Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 14989
Mărime: 13.23MB (arhivat)
Publicat de: Cristiana B.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Argumentarea alegerii temei.6
 2. Stadiul actual al cunoaşterii.7
 3. CAPITOLUL I.IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN DEZVOLTAREA ZONALĂ.9
 4. 1.1.Analiza fenomenului turistic în judeţul Prahova.9
 5. 1.2.Elemente statistice privind activitatea turistică a judeţului Prahova în perioada 2007-2010.15
 6. CAPITOLULII.POTENŢIALUL TURISTIC, FORME DE TURISM PRACTICATE ÎN JUDEŢUL PRAHOVA ŞI INTERDEPENDENŢA LOR.24
 7. 2.1.Potenţialul turistic şi formele de turism practicate în zonele turistice ale judeţului Prahova.24
 8. 2.1.1.Zona turistică Valea Prahovei.24
 9. 2.1.2.Zona turistică Valea Doftanei.26
 10. 2.1.3.Zona turistică Valea Teleajănului.27
 11. 2.1.4.Zona turistică Slănic.28
 12. 2.1.5.Zona turistică Drajna-Ceraşu-Starchiojd.28
 13. 2.1.6.Zona turistică Valea Cricovului Sărat.29
 14. 2.1.7.Zona turistică Ploieşti-Gherghiţa.29
 15. 2.2.Interdependenţa formelor de turism.30
 16. CAPITOLUL III.MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE IN-COMING.34
 17. 3.1.Produse nou create.36
 18. 3.2.Promovarea destinaţiilor turistice din judeţul Prahova.41
 19. 3.3.Circuit turistic “Călătorii Prahovene”.43
 20. CONCLUZII ŞI PROPUNERI. .45
 21. Bibiliografie.49
 22. Anexe .50

Extras din licență

Argumentarea alegerii temei

“Recunosc aceste locuri, văzute altă dată, cu alt suflet, în altă epocă istorică.E tot Prahova lui Coşbuc, tot culmile, când sure, când păduroase, care încalecă unele peste altele, tot văile înecate de iarbă şi flori, unde am hoinărit, cu gândul şi cu pasul de atâtea ori. De la Câmpina înainte cerul scade, dealul creşte, Prahova se face mânie şi vijelie, iar clopoţeii violeţi se ivesc ca nişte stele de necrezut, desupra capetelor noastre.” (Gala Galaction, “Chemarea”, 9 septembrie 1919)

Judeţul Prahova este un judeţ binecuvântat cu un potenţial natural de o mare însemnătate. Aici, câmpia se prelungeşte cu dealul şi dealul stă la temelia muntelui. Astfel, pentru turism, judeţul Prahova este o adevărată comoară. Am ales această temă, deoarece, locuind în judeţ îmi doresc ca acesta să devină o zonă mai cunoscută şi aleasa atât de turiştii autohtoni cât şi de cei străini şi pentru aceasta, lucrarea de faţă poate constitui un punct de plecare în alcătuirea unui ghid turistic complex cât şi a unui instrument pentru promovarea şi publicitatea turismului prahovean, mergând pe principiul că “Economiştii trebuie să studieze mecanismul economiei de piaţă, să-i descopere virtuţile, dar şi deficienţele pentru a le înlătura pe acestea din urmă şi a valorifica avantajele lui.”

Judeţul Prahova se încadrează în categoria judeţelor cu funcţii complexe şi dispune de un puternic potenţial industrial, de transport, turistic, de comerţ şi de servicii. Supranumit “judeţul aurului negru” datorită zăcămintelor de petrol din regiunea în care se află, precum şi datorită posibilităţilor de prelucrare a acestuia, judeţul Prahova a cunoscut o dezvoltare accentuată până în prezent. Situarea sa în regiunea Sud Muntenia a făcut posibilă tranzitarea sa de călători români şi străini care au putut găsi aici o ofertă turistică variată.

Lucrarea de faţă “Interdependenţa formelor de turism în judeţul Prahova” dezvăluie existenţa unei oferte turistice destinată celor care vor să cunoască un judeţ cu potenţial turistic natural deosebit dar şi cu efecte remarcabile ale activităţilor cotidiene ale locuitorilor.

Judeţul Prahova se adresează din punct de vedere turistic celor care doresc să petreacă un sejur pentru a descoperi originalitatea judeţului şi frumuseţea sa, oferind baze de cazare moderne şi locuri de agrement.

Accesul facil dinspre Bucureşti, Braşov, Târgovişte sau Buzău determină existenţa unui flux turistic permanent determinat şi de cei care doar tranzitează judeţul. Pe harta turistică a judeţului se poate remarca existenţa unei “aglomerări” de obiective turistice variate pe Valea Prahovei, Valea Teleajănului şi în Municipiul Ploieşti.

Lucrarea “Interdependenţa formelor de turism în judeţul Prahova” reprezintă o sinteză a ofertei turistice existente în prezent prin care se evidenţiază cum într-un judeţ în care industria a avut rolul determinant în dezvoltarea localităţilor există şi posibilitatea desfăşurării unui turism complex şi de calitate, cu forme variate care se completează reciproc.

Stadiul actual al cunoaşterii

În ultimii ani, judeţul Prahova a avut parte de realizări importante în infrastructură, construcţii, agrement şi implicit în turism. O mare parte din infrastructura de transport a fost reabilitată şi altă parte nou amenajată, fapt ce aduce un mare avantaj turismului rutier. Astfel, multe străzi din localităţile Ploiesţi, Câmpina, Sinaia, cât şi foarte multe comune şi localităţi din judeţ au avut privilegiul de a beneficia de reabilitări din fonduri europene şi nu numai.

Autostrada Bucureşti – Ploieşti, se află în apropierea momentului de inaugurare, moment care va însemna mult pentru turismul judeţean datorită legăturii directe cu capitala ţării, şi implicit o mai bună calitate a transportului turistic rutier.

Astfel, prin POR Axa prioritară 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, sunt în stadiu de implementare următoarele proiecte:

• Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN1 şi DN1B (realizarea drumului judeţean de centură DJ236),în zona de nord a municipiului Ploieşti

• Realizarea unui parc inclusiv zonă de agrement şi a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice în municipiul Ploieşti

• Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean Prahova, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102

• Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport a avut relizări mai mari decât Axa 1 prin finalizarea următoarelor proiecte:

• Reabilitare DJ 101G Tătărani (DJ 101 D) - Brazi-Brazii de Jos-Sirna-Habud-Crivăţu (DN1A) km

• Reabilitare şi modernizare străzi Mizil

• Modernizare Calea Daciei – Câmpina

Cea mai importantă axă pentru dezvoltarea turismului este bineînteles Axa Prioritară 5.Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului care a reuşit să finalizeze 2 proiecte şi anume:

• Buşteni o staţiune renăscută – reabilitarea patrimoniului cultural în staţiunea Buşteni

• Incursiune în istorie pe „Drumul Vinului” din judeţul Prahova în Comuna Valea Călugărească

-alte 6 proiecte în curs de implementare:

• Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al Mănăstirii Vărbila, comuna Iordăcheanu

• Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Mănăstirii Apostolache

• Buşteni o staţiune renăscută - modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor turistice în staţiunea Buşteni

• Promovarea potenţialului turistic a obiectivelor din zona "Drumul Fructelor"

• „Drumul Voievozilor” - amintiri pentru viitorul turistic al României în spaţiul european - Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Tîrg, Floreşti, Ariceştii Rahtivani

• Promovarea potenţialului turistic antropic şi natural din zona munţilor Bucegi

-şi 2 proiecte în curs de evaluare:

• Promovarea obiectivelor turistice de pe Valea Teleajenului

• Drumul Sării - metamorfoza geologică în istorie – Comuna Dumbrăveşti

Prin Programul PHARE au fost realizate lucrări de reabilitare a infrastructurii de turism în staţiunea balneo-climaterică Slănic. Prin fondurile guvernamentale au fost finalizate lucrări în domeniul turismului ca:

• Construcţie bază salvamont în Masivul Bucegi la Sinaia – Cota 1400

• Schi în România – staţiunea Azuga( 2 pârtii noi şi un telescaun la Valea Soarelui)

• Schi în România – staţiunea Sinaia

• Schi în România – staţiunea Buşteni: o nouă pârtie Kalinderu II şi extinderea pârtiei Kalinderu

• Programul “Patinoare artificiale” – Sinaia, Ploieşti

• Programul “Bazine de înot” - Câmpina

Bibliografie

Cărţi:

1. Andrei Ruxandra, Copeţchi Mihai, Dragna Lidia (2006) – Manual de tehnici operaţionale în activitatea de turism, Editura Irecson, Bucureşti

2. Bădulescu Alina (2009) – Tendinţe în evoluţia viitoare a pieţelor turistice – Note de curs, Universitatea din Oradea

3. Ioncică Maria (2006) – Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti

4. Minciu Rodica (2005) – Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti

Reviste sau articole din volume:

1. Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahovean – Prahova – Regina vacanţelor tale. Obiective şi oferte turistice, 2011

2. Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova , Breviar statistic 2000-2010 – Turismul Prahovean, Ediţia 2011

3. Gabor Manuela Rozalia, Flavia Oltean – “Antreprenoriatul – Componentă a indicelui de dexzvoltare a turismului de aventură”, Revista Economica, Vol.IV, Nr.4, Decembrie 2010

4. Primăria Comunei Valea Călugărească prin Programul Operaţional Regional, Incursiune în istorie pe Drumul Vinului din Judeţul Prahova, Septembrie 2011

Referinţe internet

1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ Prahova, 2002, la http://www.mdrt.ro, accesat la data de 22.10.2011

2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Fonduri Europene. Fonduri Guvernamentale, 2011, la http://www.mdrt.ro/informare-publica/investitii-9768, accesat la data de 23.05.2012

3. Institutul Naţional de Statistică – Baza de date – Tempo Online, 2011, la https://statistici.insse.ro/shop, accesat la data de 30.11.2011

4. Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova – Turism ,2009, la http://www.prahova.insse.ro/main.php?id=407 , accesat la data de 12.03.2012

5. ***Profilul turiştilor care ne vizitează, la www.incomemagazine.ro, accesat la data de 5.04.2012

Preview document

Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 1
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 2
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 3
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 4
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 5
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 6
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 7
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 8
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 9
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 10
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 11
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 12
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 13
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 14
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 15
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 16
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 17
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 18
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 19
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 20
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 21
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 22
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 23
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 24
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 25
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 26
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 27
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 28
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 29
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 30
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 31
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 32
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 33
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 34
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 35
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 36
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 37
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 38
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 39
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 40
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 41
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 42
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 43
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 44
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 45
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 46
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 47
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 48
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 49
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 50
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 51
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 52
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 53
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 54
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 55
Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Interdependenta Formelor de Turism in Judetul Prahova.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă între Valea Prahovei și Valea Oltului

Turismul este o activitate permanentă a oamenilor în epoca modernă, care poate avea implicaţii pe toate planurile, economic, politic, social,...

Județul Prahova

Capitolul I PREZENTAREA JUDETULUI PRAHOVA • Informatii despre judetul Prahova • Asezarea geografica a judetului Prahova • Relieful judetului...

Valea Prahovei

Memoriu justificativ Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicaţii pe multiple planuri, de la cel economic la cel...

Statiunea Bușteni

Prezentarea generala a statiunii Statiunea Buşteni, raiul alpin, este situata pe Valea Prahovei, la 135 km de Bucureşti şi 37 km de Braşov, la o...

Determinarea gradului de atractivitate a stațiunii Bușteni

1. Prezentare generală Din punct de vedere turistic oraşsul Busteni are o poziţie încântătoare, fiind aşezat chiar la poalele munţilor Bucegi, cu...

Piața Mondială a Turismului de Lux

Introducere Experienţele de lux pot implica călătorii spre staţiunile turistice exclusive, pachete personalizate, inclusiv avioane private, cu un...

Valorificarea potențialului turistic - Prahova

1.INFORMAȚII GENERALE DESPRE JUDEȚUL PRAHOVA 1.1 Așezarea geografica Aflat în sudul lanțului carpatic, județul Prahova se desfașoară pe direcția...

Interdependența formelor de turism - turism heliomarin, turism de lux și turism aerian - studiu de caz - Mauritius

CAPITOLUL I MAURIŢIUS 1. Scurt istoric Insula Mauriţius a fost descoperită în 1507 de portughezul Pedro Mascarenhas. Pe atunci, ea era încă...

Ai nevoie de altceva?