Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 11222
Mărime: 57.53KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Paraschiv
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” FACULTATEA DE ŞTIINŢA-MEDIULUI SPECIALIZAREA MASTER ŞTIINŢA MEDIULUI

Cuprins

 1. Capitolul 1:Introducere
 2. 3
 3. 1.1 Generalităţi 3
 4. 1.2 Cadrul legislativ 4
 5. 1.2.1Directiva Seveso II 4
 6. 1.2.2Directiva 2003/105/ EC ( Seveso III) 5
 7. 1.2.3Directiva privind managementul deşeurilor din industria extractivă 5
 8. Capitolul 2:Studiu de literatură privind elaborarea planurilor de urgenţă
 9. 11
 10. 2.1 Aspecte cu caracter general 11
 11. 2.2 Caracteristici ale unui plan de urgenţă 12
 12. 2.3 Etape ale elaborării unui plan de urgenţă 13
 13. Capitolul 3 :Planurile de urgenţă în cadrul legislativ intern şi internaţional
 14. 24
 15. 3.1Aspecte generale 24
 16. 3.2 Legătura Raport de Securitate- planuri de urgenţă 24
 17. 3.3 Planurile de urgenţă în cadrul legislativ internaţional ( Seveso II, Directiva 2003/105/ EC, Directiva privind managementul deşeurilor din industria extractivă)
 18. 26
 19. 3. 4 Planurile de urgenţă în cadrul legislativ intern 28
 20. Capitolul 4 :Componenete ale planului de urgenţă după APELLCapitolul 4 :Componenete ale planului de urgenţă după APELL
 21. 29
 22. 4.1 APELL şi relevanţa acestuia pentru minerit 29
 23. 4.2 Componente ale planului de urgenţă 30
 24. 4.2.1 Scopul planului de urgenţă 30
 25. 4.2.2 Scenariile şi riscurile 31
 26. 4.2.3 Centrul de coordonare a situaţiilor de urgenţă 31
 27. 4.2.4 Centrul de comunicare a situaţiilor de criză 33
 28. 4.2.5 Procedurile de înştiinţare şi sistemele de comunicare 34
 29. 4.2.6 Resurse şi echipamente pentru situaţiile de urgenţă 35
 30. 4.2.7 Scenarii ale situaţiilor de urgenţă şi proceduri de răspuns 35
 31. 4.2.8 Proceduri pentru revenirea la operaţiunile normale
 32. 4.2.9 Instructajul 36
 33. 36
 34. Capitolul 5 :Dezvoltarea durabilă şi siguranţa activităţilor din industria minieră
 35. 37
 36. 5.1 Necesitatea unui minerit competitiv, mai sigur, mai puţin poluant 37
 37. 5.2 Dezvoltarea în sensul protecţiei mediului 38
 38. 5.3 Aspecte economice 40
 39. 5.4 Aspecte sociale 41
 40. 5.5 Riscuri asociate activităţilor miniere: identificare, prevenire, control 42
 41. Capitolul 6 :Concluzii
 42. 43
 43. Bibliografie Bibliografie
 44. 45

Extras din proiect

Capitolul 1

Introducere

1.1 Generalităţi

Directiva Seveso II stabileşte măsurile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Stabilirea unei politici de prevenire a accidentelor majore, implementarea unui sistem de management al securităţii, elaborarea rapoartelor de securitate şi a planurior de urgenţă, informarea publicului reprezintă condiţii esenţiale pentru prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului.

Raportul Comisiei Comunităţii Europene COM (2000) 664: „ Operarea în condiţii de securitate în cadrul industriei miniere: urmare a accidentelor majore” propune ca plan de acţiune amendarea Directivei Seveso II , iniţierea unei directive privind managementului deşeurilor din industria extractivă şi un document de referinţă privind cele mai bune tehnologii disponibile sub directiva IPPC datorită evidenţierii nevoii de noi instrumente legislative.

Planul de urgenţă nu este doar o cerinţă a unui cadru legislativ, ci şi un instrument pentru protecţia populaţiei şi a mediului înconjurător. Chiar dacă este vorba de industrie în general, sau de industria minieră, importanţa acestuia nu poate fi ignorată.

Tocmai din acest motiv, Directiva privind managementul deşeurilor din industria minieră, cere întocmirea unui plan de urgenţă având în vedere toate fazele de operare.

Abstract

The Seveso II Directive is the most appropriate legislative tool to prevent major accidents involving dangerous substances and also to limit their consequences to man and environment. In order to attain its aim, the Directive obliges the industrial operators to put into practice a MAPP and a SMS and also to draw up a safety report and internal and external emergency plans.

The Communication from the Comition COM ( 2000) 664: ”Safe Operation of mining industry: a follow-up to recent mining accidents” proposes as action plan the amendament of the Seveso II Directive, an initiative on the management of mining waste and a BAT document under the IPPC Directive, as the result of the need for new instruments.

The emergency plan is not only a requirement of a legal framework, but also an instrument needed for the protection of man and environment. Be it the industry in general, be it the mining industry in particular, the importance of such a document can not be ignored.

Given this reason, the Directive on the management of waste from the extractive industries obliges the operator to draw up an emergency plan taking into consideration the entire life- cycle of the waste facilities.

1.2 Cadrul legislativ

1.2.1 Directiva Seveso II

Prin obiective şi cerinţe, Directiva Seveso II ( 96/82/EC) reprezintă cel mai bun instrument legislativ cu privire la managementul riscului industrial.

Au o importanţă deosebită următoarele:

- obligativitatea stabilirii unei politici de prevenire a accidentelor majore şi implementarea unui sistem de management al securităţii incluzând o analiză detaliată a riscurilor realizată pe baza scenariilor posibilelor accidente, analiză cu un rol deosebit de important pentru prevenirea accidentelor majore ( Articolul 7 , Anexa III)

- obligativitatea întocmirii raportului de securitate şi a planurilor de urgenţă (Articolele 9, 11, Anexele II şi IV)

- obligativitatea testării planurilor de urgenţă internă şi externă ( Articolul 11)

- amenajarea teritoriului ( Articolul 12)

- obligativitatea organizării unui sistem de inspecţie ( Artocolul 18)

- obligativitatea informării publicului cu privire la riscurile industriale şi asupra modului în care acesta trebuie să răspundă cu o importanţă deosebită în ceea ce priveşte limitarea consecinţelor accidentelor majore

Directiva se aplică tuturor activităţilor unde sunt implicate substanţe periculoase, excepţie făcând activităţile menţionate în articolul 4.

Preview document

Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 1
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 2
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 3
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 4
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 5
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 6
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 7
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 8
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 9
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 10
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 11
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 12
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 13
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 14
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 15
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 16
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 17
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 18
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 19
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 20
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 21
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 22
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 23
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 24
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 25
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 26
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 27
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 28
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 29
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 30
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 31
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 32
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 33
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 34
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 35
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 36
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 37
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 38
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 39
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 40
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 41
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 42
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 43
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 44
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 45
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 46
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 47
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 48
Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Metodologice Privind Intocmirea Planurilor de Urgenta in Industria Miniera.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul Tunguska

În zorii zilei de 30 iunie 1908 , marinarii de cart de pe câteva nave care pluteau pe Oceanul Indian observara un obiect urias care descria o larga...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Riscuri

INTRODUCERE Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în incertitudine care poate sau nu să...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Metrologie

Denumirea de metrologie data stiintei de care încercam sa ne ocupam, însemna din punct de vedere etimologic “stiinta a masurarilor considerând...

Ai nevoie de altceva?