Controlul în administrația publică

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 20316
Mărime: 89.15KB (arhivat)
Publicat de: Carol Kiss
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Noţiuni generale privind administraţia publică 4
 3. 1.1 Consideraţii generale 2
 4. 1.2 Rolul şi structura administraţiei publice 6
 5. 1.3 Principiul legalităţii în administraţia publică 12
 6. Capitolul II. Controlul legalităţii activităţii administraţiei publice 15
 7. 2.1 Noţiunea, necesitatea şi importanţa controlului 15
 8. 2.2 Elementele componente ale controlului 18
 9. 2.3 Modalităţile de control 19
 10. 2.4 Clasificarea formelor controlului 22
 11. Capitolul III. Controlul exercitat de autoritatea legislativă 23
 12. 3.1 Controlul parlamentar 24
 13. 3.2 Răspunderea politică a Guvernului în faţa Parlamentului 28
 14. Capitolul IV. Controlul exercitat de autorităţile administraţiei publice 31
 15. 4.1 Continutul şi efectele controlului intern 31
 16. 4.2 Controlul administrativ extern 32
 17. 4.3 Controlul exercitat de prefect 34
 18. 4.4 Controlul administrativ specializat 36
 19. Capitolul V. Controlul judiciar asupra administraţiei publice 38
 20. 5.1 Controul exercitat de instanţele de contencios administrativ 38
 21. 5.1.1 Actele administrative exceptate de la controlul instanţelor 39
 22. 5.1.2 Instanţele de contencios administrativ 42
 23. 5.1.3 Fazele procedurii contenciosului administrativ 44
 24. 5. 1.4 Căile de atac în contenciosul administrativ 48
 25. 5.2 Controlul exercitat de instanţele de drept comun 50
 26. 5.3 Controlul exercitat de organele de jurisdicţie administrativă 52
 27. Concluzii 54
 28. Bibliografie 56

Extras din licență

Introducere

Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva corupţiei posibile a funcţionarilor publici, în Evul Mediu, missi domincii ale lui Carol cel Mare - Charlemagne efectuează adevarate turnee de inspectare, privind plângerile adresate de populaţie, efecutând anchete, identificând abuzurile şi raportând în faţa suveranului. La noi încă de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a pus problema intensificării controlului pentru a înlătura abuzurile iar incursiunile incognito ale domnitorului pentru a-i surprinde pe cei care umblau cu ocaua mică au rămas în istorie. Cu toate acestea se pare ca de-a lungul timpului stăvilirea abuzurilor administraţiei, în special a celei locale, nu a avut succes motiv pentru care s-a ajuns la frecvente manifestari de protest dintre care Răscoala de la 1907 a constituit un moment de grea cumpănă pentru cei care au săvârşit sau au tolerat abuzurile punând în primejdie întreaga organizare a statului.

Având în vedere importanţa deosebită pe care o ridică fenomenul administrativ în ţara noastră, în urma evenimentelor din 1989, am găsit necesară abordarea temei de faţă ,, Controlul administratiei publice - conditie esenţială de asigurare a principiul legalităţii”.

Transformarea administraţiei publice dintr-un instrument de opresiune în slujitoare a statului de drept presupune aşezarea la baza acesteia a unor principii fundamentale, prin a căror aplicare acţiunea raţională şi eficientă a administraţiei publice să poată genera prosperitatea în toate domeniile vieţii sociale.

Principiul legalităţii reprezintă un principiu fundamental al activităţii statale, ce reflectă voinţa poporului în necesitatea apărării intereselor sale. Desfăşurarea normală a vieţii sociale nu este posibilă fără respectarea strictă a acestui principiu, întrucât în caz contrar s-ar ajunge la arbitrariu şi la dezordine socială.

În raport cu obiectivul propus prin tratarea acestei teme, am precizat în desfăşurarea analizei pe cinci capitole şi anume: Noţiuni generale privind administraţia publică; Controlul Legalităţii activităţii administraţiei publice; Controlul exercitat de autoritatea legislativă; Controlul exercitat de autorităţile administraţiei publice şi Controlul judiciar asupra administraţiei publice. Fiecare dintre aceste capitole a necesitat o cercetare amanunţită

Constitutia României cuprinde dispoziţii pe care se fundamentează controlul exercitat asupra administraţiei publice de catre toate puterile statului. Este vorba, in primul rând, de controlul exercitat de Parlament asupra preşedintelui României, asupra Guvernului şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale.

Specificul activităţii administraţiei publice constă în organizarea executării şi executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative. Uneori, prin activitatea sa, cu precădere prin actele administrative pe care le emite, administraţia poate leza drepturi subiective sau interese legitime ale particularilor. Pentru a feri administraţia să comită ilegalităţi, s-au stabilit diferite mijloace preventive, care au drept scop să asigure, pe de o parte, aplicarea exactă a legilor şi regulamentelor, iar, pe de altă parte, să apere drepturile şi interesele administraţiilor.

Principiul separatiei puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate cele trei puteri statale, presupune, deopotrivă, atât o colaborare, precum şi un control reciproc al acestora. Drept urmare, contenciosul administrativ reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului separaţiei puterilor în stat, o modalitate de exercitare a controlului judecătoresc asupra activităţii desfăşurate de puterea executivă.

Capitolul I. Noţiuni generale privind administraţia publică

1.1 Consideraţii generale

Etimologic, termenul de administraţie provine din limba latină fiind format din prepoziţia „ad” - care se traduce prin „la”, „către” - şi „minister”, cu semnificaţia „servitor”, „îngrijitor”, „ajutător”. Din aceste traduceri, cuvântul „administer” ne apare într-un dublu înţeles, având o semnificaţie directă: „ajutor al cuiva”, „executant”, „slujitor”, şi o semnificaţie figurativă de „unealtă”, „instrument”

Bibliografie

Albu, Emanuel, Dreptul contenciosului administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

Alexandru, Ioan, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, 2008, Bucureşti.

Bălan, Emil, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Brezoianu, Dumitru; Oprican, Mariana, Administraţia publică în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Cernea, Emil, Criza dreptului în România la 1907, Editura Universităţii Bucureşti, 2001.

Coman-Kund, Liviu, Ştiinţa administraţiei, partea I, Editura Universităţii ,, Dunărea de Jos”, Galaţi, 2009.

Constantinescu Mihai; Iorgovan, Antonie; Vasilescu B. Florin; Deleanu, Ioan; Vida Ioan, Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura Regia Autonomă ,, Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992.

Deleanu, Ion, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II., Editura Chemarea, Iaşi, 1993.

Duculescu, Victor ; Călinoiu, Constanta ; Duculescu, Georgeta, Constituţia României, comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, 1997, Bucureşti.

Gorun, Adrian; Horaţiu, Tiberiu; Mareş, Petre, Elemente de administraţie publică, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009.

Ionescu, Radu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

Iovănaş, Ilie, Drept administrativ şi elemente ale ştiintei administraţiei, Editura Servo-Sat, Arad, 1997.

Manda, Corneliu; Manda, Cezar, Dreptul colectivitatilor locale, ed. a VI-a., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

Preview document

Controlul în administrația publică - Pagina 1
Controlul în administrația publică - Pagina 2
Controlul în administrația publică - Pagina 3
Controlul în administrația publică - Pagina 4
Controlul în administrația publică - Pagina 5
Controlul în administrația publică - Pagina 6
Controlul în administrația publică - Pagina 7
Controlul în administrația publică - Pagina 8
Controlul în administrația publică - Pagina 9
Controlul în administrația publică - Pagina 10
Controlul în administrația publică - Pagina 11
Controlul în administrația publică - Pagina 12
Controlul în administrația publică - Pagina 13
Controlul în administrația publică - Pagina 14
Controlul în administrația publică - Pagina 15
Controlul în administrația publică - Pagina 16
Controlul în administrația publică - Pagina 17
Controlul în administrația publică - Pagina 18
Controlul în administrația publică - Pagina 19
Controlul în administrația publică - Pagina 20
Controlul în administrația publică - Pagina 21
Controlul în administrația publică - Pagina 22
Controlul în administrația publică - Pagina 23
Controlul în administrația publică - Pagina 24
Controlul în administrația publică - Pagina 25
Controlul în administrația publică - Pagina 26
Controlul în administrația publică - Pagina 27
Controlul în administrația publică - Pagina 28
Controlul în administrația publică - Pagina 29
Controlul în administrația publică - Pagina 30
Controlul în administrația publică - Pagina 31
Controlul în administrația publică - Pagina 32
Controlul în administrația publică - Pagina 33
Controlul în administrația publică - Pagina 34
Controlul în administrația publică - Pagina 35
Controlul în administrația publică - Pagina 36
Controlul în administrația publică - Pagina 37
Controlul în administrația publică - Pagina 38
Controlul în administrația publică - Pagina 39
Controlul în administrația publică - Pagina 40
Controlul în administrația publică - Pagina 41
Controlul în administrația publică - Pagina 42
Controlul în administrația publică - Pagina 43
Controlul în administrația publică - Pagina 44
Controlul în administrația publică - Pagina 45
Controlul în administrația publică - Pagina 46
Controlul în administrația publică - Pagina 47
Controlul în administrația publică - Pagina 48
Controlul în administrația publică - Pagina 49
Controlul în administrația publică - Pagina 50
Controlul în administrația publică - Pagina 51
Controlul în administrația publică - Pagina 52
Controlul în administrația publică - Pagina 53
Controlul în administrația publică - Pagina 54
Controlul în administrația publică - Pagina 55
Controlul în administrația publică - Pagina 56
Controlul în administrația publică - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Controlul in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

ARGUMENT În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în...

Controlul Parlamentar Exercitat Asupra AP

Capitolul 1 Notiunea de control parlamentar. Aspecte de doctrina si reglementari constitutionale 1.1 Principalele trasaturi ale controlului...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul universitar

Introducere Alegerea temei și realizarea lucrării cu titlul ,, Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Problema Controlului în Administrația Publică

Necesitatea efectuării controlului administraţiei publice În orice stat indiferent de forma de organizare, este necesar de efectuat controlul...

Formele de Control asupra Administrației Publice

Introducere Dincolo de aspectele de natură formal-organizatorică şi de localizarea este structură intermediară între puterea politică şi...

Te-ar putea interesa și

Controlul asupra Activității Administrației Publice - Aspecte Teoretice Privind Modelele de Decizie în Administrație

INTRODUCERE Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Management strategic în administrația publică

Introducere Administratia publica din Romania s-a vazut confruntata in ultimii ani cu schimbari semnificative in ceea ce priveste cadrul propriu...

Metode de control în administrația publică din România

1. Notiunea de control in administratia publica Prin control se intelege activitatea de verificare a institutiilor publice si a conformitatii...

Problema Controlului în Administrația Publică

Necesitatea efectuării controlului administraţiei publice În orice stat indiferent de forma de organizare, este necesar de efectuat controlul...

Problema Controlului în Administrația Publică

PROBLEMA CONTROLULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ " În faţa organului de control (dacă eşti bine informat) nu trebuie să fii nici obraznic, nici...

Importanța Formelor de Control în Procesul Decizional în Administrația Publică din România

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Administraţia publică, parte a puterii executive, asigură executarea legilor şi în general are menirea de a satisface...

Controlul administrativ în procesul decizional din adminstrația publică

PROCESUL DECIZIONAL Cadrul general Administratia publica implica elaborarea si aplicarea strategiilor publice proiectate sa asigure servicii...

Ai nevoie de altceva?