Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 10701
Mărime: 181.53KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. DR. ING. Constantin PASCAL
UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”-IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

 1. 1. Memoriu justificativ 4
 2. 1.1.Definirea exploatetiei 4
 3. 1.2.Importantă, origine si începutul cresterii ovinelor 5
 4. 1.3.Situatia actuală cresterii ovinelor în tara noastră 6
 5. 1.4. Date din literatura de specialitate privitoate la rasa Merinos de Palas 8
 6. 2. Programarea structurii si evolutiei efectivelor de ovine 12
 7. 2.1. Programarea reproductiei si fundamentarea ei tehnică 12
 8. 2.1.1. Programul de monte si fătări 13
 9. 2.2. Programarea evolutiei lunare a efectivului de ovine 14
 10. 2.3. Programarea evolutiei trimestriale a efectivului de ovine 26
 11. 2.4. Programarea evolutiei anuale a efectivului de ovine 30
 12. 2.5. Programarea numărului de zile furajate 31
 13. 3. Programarea productiilor 32
 14. 3.1.Programarea productiei de lână 32
 15. 3.2.Recoltarea si valorificarea productiei de lână 33
 16. 3.2.1.Oganizarea, dotarea si functionalul la un centru de tuns ovine 34
 17. 3.3. Programarea productiei de lapte 35
 18. 3.4. Recoltarea si valorificarea productiei de lapte 35
 19. 3.4.1. Sistemul de muls, stâna si strunga - organizare, dotare si functional 36
 20. 4. Programarea tehnologiei de crestere si exploatare a ovinelor 37
 21. 4.1.Specificul întretinerii ovinelor pe categorii 37
 22. 5. Programarea si organizarea bazei furajere 39
 23. 5.1. Hrănirea oilor pe categorii 39
 24. 5.2. Sortimente de furaje utilizate 39
 25. 5.3. Norme si ratii utilizate 40
 26. 5.4. Modul de preparare si administrare a hranei 49
 27. 6. Eficienta economică a activitătii de productie 51
 28. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 54
 29. BIBLIOGRAFIE 55

Extras din proiect

1.Memoriu justificativ

1.1. Definirea exploataţiei

Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele geografice 48° 9’ 30” latitudine nordică şi 26° 58’ longitudine estică. Localitatea Crasnaleuca se află la o distanţă de 75 km de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului, la 70 km distanţă de municipiul Dorohoi şi la 35 km de oraşul Săveni. Din punct de vedere administrativ, satul Crasnaleuca aparţine de Comuna Coţuşca. LocalitateaCrasnaleuca ocupă o suprafaţă totală de 4240 ha, reprezentând 0,85 % din teritoriul judeţului Botoşani.Relieful se caracterizează în cea mai mare parte prin forme larg vălurate, cu interfluvii colinare deluroase dezvoltate pe depozite miocene uşor înclinate spre est-sud-est separate cu văi largi şi cu lunci pe valea Prutului. Clima este continentală, specifică Europei de Est. Precipitaţiile sunt provocate de masele de aer care se deplasează dinspre vestul şi sud-vestul Europei.

Din suprafata totală a satului Crasnaleuca, 83% reprezintă vegetaţia naturală, din care pădurile ocupă 6%, iar păşunile şi fâneţele 11%. Peisajul formaţiunilor vegetale se caracterizează prin plante specifice climatului continental.

La ora actuala , ferma detine trei adaposturi , două magazine pentru furaje un fînar , sursa proprie de apă , energie electrică de la reteaua exsistentă iar accesul se face din drumul comunal situate in partea de sud a imobilului De mentionat faptul ca initial , ferma a apartinut de fostul C.A.P.

Amplasarea fermei urmăreste si valorificarea resurselor furajere si a conditilor naturale pe care le detine această zonă În acest scop , ferma va fi populată cu rasa Merinos cu greutatea de 60-100 kg , specializată pentru productia de lână , mentinandu-se si intr-o oarecare măsură si aptitudinile pentru productia de carne Pentru inceput , se estimează o productie de lană recoltată după tuns de 5-6 kg la oi si de 9-10 kg la berbeci iar productia de lapte pe lactatie variază intre 10 -100 l. Intretinerea ovinelor are mare influentă asupra productiei din fermă , in raport cu conditiile de hrănire , mulgere , odihnă , igienă , care se asigură

Ferma a fost astfel dimensionată incât să asigure cresterea si exploatarea unui numar de 370 capete.

1.2. Importantă, origine si începutul cresterii ovinelor

Păstoritul reprezintă cea mai veche îndeletnicire, cu un rol determinant în formarea poporului român şi a unităţii de neam, limbă, religie, tradiţie, cu implicaţii sociologice, filologice, etnografice şi filozofice.

Sistemul de creştere şi exploatare a ovinelor s-a bazat pe transhumanţa, care a contribuit apreciabil la dezvoltarea conştiintei naţionale, la etică convieţuirii paşnice şi de întrajutorare. Acest mod de creştere a apărut datorita poziţiei noastre geografice, ca urmare a necesităţii satifacerii nevoilor de furajare a oilor cu fânuri şi frunzare pentru perioada de iernat.

Creşterea ovinelor reprezintă o ramură principală a zootehniei şi a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare,participând direct la îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor,alături de celelalte sectoare specifice creşterii animalelor.

Ţinând cont de obiectivele care au stat la baza creşterii ovinelor,de-a lungul timpului,crescătorul a căutat mereu să selecţioneze şi să perfecţioneze pentru creştere în interesul său doar acele animale care corespundeau scopului urmărit. Astfel s-au creat şi perfecţionat grupe de rase specializate pentru diferite producţii, existând în prezent pe glob, conform multor date publicate în literatura de specialitate, peste 750 de rase de ovine. Oile crescute actualmente în România sunt extrem de heterogene în privinţa nivelului productiv, excepţie făcând cele din rasa Merinos de Palas care sunt recunoscute ca fiind bune producătoare de carne şi lână fină, motiv pentru care în viitor se impune ca efectivele autohtone şi de import crescute la noi să facă obiectul unor acţiuni de selecţie şi ameliorare, în vederea îmbunătăţirii producţiei de carne şi lapte.

Ridicarea potenţialului productiv se poate realiza după caz fie, prin selecţia indivizilor de rasă curată, fie prin practicarea încrucişărilor industriale şi de ameliorare cu rase existente în prezent în ţara noastră, precum şi cu altele vizate pentru a fi importate în acest scop.

Preview document

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 1
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 2
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 3
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 4
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 5
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 6
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 7
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 8
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 9
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 10
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 11
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 12
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 13
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 14
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 15
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 16
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 17
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 18
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 19
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 20
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 21
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 22
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 23
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 24
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 25
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 26
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 27
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 28
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 29
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 30
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 31
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 32
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 33
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 34
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 35
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 36
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 37
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 38
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 39
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 40
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 41
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 42
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 43
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 44
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 45
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 46
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 47
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 48
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 49
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 50
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 51
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 52
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 53
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 54
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 55
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 56
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 57
Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie cu Ovine Situata in Zona de Deal
  • Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie cu Ovine Situata in Zona de Deal.doc
  • usamv.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei ferme, în sistem intensiv de îngrășare a vițeilor, cu capacitatea de livrare anuală de 100 capete baby beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Creșterea iepurilor și creșterea păstrăvului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Aprecierea și Identificarea Factorilor care Influențează Calitatea Cărnii de Iepure

INTRODUCERE Din punct de vedere comercial, carnea reprezintă carcasa animalelor de măcelărie, a păsărilor de curte, sau a vânatului, cât şi...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea proiectului tehnologic pentru o fermă de producție de ovine, situată în zonă de deal cu capacitatea de 180 de capete din rasă țurcană,varietatea brumărie

1.MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1IMPORTANTA,OPORTUNITATEA SI EFICIENTA INVESTITIEI Importanta investitiei este motivata de faptul ca in aceasta regiune,...

Ai nevoie de altceva?