Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 15106
Mărime: 6.22MB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE .
 2. CAPITOLUL I - SEZONALITATEA - DELIMITĂRI CONCEPTUALE
 3. 1.1. Conceptul de sezonalitate turistică și variațiile sezoniere..
 4. 1.2. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică ..
 5. 1.3. Factorii sezonalității în turism
 6. 1.4. Impactul sezonalității asupra mediului înconjurător .
 7. CAPITOLUL II - ANALIZA PIEEI TURISTICE A ZONEI HOREZU
 8. 2.1. Resursele turistice naturale și antropice .
 9. 2.2. Analiza activității turistice ..
 10. 2.3. Forme de turism .
 11. CAPITOLUL III - INSTRUMENTE DE ATENUARE A SEZONALITĂȚII ÎN ZONA HOREZU
 12. 3.1 Premisele dezvoltării turismului ..
 13. 3.2. Strategii adoptate de politica de produs .
 14. 3.3. Strategii de preț ...
 15. 3.4. Strategii adoptate de politica de distribuție si promovare
 16. CONCLUZII ...
 17. BIBLIOGRAFIE ...

Extras din licență

INTRODUCERE

Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru și în special a celei de-a doua jumătăți a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o „explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut și în condiții de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social culturală și economică de mare importanță, în multe cazuri fiind un factor esențial în balanța de venituri a respectivelor țări.

În condițiile specifice ale activităților de turism, pe lângă aspectele caracteristice ale dispersării în spațiu a fluxurilor turistice, se remarcă frecvent și o repartizare inegală în timp a cererii de servicii care, în diferite zone de interes turistic, echivalează cu o concentrare pronunțată a sosirilor de vizitatori în anumite perioade dintr-un an calendaristic și respectiv, diminuarea sau uneori chiar sistarea sosirilor de turiști în alte perioade. Aceste variații sezoniere, cu implicații economico-organizatorică în activitățile turistice sunt caracteristice și pentru zona turistică vâlceană.

Sezonalitatea reprezintă trasătura dominantă a activității turistice și trebuie luată în considerare în formularea politicii de marketing respectiv în procesul de creeare a produsului turistic și de concretizare a lui, prin prestarea serviciilor propriu-zise.

Măsurile adaptate pentru ameliorarea sezonalității poartă amprenta modului de acțiune tradițional, caracterizate în special prin eforturi publicitare făcute în direcția vînzării unui produs turistic insuficient adaptat cererii din extrasezon.

CAPITOLUL I

SEZONALITATEA - DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Nivelul eficienței este strâns legat în turism de caracterul sezonier al activității. Optimizarea raportului dintre cererea și oferta turistică, în diferite perioade ale anului, poate aduce schimbări în dimensiunile sezonalității - activității turistice, cu efecte favorabile asupra nivelului eficienței.

1.1. Conceptul de sezonalitate turistică și variațiile sezoniere

Turismul, exprimat sub forma cererii și consumului, înregistrează, în evoluția sa, o serie de fluctuații, unele cu caracter continuu, structural, fiind provocate de dinamica unor factori de tendință sau de schimbări rapide și spectaculoase în domeniul tehnicii, altele au un caracter alternativ, datorându-se unor condiții naturale, modului de formare a cererii sau a unor situații conjuncturale. Sezonalitatea va reprezenta acea stare de evoluție temporală caracterizată printr-o perioadă de vârf a activității unui domeniu aparținător activității economice. Reacția normală a oricărei activități producătoare de bunuri materiale poate îmbrăca două alternative: fie acomodarea producției (ofertei) la nivelul cererii,fie păstrarea nivelului producției, în condițiile în care surplusurile de sezon ale ofertei au șansa de a fi comercializate în timpul unor perioade de vârf ale desfacerii pentru genul respectiv de bunuri (de exemplu, sărbătorile de iarnă).

Oscilațiile sezoniere ale activității turistice sunt cele determinate, în principal, de condițiile de realizare a echilibrului ofertă - cerere și se concretizează printr-o mare concentrare a fluxurilor de turiști în anumite perioade ale anului caracteristic, în celelalte remarcându-se o reducere importantă sau chiar o stopare a sosirilor de turiști.

Sezonalitatea în turism prezintă o serie de particularități față de alte domenii ale economiei, unde este de asemenea prezentă, datorita dependenței mari a cererii față de condițiile naturale, caracterului nestocabil al serviciilor turistice, rigidității ofertei, etc. Astfel, variațiile sezoniere ale activității turistice sunt mai accentuate, au implicații mai profunde și de anvergură, directe și indirecte, posibilitățile de atenuare a lor sunt relativ limitate și presupun eforturi mari din partea organizatorilor.

Bibliografie

1. Bran F. și alții, Economia turismului și mediului înconjurător, Editura Economică, București, 1998

2. Bretcu A., Marketing strategic, Editura Eftimie Murgu, 2013

3. Candea M., Simon T., Bogan E., Patrimoniul turistic al României, Editura Universitară, 2012

4. Cosmescu I, Turismul, Editura Economică, București, 1998

5. Cristureanu C., Economia și politica turismului internațional, Editura Abeona, București, 1992

6. Dumitrescu D., Resursele turistice ale județului Valcea, Editura Conphys Rm. Valcea 2004

7. Gherasim T., D.Gherasim, Marketing turistic, Editura Economică, București, 2000

8. Girard J., Cum să vinzi orice oricui, Editura BusinessTech, 2013

9. Iordache C. M., Iuliana Cebuc, Dorin Hoarcă, Tehnica operațiunilor de turism, Pitești, Editura Independența Economică, 2009

10. Iordache C., Economia turismului. Teorie și practică, Editura Independența Economică, Pitești, 2013

11. Minciu R, Baron P, Neacșu N., Economia turismului, Editura Uranus, București, 2006

12. O.Snack, P. Baron, N. Neacșu, Economia turismului, Editura Expect, București, 2001

13. Olteanu V., ,Marketingul serviciilor, Editura Uranus, București, 1998

14. Olteanu V., Marketingul serviciilor, Editura Uranus, București, 1999

15. Pascu M. I., România. Ghid autoturistic, București, Editura Coresi, 2003,

16. Petr C., Marketingul turismului, Editura All Beck, 2012

17. Răboacă G., Dezvoltarea durabilă a județului Vâlcea, București, Fundația România de Mâine, 2006

18. * * * Vizitați România, București, 1997

19. * * * Dicționar istoric al localităților din județul Vâlcea, Academia Română, Institutul de cercetări socio - umane „C.S. Nicolăescu Plopșor” Craiova, 2005

20. * * * Strategii de dezvoltare și promovare a turismului în județul Vâlcea, 2011

21. * * * Vâlcea. 30 de monografii, Volumul II, Vâlcea, Ed. Petras, 2006

22. * * * www.antrec.ro

23. * * * www.horezu.ro

24. * * * www.insse.ro,

25. * * * Consiliul Local Horezu

26. * * * Centru de Informare și Promovare Turistică Horezu

Preview document

Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 1
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 2
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 3
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 4
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 5
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 6
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 7
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 8
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 9
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 10
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 11
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 12
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 13
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 14
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 15
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 16
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 17
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 18
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 19
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 20
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 21
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 22
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 23
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 24
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 25
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 26
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 27
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 28
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 29
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 30
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 31
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 32
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 33
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 34
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 35
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 36
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 37
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 38
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 39
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 40
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 41
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 42
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 43
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 44
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 45
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 46
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 47
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 48
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 49
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 50
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 51
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 52
Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Strategii de atenuare a sezonalitatii turistice in zona Horezu.doc

Alții au mai descărcat și

Potențialul turistic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În...

Turismul - stimulator al investițiilor

INTRODUCERE Începutul secolului XXI a fost caracterizat în plan economic de o adâncire accelerată a procesului de globalizare, fluxurile mondiale...

Delta Dunării - diversitatea potențialului turistic

Rezumat Am ales această temă pentru lucrarea mea de disertație deoarece reușete să împletească aspectul teoretic cu cel practic, și anume îmi dă...

Turismul religios - tendințele dezvoltării sale

Am ales o astfel de temă deoarece asistăm la o renaştere a acestei forme de turism.Ea este veche de mii si mii de ani, iar acum ia amploare cu...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Ai nevoie de altceva?