Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 20150
Mărime: 1.34MB (arhivat)
Publicat de: Mititel A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nestor Sandu
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. ASPECTE TEORETICE ALE ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚILOR DE PUBLICITATE LA ÎNTREPRINDERILE DIN SECTORUL TURISMULUI 6
 3. 1.1. Publicitatea într-o economie de piață modernă. 6
 4. 1.2. Caracteristicile campaniei de publicitate. 10
 5. 1.3. Caracteristicile managementului publicității în domeniul turismului. 15
 6. 2. ASPECTE TEORETICE ALE PROBLEMEI INOVĂRII ÎN COMUNICAȚIILE PR PRIN INTERNET ÎN DOMENIUL TURISMULUI 22
 7. 2.1. inovațiile de internet și importanța acestora pentru dezvoltarea turismului. 22
 8. 2.2. Comunicații PR folosind Internetul. 29
 9. 2.3. Metode de bază de promovare a PR pe Internet. 35
 10. 3. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE PROMOVARE A AGENȚIEI DE TURISM „PANDA TUR” 38
 11. 3.1. Sursele de mass-media utilizate de agenția de turism „Panda Tur” în elaborarea campaniei publicitare. 38
 12. 3.2. Analiza site-ului Agenției de Turism „Panda Tur”. 42
 13. 3.3. Modalități de îmbunătățire a campaniilor publicitare a Agenției de Turism „Panda Tur”. 45
 14. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 49
 15. BIBLIOGRAFIE 52
 16. ANEXE 54

Extras din licență

INTRODUCERE

Relevanța temei alese este faptul că pe piața economică de astăzi, sunt mai multe întreprinderi de turism care au o concurență acerbă, ospitalitatea este o trăsătură importantă a activității agențiilor de turism și hotelurilor, scopul este efectuarea de studii de piață - furnizarea de activități de promovare ale agențiilor de turism sau hoteluri.

În prezent, publicitatea, este un companion permanent al omului, care îl influențează zilnic și masiv, joacă un rol esențial în viața de zi cu zi. Acest rol nu se limitează la mass-media, nici la toate activitățile de piață, importanța publicității este în domeniile economiei și vieții publice. De asemenea, puteți remarca rolul său educațional și estetic semnificativ.

Rolul economic al publicității se realizează prin faptul că contribuie la creșterea producției sociale, volumul investițiilor și numărul de locuri de muncă. Publicitatea susține, de asemenea, concurența, extinde piețele, facilitează accelerarea cifrei de afaceri a fondurilor, sporind astfel eficiența producției sociale. Importanța publicității în general poate fi demonstrată de legea supra-producției. Se consideră că într-o economie care produce mai multe bunuri și servicii decât pot, consumate, publicitatea îndeplinește două sarcini principale:

­ informează despre alternativele de alegere;

­ oferă companiilor mijloace mai eficiente de concurență pentru banii consumatorilor.

Sarcina publicității în economia de piață modernă, este de a aduce bunuri de la producție la populație, formarea cererii, ținând seama de caracteristicile socio-demografice ale grupurilor individuale de consumatori, în scopul de a încuraja achiziționarea anumitor bunuri (servicii).

Prin urmare, capacitatea publicității de a influența oamenii și de a crea cererea de bunuri face posibilă utilizarea acesteia pentru a educa nevoile rezonabile, gusturile și cerințele estetice ale populației.

Particularitatea pieței de publicitate este dinamica sa. Limitele acestei piețe se extinde în mod continuu, datorită apariției unor rețele internaționale de agenții de publicitate, schimb de experiență internațională, concerne industriale, dezvoltarea extensivă a relațiilor internaționale. Sunt deschise noi oportunități de publicitate în legătură cu internaționalizarea industriei media. Satelitul și televiziunea prin cablu, rețeaua de calculatoare devin noi canale internaționale, ziare, reviste, radio și TV - toate acestea creează condiții favorabile pentru clienții de publicitate în mass-media și agențiile de publicitate pentru activitățile angajate în selectarea mass-media de publicitate corespunzătoare. Astfel, în condițiile moderne, publicitatea devine transnațională, iar companiile de publicitate - internaționale.

Tema relațiilor publice se dezvoltă în mod activ în literatură și presă. Aparent, a devenit clar că aceasta este o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi. În primul rând, se referă la sfera managementului. Țara noastră este în mod constant expusă diferitelor tipuri de crize cu consecințe grave. Pentru a atenua aceste consecințe, se aplică măsuri de gestionare anticriză și relațiile publice. Aparent, prin urmare, o atenție deosebită este acordată PR-ului politic. În practică, se folosește, de asemenea, capacitatea de relații publice de a gestiona crizele, de a diminua tensiunea, de a ușura situația, de a restabili fundațiile publice și de a întoarce consimțământul și încrederea oamenilor la activitățile autorităților.

Actualitatea temei reese din faptul ca la moment pe piața Republicii Moldova există o sumedenie de agenții, care pentru supravețuire utilizează publicitatea efectiv sau mai puțin cărturar.

După ce am decis să investighez domeniul de relații publice în domeniul turismului apropiat de mine în natura studiilor mele, am dat peste faptul că există foarte puține publicații pe această temă. Chiar și companiile bine-cunoscute de PR nu desfășoară cercetări pe această temă. Dar, pe fondul cantității totale de materiale, acest volum este extrem de nesemnificativ.

Mi se pare că o astfel de neatenție nu este meritată. Sfera turismului se dezvoltă destul de dinamic, iar în fiecare an cifra de afaceri a fondurilor este în creștere. În plus, potrivit experților în turism, există un potențial uriaș pentru dezvoltarea și prosperitatea Moldovei. Nici o țară nu are o asemenea bogăție naturală și culturală și poate face din această industrie una dintre sursele importante de venit național.

Scopul lucrării date constă în analiza pieții publicitare din Republica Moldova, strategiile de promovare a agențiilor de turism naționale le baza agenției - Panda Tur- . De asemenea importante sunt și modalitățile de promovare folosind internetul.

Obiectivele lucrării:

De a consulta literatura din domeniu

De a realiza o sinteză referitoare la necesitatea publicității în domeniul turismului

De a identifica principalele canale de difuzare a publicității turistice

De a analiza modalitățile de promovare în diverse surse media.

De a evidenția importanța internetului pentru promovare.

Cu toate acestea, după cum se va vedea mai jos, activitatea PR în turism este prea slabă. Volumele sale nu pot fi nici măcar comparate cu alte domenii. Probabil, unul dintre motivele pentru aceasta este că un studiu aprofundat al relațiilor publice a început destul de recent. Mulți manageri încă nu au timp să stăpânească acest domeniu. Pentru majoritatea celor care și-au început activitatea de muncă chiar și sub regimul sovietic nu este deloc clar ce este și de ce trebuie folosită publicitatea.

Bibliografie

Acte normative:

1. Legea Nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, Publicat: 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17 art. Nr. 40

Cărți:

2. CONSTANTINESCU, D. Managementul resurselor umane în turism, industria hotelieră și restaurante. București: Editura Universitară, 2006. - 259 p. ISBN 973-749-022-3

3. CRISTEA, A-A. Tehnologia activităților de turism. Ediția a 2-a, revăzută. București: Pro Universitaria, 2007. - 266 p. ISBN 978-973-129-093-5

4. DODU, P. Tehnici operaționale în agenția de turism, București: Editura Pro Universitaria, 2007. 278 p.

5. GLĂVAN, V. Agenția de turism, Tehnica operațiunilor de turism, București: Editura Fundației „România de Mâine”, 2008. 224 p.

6. LACHE, C. Marketing în turism și servicii. Iași: Performantica, 2011. - 335 p. ISBN 978-973-730-785-9.

7. NEACȘU, N. Economia turismului. București: Editura Pro Universitaria, 2006. 306 p.

8. SAVA, C. Gestiunea activității de turism. Ed. revizuită și adăugită. Timișoara: Eurostampa, 2012. - 174 p. ISBN 978-606-569-375-3

9. STĂNCIOIU, A-F. Strategii de marketing în turism. București: Editura Economică, 2004. - 256 p. ISBN 973-709-069-1

10. STANCIU, P. Tehnica operațiunilor din agențiile de turism. Iași: Sedcom Libris, 2012. - 243 p. ISBN 978-973-670-460-4

11. STĂNCIULESCU, G. Managementul operațiunilor de turism. București: Editura ALL BECK, 2003. 448 p.

12. STĂNCIULESCU, G. Managementul operațiunilor de turism. Ed. a 2-a, revăz. și adăug. București: ALL BECK, 2003. - 448 p. ISBN 973-655-280-2

13. STÎNCIULESCU, .G, LUPU, N., TIGU G. - Dicționar poliglot explicativ de termeni utilizați în turism, Editura All Educatinal, București 1998. 379 p.

14. STOICA, M. Managementul resurselor umane în turism. Cluj-Napoca: Risoprint, 2009. - 250 p. ISBN 978-973-53-0029-6

15. ȚIGU G., Lavinia M. Resurse și destinații turistice pe plan mondial. Ed. a 3-a, rev. și adăug. București: Uranus, 2011. - 212 p. ISBN 978-973-7765-87-1.

16. TURCOV, E. Coordonarea turismului. Chișinău: A.S.E.M., 2006. - 209p. ISBN 978-9975-75-007-3

17. TURTUREANU, A-G. Economia turismului. Galați: Editura Universitară „Danubius”, 2010. - 89 p. ISBN 978-606-533-123-5

18. TURTUREANU, A-G. Tehnica operațiunilor de turism. Galați: Editura Universitară „Danubius”, 2010. - 111 p. ISBN 978-606-533-196-9

Contribuții/articole:

19. FRUNZĂ, D. Activitatea competitivă a agențiilor de turism din Republica Moldova. În: Perspectiva academică, 2010. - pp. 143-149.

20. GROSU, M., MINDRIGAN, V. Analiza profilului managerului de vânzări în cadrul agenției de turism. În: Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”, 11-12 mai 2012. pp. 495-502

21. PALNIȚCAIA, E. Agențiile de turism, veriga de bază a instituțiilor care activează în industria ospitalității. În: Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI: (conferința științifico-practică Internațională consacrată zilei mondiale a turismului) cu tema „Turism: o celebrare a diversității”, 27 septembrie 2009. pp. 92-97

22. PLATON, N. Industria turismului autohton necesită personal calificat. În: Dezvoltarea: Săptămânal pentru oameni de afaceri. 13 mai, 2005. - pp. 4

23. PLATON, N. Turismul: realizări și probleme. În: Moldova . Nr. 5, 2008. - pp. 28-31

Documente electronice:

24. 8http://turism.gov.md/index.php?pag=hotel&opa=view&id=101&start=25&l=, accesat 15.05.2016

25. http://www.beckshop.ro/fisiere/6311_fp_3021_Tehnica operatiunilor de turism intern si international.pdf, accesat 15.05.2018

Preview document

Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 1
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 2
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 3
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 4
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 5
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 6
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 7
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 8
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 9
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 10
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 11
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 12
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 13
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 14
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 15
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 16
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 17
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 18
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 19
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 20
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 21
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 22
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 23
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 24
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 25
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 26
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 27
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 28
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 29
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 30
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 31
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 32
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 33
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 34
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 35
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 36
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 37
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 38
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 39
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 40
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 41
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 42
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 43
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 44
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 45
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 46
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 47
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 48
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 49
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 50
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 51
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 52
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 53
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 54
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 55
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 56
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 57
Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Activitatea de promovare si reclama in cadrul agentiilor de turism situate in orasul Chisinau.docx

Alții au mai descărcat și

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Rolul agențiilor de turism în promovarea serviciilor românești

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Valea Prahovei

Memoriu justificativ Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicaţii pe multiple planuri, de la cel economic la cel...

Turismul - stimulator al investițiilor

INTRODUCERE Începutul secolului XXI a fost caracterizat în plan economic de o adâncire accelerată a procesului de globalizare, fluxurile mondiale...

Atestat Turism Sibiu

Introducere Unul dintre cele mai fascinante fenomene ale lumii contemporane îl reprezintă evoluţia turismului. Turismul este un fenomen...

Agenția de turism Discover World

CAPITOLUL 1 ELEMENTE DE IDENTITATE ALE AGENȚIEI 1.1 PREZENTAREA AGENȚIEI “Investiția în călătorii este o investiție în tine” - Matthew Karsten....

Impactul infrastructuriii asupra dezvoltării turismului rural

Introducere Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând...

Valorificarea potențialului turistic al județului Suceava

I. Informații generale despre județ Județul Suceava este situat în partea de nord-est a României și, ocupând 3,6% din teritoriul țării, este al...

Ai nevoie de altceva?