Turismul - stimulator al investițiilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13830
Mărime: 3.79MB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..2
 2. CAPITOLUL I
 3. ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN TURISM ÎN PERIOADA ACTUALĂ 4
 4. 1.1. Ipoteze și teorii cu privire la investițiile în turism ...4
 5. 1.2. Tipologia investițiilor în turism ...10
 6. 1.3. Oportunități și constrângeri create de turism ..12
 7. CAPITOLUL II
 8. DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE A INVESTIȚIILOR .18
 9. 2.1. Facilitarea condițiilor pentru investițiile turistice ..18
 10. 2.2. Strategia de dezvoltare și procesul de direcționare ...22
 11. 2.3. Efectele investițiilor în turism .25
 12. 2.4. Strategii de atragere a investițiilor în turism ...30
 13. CAPITOLUL III
 14. STUDIU DE CAZ: DUBAI - CAPITALA INVESTIȚIILR .34
 15. 3.1. Evoluția orașului Dubaiului ...34
 16. 3.2. Dubaiul o zonă mirifică și fascinantă. Proiecte finalizate .39
 17. 3.3. Dubaiul ca brand 44
 18. CONCLUZII ..46
 19. BIBLIOGRAFIE ..49

Extras din licență

INTRODUCERE

Începutul secolului XXI a fost caracterizat în plan economic de o adâncire accelerată a procesului de globalizare, fluxurile mondiale de investiții în turism fiind principalele forme de manifestare a acestui proces.

În orice activitate economică, investiția este privită ca un element generator care face ca afacerea să existe, să se desfășoare și să se dezvolte. Cu cât este mai mare nivelul investiției într-o economie, cu atât este mai mare ritmul ei de dezvoltare.

Urmează, întrebarea: de ce s-a ales acest subiect? S-a ales acest subiect pentru că investițiile în turism, sub multiplele lor forme, au un rol semnificativ în dezvoltarea economică, acest rol fiind dat, în principal, de faptul că resursele interne sunt insignifiante și insuficiente pentru atingerea unui nivel de dezvoltare pe care îl au astăzi țările moderne. De multe ori, investițiile în turism au jucat un rol important în transformarea unor țări în dezvoltare în țări dezvoltate și, prin aceasta, în conturarea unei noi ordini economice mondiale.

Prezenta lucrare abordează investițiile în turism din perspectiva evoluției acestora la nivel global. Având în vedere acest obiectiv, lucrarea este structurată în urmatoarele trei capitole: rolul investițiilor în turism în perioada actuală, aspecte privind dinamica investițiilor în turism și investițiile în turism în contextul crizei economice.

În primul capitol al lucrării sunt evidențiate ipoteze și teorii cu privire la investițiile în turism, principalele categorii de investiții în turism, precum și rolul societățiilor transnaționale ca subiecți principali ai procesului de globalizare a activității economice.

Se constată faptul că investițiile în turism directe constituie principalul factor al dezvoltării economice, respectivele investiții fiind generate de societățiile transnaționale. Prin natura lor, societățiile transnaționale joacă un rol central în creșterea economică prin răspândirea tehnologiei care se consideră a fii de o mare importanță ca determinant al competitivității internaționale și progresului națiunilor.

Pe aceste considerente capitolul II analizează evoluția investițiilor în turism la nivel mondial, regional (Europa Centrală și de Est) și național (România). Se va observa faptul că, la nivel global, în anul 2010, investițiile în turism atrase au înregistrat o scădere considerabilă, pe fondul agravării crizei economice și financiare. Același trend descendent s-a păstrat și în anul 2011, an în care cuvântul cheie al investitorilor era prudența.

Lucrarea de față arată că investițiile în turism stau la baza dezvoltării societății. Modul cum sunt concepute investițiile pot genera efecte pozitive sau negative care se multiplică în timp și spatiu, cu repercusiuni asupra mediului, generațiilor prezente și viitoare.

CAPITOLUL I

ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN TURISM ÎN PERIOADA ACTUALĂ

1.1. Ipoteze și teorii cu privire la investițiile în turism

Concept de primă importanță al teoriei economice cu impact divers, investiția este privită ca un stimul în orice activitate economică, semnificând impulsul sau elementul generator prin care afacerile iau formă, se desfășoară și se dezvoltă. Nu se exagerează atunci când se afirmă că, pentru economie, investițiile reprezintă ceea ce semnifică motorul pentru un sistem activ.

În prezent, nu există o definiție consacrată și acceptată pe plan internațional a termenului de investiție .

Într-un dicționar de economie politică, investiția este definită ca: ‚,plasarea unor sume de bani în domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar etc, cu scopul de a asigura baza tehnico-materială și forța de munca necesară desfășurării și lărgirii activităților acestora’’ .

Conceptul de investiție implică sensuri și abordări variate. Datorită tocmai complexității acestui concept noțiunea de investiție este abordată din punct de vedere al gradului de cuprindere sub două aspecte :

- un înțeles larg, prin investiție înțelegându-se orice plasament financiar în active reale sau financiare în scopul obținerii de profit. În funcție de natura activelor, investițiile pot fi reale (proprietăți, bunuri, echipamente) sau financiare (titluri financiare, plasamente bancare);

- în sens restrâns, investiția reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se creează sau se achiziționează noi active fixe productive sau neproductive, se înlocuiesc activele fixe uzate, se dezvoltă sau se modernizează activele fixe existente.

Bibliografie

1. Anghel Ion - Investiții în turism în România, Editura Expert, București, 2002

2. Bonciu Florîn - Atragerea și monitorizarea investițiilor în turism directe, Editura Stiîntifică, București, 1997

3. Cistelecan M. Lazăr - Economia, eficiența și finanțarea investițiilor, Editura Economică, București, 2002

4. Dăianu Daniel, Radu Vrânceanu - România și Uniunea Europeană: înflație, balanța de plăți, creșterea economică, Editura Polirom, Iași, 2002

5. Dumitrescu Sterian, Bal Ana - Economia mondială - ediția a II-a, Editura Economică, București, 2002

6. Fota Constantîn - Economie internațională, Editura Universitară, Craiova, 2001

7. Lipsey Richard G., K. Alec Chrystal - Economia pozitivă, Editura Economică, București, 1999

8. Mazilu Anda - Transnaționalele și competitivitatea, Editura Economică, București, 1999

9. Negrițoiu Mișu - Salt înainte - dezvoltarea și investițiile directe, Editura PRO și Expert, București, 1996

10. Preda Diana - Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Editura Economică, București, 2002

11. Prelipcean Gabriela - Restructurarea și dezvoltarea regională, Editura Economică, București, 2001

12. Rusu Mirela - Investițiile în turism directe, Editura Paidera, București, 2000

13. Stoica Maricica - Proiectarea obiectivelor de investiții, Editura Economică, București, 2001

14. Vasilescu Ion, Ion Romanu,

Claudiu Cicea - Investiții, Editura Economică, București, 2000

15. UNCTAD - World Învestment Report 2010, Corporații transnaționale, Producția agricolă și dezvoltare

16. - Dicționar de Economie Politică, Editura Politică, 2000

17. *** - www.capital.ro

18. *** - www.standard.money.ro

19. *** - www.ziare.com

20. *** - www.fînanciarul.ro

21. *** - www.ipe.ro

22. *** - www.management.ase.ro

23. *** - www.transport-business.ro

24. *** - www.stiri.acasa.ro/articole/economie

25. *** - www.newschannel.ro

26. *** - www.economie.hotnews.ro

27. *** - www.dubai-information.info

Preview document

Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 1
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 2
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 3
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 4
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 5
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 6
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 7
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 8
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 9
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 10
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 11
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 12
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 13
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 14
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 15
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 16
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 17
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 18
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 19
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 20
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 21
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 22
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 23
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 24
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 25
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 26
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 27
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 28
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 29
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 30
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 31
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 32
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 33
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 34
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 35
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 36
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 37
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 38
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 39
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 40
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 41
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 42
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 43
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 44
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 45
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 46
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 47
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 48
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 49
Turismul - stimulator al investițiilor - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Turismul - stimulator al investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Potențialul turistic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În...

Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Valea Prahovei

Memoriu justificativ Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicaţii pe multiple planuri, de la cel economic la cel...

Activitatea de promovare și reclamă în cadrul agențiilor de turism situate în orașul Chișinău

INTRODUCERE Relevanța temei alese este faptul că pe piața economică de astăzi, sunt mai multe întreprinderi de turism care au o concurență acerbă,...

Atestat Turism Sibiu

Introducere Unul dintre cele mai fascinante fenomene ale lumii contemporane îl reprezintă evoluţia turismului. Turismul este un fenomen...

Agenția de turism Discover World

CAPITOLUL 1 ELEMENTE DE IDENTITATE ALE AGENȚIEI 1.1 PREZENTAREA AGENȚIEI “Investiția în călătorii este o investiție în tine” - Matthew Karsten....

Valorificarea potențialului turistic al județului Suceava

I. Informații generale despre județ Județul Suceava este situat în partea de nord-est a României și, ocupând 3,6% din teritoriul țării, este al...

Organizarea și valorificarea spațiului turistic în Bulgaria

Consideratii generale Bulgaria prezinta o diversitate notabila a reliefului, cu peisaje variind de la lanturile muntoase din Rila, Pirin și Muntii...

Te-ar putea interesa și

Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale

Rezumat Acest proiect de licență își propune să exploreze evoluția și tendințele actuale în domeniul serviciilor în România, analizând factorii...

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Investiții în Administrația Publică

Capitolul I Considerente privind administraţia publică 1.1. Tendinţe actuale în administraţia publică locală Societatea românească se află...

Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți

1.CONCEPTE SI CARACTERISTICI FUNDAMENTALE ALE MARKETINGULUI TURISTIC 1.1 CONCEPTE TEORETICE PRIVIND MARKETINGUL TURISTIC Esenţa marketingului...

Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale

I N T R O D U C E R E În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi...

Ai nevoie de altceva?