Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 22101
Mărime: 17.98MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 12
in baza datelor restaurantului „popasul dacilor”

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I PROTECŢIA CONSUMATORULUI, ASPECTE GENERALE 8
 3. 1.1 Principii și obiective ale protecţiei consumatorilor 8
 4. 1.2. Protecţia consumatorului în Uniunea Europeană și cadrul legal și instituţional privind protecţia consumatorilor în R. Moldova. 11
 5. 1.3. Importanța protecţiei consumatorului în industria turistică la etapa actuală. 20
 6. CAPITOLUL II. CARACTERISTICA STRUCTURII POPASUL DACILOR CA BAZĂ A COMBATERII PROBLEMELOR CONSUMATORILOR. 25
 7. 2.1. Analiza structurii turistice cu funcțiuni de alimentare „Popasul Dacilor” 25
 8. 2.2. Respectarea normelor impuse de sistemul HACCP în restaurantul „Popasul Dacilor”. 28
 9. 2.3. Dotarea unitatii restaurantului „Popasul Dacilor”și caracteristica instalatiilor tehnice existente. 41
 10. CAPITOLUL III ANALIZA PREFERINȚEOR CONSUMATORILOR PENTRU PREÎNTIMPINAREA PROBLEMELOR ȘI RIDICAREA GRADULUI DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR RESTAURANTULUI POPASUL DACILOR 48
 11. 3.1. Identificarea problemei consumatorilor în structura turistică de alimentare studiată. 48
 12. 3.2. Strategii propuse pentru înlăturarea problemelor consumatorilor în restaurantul Popasul Dacilor 58
 13. 3.3. Analiza sondajului de opinie cu privire la servirea din Restaurantul Dacilor după implementarea strategiilor propuse. 63
 14. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 68
 15. BIBLIOGRAFIE 70
 16. ANEXE 74

Extras din licență

INTRODUCERE

Preocuparea pentru protejarea consumatorilor datează încă din antichitate, dezvoltarea schimbului de mărfuri în pieţele din oraşele–cetăţi nefiind un fenomen întâmplător şi necontrolat. În scrierile vechi se spune, de exemplu, că în pieţele din Atena, pe vremea lui Pericle, se semnala prezenţa unor inspectori, denumiţi agoranonii, care aveau misiunea de a evalua şi controla calitatea şi uniformitatea pâinilor, greutatea şi prospeţimea peştelui, prospeţimea legumelor şi fructelor oferite spre vânzare.

Actualitatea temei. În societatea secolului 21, în care producția a depaşit nevoile consumatorilor, încep să apară abateri de la reguli. Producatorii au trecut de la a produce ceea ce se vinde, la a vinde ceea ce se produce. Se folosesc diverse strategii de marketing, impunând consumatorului nevoia pentru un bun sau serviciu, chiar dacă acesta nu o are. Din păcate cea mai gravă dintre abateri este nepăsarea pentru sănatatea și chiar viaţa consumatorului. Pentru a ne proteja pe fiecare dintre noi, în calitate de consumator s-a instiuit organele de Protecţie a Consumatorului.

APC işi propune să continue strategia și politica Guvernului în scopul de a preveni şi elimina practicile comerciale care pot pune în pericol viaţa, sănatatea și interesele economice ale consumatorilor, prin asigurarea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu.

Piaţa produselor și serviciilor turistice din Moldova, în continua dezvoltare, va duce implicit la evoluţie în domeniul protecţiei consumatorilor, fapt ce va întari colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale și cu societatea civilă. Din perspectiva asigurării protecţiei consumatorilor din unitatile alimentare, OPC are norme stricte, norme a căror respectare este frecvent verificată și aspru pedepsită în cazul nerespectărilor.

Scopul lucrării. Pentru analiza prezentei lucrării de licenţă mi-am fixat următorul scop ca analiza serviciilor oferite şi combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică.

Obiectivele lucrării. În realizarea scopului propus, am stabilit următoarele obiective::

1. Studierea literaturii de specialitate din acest domeniu,

2. Studierea organizmelor şi organelor care se ocupă cu protecţia consumatorului,

3. Să analizez principiile și obiectivele ale protecţiei consumatorilor,

4. Să studiez importanța protecţiei consumatorului în industria turistică la etapa actuală.

5. Să analizez structura turistică cu funcțiuni de alimentare „Popasul Dacilor”

6. Să studiez dotarea unitatii restaurantului „Popasul Dacilor”și caracteristica instalatiilor tehnice existente.

7. Să studiez preferințele consumatorilor pentru preîntimpinarea problemelor și ridicarea gradului de protecție a consumatorilor restaurantului Popasul Dacilor

8. Să studiez identificarea problemei consumatorilor în structura turistică de alimentare studiată.

Nivelul cercetării ştiinţifice. Cercetarea problemelor consumatorilor a fost un subiect popular printre cercetătorii, deoarece ideea a fost identificată pentru prima dată în articolul scris de Copeland (1923). În acest context, aspectele funcţionale, emoţionale şi experienţiale reprezintă elemente care ar trebui luate în considerare pentru a fi incluse într-un sistem de măsurare, pentru a aprecia obiectiv natura evolutivă a protecţiei consumatorilor (Christodoulides şi Chernatony, 2010).

"De unde apare problema consumatorilor?" este o întrebare pe care un savant remarcabil o adresează în una din lucrările sale (Oliver, 1999). Invocăm această întrebare în încercarea de a realiza o cercetare în scopul validării unei conceptualizări noi asupra problemelor consumatorilor.

Atenţia acordată problemei consumatorilor de Oliver (1997; 1999) şi de alţi cercetători nu este deloc o activitate banală. De fapt, creşterea atenţiei acordată în literatura de specialitate problemei consumatorilor subliniază convingerea conform căreia firmele trebuie să ia în calcul nu numai dorinţele lor de a atrage şi câştiga noi clienţi, ci şi importanţa creării unei relaţii de calitate şi de lungă durată cu consumatorul actual.

Literatura acceptă, în general, faptul că prin crearea şi menţinerea loialităţii pe termen lung apar rezultate pozitive pentru firmă (Dick şi Basu 1994; Garbarino şi Johnson 1999; Oliver 1999), aceste relaţii putând fi chiar mai importante atunci când ne raportăm la firmele de turism (Aaker, 1997).

Acest lucru se datorează lipsei unei tehnici de măsurare adecvate a problemelor consumatorilor (Oliver 1997, 1999). În cercetările anterioare s-au efectuat o serie de încercări privind conceptualizarea şi măsurarea problemelor consumatorilor (Jacoby şi Kyner, 1973; Zeithaml et al., 1996), însă nici una dintre acestea nu a reuşit să răspundă tuturor întrebărilor existente în diverse domenii. Dovezi cu privire la capcana satisfacţiei au fost identificate de către Reichheld (1996), care a arătat faptul că satisfacţia nu este suficientă pentru a conduce la loialitatea faţă de industria de cazare. Astfel, cercetarea factorilor determinanţi ai loialităţii consumatorilor faţă de industria de cazare este necesară şi în continuare, pentru a identifica elementele suplimentare care conduc către problemele consumatorilor şi pentru a determina, în cazul structurilor de cazare, care sunt cele mai potrivite.

Statistic, s-a constatat că firmele şi hotelele care au o rată mare de consumatori fideli deţin un real avantaj competitiv faţă de firmele concurente (Mellens, 1994).

Suportul metodologic şi teoretico – ştiinţific al lucrării care rezidă în cercetarea problemei ştiinţifice date e bazată pe studierea materialului pe problema consumatorilor. Acesta e realizat prin aplicarea metodelor istorică, sistematică, logico-practică şi în baza empirică care o constituie: Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor, alte acte normative al cadrului legislativ al RM, legislaţia în domeniu a altor state lucrări ale savanţilor jurişti şi economişti ( Gh.Pistol, C.Stătescu).

Preview document

Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 1
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 2
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 3
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 4
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 5
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 6
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 7
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 8
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 9
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 10
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 11
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 12
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 13
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 14
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 15
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 16
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 17
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 18
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 19
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 20
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 21
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 22
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 23
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 24
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 25
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 26
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 27
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 28
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 29
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 30
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 31
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 32
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 33
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 34
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 35
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 36
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 37
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 38
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 39
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 40
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 41
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 42
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 43
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 44
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 45
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 46
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 47
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 48
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 49
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 50
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 51
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 52
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 53
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 54
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 55
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 56
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 57
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 58
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 59
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 60
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 61
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 62
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 63
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 64
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 65
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 66
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 67
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 68
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 69
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 70
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 71
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 72
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 73
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 74
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 75
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 76
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 77
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 78
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 79
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 80
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 81
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 82
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 83
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 84
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 85
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 86
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 87
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 88
Analiza serviciilor oferite și combaterea problemelor consumatorilor în unitățile de alimentație din industria turistică - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Analiza serviciilor oferite si combaterea problemelor consumatorilor in unitatile de alimentatie din industria turistica.docx

Alții au mai descărcat și

Implementare HACCP - Hanul Ancutei

Intentie-proiect: Acest studiu de fezabilitate nu va face altceva decât să analizeze ideea noastră de a ne deschide propria afacere, şi anume de a...

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Studiul principalelor forme de turism

Introducere IntroducereIntroducere Introducere Turismul reprezintă astăzi, datorită conținutului și rolului său, un sector distinct de activitate...

Studiu impactului calității asupra performanțelor economico-sociale ale Complexului Creangă din Targul-Ocna

Rolul, importanţa şi efectele multiple ale turismului intern sunt reflectate pe o multitudine de planuri: de la valorificarea superioară a...

Turismul în Bucovina

INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară,...

Analiza Produsului Turistic al Hotelului Internațional Băile Felix

INTRODUCERE Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică În timp ce aceste...

Turismul în România

INTRODUCERE Turismul este astăzi considerat de analiști ca unul din cele mai dinamice sectoare economice, cu o evoluție mereu oscilantă, fiind...

Ai nevoie de altceva?