Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14355
Mărime: 882.84KB (arhivat)
Publicat de: Raluca M.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

INTRODUCERE

Societatea românească actuală se regăsește într-un proces de transformare în care toate instrumentele de sferă financiară, socială, civică și politică, au cunoscut o altă dinamică în încercarea de acomodare la condițiile actuale. Un sistem democratic este avantajos atunci când economia înregistrează realizări și în gradul în care evoluează un spirit de natură democratică în mentalul romanesc. În această schimbare nu se poate face abstracție de domeniul administrației publice din țara noastră, de celelalte instituții care participă la evoluția României. Utilitatea implementării unei dimensiuni de management, a profesionalismului în această sferă este justificată și de dorința statului nostru de a se pune in acord cu standardele europene. Pornind de la ideea că o fuzionare a regiunilor este mai eficace și mai realistă decât cea la nivel național, țara noastră trebuie să fructifice această oportunitate, potrivindu-și capacitățile instituționale, antrenand factorii politici, dipunand nivelele de decizie, și nu în ultima instanță stimuland participarea și implicarea civică. Extinderea regională, depinde prin urmare direct de acești factori. Cunoștiințele Uniunii Europene în sfera polticilor ce țin de dezvoltarea regională este destul de vastă, începând încă de la fondarea Comunității Europene în anul 1957. În ceea ce privește țara noastră, se are în vedere dezvoltarea și întărirea întregului complex de activități în aria dezvoltării regionale.

O Românie actuală și democratică care se formează pe sine, și tinde spre o dezvoltare armonioasă, spre prosperitate și spre emancipare pentru toți locuitorii săi, nu poate nesocoti comunitățile etnice ce locuiesc aici, oameni distincți prin origine, limbă, istorie ori tradiții, dar totodată egali în demnitate, în drepturi și în îndatoriri cu ceilalți cetățenii români majoritari. În momentul democratizării și al integrării în națiunea europeană, importanța comunităților etnice se cade în egală măsură, recunoscut și reevaluat, pentru că, ceea ce în unele epoci a putut da impresia unora că este o activitate și o problemă complicată, uneori imposibil de soluționat, a devenit în prezent o bogăție și un mijloc spre o mai bună includere în variata simfonie a popoarelor europene, un nod de legătură între români și comunitățile etnice. Din acest punct de vedere, lucrarea de față are în vedere cunoașterea și valorizarea comunităților etnice care trăiesc actualmente în România, prin intermediul istoriei lor, prin intermediul tradițiilor istorice, cele religioase, culturale ori naționale. Bineînțeles, pe teritoriul țării noastre de-a lungul secolelor a fost o conviețuire dificilă. Nu în toate vremurile și în toate regimurile politice, relațiile dintre români și comunitățile etnice au fost dominate de înțelegere și de o conviețuire liniștită, în același mod în care și statutul juridic al anumitor comunități etnice ori naționale nu a fost același. În moment ce anumite comunități au avut o condiție avantajoasă (spre exemplu maghiarii, secuii și sașii în Transilvania evului mediu și la debutul vremurilor moderne), alte popoare s-au regăsit în situația de îngăduitori (spre exemplu românii în Transilvania medievală), iar alte popoare au avut parte de un statut marginal, atunci când au avut un statut de umilință (spre exemplu robia țiganilor) ori de tolerați (de exemplu evrei, țigani), suferind de multe ori aspre și nedrepte persecuții.

În primul capitol al lucrării - “Considerații privind conceptul de dezvoltare regională”, am tratat conceptul de dezvoltare regională, politica și instrumentele sale de dezvoltare regională, precum și regiunile de dezvoltare ale Romaniei actuale, precum și performanțele lor.

Prin intermediul celui de-al doilea capitol al lucrarii și anume ”Potențialul de dezvoltare turistică al regiunii Sud-Est a Romaniei”, mi-am propus să realizez o analiză socială și economică a acestei regiuni de dezvoltare. De asemenea am surprins prin intermediul unei analize SWOT principalele puncte forte și oportunități ale regiunii, precum și punctele slabe și amenințările acesteia. Tot în cuprinsul acestui capitol regăsim și o analiză a activității turistice în regiunea de dezvoltare Sud - Est.

Prin cel de-al treilea capitol al lucrării de disertație - “Considerații privind noțiunile de comunitate și comunitate etnică”, am surprins principalele informații și semnificații ale noțiunii de comunitate, etnicitate, punand accentul pe comunitățile etnice aflate în regiunea de Sud - Est

Prin intermediul ultimului capitol al prezentei lucrări care este și studiul de caz - “Comunitatea turco - tătară - evoluție și contribuție la dezvoltarea regională”, mi-am propus să aflăm informații privind istoria turcilor și a tătarilor, tradițiile acestora, evenimentele realizate de către aceste popoare, precum și un program turistic desfășurat de ei.

Problematica lucrării de disertație își propune să reliefeze caracterul integrator al civilizației românești din zilele noastre, rezultat al unor evenimente istorice între români și comunitățile etnice în ceea ce privește dezvoltarea regională. Evidențiază totodată faptul că și comunitățile etnice sunt o bogăție pentru statul român, iar prezența etnică, istorică și culturală este un elogiu adus varietății și diferenței, fiecare cetățean participand cu valorile sale la puternica simfoni românească. Comunitățile etnice oferă de asemenea anumite legături strânse între români și între națiunile mamă ale acestor naționalități.

Bibliografie

- Bălan Dinu, Etnie, etnicitate, națiune și naționalism, http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC12/07%20dinu%20balan.pdf

- Brătescu Constantin, Dobrogea: 1878 - 1928; cincizeci de ani de vieață românească, în volumul omonim, tipărit cu prilejul semicentenarului reanexării Dobrogei, vol. I, Cultura Națională, București, 1928

- Dicționarul Explicativ al Limbii Romane

- Direcția Regională de Statistică Brăila „Recensământul populației și al locuințelor 18 martie 2017”, vol. IV- populație - structura etnică și confesională 2017, INS

- Institutul Național de Statistică http://www.insse.ro/cms/ro

- Ionescu Claudia, Nicolae Toderaș, Politica de dezvoltare regională, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007

- Jaliu Dragoș, Dezvoltare Regionaloă și Fonduri Europene, Editura Erconomică, București

- Ministerul Dezvoltării Regionale

- Plan Național de Dezvoltare, http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/index.htm , Accesat la data de 06.03.2018

- Prelipcean Gabriela, Restructurare și dezvoltare regională, Editura Economică, București, 2001

- Zamfir Cătălin, Lazăr Vlăsceanu, Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993

Preview document

Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 1
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 2
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 3
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 4
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 5
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 6
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 7
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 8
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 9
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 10
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 11
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 12
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 13
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 14
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 15
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 16
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 17
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 18
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 19
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 20
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 21
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 22
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 23
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 24
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 25
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 26
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 27
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 28
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 29
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 30
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 31
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 32
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 33
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 34
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 35
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 36
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 37
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 38
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 39
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 40
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 41
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 42
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 43
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 44
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 45
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 46
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 47
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 48
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 49
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 50
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 51
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 52
Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Locul comunitatilor etnice in dezvoltarea regionala.docx

Alții au mai descărcat și

Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților

MOTTO : “ Copilul este ca un pui de vrabie. Daca îl strangi prea tare în palmă, îl sufoci, dacă îl laşi prea slobod, cade şi-l mănâncă pisica “ (...

Studiu de caz în asistență socială

Studiul de caz a fost realizat la cererea Spitalului de Urgenţă al Judeţului Iaşi, în vederea monitorizării clientului la ieşirea din spital....

Grupul Etnic

Prima parte a acestei lucrari va fi o abordare teoretica a ceea ce numim grup etnic minoritar , si ca un caz particular voi trata romii, care sunt...

Probleme Sociale ale Etniei Rrome din România

Introducere Pe parcursul acestei lucrări am abordat problema minorităţilor rome din două perspective: una psiho-sociologica şi una demografico-...

Minoritățile etnice din România

Notiuni generale Minoritatile etnice au reprezentat intotdeauna un procent semnificativ din populatia Romaniei. In anul 1930, populatia Romaniei...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Curs Sociologie

1.4.1 Perspectiva evolutionista a fost prima formulata în sociologie, fiind fundamentata în special pe lucrarile lui Auguste Comte si Herbert...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Potențialului de Dezvoltare a Ecoturismului

Patrimoniul natural al Republicii Moldova ca potenţial de dezvoltare a ecoturismului Republica Moldova, o ţară mică din sud-estul Europei, cu o...

Resursele Energetice - Motiv de Tensiuni, Crize și Conflicte

Introducere Această lucrare abordează o temă de actualitate în domeniul relaţiilor internaţionale, şi anume Resursele energetice- motive de...

Circuit peșterile din Munții Bihor

TRASEU: PLOIEŞTI – SINAIA – BRAŞOV – SIGHIŞOARA – TÂRGU MUREŞ – CLUJ NAPOCA – ORADEA – DEVA – SIBIU – RÂMNICU VÂLCEA – PITEŞTI – TÂRGOVIŞTE –...

Calitatea vieții în municipiul Oradea

I. PRINCIPII METODOLOGICE DE STUDIERE A CALITATII VIETII 1.1. Calitatea vietii – concepte si abordari teoretico - metodologice Conceptul...

Politica de securitate a României

Perioada de pace si stabilitate fara precedent pe care o traverseaza Europa la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI se datoreaza...

Dezvoltarea Comunitară și Analiza Populației de Etnie Rromă

Încă din anul 1998, este înființat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) . Această organizație reprezintă o instituție inspirată de Banca...

Rivalități generate de accesul la resurse naturale

Master an I Mediu INTRODUCERE Ce sunt conflictele generate de resurse? Resursele care genereaza conflicte sunt acele resurse naturale a caror...

Malaezia

1.Date generale Nume: Malaysia (conform DOOM 2005), sau denumirea veche Malaezia. Denumirea nativa este Persekutuan Malaysia, cunoscuta in...

Ai nevoie de altceva?