Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19811
Mărime: 3.03MB (arhivat)
Publicat de: Dora Botezatu
Puncte necesare: 10

Extras din licență

INTRODUCERE

TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul său, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor cu care se interferează, turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului.

Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante, turismul a fost definit în variante din cele mai felurite: "arta de a călătorii pentru propria plăcere"; "activitatea din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute"; "ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor" etc. Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului (O.M.T.), activitatea turistică este concepută ca "o formă a manifestărilor cultural-educative şi de recreere ale societăţii moderne".

Fără îndoială o formă de turism care a căpătat o mare amploare în ultimul timp este turismul rural, prin faptul că turiştii se deplasează spre aceste destinaţii datorită faptului că doresc o deconectare de la viaţa aglomerată din centrele urbane.

Fenomenul turismului rural nu este unul nou. Dorinţa de expansiune şi petrecere a timpului liber şi a vacanţelor „la ţară” constituind preocupări vechi mai ales împătimiţilor de natură. Ceea ce se prezintă ca o noutate este modul în care a evoluat această formă de turism atât cantitativ cât şi calitativ în ultimile decenii, el tinzând să devină un fenomen de masă.

Dezvoltarea turismului rural a produs mutaţii importante în viaţa satelor, cu deosebire a celor care dispun de o ofertă turistică importantă, aducând elemente noi.

În această lucrare se urmăreşte prezentarea potenţialului turistic rural în Subcarpaţii Getici, precum şi depistarea celor mai bune căi de dezvoltare şi promovare în corelaţie cu resursele existente.

La nivelul întregului areal al Subcarpaţilor Getici se va face o analiză completă a potenţialului turistic, evidenţiindu-se elementele componente ce fac din această zonă o destinaţie de interes turistic rural pe piaţa turistică.

CAPITOLUL I

PREMISE ŞI MOTIVAŢII ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ÎN SUBCARPAŢII GETICI

În acest capitol se analizează diverse aspecte ale dezvoltării turismului rural din Subcarpaţii Getici, şi se vor prezenta avantajele, costrângerile şi dezavantajele dezvoltării durabile din această zonă.

Turismul în zone rurale, complementar altor forme de turism, contri¬buie la susţinerea acestuia, oferindu-i condiţiile necesare transformării turismului de circuit în turism de sejur. Această zonă poate şi trebuie să devină zonă turistică de sejur, o destinaţie pentru petrecerea concediului tot timpul anului, căci ea răspunde, nu numai motivaţiei turismului cultural şi de cunoaştere, ci şi altei cerinţe moderne: aceea de petrecere a timpului liber în natură, fapt de altfel constatat şi în alte ţări: anchetele făcute printre vizitatorii monumentelor istorice demonstrează că atenţia se în¬dreaptă nu numai asupra monumentelor, ci şi asupra mediului lor încon¬jurător.

Turismul rural, ca parte integrantă a întregului angrenaj al turismului, implică o activitate turistică. Mediul înconjurător şi comunităţile locale sunt elementele sale de bază şi, de aceea, sunt direct implicate în receptarea de beneficii şi costuri.

Motivaţiile specifice ale dezvoltării turismului rural în Subcarpaţii Getici sunt următoarele:

- reântoarcerea la natura nemodificată, motivaţie valabilă pentru toate categoriile de vârstă, sex, socio-profesionale, statut social, rezultat al trebuinţei de conservare, sănătate, confort fizic şi spiritual, ce demonstrează că, omul modern nu se poate rupe de cadrul originar de viaţă, iar contactul lui cu mediul rustic are ecouri largi în mecanismul echilibrului funcţional;

- cunoaşterea şi adeziunea temporară la grupurile de apartenenţă specifice zonelor rurale, dintre care se desprind familia de tip patriarhal, comunitatea locativă, grupul de muncă, grupul folcloric. În acest cadru, turistul îşi recapătă condiţia de membru al comunităţii, reputaţia, prestigiul, consideraţia celorlalţi, precum şi posibilitatea de a participa la acţiuni comune creatoare;

- cunoaşterea, înţelegerea, inventarea şi elaborarea contactului nemij¬locit cu piese ale tezaurului istoriei naţionale, ale folclorului, ocupaţiilor tradiţionale şi obiceiurilor populare transformă vacanţele rustice într-un veritabil proces de asimilare a unor noi şi numeroase cunoştinţe şi de dobândire a unor deprinderi ce dau turiştilor satisfacţii personale şi senti-mentul utilităţii. În acelaşi timp, prin iniţierea în meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale locale, turiştii îşi pot manifesta din plin aptitudinile creative personale, ieşind din monotonia şi rutina activităţilor cotidiene;

Preview document

Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 1
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 2
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 3
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 4
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 5
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 6
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 7
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 8
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 9
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 10
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 11
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 12
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 13
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 14
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 15
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 16
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 17
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 18
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 19
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 20
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 21
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 22
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 23
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 24
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 25
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 26
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 27
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 28
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 29
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 30
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 31
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 32
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 33
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 34
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 35
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 36
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 37
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 38
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 39
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 40
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 41
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 42
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 43
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 44
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 45
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 46
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 47
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 48
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 49
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 50
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 51
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 52
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 53
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 54
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 55
Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Potentialul Turistic al Spatiului Rural si Valorificarea lui in Subcarpatii Getici.docx

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Impactul Turismului Asupra Mediului

Argument Patrimoniul turistic actual al României se poate dezvolta şi moderniza şi prin activităţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Castelele din Județul Satu Mare

CAPITOLUL 1 RAŢIONAMENTELE APARIŢIEI CASTELELOR DIN JUDEŢUL SATU MARE “Castelele fascinează! Desigur, dacă sunt cunoscute şi înţelese.” Anne...

Turismul Religios în Oradea

Introducere Am hotărât sa fac această lucrare de licenţa despre turism religios in Oradea deoarece cred ca Oradea este un oraş cu un potenţial...

Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș

Cap. 1. Aspecte teoretice privind turismul Turismul se prezintă ca o activitate complexă, cu o multitudine de faţete, cu încărcătură economică...

Ai nevoie de altceva?