Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene

Licență
8.6/10 (5 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 21154
Mărime: 91.69KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Pătrașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL 1 7
 4. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE 7
 5. 1.1Aspecte generale privind evoluţia şi rolul asigurărilor 7
 6. 1.2 Asigurările în Uniunea Europeană și în România 10
 7. 1.3 Clasificarea și tipuri de asigurări 14
 8. CAPITOLUL 2 19
 9. CONTRACTUL DE ASIGURARE 19
 10. 2.1 Definiția contarctului de asigurare 19
 11. 2.2 Incheierea contractului. Drepturi și obligații 20
 12. CAPITOLUL 3 33
 13. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAȚĂ 33
 14. 3.1 Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de viaţă practicate în România 33
 15. 3.2 Persoanele cu interes asigurabil în contractul de asigurare de viaţă 35
 16. 3.3 Clauze contractuale standard in asigurările de viața 36
 17. 3.4 Clauze opţionale ale contractului de asigurare de viaţă 38
 18. CAPITOLUL 4 41
 19. STUDIU DE CAZ –S.C ASIROM S.A 41
 20. 4.1 Constituirea şi evoluţia societăţii 41
 21. 4.2 Structura organizatorică a S.C. Asirom S.A. 43
 22. 4.3 Produse de asigurări de viaţă în practica S.C ASIROM S.A. 45
 23. 4.3.1. Asigurarea mixtă de viaţă 46
 24. 4.3.2. Asigurarea mixtă de viaţă şi suplimentară de accidente 48
 25. 4.3.3. Asigurarea familială mixtă de viaţă 50
 26. 4.3.4 Asigurarea de pensie suplimentară privată cu acumulare de capital şi reevaluare prosperă 52
 27. 4.3.5 Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă-valută forte 55
 28. 4.Prime, tarife şi sume asigurate în practica S.C ASIROM S.A. 58
 29. 4.4.1. Proceduri de stabilire a primelor, tarifelor şi sumelor asigurate în practica S.C. ASIROM S.A 58
 30. CONCLUZII 61
 31. BIBLIOGRAFIE 67

Extras din licență

INTRODUCERE

Decizia de a alege drept temă a lucrării de diplomă „Asigurarea de viață” nu a fost luată din dorinţa de a realiza o informare asupra acestui sector, pentru că nu am nici cea mai mică îndoială că există numeroase publicaţii in acest sens. De asemenea, intenţia mea nu a fost de a comenta situaţia actuală a acestei industrii. Scopul acestei lucrări este rezultatul dorinţei de a scoate in evidenţă adevăratele valenţe ale acestui domeniu foarte specializat al economiei naţionale, asigurarea de viaţă. Practic trebuie „să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului”, conştientizând că asigurările de viaţă reprezintă un factor cheie al creşterii economice.

In ultimul timp se observă un interes crescut pentru dezvoltarea industriei asigurărilor, semnal care este dat nu numai de piaţa asigurărilor, ci vine şi din partea autorităţilor si chiar a potenţialilor asiguraţi.

Companiile de asigurări româneşti fac eforturi susţinute de creştere a competitivităţii de o manieră europeană, dezvoltând produse noi, îmbunătăţind calitatea serviciilor, diversificându-şi reţeaua de distribuţie si investind în pregătirea angajaţilor. Necesare, dar nu şi suficiente, aceste îmbunătăţiri trebuie să fie susţinute de noi modalităţi de evaluare a poliţelor, de o diversificare a portofoliului clienţilor, de un stil de management care să vină în întâmpinarea schimbării.

Prezenta lucrare urmăreşte particularizarea structurilor trecute şi actuale ale asigurărilor de viaţă din România , insistând asupra nevoii schimbării de orientare, şi mai ales de mentalitate.

Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii. Pentru întămpinarea acestor fenomene provocatoare de pagube (inundaţii, cutremure de pământ, alunecări de teren, uragane, incendii, explozii, boli, accidente, invalidităţi etc.) oamenii folosesc următoarele trei căi principale:

-ocrotirea gospodărească;

-economisirea;

-transferarea riscurilor pe seama altei persoane, de regulă, persoane juridice– organizaţii de stat sau private care sunt specializate în asemenea operaţii şi care consimt să suporte consecinţele acestora în schimbul unei sume de bani.

Această cale de întâmpinare a riscurilor poate ajunge la o acoperire satisfăcătoare sau chiar maximă, căpătând, cu timpul, denumirea de asigurare.

În condiţiile dezvoltării societăţii, asigurarea apare ca o necesitate obiectivă, ca o categorie economică izvorâtă din acţiunea legilor care guvernează natura şi societatea umană.

În legătură cu definirea asigurării, aceasta îmbracă diferite forme. Astfel, “Dicţionarul limbii române contemporane” defineşte asigurarea ca fiind “ acţiunea de a pune în siguranţă” sau “raport juridic în baza căruia cel asigurat (sau altă persoană) are dreptul la o despăgubire în cazul producerii riscului prevăzut.”

Din punctul nostru de vedere, acela legat de formarea, gestionarea, utilizarea fondurilor de asigurare, subscriem la definiţie că asigurarea este “activitatea conştientă a societăţii sau a agentului economic privat de formare în comun de către un număr mare de persoane (fizice şi/sau juridice), ameninţate de aceleaşi pericole, a unor fonduri băneşti care sunt gestionate de către asigurător, şi utilizate pentru acoperirea unor necesităţi financiare viitoare, probabile dar nesigure, în cazul realizării acelor pericole.

Asigurarea reprezintă operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

Cei interesaţi apelează la asigurare, ca o modalitate de protejare împotriva pericolului (riscului) care îi ameninţă, numai dacă prima de asigurare pe care ar trebui să o achite este îndeajuns de redusă, comparativ cu mărimea pagubei pe care ar urma să o suporte dacă s-ar produce fenomenul respectiv; în cazul în care prima este prea ridicată, asigurarea nu mai prezintă convenienţă pentru potenţialul asigurat.

În concluzie, într-o economie de incertitudini, asigurarea favorizează afluirea economiilor populaţiei către piaţa financiară; incertitudinile din economie pot să favorizeze sau să defavorizeze evoluţia avuţiei viitoare a agenţilor economici, iar contactul de asigurare apare ca o creanţă condiţionată, emisă de asigurător şi achiziţionată de asigurat.

Preview document

Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 1
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 2
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 3
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 4
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 5
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 6
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 7
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 8
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 9
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 10
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 11
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 12
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 13
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 14
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 15
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 16
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 17
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 18
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 19
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 20
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 21
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 22
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 23
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 24
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 25
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 26
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 27
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 28
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 29
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 30
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 31
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 32
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 33
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 34
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 35
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 36
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 37
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 38
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 39
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 40
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 41
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 42
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 43
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 44
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 45
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 46
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 47
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 48
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 49
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 50
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 51
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 52
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 53
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 54
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 55
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 56
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 57
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 58
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 59
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 60
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 61
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 62
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 63
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 64
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 65
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 66
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 67
Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață în contextul reglementărilor Uniunii Europene - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea de Viata - Tipurile de Asigurari de Viata in Contextul Reglementarilor Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Modelul Social European

INTRODUCERE Politica socială europeană s-a dezvoltat într-o manieră fragmentară, iar progresele obţinute în domeniu sunt neuniforme. O serie de...

Ai nevoie de altceva?