Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 37991
Mărime: 11.49MB (arhivat)
Publicat de: Marin Marin
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. univ. Octavian Groza
Universitatea „Al.I.Cuza” IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI

Cuprins

 1. CAP. I Introducere.4
 2. 1.1 Aşezare geografică şi limite.5
 3. 1.2 Conceptul de „imagine de marcă”.7
 4. 1.3. Importanţa imaginii locale în promovarea produsului turistic.8
 5. CAP. II Analiza fundamentului geografic pentru construirea unei imagini de marcă pentru judeţul Botoşani.11
 6. 2.1. Analiza potenţialului turistic natural.11
 7. 2.1.1. Potenţialul turistic al reliefului şi substratului geologic.11
 8. 2.1.2. Potenţialul turistic al climei.12
 9. 2.1.3. Potenţialul turistic al hidrografiei.13
 10. 2.1.4. Potenţialul turistic al vegetaţiei.14
 11. 2.1.5. Potenţialul turistic al faunei.18
 12. 2.2. Analiza potenţialului turistic antropic.19
 13. 2.2.1. Edificii culturale.19
 14. 2.2.2. Edificii religioase.27
 15. 2.2.3. Etnografie şi folclor.31
 16. 2.2.4. Festivaluri.33
 17. 2.3. Concluzie: Există 3 baze posibile pentru imaginea turistică locală.37
 18. 2.3.1. Cultura.37
 19. 2.3.2. Etnografia şi folclorul.40
 20. 2.3.3. Natura.41
 21. 2.4. Baza tehnico-materială a judeţului Botoşani.43
 22. Cap. III. Valorificare actuală a potenţialului în scopul construirii imaginii turistice în judeţul Botoşani.48
 23. 3.1. Valorificarea actuală a potenţialului turistic.48
 24. 3. 2. Proiecte în curs de dezvoltare pentru dezvoltarea turismului.54
 25. 3.3. Promovarea actuală a imaginii de judeţ turistic.62
 26. CAP IV. Axe prioritare posibile in construirea imaginii turistice în judeţul Botoşani.67
 27. 4. 1. Botoşaniul - tărâmul luceferilor.67
 28. 4. 2. Botoşaniul - o oază a tradiţiilor româneşti pure şi nealterate.70
 29. 4. 3. Botoşaniul – tărâmul iazurilor.75
 30. 4. 4. “Genius loci” - o soluţie geografică ?!.77
 31. 4. 4. 1. Valorizarea imaginii negative pe care o are judeţul Botoşani în imaginarul românesc.80
 32. 4.5. Propuneri de amenajări turistice.84
 33. CAP V. Construirea imaginii turistice printr-o strategie coerenta de promovare.86
 34. 5. 1. Cui ar trebui să se adreseze imaginea turistică a judeţului Botoşani?.86
 35. 5. 1. 2. Pe plan intern.87
 36. 5. 1. 2. Pe plan extern.89
 37. 5. 2. Metode de promovare.90
 38. 5.3. Includerea imaginii turistice într-un plan integrat de promovare a turismului.92
 39. CAP. VI. Impactul construirii unei imagini turistice.94
 40. 6.1. Impactul asupra dezvoltării/promovarii turismului.94
 41. 6.2. Consecinţe economice.97
 42. 6.3. Impactul asupra societăţii.97
 43. Concluzii.99
 44. Bibliografie.101
 45. Anexe.103
 46. Anexa nr.1.104
 47. Anexa nr.2.108

Extras din licență

Cap.I Introducere

1.1. Aşezare geografică şi limite

Judetul Botosani este cuprins între Siret şi Prut cu o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din teritoriul ţării). Acesta este situat în partea de nord-est a României, învecinându-se la sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, la nord cu Ucraina şi la est cu Republica Moldova. În judeţ se află cea mai nordică localitate a ţării ( Horodiştea - 48gr.15min.06sec. latitudine nordică ).

Teritoriul judeţului este cuprins în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord şi prezintă diferenţe de altitudine relativ reduse: dealurile Siretului sunt mai înalte la vest şi în sectorul nordic al Câmpiei Moldovei şi mai scunde la est, cu caracteristici proprii Podişului Moldovei. Ca altitudini absolute, relieful variază între 587 m în zona Dealu Mare Tudora şi 54 m în lunca Prutului.

Fig.nr.1. Hartă fizico-geografică a judeţului Botoşani-sursa: http://media.photobucket.com/image/harti%20botosani/bobesman/rutiere/HFBotosani.jpg

Judeţul are 340 de localităţi din care 2 municipii (Botosani si Dorohoi), 2 orase (Darabani si Saveni) si 68 de comune cu 336 de sate.

Reşedinţa judeţului este municipiul Botoşani, acesta este principalul oraş si centru administrativ al judeţului. Este situat în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga vaii Siretului, în vest, şi cea a dealurilor joase a Câmpiei Moldovei ce se întinde către est. Dealurile din partea de vest a oraşului fac parte din Podişul Sucevei – sectorul şeii Bucecea-Vorona cu altitudini maxime de 250 metri ( Dealul Suliţa), şi cu altitudini minime - 150 metri - în partea de sud-vest şi nord-est. Între relieful înalt din vest, cu caracter de coastă şi cel de câmpie colinară din est, există un culoar depresionar în care este aşezat municipiul Botosani. Teritoriul oraşului propriu-zis are o suprafaţă de 4.132 ha, şi un caracter uşor alungit pe direcţia nord-sud. Altitudinea medie a oraşului este de 163 metri, nedepăşind 200 metri decât în partea vestică. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase, dezvoltate pe depozite monoclinale (uşor înclinate spre sud-est), cu pante slabe, cu văi foarte largi, cu interfluvii ca nişte platouri şi cu energie de relief redusă, în medie 30-40 metri.

Municipiul Botoşani este aşezat la circa 50 Km faţă de Suceava şi 120 Km faţă de Iaşi. Este situat în partea de sud-vest a judeţului, în Câmpia Jijiei, la confluenţa dintre râurile Sitna şi Dresleuca, spre vest, între Dresleuca şi Siret, apoi coboară între dealurile: Crivăţ, Agafton, Baisa, iar în adâncime stă Platforma Moldovei.

Reşedinţa de judeţ se înscrie în istoria noastră naţională nu numai cu importante evenimente de profundă semnificaţie pentru trecutul poporului nostru, ci şi cu inestimabila contribuţie pe care fiii acestor meleaguri şi-au adus-o la patrimoniul culturii nationale şi universale. Istoria Botoşaniului începe din vremuri îndepartate. Numele reşedinţei de judeţ “Botoşani" este menţionat în documente, pentru prima oara, în anul 1439, vechimea sa fiind însă mult mai mare. Din târgul Botoşaniului au purces nenumărate acte si hrisoave purtând peceţile unor domnitori ca: Petru Rares, Alexandru Lapusneanu, Eremia Movila si altii.

Bibliografie

BRAN F., SIMION T. – Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

CÂNDEA M., ERDELI G., SIMION T. - România – potenţial turistic şi turism, Editura Universităţii, 2000.

CÂNDEA M., BRAN F. – Spaţiul geografic românesc. Organizare – Amenajare – Dez-voltare, Editura Economică, Bucureşti,2001.

CARDAŞ A. –Botoşani, Monografie (Judeţele patriei), Editura sport Turism, Bucureşti,1980

CARDAŞ A., IGNAT D., SLAVIC GHE. – Mic îndreptar turistic – Botoşani, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1979.

CIANGĂ N. - Geografia turismului, Editura Universitară Clujeană, CIuj-Napoca, 2002

COCEAN P., VLASCEANU GH., NEGOIESCU B., - Geografla generală a turismului, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2002.

CUCU V., ŞTEFAN M., - România. Ghid atlas al monumentelor istorice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1974.

DINU M. - Geografia turismulul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2002.

DINU M. - Ecoturism, Editura CD Press, Bucureşti, 2005.

DINU M., - Impactul turismului asupra mediului. Indicatori şi măsurători, Editura Universitară, 2005.

ERDELI G., ISTRATE I. - Amenajări turistice, Editura Universităţii Bucureşti, 1996.

ERDELI G., ISTRATE I., - Potenţialul turistic al României, Editura Universităţi Bucu-reşti, 1996.

GHEORGHIU E., SLAVIC GHE. – Itinerarii turistice în judeţul Botoşani, Editura Botoşani,1971.

GLAVAN V., - Turismul în România, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

GLAVAN V., - Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

IELENICZ M., ENE M., COMANESCU L., MIHAI B., PĂTRU I., NEDELEA AL., OPREA R., SANDULACHE I., - România. Enciclopedia obiectivelor turistice, Editura Corint, Bucureşti.

IONESCU I, - Turismul - fenomen economic, social şi cultural, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000.

MUNTELE I., IAŢU C., – Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, 2006.

NEACŞU N., - Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, Bucureşti, 2000.

NISTOREANU P., - Turismul rural, Editura Didactică şi pedagogică., Bucureşti, 1999.

PAVELIUC-OLARIU A., – Zona etnografică Botoşani, Editura sport Turism, 1983.

PĂTRU I., ZAHARIA L., OPREA R., – Geografie Fizică Generală, Editura Universitară

SECU C., – Studii şi cercetări de geografie (Câteva aspecte biogeografice asupra faunei cinegetice din bazinul Başeului în judeţul Botoşani), Editura Academiei Române, 2001.

STĂNCIOIU A.,– Strategii de marketing în turism, Editura Economică, 2000.

TUFESCU V., – Judeţul Botoşani, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.

http://www.botosani.ro

http://www.cjbotosani.ro/portal.html?pid=289

http://www.financiarul.ro/2008/01/24/parc-regional-de-agrement-turistic-si-sportiv-la-bo

http://www.iae-toulouse.fr/files/160_pdf.pdf

http://www.iqads.ro/dictionar/imagine_de_marca.html

http://www.jurnalulbtd.ro/

http://media.photobucket.com/image/harti%20botosani/bobesman/rutiere/HFBotosani.jpg

http://www.primariabt.ro/

http://www.tourismguide.ro/html/orase/Botosani/Botosani/obiective_turistice_botosani.php

http://www.turismbotosani.ro/

Preview document

Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 1
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 2
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 3
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 4
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 5
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 6
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 7
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 8
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 9
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 10
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 11
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 12
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 13
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 14
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 15
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 16
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 17
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 18
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 19
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 20
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 21
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 22
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 23
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 24
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 25
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 26
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 27
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 28
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 29
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 30
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 31
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 32
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 33
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 34
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 35
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 36
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 37
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 38
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 39
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 40
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 41
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 42
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 43
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 44
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 45
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 46
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 47
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 48
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 49
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 50
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 51
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 52
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 53
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 54
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 55
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 56
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 57
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 58
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 59
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 60
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 61
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 62
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 63
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 64
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 65
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 66
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 67
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 68
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 69
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 70
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 71
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 72
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 73
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 74
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 75
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 76
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 77
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 78
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 79
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 80
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 81
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 82
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 83
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 84
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 85
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 86
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 87
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 88
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 89
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 90
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 91
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 92
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 93
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 94
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 95
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 96
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 97
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 98
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 99
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 100
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 101
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 102
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 103
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 104
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 105
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 106
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 107
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 108
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 109
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 110
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 111
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 112
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 113
Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale in Judetul Botosani.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia turistică a Județului Sibiu

INTRODUCERE Turismul este “cartea de vizită” cea mai convigătoare, (guvernată de principiul Apostolului Toma “să pipăi cu mâna mea, să văd cu...

Diversificarea serviciilor hoteliere - studiu de caz - hotelurile municipiului Botoșani

1.1 Turismul Turismul reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii...

Valorificarea Potentialului Turistic din Orasul Botoșani

1. Introducere Turismul este o ramură a economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri si servicii oferite spre...

Studiul privind posibilitățile de dezvoltare a agroturismului în zona Gura Râului

Draga calatorule, Daca doresti sa vezi biserici de lemn si tarani în costume traditionale, Daca doresti sa visezi cu ochii deschisi într-o padure...

Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

INTRODUCERE Spaţiul rural românesc posedă o întredeschidere genetică certă şi viguroasă, care justifică dezvoltarea şi promovarea turismului...

Turismul rural în Județul Suceva

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Practică Hotel Rapsodia

• Criteriile pe baza cărora a fost aleasă firma Am ales să fac practică la S.C RAPSODIA S.A Botoşani deoarece este cel mai mare hotel din oraş şi...

Prezentarea potențialului turistic al orașului Botoșani

1. Prezentarea generală a zonei Municipiul Botoşani Reşedinţă a judeţului, municipiul Botoşani este aşezat în Câmpia Moldovei, având o populaţie...

Ai nevoie de altceva?