr de 27 elemente minerale, între care şi metalele grele menţionate.

Substanţe radioactive folosite din ce în ce mai mult în medicină, tehnică etc, precum şi la centralele atomice crează noi probleme celor care se ocupă cu protecţia calităţii apelor. Aceste substanţe care emit radiaţii influenţeză procesele de epurare şi pot fi periculoase pentru personalul de exploatare.

Preview document

Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 1
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 2
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 3
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 4
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 5
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 6
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 7
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 8
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 9
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 10
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 11
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 12
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 13
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 14
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 15
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 16
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 17
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 18
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 19
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 20
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 21
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 22
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 23
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 24
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 25
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 26
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 27
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 28
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 29
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 30
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 31
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 32
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 33
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 34
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 35
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 36
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 37
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 38
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 39
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 40
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 41
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 42
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 43
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 44
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 45
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 46
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 47
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 48
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 49
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 50
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 51
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 52
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 53
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 54
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 55
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 56
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 57
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 58
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 59
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 60
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 61
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 62
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 63
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 64
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 65
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 66
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 67
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 68
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 69
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 70
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 71
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 72
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 73
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 74
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 75
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 76
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 77
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 78
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 79
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 80
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 81
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 82
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 83
Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Epurarea Apelor Uzate - O Statie de Epurare cu o Capacitate de 20t Apa pe Zi.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate municipale

CAPITOLUL 1. TEMA DE PROIECTARE A. Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei instalatii de epurare a apelor uzate municipale. Se dau...

Metode Spectrometrice de Analiza a Ionilor Metalici din Apele Recirculate

INTRODUCERE Recircularea apei este un proces prin care apa reziduală este tratată în vederea îmbunătăţirii ei calitative cu eliminarea...

Biochimie

Exemple de pH-metre, spectrofotometre, cromatografe, electroforeze utilizate în laboratoare medicale şi de revoluţie. Spectrofotometria Un...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Analiză financiară - SC Pâinea SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a...

Plan de afaceri morărit SC Spicul SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza şi a...

Ai nevoie de altceva?