Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8986
Mărime: 1.00MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra P.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. I. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ȘI ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI 4
 3. II. SISTEMUL MANAGERIAL AL INSTITUȚIEI 7
 4. III. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI A INSTITUȚIEI 11
 5. IV. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE EXTERNE A INSTITUȚIEI 15
 6. 4.1. Funcțiile departamentului de relații externe a instituției 15
 7. 4.2. Studierea modalităților/ mijloacelor de comunicare cu partenerii străini 15
 8. 4.3 Analiza serviciilor acordate pe plan internațional și a relațiilor internaționale 15
 9. V. CONȚINUTUL TEMELOR ÎN CADRUL PRACTICII DE PRODUCȚIE ÎN MINISTERE, DEPARTAMENTE, ORGANIZAȚII ECONOMICE, REPREZENTANȚE, ÎN PROIECTE INTERNAȚIONALE 28
 10. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 31

Extras din proiect

INTRODUCERE

Urmărind scopul consolidării cunoștințelor teoretice acumulate în decursul primilor 2 ani de studii universitare și obținerii unor abilități practice în formarea profesională în domeniul Relațiilor Economice Internaționale se desfășoară practica de producție la întreprinderile, organizațiile și instituțiile Republicii Moldova.

În sine practica de producție include de asemenea formarea abilităților profesionale necesare pentru desfășurarea activității în domeniul Relațiilor Economice Internaționale.

Obiectivul de bază al practicii este de a familiariza studenții cu mediul economic, în general, și cel al REI dar și dezvoltarea capacităților analitice și de cercetare științifică a studenților - practicanți.

Sarcinile de bază ale practicii de producție sunt:

- Dezvoltarea competențelor și abilităților creative a studenților;

- Consolidarea cunoștințelor teoretice ale studenților în domeniul EMREI;

- Formarea la studenți a însușirilor practice în domeniul activității economice externe a Republicii Moldova;

- Însușirea metodelor, procedeelor de lucru ale managerilor și funcționarilor structurilor respective;

- Însușirea activității financiare a instituțiilor din Republica Moldova.

În acest scop, informația ce urmează a fi redată in acest raport tinde să sintetizeze cunoștințele acumulate în procesul activ de practică la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, raportată fiind la sarcinile și obiectivele de bază ale practicii de producție. Am optat pentru această instituție dat fiind faptul că deține un spectru larg de servicii pe care le acordă în mod profesionist atît la nivel național cît și internațional. Mai mult decît atît, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală are un arsenal imens de tratate și acorduri internaționale, regionale și multilaterale, ceea ce reprezintă și direcția mea de formare profesională în Relații Economice Internaționale.

În sine, practica de producție, ce are ca durată 4 saptamîni de activitate tinde să creeze noi abilități practice în formarea studentului ca bun profesionist în domeniul Relațiilor Economice Internaționale. De asemenea, studentul practicant are ocazia să se familiarizeze cu diverse acte normative și legale la nivel practic și mai mult decît atît, are oportunitatea de a face networking cu specialiști din domeniul său profesional, preluînd experiență de la aceștia.

Astfel, setînd de la bun început obiectivele și scopul practicii de producere, se reușește a obține, în opinia mea, un rezultat remarcabil dar și un întreg arsenal de noi cunoștințe.

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ȘI ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o instituție publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. AGEPI își desfășoară activitatea pe principiile autogestiunii și autofinanțării; are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău, oficială, o denumire prescurtată în limba de stat și o ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.

Din scurt istoricul instituției, din momentul în care Republica Moldova și-a obținut independența, a fost necesară crearea unei instituții cu un cadru juridic delimitat în domeniul Proprietății Intelectuale.

Astfel, la 25 noiembrie 1991, primul președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur semnează Decretul nr.238 cu privire la Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor(ADA), aflată în subordinea Guvernului și care are scopul să asigure protecția și interesele legale ale autorilor de opere literare, științifice, de artă, inclusiv a drepturilor conexe.

În același context, la 25 mai 1992 prin decretul Presedintelui RM nr.120 a fost fondată Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale pe lîngă Ministerul Economiei și Finanțelor al RM, a cărui obiectiv principal consta în protejarea, din punct de vedere juridic a proprietății industriale pe teritoriul Republicii Moldova. În anul 1995, în temeiul art.37 al Legii nr.461/18.05.1995 Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale a obținut statutul de întreprindere de stat în subordinea Guvernului prin HG nr.743 din 31.12.1996. Conform Hotărârii Guvernului nr. 595 din 8 septembrie 1992 cu privire la aprobarea regulamentului Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale a Republicii Moldova, s-a aprobat lista statelor de funcții și din această dată a început activitatea propriu-zisă a Agenției.

Scopul

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală are drept scop acordarea protecției juridice obicetelor de proprietate intelectuală și dezvoltarea relațiilor de colaborare si cooperare cu instituțiile de profil din alte state. Acest fapt reiese ireversibil din activitatea propriu-zisă a Agenției.

Sarcini și obiective

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală are următoarele sarcini și obiective:

- planifică din punct de vedere strategic și implementează obiectivele de dezvoltare a sistemului național de proprietate intelectuală;

- organizează și gestionează funcționarea sistemului național de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu tratatele internaționale la care Republica

Moldova este parte;

Bibliografie

1. http://agepi.gov.md/ro/about

2. https://dcfta.md/agentia-de-stat-pentru-proprietatea-intelectuala-agepi

3. Culegere de documente, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Chisinău 1993

4. 25 de file din istoria Sistemului național de proprietate intelectuală , Chisinău 2017

5. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, 20 ani, Chisinău 2013

6. Raportul anual 2016 elaborat de către AGEPI

7. Raportul anual 2017 elaborat de către AGEPI

Preview document

Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 1
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 2
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 3
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 4
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 5
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 6
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 7
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 8
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 9
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 10
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 11
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 12
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 13
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 14
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 15
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 16
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 17
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 18
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 19
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 20
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 21
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 22
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 23
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 24
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 25
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 26
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 27
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 28
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 29
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 30
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 31
Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Raport privind practica de productie petrecuta in cadrul agentiei de stat pentru proprietate intelectuala.doc

Ai nevoie de altceva?