Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14491
Mărime: 2.42MB (arhivat)
Publicat de: Relu Soare
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Maria Luiza Souca
Facultatea de Geografie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializare: Geografia Turismului

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. 1. CADRUL NATURAL 6
 3. 1.1. Așezare geografică 6
 4. 1.2. Relieful 7
 5. 1.3. Clima 7
 6. 1.4. Hidrografia și lacurile 8
 7. 1.5. Solurile și bogățiile subsolului 9
 8. 1.6. Vegetația 9
 9. 1.7. Fauna 10
 10. 2. POTENȚIALUL UMAN 11
 11. 2.2. Componența etnică 13
 12. 2.3. Culte religioase 14
 13. 3. FILE DIN ISTORIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI ÎMPREJURIMILE LUI 15
 14. 4. POTENȚIALUL ECONOMIC 18
 15. 4.1. Situația economică în trecut 18
 16. 4.2. Economia actuală 20
 17. 5. TURISMUL ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ 22
 18. 5.2. Efectele economice viitoare ale dezvoltării turismului în Ocna Mureș 27
 19. 5.2.1. Efectele relansării turismului în Ocna Mureș asupra creșterii veniturilor bugetare 29
 20. 5.2.2. Efectele de redistribuire a veniturilor care vor proveni din turism 29
 21. 5.2.3. Efectele de creștere a gradului de ocupare a forței de muncă odată cu relansare turismului în Ocna Mureș 29
 22. 5.2.4. Efectele de creștere a productivității muncii în urma relansării turismului în Ocna Mureș 30
 23. 5.2.5. Efectul inflaționist a relansării turismului în Ocna Mureș 31
 24. 5.2.6. Efectele economice negative privind locurile de muncă în urma relansării turismului în Ocna Mureș 31
 25. 5.2.7. Efectele relansării turismului în Ocna Mureș asupra costurilor incidentale 31
 26. 6. EFECTELE SOCIO-CULTURALE ALE RELANSĂRII TURISMULUI IN OCNA MUREȘ 33
 27. 6.1. Efectele socio-culturale pozitive 33
 28. 6.2. Efectele socio-culturale negative ale relansării turismului în ocna mureș 33
 29. 7. EFECTELE RELANSĂRII TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI 35
 30. 8. STRATEGIA DE RELANSARE ȘI DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN OCNA MUREȘ 36
 31. 9. PROIECT DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE 39
 32. 9.1. Analiza personală a proiectului de valorificare a unor resurse turistice 46
 33. 9.2. Analiza swot a turismului balnear și de tratament în zonă 47
 34. CONCLUZII 50
 35. BIBLIOGRAFIE 53

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de față încearcă să surprindă atracțiile turistice ale orașului Ocna Mureș, de-a lungul timpului, momentele destinului său, de la măreție la decădere, un fel de rememorare a evenimentelor din acest spațiu mioritic, spre neuitarea fostelor vremuri, a perindării băștinașilor care, prin noianul anilor, au sporit aureola spiritualității inconfundabile a acestui petic de lume, și nu în ultimul rând, spre neuitarea „șovagăilor” (tăietorilor de sare), acei oameni ai catacombelor subterane, a căror trudă epopeică, deseori ingrat răsplătită, s-a îngemănat de veacuri cu destinul localitații.

Descoperirile arheologice, documentele timpurilor, cronicile și scrierile au conferit notorietatea și veridicitatea evenimentelor. Tainițele pământului și ale arhivelor ascund încă dovezi ale vechimii și continuității acestor meleaguri, particularități distincte ale trecerii și devenirii.

Noi, cei de azi, suntem datori viitorimii cu consemnarea a ceea ce suntem și a locului în care trăim. Este o adevărată menire, a nu lăsa pradă uitării detaliile trecerii generațiilor, a prezentului, a minunatelor locuri pe care noi cei băștinași le avem mereu în față ochilor și pe care trecătorii pot să le venereze și să-și aducă aminte de ele.

La Ocna Mureș, semințiile cele mai vechi ale lumii au întemeiat vetre de viață și dăruire atrase de miracolul sării, de clima blândă și dărnicia meleagului.

Așezarea orașului în inima Transilvaniei, vechimea sa incontestabilă, mărturiile sale istorice și arheologice, monumentele , locurile de atracție turistică, de recreere, fac din acest petec de pământ european un loc al pelerinajului într-o așezare cu vechime seculară.

Este o mândrie să fim locuitori ai unui oraș cu o istorie învolburată care a parcurs toate etapele dezvoltării civilizației pământene.

Orașul Ocna Mureș este locul de baștină a unor generații de mineri care au dus pe umerii lor, peste veacuri, epopeea sării, al chimiștilor care au descifrat tainele materiei și al oamenilor de cultură care au purtat peste decenii stindardul spiritualității uiorene.

Orașul Ocna Mureș este ținutul în care pământul și-a oferit deplin minunățiile, prin ape tămăduitoare, zone de agrement și frumuseți peisagistice unice.

Oraș stațiune cu băi calde și cu apă minerală clorurosodică concentrată, Ocna Mureșul deși pare izolat, are farmecul său, oamenii săi fiind gazde ospitaliere în fiecare an al Festivalului Național de muzică populară “Mureș pe marginea ta”. Este o încântare pentru cei ce poposesc în oraș să viziteze castelul Banffy sau ruinele Bisericii Romanice, important monument de arhitectură.

Apele Mureșului duc versurile poetului Bazil Gruia, cântecele și dansurile acestor minunați oameni, alături de străvechile obiceiuri etnofolclorice de la Uioara de Jos, departe din istorie spre întreagă întindere a țării și nu numai.

1. CADRUL NATURAL

1.1. Așezare geografică

Orașul Ocna Mureș se află situat în mijlocul Eurasiei, în partea centrală a României, în Nord-Estul județului Alba, aflându-se situat la o dinstață de aproximativ 55 km de orașul, reședință de județ, Alba Iulia și 22 de km municipiul Aiud.

Figure 1 Localizarea orașului pe harta României

Pe glob orașul este poziționat geografic:

Latitudine: 460 23‛ 24‛‛ ;

Longitudine: 230 52‛ 36‟

Zona orașului Ocna Mureș se învecinează cu așezarile: Noșlac, spre Nord-Est; Silivaș, spre Sud; Cisteiul de Mureș, spre Vest; Unirea, spre Nord-Vest și Lunca Mureș, spre Nord.

Orașul are o altitudine de aproximativ 281 m și este mărginit la Vest de luncile aparținând culoarului Alba Iulia-Turda; granița de Nord a perimetrului o reprezintă vadul Mureșului, cea de Sud-Est este delimitată de colinele Ciungii (dealul Nejoapa), iar cea de Sud de culmea dealului Banța.

Orașul Ocna Mureș are în componență următoarele localitați: Cisteiu de Mureș, Războieni-Cetate, Uioara de Jos, Uioara de Sus, Micoșlaca, având o suprafață totală de 68,34 km2 .

Bibliografie

1. „Alba - monografie”, Edit. Sport-Turism, 1980;

2. „Ocna Mureș, broșură, Alba-Iulia,” 1977;

3. „Almanahul județean Alba”, Alba-Iulia, 1972

4. După „Harta solurilor”, editată de Institutul Geologic, 1964

5. Vasile Moga, „Vechime și continuitate”, articol în cotideanul „Unirea”, Alba-Iullia, 3 aprilie 1988;

6. Vasile Moga,„Din istpria militară a Daciei romane-Legiunea XIII Gemina”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.

7. Anghel Gheorghe, „Din istoria plutaritului pe Mures”, articol din Almanahul judetului Alba, 1972

8. Bonifaciu Sebastian, „Romania ghid-turistic”, Edit. Sport-Turism, Bucuresti, 1983

9. Comsia ,A. M., „Biologia si principiile culturii vantului”, Edit. Academiei, 1961

10. Conf. Dr. Ionel Adrian, Dr.Manoliu Alexandru, Dr.Zanoschi Valeriu, „Cunoasterea si ocrotirea plantelor”, Edit. Ceres, Bucuresti, 1986

11. Constantinescu M., Daicoviciu M., Pascu St., „Istoria Romaniei-compendiu”, Edit. Didactica, 1969

12. Deleanu I., Valea Muresului - ghid, Edit. Meridiane, 1968

13. „Dictionar de istorie veche a Romaniei”

14. Dobra Nicolae, „Ocna Mures - monografie”, 1996

15. „Documente privin istoria Romaniei” - veacul XIII, vol.II, 1952

16. Florescu Radu, „ Daco-romanii”, vol.I, Edit. Meridiane, 1980

17. Giurcescu G.Constantin, „Istoria romanilor”, editia a treia, Fundatia pentru literatură si artă Regele Carol II, 1938; Alba - ghid turistic al județului, 1982

18. Institutul de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri funciare - Bucuresti, „Studiul hidrologic” pentru Ocna Mureș - beneficiar C.P.S.-O.M., 1981

19. Iorga Nicolae, „Istoria lui Mihai Viteazu”, Edit. Minerva, 1978

20. „Istoria României”, Edit. Academiei, 1960

21. Moceanu I., Cenar I., „Alba-monografie”, Edit. Sport-Turism, București, 1980

22. Moga Vasile, „Din istoria militara a Daciei romane” - Legiunea XIII Gemina, Edit. Dacia, Cluj Napoca, 1985

23. Ocna Mureș, „Brosura”, alba Iulia, 1977

24. Pintea Nicolae, „monografia comunei Ocna Mureș”, 1943 (manuscris aflat în arhiva Ocna Mureș)

25. Pippidi D. M., „Dicționar de istorie veche a României”, Edit. Șiințifică și enciclopedică, 1976

26. Prof. Pintea Nicolae, „Monografia comunei Ocna Mureș”, 1943

27. Radu Dumitru, „Păsările lumii”, Edit. Albatros, 1977

28. Simionescu I., „Fauna României”, Edit. Albatross, 1983

29. Suciu C., „Dictionar istoric al localitatilor din Transilvania”

30. Tudor D., „Enciclopedia civilizației romane”, 1982

31. Tudor D., „Orașe, târguri și sate în Dacia Romană”, Edit. Stiinșifică, 1968

32. Tudor Dumitru, „Enciclopedia civilizatiei romane”, Edit. Stiințifică și enciclopedică, 1982

33. Pompei Cocean, Ștefan Dezsi, „Geografia turisnului”, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009

34. Nicolae Ciangă, Ștefab Dezsi, „Amenajarea Turistică”, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007

35. Pompei Cocean, Ștefan Deazsi, „Prospectarea și geoinformare turistică”, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2005

36. Radu Cocean, Ovidiu Ioan.M, Valentin T., „Economia și planificarea strategică în turism”, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2014

37. Răzvan Horațiu Bătinaș, Victor Sorocovschi, „Resursele de apă. Potențialul și valorificarea turistică”, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012

38. https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d6d8149786254124bcf279b9524cbbe1

39. https://www.google.ro/maps/search/harta+cu+hidrografica+ocna+mures/@46.3957114,23.8617945,14z

40. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Mure%C8%99#/media/File:Josephinische_Landaufnahme_pg140.jpg

41. : https://dinocnamures.files.wordpress.com/2011/01/01-baile-sarate-08-poza-veche.jpg

42. : https://dinocnamures.files.wordpress.com/2011/01/04-baile-sarate-si-strandulante-19181.jpg

43. : https://dinocnamures.files.wordpress.com/2011/01/06-parcul-05.jpg

Preview document

Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 1
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 2
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 3
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 4
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 5
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 6
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 7
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 8
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 9
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 10
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 11
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 12
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 13
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 14
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 15
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 16
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 17
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 18
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 19
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 20
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 21
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 22
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 23
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 24
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 25
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 26
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 27
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 28
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 29
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 30
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 31
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 32
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 33
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 34
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 35
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 36
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 37
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 38
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 39
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 40
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 41
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 42
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 43
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 44
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 45
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 46
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 47
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 48
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 49
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 50
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 51
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 52
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 53
Impactul turismului în strategia de dezvoltare a orașului Ocna Mureș - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Impactul turismului in strategia de dezvoltare a orasului Ocna Mures.docx

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Turismul cultural al orașului Sărmașu

Introducere Turismul reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Unitățile de cazare turistică din Municipiul Târgu-Mureș

Introducere Judetul Mures este renumit prin oferta generoasa in ce priveste practicarea unor activitati recreative. Vanatul a dobandit aici un...

Județul Hunedoara

1.Localizarea si caracterizarea judetului Scurt istoric Istoria acestei regiuni este extrem de bogata in evenimente, din paleoliticul mijlociu,...

Turismul - implicațiile lui în economie

CAPITOLUL 1 Apariţia turismului ca fenomen economic şi social Apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi, în consecinţă, din cauza...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Mureș

I. Caracteristicile fizico-geografice şi economico-sociale ale zonei. Judeţul Mureş se situează în partea central-nordică a ţării, mai exact în...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Mureș

I. Localizarea si caracterizarea generală a judetului Mures. Judeţul Mureş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este situat în...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Ai nevoie de altceva?