Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 22316
Mărime: 108.15KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL I: EVOLUTIA CRESTINISMULUI PE PLAIURILE MOLDOVEI 10
 3. 1.1. Inceputurile, consolidarile, si spiritualitatile in România 10
 4. 1.2. Primele biserici romanesti din Moldova 13
 5. 1.3. Alte mânăstiri si biserici pe teritoriul Romaniei 22
 6. CAPITOLUL II: SERVICIILE SI PRODUSELE TURISTICE OFERITE DE CNTRUL DE PELERINAJ “SF. PARASCHEVA” IN CADRUL MITROPOLIEI MOLDOVEI SI BUCOVINEI 25
 7. 2.1. Prezentarea Centrului de Pelerinaj “Sf. PARASCHEVA” 25
 8. 2.2. Conceptul si sfera de cuprindere a serviciilor turistice 32
 9. 2.3. Factorii de specificatie care determinacontinutul ofertelor de servicii si produse turistice 38
 10. 2.4. Produsul turistic in formule de vacanta “PACKAGE HOLIDAYS” si “PACKAGE TOURS” 45
 11. CAPITOLUL III: CONCEPTE ALE PRODUSULUI TURISTIC “TURUL DE VIZITARE A MÂNĂSTIRILOR DIN BUCOVINA” CONCEPUT DE CENTRUL DE PELERINAJ “SF. PARASCHEVA” 51
 12. 3.1. Cerintele pentru elaborarea produsului turistic cu servicii organizate si derulate in circuit 51
 13. 3.2. Rolul controlului managerial in evaluarea eforturilor de marketing, audit aplicat de agenţia de turism “SF. PARASCHEVA” 62
 14. CAPITOLUL IV: PROCEDEE DE MARKETING AUDIT APLICATE DE AGENŢIA DE TURISM A CENTRULUI DE PELERINAJ “SF. PARASCHEVA” 63
 15. 4.2.1 Auditul calitatii serviciilor de restaurant 64
 16. 4.2.2 Auditul opiniei agenţiei de turism a centrului de pelerinaj 69
 17. CONCLUZII 80
 18. ANEXA 1 83
 19. BIBLIOGRAFIE 85

Extras din licență

INTRODUCERE

Odată cu dezvoltarea societăţii de consum şi cu politizarea vieţii, individul s-a simţit din ce în ce mai agresat de încercările de distrugere a identităţii propii, de creerea din partea societăţii a “omului robot”, mai mult executant decât gânditor.

Dacă statul şi-a pus de-a lungul anilor amprenta asupra modului de viaţă a individului, împrumutând modele de comportament, singurul refugiu al individului pentru a-şi regăsi identitatea, liniştea, încrederea şi puterea de a o lua de la capăt a fost, este şi va ramane RELIGIA.

În epoca modernă aceasta a dus la dezvoltarea turismului cultural şi ca o componentă esenţială a acestuia, turismul religios de pelerinaje.

Pe plan euoropean şi internaţional asistăm la o dezvoltare şi diversificare extraordinară a turismului cultural, datorită deschiderii politice şi economice din ţările Europei Centrale şi de Est, cât şi a concurenţei între ţările cu vechi tradiţii în această formă de turism.

La importantul forum al Organizaţiei Mondiale a Turismului de la Catiz (Spania 1966) s-a apreciat ca în viitor, călătoriile de cunoaştere culturală vor fi caracterizate de dinamism şi de lipsa de monotonie şi vor ocupa un loc primordial în operaţiunile turistice.

Recomandările Organizaţiei Mondiale a Turismului pentru dezvoltarea turismului cultural a influenţat autorităţile turistice centrale şi locale (zonale, provinciale, etc.) să acorde importanţa cuvenită şi formelor de turism religios.

Această formă de turism favorizează în mod deosebit ţara noastră, deoarece pe teritoriul românesc sunt obiective turistice de mare interes cultural, artistic, educativ din care multe cu caractere de unicat pe plan european, cât şi mondial (monumente sub protecţia UNESCO- bisericile din nordul Moldovei).

România dispune de un număr mare de monumente culturale, din care doar o treime sunt atrase în circuitul turistic, dar care sunt recunoscute deja în multe programe turistice (Nordul Moldovei, Nordul Transilvaniei, etc.).

Însă multe din resursele culturale ale României sunt complet necunoscute potenţialilor turişti străini şi români sau insuficient mediatizate.

În această lucrare se propune tocmai acest lucru - Creşterea iniţiativelor pentru organizarea unor excursii cu programe turistice noi în care să fie incluse monumentele religioase cunoscute, dar şi al celor necunoscute, datorita slabei mediatizării ceea ce ar putea duce la creşterea interesului turiştilor români şi străini pentru tezaurul cultural românesc.

De altfel a existat interes şi în trecut pentru turismul religios, dar aceste manifestări erau camuflate de agenţiile de turism, deoarece în România, sub regimul comunist nu s-a putut vorbi despre turism religios. Mai mult chiar, au fost distruse cantităşi mari de prospecte, la ordinul conducerii centraliste deoarece ele aveau titlul de “Mânăstiri din Nordul Moldovei”, fiind înlocuite ulterior cu ”Monumente istorice din Nordul Moldovei”.

În prezent se pune accent pe dezvoltarea acestei forme de turism, iar strategia generală pentru România elaborată de Ministerul Turismului cu sprijinul experţilor PHARE propune ca acesta să fie o prioritate într-o primă fază de dezvoltare a industriei călătoriilor şi turismului.

Organizaţia Mondială a Turismului, al cărui membru este şi ţara noastră, recomandă şi ea, alături de UNESCO, sprijin pe toate căile posibile, dezvoltarea formelor de turism religios. Aceste recomandării ale Organizaţiei Mondiale a Turismului au fost concretizate şi în CODUL GLOBAL DE ETICĂ PENTRU TURISM, adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei, ţinută în noiembrie 1999 la Santiago de Chile.

În cele zece articole ale CODULUI GLOBAL se regăsesc numeroase referiri la accesul la cultură, la respectarea spiritualităţii religioase ale popoarelor, exemplificate după cum urmează:

Art. 1: Contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul dintre popoare şi societăţii.

Paragraful 1.1.: Înţelegerea şi promovarea valorilor comune umanităţii, cu o atitudine tolerantă şi respect pentru diversificarea religioasă, pentru convingerile morale şi religioase sunt în acelaşi timp fundamentul şi consecinţele turismului responsabil;

Art. 2: Turismul ca mijloc pentru împlinirea individuală şi colectivă.

Paragraful 2.1.: Turismul, activitate asociată cel mai frecvent cu odihnă şi relaxarea, sportul şi accesul la cultură şi natură, atunci când este planificat şi practicat cu suficientă inteligenţă este un factor de autoeducare, de toleranţă mutuală de neînlocuit pentru învăţarea diferenţelor legitime dintre naţionalităţi ţi culturi, în diversitatea lor;

Paragraful 2.4.: Călătoria în scopuri religioase, de sănătate, învăţământ şi de schimburi culturale sub forma de turism deosebit de benefic ce merită să fie încurajate.

Art. 3: Turismul, utilizator al moştenirii naturale şi omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei.

Paragraful 4.1.: Resursele turismului aparţin moştenirii culturale a omenirii. Comunităţile în teritoriile cărora sunt situate având drepturi şi obligaţii speciale în privinţa acestora.

Paragraful 3.2.: Politicele şi activitatile turistice trebuie conduse cu respect faţă de moştenirea culturală pe care trebuie să le ocrotească şi să le transmită generaţiilor viitoare; o grijă deosebită trebuie acordată păstrării şi îmbunătăţirii monumentelor, sanctuarelor şi muzeelor.

Art4.: Obligaţiile participanţilor la actul de turism.

Paragraful 6.3.: Profesioniştii în turism, în măsura în care depind de ei, trebuie să contribuie la împlinirea spirituală şi culturală a turiştilor şi să le permită acestora, în timpul călătoriei, protejarea religiilor.

Preview document

Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 1
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 2
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 3
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 4
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 5
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 6
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 7
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 8
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 9
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 10
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 11
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 12
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 13
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 14
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 15
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 16
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 17
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 18
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 19
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 20
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 21
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 22
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 23
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 24
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 25
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 26
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 27
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 28
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 29
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 30
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 31
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 32
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 33
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 34
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 35
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 36
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 37
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 38
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 39
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 40
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 41
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 42
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 43
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 44
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 45
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 46
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 47
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 48
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 49
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 50
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 51
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 52
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 53
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 54
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 55
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 56
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 57
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 58
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 59
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 60
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 61
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 62
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 63
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 64
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 65
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 66
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 67
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 68
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 69
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 70
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 71
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 72
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 73
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 74
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 75
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 76
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 77
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 78
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 79
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 80
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 81
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 82
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 83
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 84
Rolul centrului de pelerinaj Sfânta Parascheva pentru vizitarea monumentelor religioase din Bucovina - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Rolul Centrului de Pelerinaj Sfanta Parascheva pentru Vizitarea Monumentelor Religioase din Bucovina.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Optimizarea mixului de marketing în cadrul unei agenții de turism

ARGUMENT Marketingul desemnează tot ceea ce trebuie făcut de o firmă în conformitate cu mediul său intern şi extern, pentru satisfacerea...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Ai nevoie de altceva?